Rob Scholte – Betreft de Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

From: robscholte@mac.com
Subject: Betreft de Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer 2 februari 2015 19:30 uur
Date: 1 februari 2015 21:00:56 GMT+01:00
To: pr.reenders@gemeenteraad.denhelder.nl, g.assorgia@gemeenteraad.denhelder.nl, n.vandelft@gemeenteraad.denhelder.nl, h.vandongen@gemeenteraad.denhelder.nl, mwb.karhof@gemeenteraad.denhelder.nl, mcl.deknijf@gemeenteraad.denhelder.nl, p.koopman@gemeenteraad.denhelder.nl, h.nuninga@gemeenteraad.denhelder.nl, de.pater@gemeenteraad.denhelder.nl, ds.salverda@gemeenteraad.denhelder.nl, je.vorstman@gemeenteraad.denhelder.nl, j.vanrijn@gemeenteraad.denhelder.nl, cpj.jansen@gemeenteraad.denhelder.nl, kt.schmitz@gemeenteraad.denhelder.nl, tne.schotman@gemeenteraad.denhelder.nl, bob.haitsma@gemeenteraad.denhelder.nl, j.Klopstra@gemeenteraad.denhelder.nl, j.kostelijk@gemeenteraad.denhelder.nl, jk.visser@gemeenteraad.denhelder.nl, mj.westerbeek@gemeenteraad.denhelder.nl, lr.bekker@gemeenteraad.denhelder.nl, rn.bruin@gemeenteraad.denhelder.nl, cm.dekker@gemeenteraad.denhelder.nl, a.hogendoorn@gemeenteraad.denhelder.nl, l.kuipers@gemeenteraad.denhelder.nl, hc.baanstra@gemeenteraad.denhelder.nl, fc.klut@gemeenteraad.denhelder.nl, pm.lansdorp@gemeenteraad.denhelder.nl, r.vandeutekom@gemeenteraad.denhelder.nl, hs.mosk@gemeenteraad.denhelder.nl, cm.bazen@gemeenteraad.denhelder.nl, cj.papo@gemeenteraad.denhelder.nl, jp.verhoef@gemeenteraad.denhelder.nl, g.devries@gemeenteraad.denhelder.nl, em.krijns@gemeenteraad.denhelder.nl, shm.houtveen@gemeenteraad.denhelder.nl, r.slort@gemeenteraad.denhelder.nl, jl.dejong@gemeenteraad.denhelder.nl, g.duijvelshoff@gemeenteraad.denhelder.nl, j.vankempen@gemeenteraad.denhelder.nl, aah.koenen@gemeenteraad.denhelder.nl, bahm.vanrijswijk@gemeenteraad.denhelder.nl, jf.schrijver@gemeenteraad.denhelder.nl, ff.vanderpaard@gemeenteraad.denhelder.nl, p.devrij@gemeenteraad.denhelder.nl, p.blank@gemeenteraad.denhelder.nl, b.blom@gemeenteraad.denhelder.nl, p.vanriessen@gemeenteraad.denhelder.nl, bp.spandaw@gemeenteraad.denhelder.nl, t.biersteker@gemeenteraad.denhelder.nl, jm.vandam@gemeenteraad.denhelder.nl, wj.vandonkelaar@gemeenteraad.denhelder.nl, jp.vandonkelaar@gemeenteraad.denhelder.nl, mh.faas@gemeenteraad.denhelder.nl, tc.polonius@gemeenteraad.denhelder.nl, cj.dol@gemeenteraad.denhelder.nl, h.vanlienen@gemeenteraad.denhelder.nl, m.boessenkool@gemeenteraad.denhelder.nl, h.vangroesen@gemeenteraad.denhelder.nl, wme.hoffman@gemeenteraad.denhelder.nl, k.dejager@gemeenteraad.denhelder.nl, f.vanvliet@gemeenteraad.denhelder.nl, mc.wouters@gemeenteraad.denhelder.nl, s.hamerslag@gemeenteraad.denhelder.nl, jl.bierens@gemeenteraad.denhelder.nl, n.dehaan@gemeenteraad.denhelder.nl, w.kloosterhuis@gemeenteraad.denhelder.nl, j.vanderkraan@gemeenteraad.denhelder.nl, rml.wamel@gemeenteraad.denhelder.nl, k.vandriesten@gemeenteraad.denhelder.nl, r.vanbeveren@gemeenteraad.denhelder.nl, mj.driehuis@gemeenteraad.denhelder.nl, m.juffermans@gemeenteraad.denhelder.nl, zr.denooij@gemeenteraad.denhelder.nl, fj.piekhaar@gemeenteraad.denhelder.nl, m.vermooten@gemeenteraad.denhelder.nl, mehaj.mooijman@gemeenteraad.denhelder.nl, r.post@gemeenteraad.denhelder.nl, op.visser@gemeenteraad.denhelder.nl, r.brederveld@gemeenteraad.denhelder.nl, cj.dekleijn@gemeenteraad.denhelder.nl, m.ram@gemeenteraad.denhelder.nl, j.vlaming@gemeenteraad.denhelder.nl
Cc: s.dijkstra@denhelder.nl, a.smajic@denhelder.nl, b.gerdingh@denhelder.nl, d.pastoor@denhelder.nl, f.blok@denhelder.nl, f.hoogervorst@denhelder.nl, g.visser@denhelder.nl, j.cox@denhelder.nl, j.van.dongen@denhelder.nl, m.c.kansen@denhelder.nl, m.e.huisman@denhelder.nl, m.versteeg@denhelder.nl, o.wagner@denhelder.nl, p.kos@denhelder.nl, r.de.jonge@denhelder.nl, r.scheffers@denhelder.nl, r.van.de.belt@denhelder.nl, robscholte@mac.com, w.koedijk@denhelder.nl
3 Attachments, 2,5 MB

