Theo Knippenberg – Toe Lichting op de OPEN BRIEF

Toe Lichting op de OPEN BRIEF

Lieve Lezer,

Hoe is het mogelijk, dat in dìt land een Wethouder met leugens en bedrog een belangrijk Kunstenaar als Rob Scholte bewust slachtoffert om daarmee zijn eigen baantje veilig te stellen?
 Een Wethouder, die daarna noghaha‘ grappen over deze Kunstenaar maakt en met zijn collega yup Wethouder twittert over de rode schoenen, die hij lekker wel draagt en Rob niet (meer).

Hier zijn de feiten.
Op 9 december 2014 heeft Wethouder Pieter Kos van gemeente Den Helder een overeenkomst gesloten met Rob Scholte en het Rob Scholte Museum.
De door Kos namens het College van B&W Den Helder getekende overeenkomst met ook de handtekeningen van aanwezige getuigen ligt voor me.
Ik refereer met name aan het laatste punt uit deze overeenkomst.
B&W geeft aan het Rob Scholte Museum toestemming om uit te breiden. Het gaat daarbij om ruimtes, waarvan de overeenkomsten met de vorige gebruikers ten tijde van ondertekening per 1 januari 2015 waren opgezegd en die intussen grotendeels leeg stonden.

Voor Rob Scholte betekende deze uitbreiding, dat het Rob Scholte Museum de huidige 900 m2 naar circa 3.000 m2 expositieruimte kon vergroten. De vervulling van een natte droom voor elke Museum directeur en helemaal voor Rob, die met deze overeenkomst in zijn broekzak voortvarend te werk ging.
Van de afgesproken nieuwe ruimte van 2.000 m2 is circa 1.500 m2 inmiddels omgetoverd van een verwaarloosde donkere kelderruimte in een fraaie nieuwe lichte expositieruimte. Een gigantische klus, waar drie maanden lang met man en macht aan is gewerkt. Tentoonstellingen van binnen en buitenlandse Kunstenaars werden voorbereid en afgesproken. De eerste grote objecten, waar nu eindelijk plaats voor is, zijn al naar het Museum getransporteerd en worden opgebouwd.
Een voorschot nemend op de volgens de gebruiksovereenkomst met de gemeente te realiseren bibliotheek heeft Rob strekkende kilometers aan bibliotheek stellingen en tentoonstellingsvitrines aangeschaft sinds het akkoord tussen de gemeente Den Helder en het Museum werd gesloten. Om te helpen de werkeloosheid in Den Helder wat verder te bestrijden heeft hij ook meteen maar een complete lijstenmakerij overgenomen met inventaris. Er was genoeg ruimte voor en de expertise is aanwezig!
Ook zag Rob kans van een bevriend bedrijf een miljoen ansichtkaarten over te nemen van alle vóór 1945 (pas na 70 jaar zijn de rechten vrij) overleden kunstenaars (dus van Rembrandt tot Mondriaan) voor de verkoop in de eigen Museumwinkel van het Rob Scholte Museum.
Daarmee is eigenlijk alle financiële onderbouwing al gegeven.
Rob staat met zijn eigen enorme kunstcollectie garant voor de nieuwe ontwikkelingen, vraagt geen cent subsidie en betaalt alles uit eigen zak.
En dat vindt allemaal plaats in een al sinds jaren leegstaand postkantoor in een snel krimpende provinciestad, die te kampen heeft met een enorme winkelleegstand, algehele malaise en torenhoge werkeloosheid.

