Lijsje Snijder – Reactie op de Reactie van Mevrouw Lieneke Koornstra, 26 augustus 2022

Gewoon Bedrog (gif Reddit)

Reactie op de Reactie van Mevrouw Lieneke Koornstra, 26 augustus 2022

Beste Mevrouw Lieneke Koornstra,

Toen ik Uw In Gezonden Brief las, bekroop mij het Nare Gevoel, dat deze Brief Niet Spontaan uit U Zelf komt, maar door Iemand van de Gemeente Den Helder, bij Voorbeeld, of onze Ex Advocaten, of de Mediator, In Gefluisterd is.

In Ieder Geval staan er Details in, waar Niemand buiten de Recht Zaal, Zo Gedetailleerd Weet van heeft. De Verwijten aan Rob S Adres heb ik op deze Manier Alleen van uit Gemeentelijke Kant zo gehoord. Dit kan Gewoon Niet door zo maar een Betrokken Lezer Geschreven zijn, dacht ik.

Ik googelde Uw Naam, in de Over Tuiging, dat deze Verzonnen was, maar kwam tot mijn Grote Verbazing op Uw Web Site.

U bestaat Echt!

U bent in te Huren om Teksten en Recensies te schrijven. Uw Opinie is Te Koop! Dat is ook Toevallig.

Uw Pen is het Vlijm Scherpe Wapen, waarmee U, in Opdracht en tegen Betaling, Iemand S Reputatie kunt Maken of Breken.

Beste Lieneke, U heeft Uw Creatieve Gave toch Niet laten Mis Bruiken om er Karakter Moord op Rob mee te plegen, hoop ik?

Zo schrijft U, dat ‘Scholte er Wél Voor In is om Verhaal te Halen in de Krant, maar het laat Af Weten om op Zittingen te Verschijnen.’

Verhaal Halen? Denkt U nou Echt, dat het Fijn is om met zo N Verschrikkelijk Verhaal in de Krant te moeten komen?

U moest eens weten Hoe Veel Zittingen Rob zijn Leven al heeft Bij Gewoond en Hoe Ongelooflijk Traumatisch deze Keer op Keer zijn geweest.

Hoe Zwaar was het voor Rob, van uit onze Onmenselijke Positie, met Gezin, Dakloos, zonder een Cent te kunnen verdienen, Ook Nog Jaar In Jaar Uit bij de Recht Bank Aanwezig te moeten zijn om als Burger Continue door Koud Bloedige Stads Advocaten Persoonlijk Vernederd, Gekleineerd en Verbaal Mis Handeld te worden.

Rob kon deze Martel Gang Niet Langer aan en bezwoer me Nooit Meer Vrij Willig een Recht Bank te Betreden.  Dat was na het Lezen van een Compleet uit de Duim Gezogen Vonnis van de Kanton Rechter te Alkmaar op 18 september 2019.

Dat Vonnis beweert, dat wij voor onze Woon Ruimte en Rob S Studio Helemaal Geen Rechten hebben, omdat er een Door Gang tussen Woning en Museum zou zijn.

Die is Er Nooit Geweest!

Lees de Open Brief aan B&W maar op de Voor Pagina van de Rob Scholte Museum Site.

De Kanton Rechter oordeelde Onjuist en Onterecht, dat wij Daar door slechts een Dienst Woning hadden, Gekoppeld aan het Museum, en Zo Doende met ons Hele Have en Goed door Gemeente Den Helder mochten worden Uit Gezet. Twee Minder Jarige School Gaande Kinderen en een Invalide Man.
Dat is een Schending van onze Mensen Rechten.

Al Onze Bezittingen zijn In Gepikt. Zo Genaamd Recht Matig.

Daar Na ben ik in zijn Plaats, namens ons Gezin, naar Al deze Zittingen gegaan.

Toen Pas begreep ik Echt, Hoe Verschrikkelijk deze zijn.

