Informatieve brief van Rob Scholte ten bate van de Raadscommissievergadering Stadsontwikkeling en -Beheer van Gemeente Den Helder op 9 november 2015

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Subject: Informatieve brief ten bate van de Raadscommissievergadering Stadsontwikkeling & -Beheer 9 november 2015
Date: 8 november 2015 17:07:11 GMT+01:00
To: bestuurssecretariaat@denhelder.nl, Peter Reenders <pr.reenders@gemeenteraad.denhelder.nl>, STADSPARTIJ N. VAN DELFT <n.vandelft@gemeenteraad.denhelder.nl>, STADSPARTIJ H. van Dongen <h.vandongen@gemeenteraad.denhelder.nl>, mwb.karhof@gemeenteraad.denhelder.nl, H. Nuninga <h.nuninga@gemeenteraad.denhelder.nl>, D. S. Salverda <ds.salverda@gemeenteraad.denhelder.nl>, s.wisgerhof@gemeenteraad.denhelder.nl> <d.groot@gemeenteraad.denhelder.nl <s.wisgerhof@gemeenteraad.denhelder.nl>, cpj.jansen@gemeenteraad.denhelder.nl, tne.schotman@gemeenteraad.denhelder.nl, u.smit@gemeenteraad.denhelder.nl, VVD Jan Klopstra <j.Klopstra@gemeenteraad.denhelder.nl>, a.hogendoorn@gemeenteraad.denhelder.nl, VVD J. Kostelijk <j.kostelijk@gemeenteraad.denhelder.nl>, jk.visser@gemeenteraad.denhelder.nl, mj.westerbeek@gemeenteraad.denhelder.nl, lr.bekker@gemeenteraad.denhelder.nl, rn.bruin@gemeenteraad.denhelder.nl, cm.dekker@gemeenteraad.denhelder.nl, D 66 Hans Baanstra <hc.baanstra@gemeenteraad.denhelder.nl>, r.vandeutekom@gemeenteraad.denhelder.nl, CDA F. C. Klut <fc.klut@gemeenteraad.denhelder.nl>, jp.verhoef@gemeenteraad.denhelder.nl, hs.mosk@gemeenteraad.denhelder.nl, cj.papo@gemeenteraad.denhelder.nl, g.devries@gemeenteraad.denhelder.nl, CDA Cees Bazen <cm.bazen@gemeenteraad.denhelder.nl>, S. H. M. Houtveen <shm.houtveen@gemeenteraad.denhelder.nl>, aah.koenen@gemeenteraad.denhelder.nl, CDA Roy Slort <r.slort@gemeenteraad.denhelder.nl>, g.duijvelshoff@gemeenteraad.denhelder.nl, bahm.vanrijswijk@gemeenteraad.denhelder.nl, jf.schrijver@gemeenteraad.denhelder.nl, HELDER ONAFHANKELIJK Rachel Post <r.post@gemeenteraad.denhelder.nl>, r.brederveld@gemeenteraad.denhelder.nl, cj.dekleijn@gemeenteraad.denhelder.nl, j.vlaming@gemeenteraad.denhelder.nl, PVDA P. de Vrij <p.devrij@gemeenteraad.denhelder.nl>, aj.pruiksma@gemeenteraad.denhelder.nl, p.blank@gemeenteraad.denhelder.nl, b.blom@gemeenteraad.denhelder.nl, jc.kasander@gemeenteraad.denhelder.nl, p.vanriessen@gemeenteraad.denhelder.nl, bp.spandaw@gemeenteraad.denhelder.nl, CHRISTENUNIE Tjitske Biersteker-Giljou <t.biersteker@gemeenteraad.denhelder.nl>, jm.vandam@gemeenteraad.denhelder.nl, jp.vandonkelaar@gemeenteraad.denhelder.nl, wj.vandonkelaar@gemeenteraad.denhelder.nl, mh.faas@gemeenteraad.denhelder.nl, tc.polonius@gemeenteraad.denhelder.nl, Nel Dol-Cremers <cj.dol@gemeenteraad.denhelder.nl>, h.vanlienen@gemeenteraad.denhelder.nl, m.boessenkool@gemeenteraad.denhelder.nl, h.vangroesen@gemeenteraad.denhelder.nl, m.timmers@gemeenteraad.denhelder.nl, k.dejager@gemeenteraad.denhelder.nl, f.vanvliet@gemeenteraad.denhelder.nl, mc.wouters <mc.wouters@gemeenteraad.denhelder.nl>, s.hamerslag@gemeenteraad.denhelder.nl, jl.bierens@gemeenteraad.denhelder.nl, n.dehaan@gemeenteraad.denhelder.nl, w.kloosterhuis@gemeenteraad.denhelder.nl, j.vanderkraan@gemeenteraad.denhelder.nl, rml.wamel@gemeenteraad.denhelder.nl, k.vandriesten@gemeenteraad.denhelder.nl, mj.driehuis@gemeenteraad.denhelder.nl, r.vanbeveren@gemeenteraad.denhelder.nl, zr.denooij@gemeenteraad.denhelder.nl, fj.piekhaar@gemeenteraad.denhelder.nl, HELDER ONAFHANKELIJK M. VERMOOTEN <m.vermooten@gemeenteraad.denhelder.nl>, r.duynker@gemeenteraad.denhelder.nl, mehaj.mooijman@gemeenteraad.denhelder.nl, m.ram@gemeenteraad.denhelder.nl, STADSPARTIJ G. Assorgia <g.assorgia@gemeenteraad.denhelder.nl>, mcl.deknijf@gemeenteraad.denhelder.nl, STADSPARTIJ Paul Koopman <p.koopman@gemeenteraad.denhelder.nl>, STADSPARTIJ Danielle Pater <de.pater@gemeenteraad.denhelder.nl>, je.vorstman <je.vorstman@gemeenteraad.denhelder.nl>, griffie@denhelder.nl, Jaap Draaisma <jaap@urbanresort.nl>