Daarna ontvouwt zich een horrorscenario. Wethouder Kos blijkt de gemeenteraad nooit te hebben willen inlichten over deze door hem gegeven schriftelijke toestemming tot uitbreiding. Kos heeft deze passage bewust achtergehouden in zijn rapportage aan de gemeenteraad. In de achterkamertjes van Den Helder ontstaat vervolgens een stemverhouding (16 15), die de overeenkomst met Rob eenzijdig verandert in een motie, waarin simpelweg de hele toestemming tot uitbreiding is weggeschrapt.
Om er helemaal zeker van te zijn, dat de uitbreiding niet doorgaat, heeft de gemeente de opzeggingen van de betreffende (intussen al lang niet meer gebruikte) ruimtes schriftelijk teruggedraaid. Uiteraard zonder Rob daarvan op de hoogte te stellen en in de volle wetenschap, dat er intussen al volop aan die uitbreiding gewerkt is en wordt. Want de Wethouder heeft zich, nà deze stiekeme terugdraaiing, nog door Rob laten rondleiden door de gerenoveerde ruimtes. Hij heeft Rob zelfs publiekelijk in de Commissie Stadsvernieuwing en Beheer complimenten over deze transformatie gemaakt.
Maar intussen had hij er wel voor gezorgd, dat de verbindende ruimte tussen het oude museum en de nieuwe uitbreiding niet leeg werd opgeleverd, zoals de afspraak was. Daarmee voorkomend, dat Rob die uitbreiding voor het publiek zou kunnen ontsluiten.

Kort samengevat!
Rob is met leugens en bedrog door de betreffende Wethouder(s) verleid om enorm te investeren in een Museumuitbreiding, waarvan zij vooraf hadden besloten, dat hij die niet màg en kàn ontsluiten voor het publiek.

Weggegooid geld. Verloren energie.
Slecht voor het Rob Scholte Museum! Slecht voor de Kunst in Nederland! En Slecht voor de stad Den Helder en voor vele liefhebbers van daarbuiten!
En opnieuw vooral veel scherven voor Rob Scholte, die er weer op een verschrikkelijke manier is ingeluisd.
Maar deze keer weet ik in elk geval wel door wie die scherven zijn veroorzaakt.
Ik heb alle correspondentie en alle zittingen van de Commissie en van de gemeenteraad, van begin tot eind gevolgd (behalve dan de ongelooflijke hoop schorsingspauzes in de achterkamertjes, waarna alles meteen weer anders werd). Een glimlachende Burgemeester, die het niet schijnt te deren, dat een van zijn Wethouders cruciale informatie achterhoudt voor de gemeenteraad. En tussen de (!!) geciteerde anonieme mails door heb ik raadsleden stuivertje zien wisselen en anderen horen zeggen, dat ze niet mochten zeggen wat ze wilden zeggen. Het leek Moskou 1960 wel. Back to the USSR in de Kop van Noord Nederland.

De Helderse Courant meldde vorige week (op basis van meerdere betrouwbare bronnen), dat dit College in Den Helder, en met name Wethouder Kos, is aangetreden met een zwarte lijst van hoge ambtenaren en anderen, die moesten wordenweggewerkt‘.
Je zou denken, dat Rob Scholte daar ook op stond.

Exit Scholte“, grapt Wethouder Kos per SMS voor de vergadering naar de oppositie.Hij lijkt na afloop heel tevreden met het behaalde resultaat.
En ik kan niet anders dan concluderen, dan dat Rob door dit gemeentebestuur van Den Helder wel berekend, met vuil spel, iskaltgestellt‘. Kos eigen zelfvoldane reacties sindsdien in de publieke arena en op sociale Media bevestigen die conclusie.
Hij heeft toch lekker bewezen, dat ‘zo’n Kunstenaartje niet zo sluw is als hij.