Den Helder, 1 februari 2015

Betreft de Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer
2 februari 2015 19:30 uur

Geachte Gemeenteraad- en commissieleden,

Door de aan u verstuurde mail namens het College van Burgemeester en Wethouders van het team Communicatie en Bestuurszaken van de Concernstaf Gemeente Den Helder zijn wij gedwongen u onze navolgende reactie te doen toekomen.

In deze mail is de volgende aanhef opgenomen:
“Deze stukken ontvangt u zo laat omdat wethouder Kos de bijgevoegde startnotitie, voorafgaand aan deze verzending, met dhr. R. Scholte wilde bespreken. Dit heeft donderdag 29 januari aan het eind van de middag plaatsgevonden. Dhr. R. Scholte is akkoord met de voorgestelde aanpak en het versturen van de bijbehorende stukken”.

Buiten het feit, dat ik hier als oorzaak wordt gehouden voor het u zo laat informeren, kan ik mij in het geheel niet verenigen met wat hier gesteld wordt. U heeft hier wat mij betreft onjuiste informatie ontvangen.

De inhoud van de gestuurde bijlagen komt niet overeen met de gemaakte afspraken tussen mij en wethouder Pieter Kos. Er wordt de indruk gewekt, dat ik akkoord ben met de inhoud van alle toegestuurde stukken, maar een aantal van deze stukken heb ik zelfs nooit eerder dan door deze mail van afgelopen vrijdag 30 januari 2015, 15.46 uur, onder ogen gekregen.

De briefwisseling tussen mijn advocaten, mijzelf en Gemeente Den Helder zijn mij natuurlijk genoegzaam bekend, evenals het door mijzelf geschreven business-plan. Andere documenten in genoemde mail heb ik nooit eerder gezien.

Bepaalde stukken zijn strijdig met de op 9 december 2014, 29 december 2014 en 29 januari 2015 gemaakte afspraken tussen mij en de wethouder. Ik kom daar zo op terug.

Daarnaast is er op 29 januari een afspraak gemaakt , dat alle private contracten tussen mij en de Gemeente aan de nog te vormen werkgroep ter beschikking zouden worden gesteld en dat de overige gemeenteraad- en commissieleden deze documenten onder geheimhouding konden inzien bij de gGriffie. In de mail, die u heeft ontvangen van de Concernstaf van de Gemeente, zijn tegen deze afspraak in mijn gebruiks- en bruikleen-contracten voor het museum en de studio opgenomen.
Hiermee is het vertrouwen geschonden.

Om herhaling van dit soort vertrouwensschending te voorkomen, juichen wij natuurlijk volledige openheid toe en die willen wij onvoorwaardelijk betrachten, maar dan wel door alle betrokken partijen.