Aan de Gemeenteraad Den Helder
Aan de Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer
Aan het College van B & W Den Helder
Aan de Interim Projectleider vml Postkantoor Den Helder
de heer Jaap Draaisma van Stichting Urban Resort

Den Helder, 8 november 2015

Met grote tegenzin ben ik wederom genoodzaakt u te informeren.

Ongeveer twee maanden geleden en wel op 2 september 2015 mocht ik uit de media vernemen, dat Wethouder Pieter Kos de heer Jaap Draaisma van Stichting Urban Resort had aangezocht om scenario’s te ontwikkelen voor de toekomstige invulling van het voormalig Postkantoor Den Helder.
Dat betreft het gebouw, waarin sinds juni 2013 het Rob Scholte Museum is gevestigd en waar ik sinds 2007 mijn studio heb en momenteel verblijf houd met mijn gezin.

Mijn laatste directe onderhoud met een vertegenwoordiger van Gemeente Den Helder vond plaats op 10 mei 2015, namelijk met Wethouder Geurt Visser.
Ik zal u de u de welbekende noodlottige afloop besparen, maar heel Nederland heeft kunnen constateren welke verstrekkende gevolgen het gesprek tussen de heer Visser en mij heeft gehad op de politieke en culturele constellatie binnen Gemeente Den Helder.

De update van mijn businessplan, dat ik kort daarna op 1 juni 2015 indien, blijft door het bewust onthouden van alle door mij gevraagde info van de Gemeente, wederom afgedwongen onvolledig.
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-open-brief-aan-burgemeester-koen-schuiling/
Helaas was dat voldoende reden voor het vorige College van B&W om mij wederom publiekelijk neer te sabelen vanwege hun eigen onwil mij te informeren.
https://robscholtemuseum.nl/antwoord-van-burgemeester-koen-schuiling-op-de-open-brief-van-rob-scholte/
“Geen solide basis voor het Rob Scholte Museum” kopt de media in navolging van de Gemeente.
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-college-geen-solide-basis-voor-rob-scholte-museum/
https://robscholtemuseum.nl/arie-booij-geen-alleenrecht-voor-rob-scholte-in-postkantoor/

Ik teken tegen dit onterechte standpunt van het gemeentebestuur bezwaar aan bij de Commissie van Beroep en Bezwaar van de Gemeente Den Helder op 3 augustus 2015. Een kwestie, die nog steeds loopt.
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-vertrouwelijk-in-gesloten-enveloppe-brief-aan-de-commissie-van-beroep-en-bezwaar-van-gemeente-den-helder/
Op 23 oktober 2015 ontvang ik een aangetekende brief van de Gemeente, waarin mij medegedeeld wordt, dat zij niet verwachten te kunnen beslissen op mijn bezwaar op uiterlijk 29 oktober en daarom besloten hebben de beslistermijn van 12 weken te verdagen met 6 weken. De beslistermijn voor de beslissing op mijn bezwaarschrift loopt nu af op 10 december 2015.
https://robscholtemuseum.nl/aangetekende-brief-van-gemeente-den-helder-aan-rob-scholte-23-oktober-2015/

Van de Gemeente ontving ik verder geen bericht.
Ook niet om mij te informeren over de door Kos voorgenomen rol voor de heer Draaisma van Urban Resort. Deze melde zich zelf bij mij telefonisch met het verzoek om een gesprek.

Dit gesprek vindt plaats om 10 september 2015 in mijn studio in aanwezigheid van voormalig raadslid Marc Nihot en de door heer Draaisma meegebrachte notuliste mevrouw Nienke Jansen.

Voor alle duidelijkheid, zowel al telefonisch als voor aanvang van ons eerste onderhoud, stel ik uitdrukkelijk een voorwaarde voor mijn bereidheid tot medewerking aan dit door Wethouder Kos zonder enig overleg ingezette Urban Resort-traject . Namelijk, dat de Gemeente eindelijk de bindende overeenkomst nakomt, die Wethouder Kos op 9 december 2014 namens het College van B&W in aanwezigheid van getuigen schriftelijk met mij heeft gesloten en die wij daarna in een gezamenlijk persbericht wereldkundig hebben gemaakt.
Tot dusver, zondag 8 november, bijna één jaar na datum, heeft de aan ons beloofde uitbreiding niet kunnen plaatsvinden doordat de gemaakte afspraak daarover niet is nagekomen.
https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/
https://robscholtemuseum.nl/theo-knippenberg-toelichting-op-de-open-brief/
Verder is mijn opstelling welwillend en ben ik uiteraard bereid de heer Draaisma te informeren als deze toezegt zich hard te willen maken voor de hiervoor beschreven zaak.
Over deze voorwaarde voor mijn medewerking gaat hij in overleg met zijn opdrachtgever.

Het ons toegestuurde gespreksverslag van het gesprek van 10 september 2015 door mevrouw Jansen is door hiaten, weglatingen en toevoegingen, uitermate incompleet. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het voorafgaande geheel en ook zijn andere zaken onjuist weergegeven.

