Rob Scholte – Nieuwe Open Brief aan de Burgemeester van Den Helder: POST MORTEM

datum: 1 augustus 2015
kenmerk: AU15.06515
onderwerp: businessplan Rob Scholte Museum

Koen,

Na ons definitieve afscheid, weet je nog, als in mijn laatste brief, je opnieuw moeten aanschrijven, staat bekend als een POST MORTEM.

Ik feliciteer je niet met je voordracht voor een nieuwe termijn, want dat verdien je niet.

Dit wordt een korte brief, omdat je ‘m anders niet leest of laat samenvatten door je ondergeschikten.

Ik ben bedrogen door jou en je kompanen. In de val gelokt op een manier, daar lusten de honden geen brood van.

Kos tekende namens B & W, Schuiling & Co, een overeenkomst, dat het Rob Scholte Museum mocht uitbreiden naar de begane grond en de kelder, zoals ook in ons gezamenlijk persbericht te lezen stond.
Daarom bleven wij open in december vorig jaar. Dat was onze belangrijkste eis.
Door jouw toedoen, het niet nakomen van deze afspraak, zijn we een verbouwing verder en staan we nu vandaag, acht maanden na dato, nog steeds geblokkeerd.
En ik sta publiek volledig voor aap.

Ik hoef jou niets uit te leggen. Je weet precies, waar deze brief over gaat.
Over hetzelfde als de Open Brief aan jou en je clubje door 100 BN’ers en museumdirecteuren, aangevuld met 1000 handtekeningen van een bezorgd publiek, die al maanden door jullie niet wordt beantwoord.
“We gaan ernaar kijken”, zei je discipel Kos in april.
De redelijke termijn van beantwoording is na vier maanden ondertussen wel verstreken.
Hoe onbehoorlijk zijn jullie eigenlijk wel niet?
Net zoals mijn laatste brief aan jou met de update van mijn business-case feitelijk ook onbeantwoord is gebleven.

Ik heb van jou geen enkele informatie ten behoeve van mijn plannen voor een Rob Scholte Museum in Den Helder mogen ontvangen.
Ook al beweer jij leugenachtig van wel.
Daarom daag ik je uit mij deze informatie alsnog te overhandigen. Dat moet toch heel eenvoudig zijn als je de info al gegeven hebt. Een makkie zou je zeggen, maar dat ga je niet doen, want er is aan mij namelijk helemaal niets gegeven.
Jouw bijstand aan mij, waarvan de raad wou, dat jullie die faciliteren, bestond uit niets dan tegenwerking en doorlopende contractbreuken, zoals ik in mijn vorige brief al uitgebreid heb beschreven.
Dan lees ik ook nog in je laatste briefje, dat je me het telefoonnummer van een behandelend concernstaf-medewerker hebt gegeven. Dat stond vermeld boven de aan mij doorgestuurde motie. Maar zo’n nummer van de behandelend ambtenaar staat toch altijd standaard al vermeld op een dergelijk gemeentelijk schrijven.
Hoe had ik dan kunnen weten, dat deze persoon in kwestie de door mij gewenste en door jouw steevast geweigerde schat aan informatie alsnog had willen verstrekken?
In de aangenomen motie werd mij assistentie beloofd. Achteraf blijkt, dat het alleen dit telefoonnummer is geweest.
Dat heb ik natuurlijk niet gebeld, want ik nam jullie toen nog serieus.

Wel uitgebreid met de wethouder van financiën Visser gesproken, die dit gesprek duur heeft moeten bekopen.
De seksuele intimidaties lijken uit jouw koker te komen en niet uit de zijne.
Visser bevestigde ons, dat jij de benodigde gegevens niet hebt willen geven.
De hele business-case was alleen maar bedoeld was om mij nat te doen gaan en me publiekelijk in de pan te kunnen hakken als een armoedzaaier.
De financiële onderbouwing ontbreekt. Geen solide basis.
Ja, dank je de koekoek.
Je moet en zal je stadhuis op de plek van mijn museum. Dat is wat er aan de hand is.
Vals spelen is in jouw wereldbeeld geoorloofd. Een schriftelijk in bijzijn van getuigen getekende overeenkomst is voor jou het papier niet waard waarop getekend is.
Zo regeert de dwangsom-koning Koen Schuiling.
De wet geldt voor iedereen, maar niet voor jou. Valse getuigenis doen is in jouw kringen heel normaal en zelfs een vereiste.

Jouw huidige strategie is mij doodzwijgen.
Maar dan heb je aan mij de verkeerde, want daarmee veroorzaak je in ieder geval, dat ik om te beginnen bezwaar aanteken bij de Commissie Beroep en Bezwaar van gemeente Den Helder tegen jouw contractbreuken en valse voorstelling van zaken aan de gemeenteraad.
Beweren, dat ik mijn opgave niet vervuld zou hebben, terwijl de waarheid is, dat jij volledig in gebreke bent gebleven en de raad wederom verkeerd informeert of beter opnieuw zit voor te liegen.
Jouw advies aan de raad is volkomen onterecht en onwaarachtig.
Jij wil, dat ik faal en wel door jouw toedoen.

Koen, denk je nou echt, dat ik kan accepteren, dat je zegt dat je me alle kaders voor een business-case gegeven hebt, terwijl letterlijk in je laatste briefje staat, dat je het gebouw markt-conform wilt gaan verhuren. Dat is in flagrante tegenspraak met je beweringen.
Had me dat meteen gezegd, dan had ik een business-case kunnen maken. Maar dat deed je niet, je gaf me helemaal geen info en vertelde slechts aan ieder, die het wilde horen en opschrijven, de jouw rug dekkende pers, dat je me alle info had gegeven. En dat maar blijven herhalen, al sinds oktober vorig jaar.
Ik vind je een flut-burgemeester, een vooringenomen, partijdige en rancuneuze man.

De schade, die jij veroorzaakt, daar stel ik je persoonlijk voor aansprakelijk en ik zal je aan deze verantwoordelijkheid voor mijn schade houden, vermeerderd met elke nieuwe dag, dat deze voortduurt, als jij dit niet in redelijkheid met mij oplost.

Rob Scholte

POST SCRIPTUM
Uiteraard blijven wij de Open Brief aan B & W, dus aan jou, dagelijks verder verspreiden tot je ons de doorgang geeft, die ons beloofd is, en de eerlijke kans, waar wij recht op hebben.
Al zijn de Marinedagen 2015 inmiddels al lang voorbij (onze verjaardag hebben we dus niet gevierd), zonder dat het Rob Scholte Museum de nieuwe vleugel van 2000 m2 heeft kunnen openen door het uitblijven van enige (re)actie van jou, de kwestie is actueler en urgenter dan ooit.