Het is onze wens om samen met deze nieuwe werkgroep van raadsleden, eventueel uit te breiden met experts, in openheid te kijken naar de toekomst. Om deze openheid te bewerkstelligen zou het raadzaam zijn, dat bij alle gesprekken met het College van Burgemeester en Wethouders leden van deze te vormen werkgroep aanwezig zijn. De Gemeenteraad blijft op deze manier op de hoogte van de gemaakte afspraken en kan deze op uitvoering beoordelen. Wel vraag ik u om de werkgroep niet te groot te maken om de gesprekken soepel en doortastend te laten verlopen.

De Gemeenteraad behoort natuurlijke de juiste informatie te ontvangen omtrent de voortgang van het Rob Scholte Museum.

Het is dan ook belangrijk dat de raad op de hoogte wordt gesteld van alle gemaakte afspraken. Een aantal van deze afspraken zijn tot dusver niet terug te lezen in de nu door de gemeente geleverde vergaderstukken. Door middel van dit schrijven wil ik u op een paar van deze punten wijzen.

Op 9 december 2014 is er een gesprek gevoerd tussen Rob Scholte en wethouder Pieter Kos, in bijzijn van de getuigen Michiel Wouters, raadslid voor Behoorlijk Bestuur, en Marc Nihot, oud raadslid voor Helder Onafhankelijk namens het Rob Scholte Museum.
Dit gesprek is vastgelegd in een door partijen en getuigen getekende overeenkomst. Deze overeenkomst bepaalt, dat de gebruiks- en bruikleen-overeenkomsten voor museum en studio zijn hersteld. Tevens staat in deze overeenkomst, dat het Rob Scholte Museum nu de gelegenheid krijgt om uit te breiden naar de begane grond en de kelder van Middenweg 172-174.
Zie onze bijlage 1.
https://robscholtemuseum.nl/bijlage-1-overeenkomst-gemeente-scholte-9-december-2014/

Wij zijn daarom ondertussen al ver gevorderd met het geschikt maken van deze ruimten voor museaal gebruik. Daar is door ons, gebaseerd op deze overeenkomst, al enorm in geïnvesteerd.

Tot onze verbijstering heeft het College van Burgemeester en Wethouders tien dagen na het sluiten van deze overeenkomst d.d. 9 december 2014 aan mijn mede-gebruikers een op 16 december 2014 gemaakt en op 19 december 2014 verzonden brief gestuurd, waarin staat vermeld dat de opzeggingen per 1 januari 2015 van hun gebruiksovereenkomsten worden ingetrokken. Voor alle duidelijkheid, dat zij dus over de ruimten kunnen blijven beschikken en daardoor de door ons al in gang gezette uitbreiding blokkeren.
Opmerkelijk is dat één van de geadresseerden, namelijk Jan Klapwijk, deze brief pas 29 januari heeft ontvangen, zo verklaarde hij ons.
Hiermee word de overeenkomst, zoals gesloten tussen Rob Scholte en de Gemeente, ernstig geschonden.
In geval u deze brief met intrekking van de opzegging niet ontvangen heeft bij de vergaderstukken van uw commissie, sluit ik de brief in kopie bij als bijlage 2.
https://robscholtemuseum.nl/bijlage-2-brief-van-b-w-gemeente-den-helder-intrekking-opzegging-gebruiksovereenkomst-16-12-2014/

Voor de uitbreiding van het museum is het noodzakelijk dat de medegebruikers zo spoedig mogelijk worden ondergebracht op andere locaties. De wethouder heeft op 9 december 2014 mij de toezegging gedaan om samen met de beheerder Grontmij voor mijn mede-gebruikers een andere passende locatie te vinden. Deze toezegging is meerdere malen herhaald op onze latere bijeenkomsten. Bij ons laatste gesprek van afgelopen donderdag 29 januari 2015 heeft de wethouder aan mij wederom toegezegd om mijn mede-gebruikers zo snel mogelijk onder te brengen op een andere locatie.

Wij hebben van de beheerder begrepen, dat er momenteel meerdere vervangende locaties vrij zijn.
Met medewerking van de wethouder en in overeenstemming met de mede-gebruikers kunnen door toedoen van de beheerder de afgesproken ruimten op zeer korte termijn vrijkomen.
Ik ga er daarom van uit, dat de brief aan mijn mede-gebruikers, waarin de opzegging aan hen teniet wordt gedaan, op een misverstand berust, dat per omgaande zal worden rechtgezet.
Overigens wil ik u erop wijzen, dat de overeenkomsten met mijn mede-gebruikers van een geheel andere orde zijn en ontbreken in het aan u ter beschikking gestelde dossier.