Op 24 september 2015 tref ik de heer Draaisma op zijn verzoek weer. We spreken kort in aanwezigheid van dezelfde personen als bij ons eerste gesprek.
Nu gaat het er die dag om het bedrijf B22, een bouwkundig teken- en adviesbureau uit Wormerveer, toegang te verlenen tot de ruimten van museum en studio.
B22 in de persoon van directeur Joop van Kooten is door de heer Draaisma uitgenodigd voor een rondgang door het gebouw ten behoeve van een taxatie van het achterstallig onderhoud. Helaas vertrekt de heer Draaisma voortijdig, evenals mevrouw Jansen, want beiden hebben andere verplichtingen.
Met Van Kooten van B22 spreek ik uitgebreid over de uit te voeren werken ten bate het achterstallige onderhoud. Onze opvattingen daarover komt aardig overeen en we kijken uit naar de toekomstige samenwerking.

Nu enige fragmenten uit het op 26 oktober 2015 door de heer Draaisma aan mij toegestuurde verslag van onze tweede bijeenkomst:
“Het gesprek opende met de mededeling van Rob dat hij de notulen van de laatste vergadering niet kan accepteren om de volgende redenen:
– Gesprek was niet juist weergegeven, te eenzijdig.
– Grondbeginsel van standpunt van RS is dat hij pas meewerkt als de gemeente zich aan de afspraken van december 2014 houdt.”
“Bouwkundig onderzoek
JD: heeft twee bouwkundige bedrijven om offerte gevraagd voor het maken van een quick scan achterstallig onderhoud. Dit rapport moet met de indicatie van een bedrag achterstallig onderhoud komen; het bedrag dat van de taxatie waarde afgetrokken moet worden om tot de verkoopprijs te komen.
RS: vindt het raar dat er een bedrijf komt kijken naar het gebouw om achterstallig onderhoudt te inventariseren terwijl zijn plan helemaal niet is besproken.”
“Inhoudelijke onderbouwing
RS zegt dat Jaap zijn inhoudelijke onderbouwing nodig heeft. RS is van mening dat zijn visie over wat hij wil ontwikkelen niet word meegenomen in de uitwerking van de huidige plannen en scenario’s. Als Jaap een goed plan wil maken is dat een van eerste dingen die moet gebeuren.”
“Jaap Draaisma zal nieuwe wethouder spreken op 1 oktober – 8 oktober. Dit is een kennismakingsgesprek en Jaap zal ervoor pleiten dat de gemeente het vergrote RS Museum mogelijk maakt door de andere gebruikers op te zeggen en een alternatief aan te bieden.”
“Absolute voorwaarden Rob Scholte:
1. Dec 2014 overeenkomst moet worden uitgevoerd
“Belangrijke data
1 oktober Jaap ontmoet nieuwe wethouder Lolke Kuijpers
27 oktober: nieuwe wethouder brengt scenario’s naar B&W
9 november Jaap geeft presentatie aan raadscommissie”
Uit: Notulen tweede gesprek Rob Scholte – Jaap Draaisma over Scenario’s Toekomst vml Postkantoor op 24 september 2015 door Nienke Jansen, Amsterdam. 30 september 2015.

Even voor de chronologie.
Inmiddels heeft de machtsgreep van raadslid en fractieleider van de Stadspartij Peter Reenders zijn uitwerking niet gemist en is het College gevallen. Wethouder Kos mag aanblijven als wethouder, maar zijn verantwoordelijkheden inzake het Urban Resort-traject worden overgenomen door de nieuwe Wethouder Stadsontwikkeling Lolke Kuipers.

Dan ontvang ik op 2 oktober 2015 om 16.56 uur bericht van de heer Draaisma, waaruit ik de volgende fragmenten citeer:
“Beste Rob,
Even een aantal zaken ivm het maken van mijn (voorkeurs-) scenario definitief Rob Scholte Museum:
1. onderzoek bouwkosten achterstallig onderhoud
Het bedrijf B22 van Jos Koomen, dat donderdag 24 september, na ons gesprek, een inspectie naar de bouwkundige situatie van het pand heeft gehouden, heeft een offerte ingediend die flink hoger was dan het andere bedrijf dat ik hierom gevraagd heb.
Daarom is voor dat bedrijf gekozen. Dat bedrijf is MBM-Bouwkosten BV uit Amsterdam. Zij hebben de opdracht dus gekregen.
Zij zullen komende maandag met de heer Temming van de Grontmij een bezoek aan het pand brengen.
Uiterlijk eind volgende week moet ik hun rapport krijgen.”
“4. Nieuwe wethouder
Komende maandag worden de nieuwe wethouder geïnstalleerd. Het vml. Postkantoor komt onder Lolke Kuipers te vallen, zoals jij mij al eerder meldde. Ik heb as. woensdag een kennismakingsgesprek met hem.”