Immers hij heeft gewonnen, want niet alleen de toestemming om uit te breiden, is verdwenen. Er is tegelijk, opnieuw geheel eenzijdig, een nieuwe eis toegevoegd. Als extra extra extra zekerheid een onmogelijk te realiseren eis.
Rob moet nu binnen tien weken (!!) een haalbaar en uitvoerbaar businessplan met financiële onderbouwing voor een duurzame exploitatie van het pand als Rob Scholte Museum” presenteren aan het College van B&W. Zowel de absurd korte termijn als de subjectieve kwalificaties ‘haalbaar‘, ‘uitvoerbaar‘ en ‘duurzaam vind ik veelzeggend.
En Rob moet dat doen zonder dat de gemeente enig kader wil meegegeven. Zelfs niet duidelijk is, of het nu formeel gaat om een Museum van 900 m2 of van bijna 3.000 m2. 
Ondanks een jaar lang aandringen in vele brieven heeft de gemeente Rob nog niet eens inzage willen geven in de simpelste zaken als de energiekosten van het gebouw in de afgelopen jaren, de oude en nieuwe meerjarig onderhoudsplannen, de hoogte van de gemeentebelasting en de pachtvoorwaarden. Zelfs dat laatste niet.
Ook heeft de gemeente aan Rob te kennen geven, dat ze ondanks haar contractuele verplichting daartoe niet van plan is het achterstallig onderhoud van de laatste vijftien jaar aan het gebouw weg te werken, die het resultaat is van vele jaren bewuste verwaarlozing ten bate van de indertijd voorgenomen sloop.
Daarnaast wil de gemeente Rob verplichten zorg te dragen voor de volledige brandveiligheid, ook al is dit, zoals contractueel is vastgelegd, uitsluitend en alleen voor de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar, dus wederom diezelfde gemeente Den Helder.

Tenslotte, van Rob Scholte mag iedereen alles vinden, maar deze Rob Scholte is zonder enige twijfel één van de belangrijkste nog levende Nederlandse Kunstenaars. Hij heeft bovendien een prachtige collectie met werk van andere bevriende Kunstenaars opgebouwd voor zijn Museum en last but not least ondanks die gruwelijke bom, en ondanks deze gruwelijke lokale Wethouders, is Rob niet vervuld van enige bitterheid, maar van Kunst. Dat had ik zo niet gered. En daarom zal ik hem steunen tot het bittere eind.
Rob belichaamt voor mij het verzet tegen de rancuneuze middelmatigheid en het daarmee gepaard gaande zinloze geweld!

Samen met honderd en enige andere Nederlanders sturen wij daarom vandaag een Open Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders van Den Helder‘.

Hoogachtend,
Theo Knippenberg

28 Comments

 1. L.C. Vermeer-Lagerveld april 17, 2015 op 10:43 am

  Zoals reeds eerder vermeld, ondersteun ik dit schrijven. Ik ben van mening dat het een kwestie is van WILLEN en niet van NIET KUNNEN om in deze een oplossing -dus een overeenkomst- tot stand te brengen, welke zowel voor Rob als voor de gemeente aanvaardbaar is.
  Den Helder op de kaart zetten hiervoor en wel zo snel mogelijk, deze kans niet voorbij laten gaan.!!!!

  • Beste Rob, Ik bewonder je vitaliteit, je enorme drive, je niet en nooit te laten onderdrukken, je doorzettingsvermogen, je incasseringsvermogen. Voor velen een voorbeeld in deze wereld. En natuurlijk ga jij overwinnen. GLORIEUS!
   Ik herinner me nog, dat jij aan het sprayen was met een politieagent tijdens de Dutch Gravity show in Helmond. Onze tentoonstelling van jou in Helmond ‘Question Marks’ of zoals jij aangaf: ?’s. Ons allereerste afspraakje in restaurant Ter Heide in Lembeke en daarna in Rue de la Source 84 in Brussel.
   Mijn inleiding van 10 kantjes over je werk. Over de catalogus, die er uiteindelijk jammer genoeg niet kwam. Ja Rob, wat zou ik graag die foto willen hebben met die politieagent, die ik helaas ben kwijtgeraakt.
   Ja Rob, je bent een fenomeen, een voorbeeld voor allen, nooit zul jij opgeven. Vanuit je kist zul je nog blijven donderjagen om op te komen voor de kunst zonder welk wij geen van allen kunnen leven. VERBEELDING HEEFT DE MENS NODIG! Ik sta achter je. Henk Pijnenburg

 2. Mijn steun ook….Heren ken uw zaken….Bij wie dat niet zo is , zal snel blijken….

 3. Wat zou het mooi zijn als er in den lande gezegd wordt: ‘Den Helder, dat is toch de stad waar het Rob Scholte museum staat!’
  Is Den Helder niet al negatief genoeg in beeld? !

