Ronald Boutkan – College: “Geen solide basis voor Rob Scholte Museum”

Den Helder – Het moest uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd en dat was het dan ook: het businessplan voor het Rob Scholte Museum kwam 1 juni binnen bij de gemeente. Maar, zo meldt het college in een brief aan de gemeenteraad, “dit plan is hetzelfde als de versie die door ons op 30 september 2014 is ontvangen. Het heeft (opnieuw) geen financiële onderbouwing en kan, evenals toen, redelijkerwijs niet worden opgevat als een business plan op basis waarvan de haalbaarheid van het daarin opgenomen voorstel kan worden beoordeeld”.

“De samenwerking met de heer Scholte heeft niet tot het gewenste resultaat geleid”, schrijft het college. “Van het aanbod tot ondersteuning bij het opstellen van het businessplan is geen gebruik gemaakt. Uit het procesverloop en het businessplan concluderen wij dat voor het Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor geen solide basis bestaat.”

Over de toekomst van het gebouw schrijft het college: “Een invulling waarbij het voormalig postkantoor, conform het coalitieakkoord, ook als volwaardige expositieruimte dienst doet, houdt daarbij onze voorkeur. Met dat vertrekpunt gaan wij scenario’s voor de toekomst van het gebouw verkennen, waarbij de ruimten ervan, ook aan de heer Scholte, marktconform kunnen worden aangeboden. Dat betekent dat de situatie zoals die nu bestaat, met exclusieve gebruiksovereenkomsten tussen de heer Scholte en de gemeente, eindig is.” Het college komt in het najaar naar de raad met een nader voorstel.

Om de stationslocatie een uitnodigende plek voor bewoners en bezoekers te maken moet het voormalig postkantoor aan de binnen- en buitenzijde worden opgeknapt en geschikt gemaakt voor een passend en duurzaam gebruik. Voor de invulling van het postkantoor ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Leidend daarbij is onder meer:
• Het Stadshart als economisch aantrekkelijke plaats, waar ruimte is voor ondernemers om te ondernemen en initiatieven te ontplooien.
• Het Stadshart als aantrekkelijke plaats om te wonen voor jong en oud.

Den Helder Actueel, 25 jun 2015 – 16:55

Reacties:

flipfluitketel
25 juni 2015 at 17:03
He he eindelijk worden er knopen door gehakt begon al een beetje op griekeland discussie te lijken

hellen
25 juni 2015 at 18:08
Ik ben benieuwd wie die plannen beoordeeld,waarschijnlijk dezelfde persoon die de plannen van LMSE beoordeelde,wie weet beland het museum ook wel op de werf

Bodelo
26 juni 2015 at 10:48
Dat laatste zou inderdaad geen slecht plan zijn hellen. Zolang het businessplan maar klopt!

Rebel
25 juni 2015 at 19:26
Dus een businessplan wordt niet solide bevonden terwijl de gemeente in gebreke blijft om gegevens te leveren, wethouders worden teruggefloten omdat het erop begon te lijken dat het Rob Scholte museum echt van de grond kwam, één wethouder wordt zelfs over de muur gegooid omdat hij het gewaagd had een toezegging te doen de gegevens te leveren en zonder blikken of blozen worden vervolgens de gebruikersrechten eenzijdig opgezegd.
Als de gemeente nou meteen meldde dat ze naar een argument toe stuurde om onder het door wethouder Kos getekende overeenkomst uit te komen dan is dat een stuk geloofwaardiger dan dit gedoe.

gast
26 juni 2015 at 00:02
Volgens mij is hij weggestuurd, omdat hij naakte foto’s verstuurde naar vrouwen die zijn ondergeschikte waren, dus waar hij een machtsverhouding meehad.

dagobert
26 juni 2015 at 07:31
Zo komen de praatjes in de Wereld. Heb jij die foto’s gezien? Nee dus. Een baantje bij Story of Privè zou goed bij je passen.