Naar aanleiding van deze mededelingen bel ik meteen op 2 oktober 2015 de heer Draaisma om mijn verbazing uit te drukken over de keuze voor MBM-Bouwkosten BV in plaats van B22 en hem om uitleg te vragen.
Een vertegenwoordiger van MBM heb ik tenslotte nog niet mogen ontmoeten en er heeft tot dusver geen inspectie door hen plaatsgevonden.
Hoe vallen de cijfers van B22 en MBM dan te vergelijken?
Dat klopt, zegt heer Draaisma, maar B22 heeft voor de inspectie een rekening ingediend en MBM verbond daaraan geen verdere kosten.
BMB komt maandag 5 oktober 2015 overigens de inspectie uitvoeren.
Daar heb ik niets over vernomen.
Heeft onze beheerder de heer Ben Temming van Grontmij mij dan niet gebeld om een afspraak te maken?
Nee, zeg ik, dat is niet het geval geweest en verder kan ik die maandag ook helemaal niet. Ik heb andere afspraken en ben buiten de deur.
De heer Draaisma gaat onmiddellijk de heer Temming bellen.
Ik wens hem veel sterkte, omdat de heer Temming bereiken zo laat op de vrijdagmiddag tegen zessen geen gemakkelijke opgave gaat worden .
Verder zeg ik tegen de heer Draaisma geschokt te zijn door de redenering, die deze keuze heeft bepaald. Als ik het goed begrijp baseert de heer Draaisma zijn keuze dus niet op de taxatie van de kosten voor de herstelwerkzaamheden, maar op de kosten van het inspectierondje.
Dat is juist, zegt de heer Draaisma.
I rest my case en wens hem verder veel succes met zijn gesprek aanstaande maandag met de nieuwe wethouder Lolke Kuipers.

Op maandag 5 oktober 2015 verschijnt inderdaad, hoor ik later, de inspectieploeg van MBM. Ze lopen om het pand heen in gezelschap van de heer Temming, maar kunnen dus niet naar binnen.
Er vindt geen overleg plaats en de schatting van de kosten is dus gemaakt zonder dat het gebouw betreden is en de installaties nader zijn geïnspecteerd.

Op 27 oktober komt de heer Draaisma op zijn verzoek nogmaals bij me langs om verslag uit te brengen over zijn vergadering met het nieuwe College van B & W.
Hij en Wethouder Kuipers waren eensgezind.
Ze stonden gezamenlijk een “gedwongen” mediation-model voor om tot een vergelijk te komen over de door mij geleden en nog altijd te lijden schade.
Wat zoveel betekent als dat de uitkomst van de mediation voor de partijen bindend is.
Dat hadden we eerder onder voorwaarde besproken, namelijk dat mijn schade uit het verleden, net als het achterstallig onderhoud zou worden afgetrokken van de verkoopprijs, waarvoor de Gemeente mij het voormalig postkantoor wil aanbieden.
Dat accepteren kostte enkele andere Collegeleden, respectievelijk de voormalige Wethouders Stadsvernieuwing Jacqueline van Dongen en Pieter Kos en Burgemeester Schuiling, nogal wat moeite.
De laatste stond. volgens de heer Draaisma. zelfs op het standpunt, dat van enige schade geen sprake kon zijn.
Resultaat van dit overleg is dat er onder druk van deze drie leden van het vorige College besloten is de mediation “open” te houden.
Met andere woorden de uitkomst van de mediation is niet bindend kan door beide partijen naast zich neer worden gelegd.
Veel meer over de door het museum en mijzelf geleden schade:
http://www.geennieuwbouwstadhuis.nl/wp-content/uploads/2014/01/Zienswijze-stationslocatie-2014-R.Scholte-Deel-1.pdf
http://www.geennieuwbouwstadhuis.nl/wp-content/uploads/2014/01/Zienswijze-stationslocatie-2014-R.Scholte-Deel-2.pdf
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum/
https://robscholtemuseum.nl/brief-advocaat-rob-scholte-aan-gemeente-den-helder-11-11-2014/
https://robscholtemuseum.nl/brief-aan-het-college-van-burgemeester-en-wethouders-28-november-2014-van-de-gemeente-den-helder/
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2015/02/AL14.08399-Uitspraak-commissie-bezwaarschiften-algemene-kamer.pdf
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-informeert-zijn-raadsheren-op-1-februari-2015-over-de-ontwikkelingen-in-de-verhouding-tot-wethouder-pieter-kos/
https://robscholtemuseum.nl/bericht-uit-echternach/
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-betreft-de-raadscommissie-stadsontwikkeling-en-beheer/
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-open-brief-aan-burgemeester-koen-schuiling/
https://robscholtemuseum.nl/nieuwe-open-brief-aan-de-burgemeester-van-den-helder-post-mortem/
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-vertrouwelijk-in-gesloten-enveloppe-brief-aan-de-commissie-van-beroep-en-bezwaar-van-gemeente-den-helder/
De heer Draaisma overhandigt aan mij tijdens ons gesprek de voorlopige versie van Scenario 1 plus een uitgebreide Factsheet .

Dan blijft het niet lang stil, want op 28 oktober 2015 ontvang ik opnieuw bericht van de heer Draaisma:
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-jaap-draaisma-aan-rob-scholte-28-oktober-2015/
Bijgesloten zijn de volgende nieuwe bijlagen:
https://robscholtemuseum.nl/urban-resort-scenarios-voor-de-toekomst-van-het-voormalig-postkantoor-te-den-helder/
https://robscholtemuseum.nl/urban-resort-scenario-1-rob-scholte-museum/
Op grond van deze zending, besluit ik, dat tijd wordt mijn advocaat Marcel Teunis van Stein Advocaten te Zwolle in te schakelen:
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-scholte-advocaat-marcel-teunis-aan-jaap-draaisma-29-oktober-2015/

