Brief van Scholte-advocaat Marcel Teunis aan Jaap Draaisma 6 november 2015

PER E-MAIL: jdraaism@dds.nl
Interim Projectleider voormalig
Postkantoor Den Helder

Datum 6 november 2015
Van M.G.I.W. Teunis, advocaat
Inzake Scholte/Postkantoor
Dossier 18575/mt/jh
Uw kenmerk
E-mail teunis@steinadvocatenzwolle.nl

Geachte heer Draaisma,

Naar ik heb vernomen zijn uw scenario’s met betrekking tot de toekomst van het voormalig postkantoor in Den Helder onlangs niet alleen aan de gemeente doch ook aan de buitenwereld gepresenteerd.
Daarbij is ten onrechte de suggestie gewekt dat scenario 1 in samenwerking met Rob Scholte tot stand is gekomen en Rob Scholte daarmee ook instemt.
U weet – zie mijn brief van 30 oktober jl. (op welke brief ik tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mocht ontvangen) – dat dit absoluut niet het geval is.

Ik wijs er bovendien op dat scenario 1 vertrouwelijke informatie bevat – waaronder de financiële situatie van Rob Scholte – welke informatie absoluut niet voor derden bestemd is.

In mijn brief van 20 oktober jl. wees ik u op de juridische status van Rob Scholte met betrekking tot het Postkantoor.
Ik lees daarover niets in uw scenario’s. Ik mag toch hopen dat u uw opdrachtgever omtrent die situatie heeft geïnformeerd en geadviseerd.

Hoogachtend,

M.G.I.W. Teunis