 4. p.s. voor alle duidelijkheid: ik teken de open brief aan de gemeente!

 5. Gemeentebestuur van Den Helder, als het waar is wat hierboven staat, dan koester ik een grote minachting voor u. Zo ga je niet met mensen om.
  Het zou u sieren als u de fouten herstelt en toegeeft een mens slecht te hebben behandeld.

 6. Waar een wil is is een weg, Den Helder mag in haar handen knijpen met dit Museum!!! Hoe kunnen jullie zo blind zijn!!!! Vraag me af wat er voor persoonlijke belangen spelen, anders dan wat belangrijk is voor Den Helder zelf.

 7. Ik kom er ontzettend graag: Texel.
  En dat ik er voor door Den helder moet rijden neem ik dan op de koop toe. Ik moet wel. Want wees nou eerlijk; zelfs als de zo’n schijnt is het treurigheid troef in Den helder: hoge werkloosheid, veel leegstand, weinig aantrekkelijks.
  Maar het tij keert zich. hopelijk. Rob Scholte werpt de gemeente een museum in de schoot.
  Beste gemeenteraad, wees wijs, grijp dit met beide handen aan.

 8. Het is het inzichtloze en kleinburgelijke wat hier tentoon wordt gespreid. Schaamte voor mijn geboortestad. Juist daar waar een stad zich in kan onderscheiden zet men bij het grofvuil. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

 9. Jullie staan er gekleurd op Gemeente Den Helder. Wees trots op dit museum en de mensen die hun liefe voor de kunst op anderen overdragen. Een vlag met wimpel voor de stad.

 10. Het geval lijkt mij duidelijk een zaak voor de Rechter. Want daar waar bestuurders de fout ingaan en tegen schriftelijke afspraken in handelen, daar hebben we bestuursrechter voor en uiteindelijk zelfs de Raad van State. Het zal niet de enige keer zijn dat een gemeente door de Rechter op de vingers wordt getikt. Verder is het onthutsend om te vernemen dat overal in den lande geld uit het publieke domein of ten bate van deze wordt gezogen via de locale stromannen van Den Haag. Ik lees dat het Museum een unieke vrijplaats is. We herdenken de vrijheid elk jaar weer met 5 mei. Maar de mensen en politici die de kransen elke keer weer met een strak gezicht komen leggen hebben totaal geen weet wat ze zelf aan het aanrichten zijn. Wat ze doen om de vrijheid op welk terrein dan ook van ons af te pakken. De vrijheid is een utopie geworden en alleen de vogels vliegen nog van Oost naar West Berlijn naar een nummer van Klein Orkest. Wij worden echter gekortwiekt daar waar mogelijk onder het mom van bezuinigingen want politici hebben een hekel aan onze vrijheden en verworvenheden. Maar minister Hennis wil ondertussen graag met drones spelen. De lijst met gesmijt met geld over de balk is oneindig.

 11. Heeft de Raad in Den Helder zitten slapen?

 12. Ik moet je een compliment geven voor dit stuk en sta er volledig achter .
  De Seniorenpartij heeft tijdens de vergadering van de nieuwe raad een motie willen indienen .
  Maar heeft deze motie snel teruggetrokken reden ?????
  Heel vreemd en heel erg dom .
  Door deze stomme move kon de burgemeester lekker zijn gang gaan .
  En het Scholte museum zijn nek omdraaien .
  De nieuwe raad stond erbij en keek erna .
  Deze dag was een zure dag voor Den Helder .
  En staan we landelijk weer voor LUL .
  Bedankt hiervoor stelletje muppets .

 13. Ik word kotsmisselijk van toestanden rondom de heer Scholte. In mijn ogen een heel moeilijk heerschap waar volgens mij geen redelijk gesprek mee mogelijk is. En iedereen lekker uithalen naar burgemeester en wethouders, zonder dat iemand er het fijne van weet. Houdt op met modder gooien en probeer om met elkaar in gesprek te komen. Probeer naar elkaar te luisteren en als aller belangrijkste :”LAAT ELKaAR UITSPREKEN!”