Het duurt tot 4 november 2015 voor er een reactie van de heer Draaisma komt.
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-jaap-draaisma-aan-rob-scholte-4-november-2015/
Hij stuurt mij, met in de cc. mijn advocaat Teunis, alsnog het door de heer Teunis opgevraagde 2e scenario. Plus een nieuwe versie van het Teunis en mij bekende scenario 1. “De 2 scenario’s, zoals die as. maandag 9 november aan de raadscommissie voorgelegd gaan worden” verklaart de heer Draaisma zich nader.
Voor beide nieuwste scenario’s vraagt de heer Draaisma ons een embargo te betrachten tot maandag 9 november als hij ze aan de Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer voorstelt.
Tot slot schrijft hij:
“Ter info: Vandaag zal wethouder Kuipers aan de pers melden dat B&W gekozen heeft voor het scenario, waarbij het pand aan Rob Scholte te koop wordt aangeboden. Verder niets, want de rest komt komende maandag in de raadscommissie.”
Het bleef niet werkelijk bij “verder niets”:
https://robscholtemuseum.nl/breaking-news-ronald-den-boer-gemeente-wil-postkantoor-overdragen-aan-kunstenaar-rob-scholte/

Ik besluit na deze door heer Draaisma aangekondigde eenzijdige persklaring van de Gemeente over te gaan tot publicatie op de museum-site en onze Facebook-pagina van respectievelijk de brief van Draaisma aan mij d.d. 28 oktober 2015, de tekst Scenario’s voor de toekomst van het voormalig Postkantoor te Den Helder van Urban Resort plus de tekening van scenario 1, de brief van Teunis d.d. 29 oktober 2015 aan Draaisma en de brief van Draaisma aan mij d.d. 4 november 2015.
De publicatie van de in de laatste brief bijgevoegde “2 scenario’s, zoals die as. maandag 9 november aan de raadscommissie voorgelegd gaan worden” plus de tekening van scenario 2 besluit ik op te schorten tot maandag 9 november.
Daarmee geef ik gehoor aan het verzoek van de heer Draaisma deze twee te presenteren scenario’s tot kort voor de Commissievergadering onder embargo te houden.
https://robscholtemuseum.nl/jaap-draaisma-scenarios-voor-de-toekomst-van-het-voormalig-postkantoor-te-den-helder-definitieve-versie/
https://robscholtemuseum.nl/urban-resort-scenario-2-gemengd-gebruik/

Mijn advocaat Teunis heeft van de heer Draaisma geen direct antwoord gekregen en wordt zelfs in zijn brief abusievelijk aangeduid als ‘mevrouw’.

Is dat allemaal het gevolg van het besluit van de heer Draaisma, daarin gesteund door het College van B&W, om door te rammen zonder het standpunten van mij en mijn raadsheren te willen adresseren?
Waar komt deze overhaaste beslissing om de publiciteit te zoeken zonder dat we overeenstemming met heer Draaisma hebben over de aan de raadscommissie te presenteren scenario’s vandaan?
Wat zijn de beoogde effecten?

Wethouder Kuipers presenteert in de Helderse Courant op 6 november 2015 slechts één scenario.
Duidelijk is mij door lezing in ieder geval geworden, dat de twee scenario’s van de heer Draaisma, c.q. Urban Resort, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en publicatie van alleen het eerste deel, het museum en mij betreffende, een foutieve voorstelling van zaken aan het publiek geeft.
Ik besluit tegen mijn gewoonte in de telefoon niet op te nemen als Ronald den Boer van het Noord-Hollands Dagblad en Ronald Boutkan van Den Helder Actueel mij bellen voor commentaar.
Het regent onterechte felicitaties op onze website en op de sociale media gaat het bericht “Gemeente wil postkantoor overdragen aan Rob Scholte” viraal.
Het publiek en de pers weten niet wat ik weet, namelijk dat een en ander er voor het museum niet zo rooskleurig uitziet als door de heer Draaisma aan de Gemeente Den Helder is voorgesteld en door Wethouder Kuipers in de pers is gebracht.
Later op 7 november 2015 verschijnt nog het volgende bericht van Ronald den Boer in de Helderse Courant:
https://robscholtemuseum.nl/ronald-den-boer-businessplan-museum-geen-blokkade-verkoop-helderse-courant-6-november-2015/
Met daarin uitspraken van Wethouder Kuipers over mijn ingeleverde ‘businessplan”:
“We vinden dat het duidelijker kon. Rob Scholte vindt het concreet”.
Waar hij vandaan haalt, dat ik het “concreet” vind, is me een raadsel.

Laat ik de tekst van de heer Draaisma’s Urban Resort er nog eens bijpakken:

De ondertitel “Het voormalige postkantoor als visitekaartje van Den Helder” laat ik voor wat het is.
Namelijk in geen geval “Het Rob Scholte Museum als visitekaartje van Den Helder’!

Citaat: “Tevens is, met steun van de ambtenaren van het tijdelijk Projectteam Postkantoor, een reeks van relevante gegevens uitgezocht: van boekwaarde tot bouwtekeningen, van onderhoudsbegroting tot oppervlakte maten.”
Ik citeer uit de mij door de heer Draaisma op 27 oktober gegeven uitgebreide Factsheet:
“Het pand is 2003 door de gemeente gekocht t.b.v. de herontwikkeling van deze locatie. Nu het pand blijft bestaan en wellicht verkocht gaat worden zullen gegevens (weer) aangemaakt moeten worden: opnieuw inmeten voor de exacte maten; goede digitale plattegronden, e.d.
Het komt erop neer, dat de bouwtekeningen en andere essentiële bescheiden (zoals bijvoorbeeld de asbestvrij-verklaring), die de Woningstichting, zo is mij gezegd bij monde van Henk van der Veen van Woningstichting Den Helder op 28 september 2015, verdwenen en vernietigd zijn.
Alles is weg, op wat onbeduidend materiaal na, aldus de heer Draaisma.
Dus veel wijzer is de heer Draaisma van de ambtenaren van het tijdelijk Projectteam Postkantoor niet geworden.