Zoals eerder vermeld zijn wij inhoudelijk niet op de hoogte gesteld van een aantal documenten, welke u per mail door de Concernstaf zijn toegezonden. Van deze inhoud hebben wij pas gelijktijdig met u kennis kunnen nemen.

Wij kunnen ons in de inhoud van deze stukken niet vinden. De door het College voorgestelde wijze van opknappen van het gebouw Middenweg 172-174 tot museum, zoals geformuleerd in de factsheets en de MOP komt in het geheel niet overeen met de door mij in mijn business-plan voorgestelde beschreven werkwijze en conceptie.

Het gevaar hiervan is, dat uw beeldvorming over mij en het museum negatief wordt beïnvloedt.

Uw College van Burgemeester en Wethouders zijn geen museumconservatoren en binnen uw ambtelijk apparaat zit bij mijn weten geen museale knowhow. Het is dan ook verbazingwekkend, dat in één van de factsheets en in het meerjaren onderhoudsplan gesproken wordt over een luchtbehandelingsysteem voor de expositie van kunst. Zo’n geld- en energieverspillend luchtbehandelingsysteem is in geen geval noodzakelijk voor het Rob Scholte Museum. Het Rob Scholte Museum is op generlei wijze betrokken geweest bij het opstellen van de door u aangeleverde meerjarenbegroting en kostenraming. Er zijn meerdere kosten opgenomen, die totaal overbodig en niet relevant zijn, terwijl andere wel essentiële posten ontbreken.

Het toegevoegde meerjaren plan heeft zodoende voor het museum dan ook geen enkele waarde. U zou op zijn hoogst kunnen zien welk achterstallig onderhoud in de afgelopen jaren niet is uitgevoerd.

Er wordt conform het business-plan van het Rob Scholte Museum een meerjaren onderhoudsplan opgesteld naar het daadwerkelijk uitgevoerd onderhoud. Nu wel gebaseerd op het onderhoud van het pand en de technische installaties, die voor een museum noodzakelijk zijn. Als leidraad hebben wij steeds gevraagd om de oude meerjaren onderhoudsplannen, welke in het verleden werden gebruikt. Nog steeds zijn deze ons ondanks de toezegging daartoe van de wethouder niet verstrekt. Ook missen wij nog de opgaven van het energieverbruik uit het verleden. In uw factsheets staat slechts een schatting en deze is niet feitelijk.

Aan wethouder Pieter Kos hebben wij op 29 januari 2015 gevraagd om een aantal documenten toe te voegen aan de agenda van uw vergadering. Om er zo zeker van te zijn, dat alle documenten bij u bekend zijn, hebben wij nog één document aan deze mail moeten toevoegen, te weten de uitspraak van de Raad van State Bestemmingsplan Stationslocatie.
Zie bijlage 3.
Bijlage 3 – Uitslag Raad van State 15 januari 2015 over stationslocatie

Nogmaals wij zijn blij met het instellen van een werkgroep bestaande uit raadsleden, aangevuld met experts. Op deze manier kunnen wij als Rob Scholte Museum u volledig inzage geven in de gemaakte afspraken. U bent als Gemeenteraad het controlerende orgaan, welke de gemaakte afspraken kan toetsen op uitvoering.

Met deze mail hoop ik eraan bij te dragen, dat u volledig geïnformeerd bent en blijft over de huidige stand van zaken en de voortgang in het overleg tussen Gemeente en museum.

Als laatste wil ik u meegeven, dat het afgelopen jaar een zware periode is geweest voor mij en mijn gezin. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onterecht opzeggingen gedaan en zelfs een dwangsom opgelegd. Dat gaat je als familie niet in de kouwe kleren zitten. Ook de financiële schade door het inhuren van advocaten en door het verlies aan tijd, die ik kon besteden aan mijn kunst, is groot. Buiten deze directe schade zijn er ook gevolgen van alle negatieve publiciteit, die het museum geen goed hebben gedaan.

Mocht u na lezing van deze brief nog vragen hebben, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Namens het Rob Scholte Museum,

Hoogachtend,
Rob Scholte