Bodelo
26 juni 2015 at 10:50
Deze conclusie is inderdaad niet terecht.
Anderzijds ben ik het met je eens gast; de wethouder is niet “over de muur gegooid” vanwege het Scholte museum. De wethouder is ontslagen vanwege zijn gedrag.

Kees Jan
26 juni 2015 at 12:05
Nee bodelo, hij is wel degelijk over de muur gegooid vanwege onder andere het Scholtemuseum en zijn mening over het niet herbenoemen van Koen Schuiling als burgemeester.
Bekijk de aflevering van Brandpunt nog is goed na, hoe het persoontje Koen Schuiling minachtend praat over personen. Welke ambtenaar en inwoners van Den Helder willen dit langer accepteren.

flipfluitketel
26 juni 2015 at 12:44
De heer Visser zei ook dat hij in de commissie voor de aanstelling van de burgemeester zat. iets wat dus niet mogelijk is omdat in het reglement van de vertrouwenscommissie art 2 duidelijk staat “De commissie bestaat uit vijf leden te benoemen door en uit de gemeenteraad” . Dus zijn verhaal is soms niet geheel op waarheid gespeend zal ik maar zeggen.

RUNDU
26 juni 2015 at 13:12
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031821/geldigheidsdatum_16-01-2015
er zullen in den helder altijd jokers voor eigenbelang toch kon het zijn dat die wethouder gelijk had

flipfluitketel
26 juni 2015 at 14:49
RUNDU hier geld geen algemene regelgeving maar de Verordening Vertrouwenscommissie 2015 welke de herbenoeming moet voorbereiden http://www.denhelder.nl/bestuur-en-organisatie/verordeningen_3664/item/verordening-vertrouwenscommissie-2015_418.html

Bodelo
26 juni 2015 at 15:58
Kees Jan, lees ook de reactie van flipfluitketel. Deze ex-wethouder wil ons dat graag doen geloven. Terwijl hij in dezelfde Brandpunt uitzending helemaal aan het einde toegeeft toch enkele privé zaken op zijn wethouders telefoon te hebben gezet. Maar volgens de Hr. Visser valt dat binnen de marge? Dat is zijn eigen beoordeling.

RUNDU
26 juni 2015 at 18:40
Correct dan kan een ieder lezen of visser gelijk had over de vertrouwenspersoon bij die commissie

Kees Jan
27 juni 2015 at 01:26
bodelo, als u dezelfde reglement leest die uw collega ambtenaar flipfluitketel bedoeld, dan kunt u meteen art 4 lezen. Hierin staat vermeld dat collegeleden als adviseur in de vertrouwenscommissie kunnen worden opgenomen. Het valt erg op dat sinds de uitzending van Brandpunt alle zeilen worden aangewend om maar te zorgen dat persoontje Schuiling te beschermen.

DickB
25 juni 2015 at 22:37
Geen nieuws dus………….

maxie
26 juni 2015 at 01:23
Ik zie nooit iemand daar naar binnen gaan..

sjaak
26 juni 2015 at 08:11
Museum moet weg omdat Koen SchuilIing verbood dat de gevraagde gegevens over energieverbruik aan Scholte geleverd . Koen Schuiling met in zijn kielzog VVD CDA en D66 moet daar perse een nieuw stadhuis bouwen. Dat college is helemaal onder zijn invloed en kan ook wel weg.

Bodelo
26 juni 2015 at 10:52
Ik denk dat U de derde alinea van het stuk hierboven nog eens moet lezen en goed op U in moet laten werken?

dagobert
26 juni 2015 at 11:03
Maandag, wordt er beslist, of de gemeenteraad Koen Schuiling voordraagt voor nog eens zes jaar. Dus!! ligt er nu een kans voor de raad om hem te wippen of voor zes jaar met deze Burgemeester met al zijn voors en tegens verder te gaan. De keus is aan de raad. Spreek nu!! of houd voor nog eens zes jaar de mond.