De “Glazen vleugel” in de laagbouw van het Postkantoor, daar waar nu het Rob Scholte Museum gevestigd is, zal “altijd” “voor cultuur (tentoonstelling, expositie) wordt bestemd”.
Dat is een geruststelling.

Rob Scholte Museum wordt in Scenario 1 getypeerd als een privé kunstmuseum.
Toen ik in de gesprekken met de heer Draaisma het begrip “privé museum” bezigde was dat om een onderscheid te maken tussen een met eigen geld gefinancierd museum en een museum dat gefinancierd wordt uit de algemene middelen door middel van subsidies.
Ook de getoonde collectie is in ons geval geen overheidsbezit, maar uitsluitend eigen bezit en permanente bruiklenen.
Verder betreft het hier natuurlijk wel degelijk een Museum voor de Moderne Kunsten.

Onder het kopje “Korte voorgeschiedenis” schetst Urban Resort de geschiedenis, zoals door mij summier in het voorgaande is beschreven, nu geschreven vanuit het perspectief van de Gemeente.
Ook daarin opnieuw de typeringen voor mijn businessplannen van 29 september 2014 en 1 juni 2015 als “niet concreet over het gebouw en geen financiële onderbouwing” en “onvoldoende”.
Citaat: “Derde gespreksronde
In feite krijgt Rob Scholte door dit scenario een derde kans om zijn museum te realiseren.”
Zo zien de heer Draaisma en Gemeente Den Helder de aan mij gegeven kansen dus. Terwijl ik blijf volhouden, dat kans 1 en 2 mij niet werkelijk gegeven zijn geweest door de resoluut herhaalde weigering van de Gemeente om de door mij gevraagde gegevens te overleggen.
https://robscholtemuseum.nl/antwoord-van-gemeente-den-helder-aan-rob-scholte-22-10-2014/
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-rob-scholte-aan-wethouder-geurt-visser-zoals-afgesproken/
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-b-w-den-helder-aan-rob-scholte-13-mei-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-vertrouwelijk-in-gesloten-enveloppe-brief-aan-de-commissie-van-beroep-en-bezwaar-van-gemeente-den-helder/

“Rob Scholte wil het pand kopen. Hij wil het hele pand kopen.”
In principe bestaat deze interesse bij mij, maar dat hangt natuurlijk wel geheel af van de prijs en de voorwaarden.

“Voor de horeca zal hij een aparte partij aantrekken; voor het overige zal hij, middels een BV, het pand zelf geheel runnen.”
Ook dit is niet een juiste weergave van het besprokene. Voor de horeca wordt geen andere partij aangetrokken. Het museum is voornemens de horeca zelf in te vullen.
Over de hier zo stellig voorgestelde rechtspersoon, een Besloten Vennootschap of ander zins, wordt nog nagedacht door mij en mijn accountant.

Het taxatierapport, waarover gesproken wordt, betreft de bedrijfsvoorraad en niet mijn persoonlijke collectie van eigen kunst en andere kunstenaars.

Een belangrijk verschil van inzicht bestaat over het punt van de schade.
Citaat:: “Mogelijke claim Scholte i.v.m. schade a.g.v. niet uitvoeren “overeenkomst” 9 december 2014:
Rob Scholte stelt dat hij flinke schade heeft geleden omdat er sprake zou zijn van een op 9 december 2014 gesloten overeenkomst. De gemeente staat op het standpunt dat van een overeenkomst geen sprake is.
In de “overeenkomst” zou staan dat Scholte het hele pand als museum kan gebruiken; op grond daarvan heeft hij in december 2014 / januari 2015 een groot aantal ruimten in het pand geschikt gemaakt als museum ruimten. Omdat hij vervolgens niet met het vergrote museum open kon heeft hij flinke schade (zakelijk en imago) geleden, zo stelt hij.
Dit discussiepunt moet als eerste van tafel. Daarom stellen wij voor dat 2 deskundigen van respectievelijk Scholte en gemeente gaan overleggen onder leiding van een mediator. Op deze wijze moet er overeenstemming bereikt worden over het bestaan van een claim of niet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Wanneer er in december geen vaststellingsovereenkomst is, komt de keuze voor dit scenario te vervallen.”
Tot zover.

Zonder nu opnieuw in te willen gaan op de zekere rechtsgeldigheid van de door Wethouder Kos op 9 december 2014 met mij gesloten overeenkomst, is het belangrijkste de laatste zin van de tweede alinea, die ik daarom nogmaals herhaal:

“Wanneer er in december geen vaststellingsovereenkomst is, komt de keuze voor dit scenario te vervallen.”

Wat hier letterlijk gezegd wordt is, dat wanneer wij in december geen vaststellingsovereenkomst hebben bereikt, de keuze van Urban Resort en het College van B & W voor Scenario 1 komt vervallen en de keuze voor hen naar Scenario 2 uitgaat.