  • Vermoedelijk zijn hier ongezien (door zowel collega’s als bevolking/inwoners) geïnfiltreerde en onderling netwerkende psychopaten aan de dagelijkse ‘business as usual’.
   Afspraken, overeenkomsten, contracten, eden e.d. van deze ECHTE optelsom krankzinnigen, die er steevast genoegen in scheppen om PROACTIEF zo groot mogelijke schade te veroorzaken ( waarbij geldt: hoe groter hun invloed, des te groter de schade/rampen/lijken-bergen die ze veroorzaken) zijn TYPISCH het papier niet waard waarop ze geschreven zijn.

 14. Beste Scholtefans als jullie nu de schulden betalen van deze fantast die in zijn leugens gelooft zou dat heel fijn zijn .Niet dat het verder nog wat uitmaakt want kraker wanbetaler Scholte wordt door Den Helder uitgekotst .

 15. Als burgemeester bekleed je een functie een functie met aanzien. een functie als voorbeeld persoon. Een functie met vele facetten. Die je naar behoren en de wet hoort aan te kleden. Nu stond deze burgemeester al wankel op ze benen.. maar met deze actie die door hem opgezet is..moet je als burgemeester bij jezelf te raden gaan. En vrijwillig oprotten. Je functie neerleggen. De beveiliging bij meneer thuis opheffen en hem in ze sop gaar laten koken….als kanttekening zet ik erbij. Ik heb niks met de heer scholte en met de burgemeester. Maar op deze manier misbruik maken van je functie als burgemeester is een goed voorbeeld van hoe het niet moet…..

 16. Ik ken Rob al vele jaren, ik kan jullie verzekeren dat Rob een zeer betrouwbare, intelligente man is die bij ook maar de geringste twijfel nooit zoveel in het museum zou zijn gaan investeren. Hij vertrouwde helaas op de verkeerde mensen. Had den Helder maar een burgemeester gehad zoals v.d. Laan die zou zijn gaan praten met Rob en zeker tot een vergelijk zou zijn gekomen zodat een wereldberoemde kunstschilder voor den Helder bewaard zou zijn gebleven zooooo dom

 17. Jammer dat het museum weg is was een aanwinst voor denhelder

 18. Het museum moet gewoon weer terug op zijn plek komen. En hopelijk gebeurt dat binnen niet al te lange tijd!

 19. Dit is ronduit schandalige politiek!
  Rob Scholte is aan alle kanten goed bezig en ook nog eens een goed integer kunstenaar!
  Misschien uitwijken naar Almere?? Dat heeft sinds het verdwijnen van ‘de Paviljoens’ niet eens meer een ‘echt’ Museum…maar meer dan 205.000 inwoners….7e grootste stad van Nederland.;-)

 20. Alles van waarde is weerloos.

  Het vlooienpoepje in de kop van Noord Holland had er beter aan gedaan de zegeningen van het Rob Scholte Museum te koesteren. Noord Holland heeft zijn kop verloren.

 21. alert(“Ik ben Videre”)

 22. Ik sta 1001% achter deze open brief!
  Het zou Den Helder sieren als ze hun fouten zouden toegeven en op de blaren gaat zitten en VOORAL Rob zijn Museum teruggeven, ja geven, want het heeft die man, door hun gekonkel, meer dan genoeg gekost, emotioneel en financieel!!

 23. Kop behoorlijk cynisch. Gemeente houdt woord: openbare verkoop kunst Rob Scholte. Hadden ze maar woord gehouden toen toen wethouder Kos afspraken met Rob Scholte maakte! Dan was die geldverslindende jarenlange ellende niet gebeurd!

 24. Kop behoorlijk cynisch. Gemeente houdt woord: openbare verkoop kunst Rob Scholte. Hadden ze maar woord gehouden toen toen wethouder Kos afspraken met Rob Scholte maakte! Dan was die geldverslindende jarenlange ellende niet gebeurd!

 25. Rob Scholte Museum in Ere herstellen

  Deze week had ik meest eenvoudig ingeving.