petra
26 juni 2015 at 09:09
ja mevr vorsman stadspartij haar man heeft voor 1gulden van de gemeente de muziekschool in de Molenstraat gekocht om er een kunstgalerie van te maken dat is nooit gebeurt nu verdient hij aan kamers te verhuren aan polen en Bulgaren dat mag wel dus gemeente kan dit wel dan

dagobert
26 juni 2015 at 10:27
Wat een geklets is dit. De verkoop , en wat zich afspeelt rond de muziekschool, speelt al jaren, en heeft niets te maken met de stadspartij of aan de Stadspartij gebonden zijn. Mevr Vorstman, kan ,ondanks dat zij aan de Stadspartij gebonden is slechts zeer geringe tot geen invloed uitoefenen omtrend besluitvorming rond dit gebouw. En het verhuren van kamers,(als dat al zo is ) aan ,om het even wie, is aan regels gebonden en gezien de perikelen die het echtpaar met de Gemeente heeft ,zullen zei echt niet zo dom zijn om deze regels te overtreden.

Bodelo
26 juni 2015 at 10:53
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst!

Anton Hagen
26 juni 2015 at 09:16
Zijn die gegevens welke de heer Scholte blijkbaar nodig heeft om een passend businessplan op te stellen dan niet te verkrijgen via de wet openbaarheid van bestuur?
Zoals energieverbruik enz. enz.
Blijkbaar moet en zal de heer Scholte wegwezen uit het postkantoor.
Maar ik denk dat de heer Scholte niet genoeg meejankt met de wolven op de Bijlweg.
Ik wens jullie allemaal een droog en gezellig Historisch weekend.

dagobert
26 juni 2015 at 10:39
Ik lees ook, dat aan Scholte , hulp is aangeboden bij het opstellen van zo’n plan, maar dat daar geen gebruik van is gemaakt. Als Scholte dit aanbod had aanvaard, dan hadden de gevraagde gegevens vanzelf bovenwater gekomen.Immers de(hulp) opstellers van zo’n plan lopen ook tegen het feit aan dat zij deze gegevens nodig hebben. Ik denk dat de Heer scholte niet alleen de Gemeente dwarszit , maar meer nog zichzelf.

Kees Jan
26 juni 2015 at 12:00
Die hulp kreeg hij van Wethouder Geurt Visser, zoals deze man in de uitzending van Brandpunt vertelde. Dat aanbod heeft Scholte dus blijkbaar wel degelijk aanvaard.
Koen Schuiling wil koste wat kost op de plek van het Postkantoor en het Station een nieuw stadhuis bouwen. Zijn collegeleden Kos, Wagner en van Dongen heeft hij daarvoor al in de greep. Doen ze niet wat Schuiling zegt dan zullen zij de zelfde weg volgen als Geurt Visser.
Marcel Karhof en Peter Reenders maken dit door maandag de burgemeester voor 6 jaar te herbenoemen mogelijk. CDA (4), D66 (4), VVD (4) en Pvda (2) maken dit mogelijk in samenwerking met deze 2 dissidenten van de stadspartij.Het nieuwe “elan” word dus door deze 2 “stadpartijers” om zeep geholpen en de dwangsommen zullen de komende 6 jaar nog om ieders oren vliegen.
En er mag geen feestje meer georganiseerd worden buiten het terrein Willemsoord.

flipfluitketel
26 juni 2015 at 12:30
Wethouder Geurt Visser heeft zonder ruggespraak met het college een gesprek gehad met de Hr Scholte dit doet hij dan als prive persoon en kan de Hr, Scholte geen aanbod doen. Vervolgens is er geen plan voor een nieuw stadhuis op welke locatie dan ook dat heeft dit college al bepaalt. Er zijn geen dissidenten binnen de stadspartij want na een goed gesprek zijn de gelederen gesloten. De insinuatie dat Koen Schuiling invloed heeft op de samenstelling van een college en wethouders kan weg sturen vindt ik een diskwalificatie van de nu zittende gemeenteraad. Deze is namelijk verantwoordelijk voor het weg sturen van welke wethouder dan ook.