Dat is het addertje onder het gras, dat in de pers door de Gemeente ongenoemd blijft. Door de heer Draaisma is deze zin in zijn “Scenario’s voor de toekomst van het voormalig Postkantoor” naar een onopvallende bijzin verbannen om het mogelijk onderliggende doel van het Urban Resort-traject aan lezer en publiek te verhullen.

Uiteindelijk is onder deze tijdsdruk een positieve en volledige afhandeling van een hoogte-van-de-schade-bepaling onmogelijk.
Het is nu 7 november en december is ook nog de maand van de feestdagen.
Verder verdien ik met schrijven van dit soort stukken geen geld in tegenstelling tot alle door mij hier aangeschrevenen.
Ik moet in deze komende anderhalve maand ook de kost nog verdienen en alle advies en juridische bijstand zelf betalen.

Uit de laatste regel van Scenario 1 blijkt ook nog eens dat in het stappenplan van Urban Resort de schade, die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van de overeenkomst van 9 december 2014, in ieder geval doorloopt tot minstens de datum van de formele ondertekening van de intentieovereenkomst tussen partijen, die door Urban Resort in februari-maart 2016 wordt voorzien.
Dat is maanden na de dwingende deadline voor de vaststellingsovereenkomst in december.

Met de heer Draaisma is afgesproken, dat het Stappenplan, behorende bij het business plan van het Rob Scholte van 29 september 2014 qua timing leidend zou zijn voor het nieuwe door Urban Resort te presenteren stappenplan.
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-stappenplan/
Dat is nu overduidelijk niet het geval.

Tot zover de reading van Scenario 1.

Mijn advocaat Teunis schrijft in zijn brief aan de heer Draaisma op 6 november het volgende:
“Naar ik heb vernomen zijn uw scenario’s met betrekking tot de toekomst van het voormalig postkantoor in Den Helder onlangs niet alleen aan de gemeente doch ook aan de buitenwereld gepresenteerd.
Daarbij is ten onrechte de suggestie gewekt dat scenario 1 in samenwerking met Rob Scholte tot stand is gekomen en Rob Scholte daarmee ook instemt.
U weet – zie mijn brief van 30 oktober jl. (op welke brief ik tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mocht ontvangen) – dat dit absoluut niet het geval is.
Ik wijs er bovendien op dat scenario 1 vertrouwelijke informatie bevat – waaronder de financiële situatie van Rob Scholte – welke informatie absoluut niet voor derden bestemd is.
In mijn brief van 20 oktober jl. wees ik u op de juridische status van Rob Scholte met betrekking tot het Postkantoor.
Ik lees daarover niets in uw scenario’s. Ik mag toch hopen dat u uw opdrachtgever omtrent die situatie heeft geïnformeerd en geadviseerd.”
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-scholte-advocaat-marcel-teunis-aan-jaap-draaisma-6-november-2015/

Bij deze woorden van de heer Teunis ter afsluiting wil ik deze chronologie voorlopig laten. Ik hoop u voldoende over de gang van zaken te hebben geïnformeerd.

Als het Urban Resort-traject iets aantoont, is het wel dat de gemeente mij tot dusver inderdaad geen enkele prijs heeft willen noemen voor gebruik, huur of verkoop, zodat ik mijn businessplan daarom ook niet aan hun voorwaarden heb kunnen laten voldoen.
Over deze kwestie loopt nog steeds onze bezwaarschriftprocedure bij de Commissie van Beroep en Bezwaar van Gemeente Den Helder en de juistheid van ons bezwaar wordt door al het voorgaande bevestigd.

Ik ga ervan uit dat u zich als College en Gemeenteraad realiseert, dat het afgelopen jaar, 2015, voor het Rob Scholte Museum een verloren jaar is geweest.
De vaart, die in de ontwikkeling van het museum zat, is er uit geraakt.
Tentoonstellingen zijn afgezegd.
We hebben gemaakte afspraken buiten onze schuld niet na kunnen komen.
De hoge verwachtingen in de media en bij het publiek hebben we niet in kunnen lossen.
De opknapbeurt van kelder en begane grond is vlak voor de eigenlijke voltooiing gestaakt.
Enige uitzicht op een oplossing is er nog altijd niet, waardoor wij steeds meer het krediet van publiek en kunstwereld dreigen te verliezen.
Dat is funest niet alleen voor het museum, maar ook voor mij, mijn gezin en het aanzien van de stad Den Helder.
Het geduld van onze vrijwilligers worden danig op de proef gesteld.
Door hun liefdevolle inzet kunnen wij het ons momenteel nog permitteren om zes dagen per week open te zijn van 12 tot 17 uur, maar deze ongewisheid kan niet langer zo voortduren.
We zullen uiteindelijk consequenties moeten trekken.

Op 9 december 2015 is precies één jaar geleden , dat Wethouder Kos met ons een overeenkomst sloot.
Zou het geen aanbeveling verdienen deze kwestie eens en voor al uit de wereld te helpen?
Met een beetje welwillendheid moet het toch mogelijk zijn om op grond daarvan met elkaar tot een positieve uitwisseling van gedachten te komen.
Dat bespaart de stad Den Helder en het Rob Scholte Museum een hoop slechte publiciteit en negatieve energie.

Zonder enige overheidssteun, behalve dan het gebruik van het gebouw, leveren wij een enorme bijdrage aan het leefklimaat in de stad.
Onze bijdrage aan het imago van den Helder zou aanzienlijk positiever kunnen zijn als we, zoals door ons meermaals gevraagd, in alle redelijkheid met elkaar in direct gesprek gaan.
Zelf beschouw ik het als een gemiste kans, dat dit gesprek tot dusver niet heeft plaatsgevonden, behalve met verschillende fatale aflopen.
Ik hoop, dat u in uw overwegingen het belang van ons museum voor de stad en Gemeente Den Helder wilt laten meewegen.