  Als alle 3157 en vele vele andere onderschrijvers
  van https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/
  ieder 25 euro neerleggen,
  dan kan een nieuw museum verrijzen.

  Meer welgestelden leggen graag wat meer centen neer,
  of stellen een pand ter beschikking.

  Ik weet niet of dat in Den Helder moet zijn,
  ze houden daar niet zo van cultuur heb ik de indruk.

  Waar dan ook een nieuw Rob Scholte Museum,
  om een land in verderf en ondergang
  nieuw leven in te blazen met de beste inspiraties
  van een van de meest gevierde kunstenaars
  die dit land ooit gekend heeft.

  Ik acht het een schande hoe
  landelijke en plaatselijke overheden hier in hebben gehandeld,
  ik spreek de steun betuigers aan:
  sta op los van de overheid en help opnieuw het
  Rob Scholte Museum overeind!

  IBAN
  NL44INGB0007045890

  BIC
  INGBNL2A

  ***

  “OP DEZE MANIER WIL IK HEEL GRAAG HET VOORT BESTAAN VAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM IN DEN HELDER ONDER STEUNEN, IN HET BIJZONDER OOK, OMDAT HET EEN INITIATIEF IS VAN EEN KUNSTENAAR VAN BETEKENIS IN ONZE KUNST CULTUUR. VAN DE VISIE OP KUNST VAN ROB SCHOLTE IS OOK ZIJN ROB SCHOLTE MUSEUM EEN WEZENLIJKE EXPRESSIE“.
  RUDI FUCHS

  OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B&W DEN HELDER OVER HET ROB SCHOLTE MUSEUM
  Om voor buitenstaanders onbegrijpelijke lokale politieke redenen dreigt een jong Museum ten onder te gaan, een Museum, waarvoor intussen een breed plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal draagvlak is ontstaan.
  Want het Rob Scholte Museum in Den Helder is uniek, één van de allerlaatste plekken, die fungeren als Museum EN vrijplaats.
  Het is een bruisend Kunst Museum met een vrijplaats mentaliteit, waar verrassingen te zien zijn en waar nieuwe collecties ontstaan, die al langs andere gerenommeerde Musea door het land trekken.

  Uit een stroom van gelekte onthullingen in de Media ontstaat nu de sterke indruk, dat het Rob Scholte Museum ongewild en zeer onterecht de speelbal is geworden van de ambities en machtspolitiek van de verantwoordelijke Wethouders, die daarbij hun pijlen ook in persoonlijke zin richten op de Kunstenaar zelf, Rob Scholte, en op de sociale Media zelfs misplaatste grappen maken over zijn invaliditeit.
  Wij veroordelen deze handelswijze, vinden dit uiterst laakbaar voor een bestuurder en tekenen hier tegen ernstig protest aan.

  U heeft met de ondertekening van een overeenkomst op 9 december 2014 voorkomen, dat wij als Vrienden van het Rob Scholte Museum op die dag met een Open Brief zijn gekomen.
  U heeft zich echter niet aan de voorwaarden gehouden van deze overeenkomst en bovendien, naar wij begrepen, de gemeenteraad onjuist of onvolledig over deze overeenkomst geïnformeerd, met als resultaat een motie, die eenzijdig nieuwe en onhaalbare eisen stelt.

  Wij staan onverkort achter de doelstellingen van het Rob Scholte Museum als unieke mix van Museum en vrijplaats.
  En wij roepen U als gemeentebestuur van Den Helder op om een einde te maken aan deze beschamende toestand en het Rob Scholte Museum alsnog volledig te steunen en de op 9 december vastgelegde afspraken, zonder nieuwe voorwaarden, na te komen.

  Wij gaan er van uit, dat deze Open Brief bij U de noodzakelijke verandering in houding teweeg brengt, zodat wij samen met U de opening van het nieuwe Rob Scholte Museum kunnen vieren tijdens het twee jarig bestaan, op de Marine dagen 2015, en wel op 3, 4 en 5 juli 2015 van 10 uur S morgens tot 22 uur S avonds.