Kees Jan
27 juni 2015 at 01:31
Wagner heeft gezegd tijdens een vergadering in het gemeentehuis dat alle wethouders in en buiten het stadhuis uit 1 mond spreken. En waar haalt u de wijsheid vandaan, dat dit gesprek heeft plaatsgevonden zonder ruggespraak? Wethouder Pastoor en Wethouder Kos kunnen wel eens heel goed op de hoogte zijn geweest van dat gesprek.

sjaak
26 juni 2015 at 11:54
Het is inmiddels wel duidelijk dat de overgebleven stadspartij wethouders Kos en van Dongen overgelopen naar de lijst Koen Schuiling en alleen kunnen blijven zitten Door de steun van de oppositie. Dit heb ik in NL nog nooit eerder gezien. Bizar. Wethouders die overlopen naar oppositie en gewoon kunnen blijven zitten terwijl de partij waar ze voor gekozen zijn geen vertrouwen meer in hen heeft.

flipfluitketel
26 juni 2015 at 12:21
Sjaak mocht het zo zijn dat jou waarneming correct is en de stadspartij geen vertrouwen meer heeft in zijn wethouders is het meer dan logisch dat de stadspartij een motie van wantrouwen indient tegen zijn wethouders.
Indie niet ten sprake dan heeft de stadspartij dus gewoon vertrouwen in zijn wethouders.

sjaak
26 juni 2015 at 12:31
Bij motie van wantrouwen blijft Kos gewoon zitten omdat oppositie niet mee stemt. Plus 2 leden van fractie stadspartij zoals vorige schrijver Kees Jan al memoreerde

flipfluitketel
26 juni 2015 at 12:46
oke dan moeten we nog maar eens gaan stemmen over een nieuw stadhuis

sjaak
26 juni 2015 at 12:54
stemmen voor de raad kan pas in maart 2018. dan zal het stadhuis ongetwijfeld weer een issue vormen

flipfluitketel
26 juni 2015 at 13:15
Denk dat je de politiekstelsel niet helemaal begrijpt. Deze raad kan gewoon over een nieuw stadhuis stemmen daarvoor is het niet echt nodig om raadsverkiezingen af te wachten. Want zoals jij al eerder schreef oppositie plus 2 stemmen van deze zogenoemde dissidenten en oeps een nieuw stadhuis

sjaak
26 juni 2015 at 13:35
Als het college tegen het eigen coalitieprogramma een nieuw bestek maakt voor het stationsgebied met daarin een nieuw stadhuis met de benodigde gelden daarbij kan dat inderdaad. Alleen was de PvdA altijd tegen deze plannen maar de fractie is vernieuwd en nu zou ik het niet weten. Als de wethouders die nu zeggen nog voor de stadspartij te zitten moeten ze wel direct weg.

flipfluitketel
26 juni 2015 at 14:14
Natuurlijk moeten die dan niet weg het college voert gewoon uit wat een meerderheid in de raad wil. coalitieprogramma heeft daar niets mee te maken. Dus de raad bepaalt en college voert uit zo simpel is het.

Kees Jan
27 juni 2015 at 01:34
in een gezonde gemeenteraad heeft de coalitie een meerderheid, en is voor het college het collegeakkoord de leidraad, deze is gebaseerd op coalitieakkoord. Nu hebben ze dat alleen op papier. Reenders verteld niet wat zijn partijgenoten willen uitdragen, hij verteld alleen zijn eigen verhaal.

Dick Berts
26 juni 2015 at 14:22
Volgens top-economen -die uiteraard geweerd worden uit de media- is de nog slechts uit leugens bestaande wereldeconomie zo fragiel geworden, dat een Grexit binnen 48 uur tot een totale systeemcrash kan leiden. Uiteraard gaan de banken en de winkels dan dicht. En waar gaat het ondertussen in Den Helder over? Of een kunstschilder in een oud postkantoor mag blijven zitten en of een wethouder al dan niet blootfoto’s heeft verstuurd. En of onze waardeloze burgemeester al dan niet vervangen moet worden door een andere waardeloze vent, die ons door en door verrotte systeem nou eenmaal per definitie voortbrengt.

flipfluitketel
26 juni 2015 at 14:54
Ik denk met dit doomscenario in de hand we beter vlug onze biezen kunnen pakken en verhuizen naar Rusland daar zijn tenminste nog betrouwbare politici of we kiezen voor Dick Berts als Burgemeester die is van alles op de hoogte en weet wie wel en niet te vertrouwen is.