Verder wil ik desalniettemin de heer Draaisma en Urban Resort danken voor hun inzet om de lopende kwesties tussen het museum en de Gemeente bespreekbaar te maken en om na te hebben willen denken over mogelijke trajecten voor de toekomst van het gebouw.
Laat normalisering van de verhoudingen de belangrijkste uitkomst van deze bemiddeling zijn.
Ik ben er blij mee, dat de Gemeente toegezegd heeft het gebouw onder nader te bepalen condities aan mij te willen verkopen.
Jammer, dat deze presentatie aan de raadscommissie niet met onze instemming kan gebeuren.

Ik hoop binnenkort onbevooroordeeld met de nieuwe Wethouder Lolke Kuipers in gesprek te kunnen gaan. Bij voorkeur dat hij daarvoor een volledig mandaat verkrijgt van College en Gemeenteraad.
Het nieuwe College is niet verantwoordelijk voor het niet slagen van het Urban Resort-traject. De continuïteit van bestuur waarborgt de voortgang van het op instigatie van Wethouder Kos opgezette Urban Resort-traject.
Bestuurders, maar niet alleen bestuurders, zijn afhankelijk van de aan hen verstrekte informatie.

Het door mij hier eerder beschreven addertje onder het gras in Scenario 1 maakt , dat instemming met Scenario 1 door de ontbindende voorwaarde als door de heer Draaisma wordt voorgesteld met de daaraan gekoppelde onhaalbare termijn van eind december, feitelijk een (on)verhulde keuze voor Scenario 2 wordt.

Dat heb ik u willen duidelijk maken.

Dank voor uw aandacht.

Hoogachtend,

Rob Scholte

namens het Rob Scholte Museum

Rob Scholte Museum
Middenweg 172-174
1782 BL den Helder
https://robscholtemuseum.nl/
https://www.facebook.com/robscholtemuseum
https://twitter.com/RSMuseum

4 Comments

 1. Mijn diagnose: Het zijn afstotingsverschijnselen. Voor dit gemeentebestuur zijn kunst, cultuur en diepgang zo wezensvreemd dat het Rob Scholtemuseum zo snel mogelijk uitgestoten moet worden. Deze krampen gaan samen met allerlei schijnbewegingen, omdat men bang is voor een opstand onder de bevolking en in de kunstwereld. Lolke Kuipers vormt onze laatste hoop. Lolke, ga nou eens in Zwolle kijken wat het museum “De Fundatie” voor die stad heeft gedaan. Dat grenst aan het onvoorstelbare, het museum heeft Zwolle internationaal op de kaart gezet. En vraag eens aan de directeur van De Fundatie wat de plaats is, die Rob Scholte inneemt in de vaderlandse kunstgeschiedenis en wat zijn museum voor Den Helder kan betekenen, want dat grenst namelijk ook aan het onvoorstelbare. Ik heb Rob wel als een heel gevoelig mens leren kennen, dat zijn veel kunstenaars, maar hij is ook buitengewoon redelijk en betrouwbaar. Daar kan het probleem hem niet in zitten. Doen Lolke! Praat eens met de directeur van de Fundatie.

 2. Natuurlijk kun je de uitstraling van de Fundatie niet vergelijken met een oud postkantoor. In de fundatie worden met regelmaat fantastische tentoonstellingen georganiseerd. Ten tweede kun je Zwolle niet vergelijken met een stad(je) als Den Helder.
  Misschien is er een derde belanghebbende om het gebouw te kopen en uit te dragen als museum en waarin RS dan als een beheerder kan fungeren? Het is nu ….als 2 honden vechten om een been…Een gebed zonder einde.

 3. Kobus, wat jij een oud postkantoor noemt, is in werkelijkheid een prachtig gebouw. Ook al duurt het soms heel lang voordat we dat gaan zien. Vergelijk het met automodellen, die vind ik ook altijd pas 30 jaar later mooi. Bovendien is het postkantoor uit de wederopbouwperiode, objectief gezien van grote historische waarde.

  Als je nou een echt lelijk gebouw had, dat was het wel het oude gerechtsgebouw in Zwolle. Maar door het heel artistiek te verbouwen werd het een top museum dat Zwolle internationaal op de kaart zette. Rob Scholte is zeker in staat om van het postkantoor net zoiets moois te maken, zonder het karakter van het gebouw aan te tasten (conform de regels van Monumentenzorg, waar het postkantoor beslist onder gaat vallen in de toekomst).

  Den Helder kun je inderdaad niet vergelijken met een stad als Zwolle. Wij hebben aan drie kanten zee, prachtige stranden, de marine, een stroom Duitse toeristen en noem het maar op. Wat zelfs in Zwolle lukt, moet hier zeker kunnen. Als we maar niet van die waardeloze gemeentebesturen hadden. Hopelijk vormt Lolke Kuipers hierop een uitzondering.

 4. Dick.
  Ik zeg helemaal niet dat het een lelijk gebouw is, alleen een oud postkantoor. Het gebouw heeft beslist ,volgens mij, mooie elementen. Wat in Zwolle wel lukt zal in Den Helder niet lukken. In Zwolle is “men” meer eensgezind.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.