  1. Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  2. Ralph Keuning, directeur Museum de Fundatie, Zwolle
  3. Charles Esche, directeur Van Abbe Museum, Eindhoven
  4. Hendrik Driessen, directeur Museum De Pont, Tilburg
  5. Gijs van Tuyl, voormalig directeur Stedelijk Museum, Amsterdam
  6. Andreas Blühm, directeur Groninger Museum, Groningen
  7. Rick Vercauteren, directeur Museum Bommel Van Dam, Venlo
  8. Han Steenbruggen, directeur Museum Belvedere, Heerenveen
  9. Kees Wieringa, directeur Museum Kranenburgh, Bergen
  10. Bart De Baere, directeur Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen
  11. Philippe van Cauteren, directeur Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent
  12. Dirk Pauwels, curator Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent
  13. Susanne Buckesfeld, curator Museum Ahlen, Ahlen
  14. Regina Wyrwoll, ehemalige Generalsekretärin Kunststiftung NRW, Düsseldorf
  15. Luc Coorevits, directeur Vlaams Kunstencentrum, Antwerpen
  16. Luk Lambrecht, coördinator Museumcultuur Strombeek, Gent
  17. Gert de Weerd, directeur Museum Vaals, Vaals
  18. Mattijs Visser, directeur Zero Foundation, Düsseldorf
  19. Woody van Amen, kunstenaar
  20. René Appel, schrijver, voorzitter PEN Nederland
  21. Tijl Beckand, televisiepresentator
  22. Marc Bijl, kunstenaar
  23. Pieter Bijwaard, kunstenaar
  24. Hans de Booij, zanger
  25. Remco Campert, schrijver
  26. Anton Corbijn, fotograaf, filmmaker
  27. Jan Cremer, kunstenaar, schrijver
  28. Melle Daamen, directeur Stadsschouwburg, Amsterdam
  29. Hedy D Ancona, voormalig minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  30. Adriaan van Dis, schrijver
  31. Candy Dulfer, saxofonist
  32. Hans Dulfer, saxofonist
  33. Marlene Dumas, kunstenaar
  34. Jessica Durlacher, schrijver
  35. Lidewij Edelkoort, trendwatcher
  36. Hadassah Emmerich, kunstenaar
  37. Jan Fabre, kunstenaar
  38. Emile Fallaux, voorzitter Nederlands Filmfestival
  39. Oscar van Gelderen, uitgever
  40. André Klukhuhn, filosoof, publicist
  41. Ronald Giphart, schrijver
  42. Jaap Goedegebuure, emeritus hoogleraar
  43. Arnon Grunberg, schrijver
  44. Jan Haerynck, schrijver, journalist
  45. Theo Heuft, voorheen Yab Yum
  46. Volker Hildebrandt, Künstler
  47. Xaviera Hollander, schrijver, Happy Hooker
  48. Micky Hoogendijk, fotograaf, model
  49. Ivo van Hove, directeur Toneelgroep Amsterdam
  50. Nadja Hüpscher, actrice
  51. Ellen Jens, televisieregisseur
  52. Ate de Jong, filmregisseur
  53. Oek de Jong, schrijver
  54. Freek de Jonge, cabaretier
  55. Hella de Jonge, kunstenaar
  56. Jaap Jongbloed, televisiepresentator
  57. Hugo Kaagman, graffiti kunstenaar
  58. Jort Kelder, televisiepresentator
  59. Yvonne Keuls, schrijver
  60. Kluun, schrijver
  61. Theo Knippenberg, uitgever
  62. Jeroen Krabbé, acteur, regisseur, kunstenaar
  63. Tom Lanoye, schrijver
  64. Gabriele Lindinger, uitgever Lindinger + Schmid, Berlin
  65. Guy Mandelinck, dichter, stichter Poëziezomers, Watou
  66. Ans Markus, kunstenaar
  67. Hilde van Mieghem, actrice
  68. Hadewych Minis, actrice
  69. Guy Mortier, oud hoofdredacteur Humo, televisiepresentator
  70. Jan Mulder, voetbalanalist, commentator
  Etcetera, etcetera, etcetera

  ***

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image