Dick Berts
26 juni 2015 at 15:40
Dit soort reacties krijg je altijd als de druk te hoog oploopt in een fluitketel. Smiley.

sjaak
26 juni 2015 at 15:15
Je kunt er verschillend over denken of er een toekomst is voor het postkantoor maar voor dit college wat niet de wens van de coalitiepartners maar van de burgemeester uitvoert is geen toekomst meer. Als iedereen blijft zitten voorspel ik je een puinhoop tot maart 2018 die zijn weerga niet heeft.

RUNDU
26 juni 2015 at 18:59
Kijk gelijk ff in je glazen bol of we maandag de vlag kunnen uithangen en de rode loper tot einde stadsgrens kunnen uitrollen of dat er toch jokers zijn die vanuit de coalitie zich hebben aangesloten bij de opositie en of die dan gelijk over gaan naar die opositie maandag?

tjitskebiersteker
27 juni 2015 at 00:02
Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft een document uitgegeven waarin staat hoe om te gaan met het benoemen en herbenoemen van burgemeesters. In dit document staat precies aangegeven hoe de gemeenteraad moet handelen en ook de gemeentewet geeft hierover richtlijnen. Die heb je als gemeenteraad nauwgezet te volgen. U kunt vanuit uw anonimiteit van alles roepen over een burgemeester die natuurlijk nooit anoniem is, maar dat staat haaks op de zorgvuldige procedure die zowel het Ministerie als de gemeentewet voorschrijft.

Kees Jan
27 juni 2015 at 01:19
Mevrouw Biersteker. Het is heel simpel. Als u als raadslid geen trek meer heeft in deze man, zoals een groot deel van de mensen in onze stad. Dan vult u op het papiertje in dat u wilt dat hij vertrekt. Niets meer, niets minder. Ieder raadslid kan volgens zijn eigen wens stemmen.
sjaak heeft gelijk dat de zittende wethouders alleen nog maar werken voor de oppositie en de burgemeester, en niet meer voor u als regerende partijen. Uw macht samen met de andere regerende partijen bent u verloren op het moment dat Peter Reenders zich volledig heeft geschaard binnen de macht van Koen Schuiling.
Hij loopt zo over naar de andere zijde, het duurt alleen iets langer omdat de groep die zich 50+ wilde noemen dit niet mocht. Inmiddels wil deze zelfde Reenders samen met Karhof een nieuw stadhuis op de stationslocatie.
De enige manier om politieke rust te krijgen is de volledige stekker uit het college te trekken. Een nieuwe frisse burgemeester en nieuwe wethouders zijn de enigste manier om uw plannen uit uw coalitieakkoord waar te maken. En dan nu is geen burgemeester van VVD huize.

dagobert
26 juni 2015 at 19:43
Zoiets, heet kleur bekennen. Na Maandag weten we wat we aan wie hebben. Sturen zij Schuiling naar huis , of blijven zij nogmaals voor zes jaar zijn dictatuur slikken. Dit kon weleens hèt breekpunt van de stadspartij zijn. zijn zij èèn of donderd de zaak in elkaar.

Kees Jan
27 juni 2015 at 01:40
Kleine voorspelling, van de uitslag herbenoeming Schuiling en wie voorstemmen;
VVD (4)
CDA (4)
D66 (4)
PvdA (2)
Peter Reenders
Marcel Karhof
Mevrouw Dol
Dit zou een uitslag betekenen van 17 voor 14 tegen. En misschien is Mevrouw Biersteker ook nog wel voor, om dat ze hem ook de 10e kans nog wel wil gunnen om zich te verbeteren.

http://denhelderactueel.nl/2015/06/college-geen-solide-basis-voor-rob-scholte-museum/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image