Weet U, hoe het is, om tijdens zo N Zitting, waar je Hele Voort Bestaan van af hangt, Zo Zwart Gemaakt en Vernederd te worden?

Wanneer de Ene Advocaat de Meest Grove Onwaarheden over je uit strooit, zit de Ander je de Hele Tijd Kwaad Aardig en Vuil aan zit te Kijken, Hopende, dat Je Breekt.

Onder Tussen mag je Niet voor Je Zelf Op Treden en moet je Al deze Bagger Lijd Zaam over je Heen laten Gaan, want jij krijgt het Woord Niet.

Misschien krijg je aan het Eind van deze Martel Gang nog een Minuutje Spreek Tijd, maar dan ben Je Zelf Al Zo Murw, dat je het Liefst Zo Snel Mogelijk naar Buiten wilt, Net als de Rest van de Gapende Aan Wezigen.

Elke Keer de Stad Advocaten te moeten aan horen, terwijl ze hun Leugens en Giftige Redeneringen over mijn Grote Liefde en Ons Leven bleven Uit Storten, daar heb ik Nog Steeds Nacht Merries van. Als ik Al in Slaap kom.

Rob is namens Ons Gezin Al die Jaren Daar Voor Aan Wezig geweest. Daar Na nam ik Dat over, voor Rob en de Kids.

Samen hebben we Nooit Éen Zitting Gemist!

Normaliter, wanneer een Geweld Slacht Offer in een Recht Zaal moet verschijnen, wordt Er Rekening Mee Gehouden, dat Die Gene Niet Steeds Oog in Oog hoeft te staan met zijn Geweld Plegers. Om Onnodig Lijden te voor komen.

Ik vind, dat Hier, in Rob S Geval, Volledig Aan Voor Bij wordt gegaan.

Wist U trouwens, dat Rob sinds de Bom Aan Slag in 1994 Jaren Lang Vervolgd is.

Als Slacht Offer van deze Aan Slag, is hij tevens de Enige, die Óóit in deze Zaak Gedagvaard is.

Hij had Namelijk een van de Aan Slag Plegers Hard Op bij Naam genoemd en stond Daar Om Te Recht wegens Smaad.

Hij maakte de Naam Publiek uit Zelf Bescherming, omdat er ondanks de Vele Aan Wijzingen en de Uit Voerige Aan Gifte, die Rob, Samen met zijn Vriend Martin Bril, tegen Deze Persoon deed, is er Nooit Onderzoek naar Deze Dader Gedaan. Laat Staan, dat een Verhoor Plaats vond.

Dit werd volgens de Kranten het Langst Lopende Proces Ooit. 13 Jaar Lang stond Rob Te Recht tot 2009.

Ondanks dat Rob Hier, Niet Alleen zijn Benen, maar ook het Vertrouwen in een Eerlijke Recht Gang verloor, heeft hij Nooit zijn Oneindig Grote Liefde voor het Leven Verloren.

Positief en Sterk als hij is, liet hij zich door Geen Trap, Drempel of Berg tegen houden, om zijn Prachtige Werk te maken en te exposeren.

Samen kregen we, ondanks de Aan Houdende Terreur van de Nooit Op Gepakte Aan Slag Plegers, een Prachtig Gezin en openden een Bij Zonder Museum in een Nog Bij Zondere Stad.

Den Helder.

De Stad, waar je Niet Dood Gevonden wilt worden, maar waar wij Leven kwamen brengen. Ons Leven!

Heel Ons Hebben en Houden, onze Ziel en Zaligheid investeerden we Hier in, om daar Rob S Bij Zondere Collectie Publiek te tonen.

De Gemeente leek naar buiten toe Ook Blij met ons Museum, maar Achter de Schermen was dit Absoluut Niet het Geval
en werden we op Alle Mogelijke Manieren Tegen gewerkt.

Na dat de Zo Veelste Poging het Gebouw te Kopen door de Gemeente Op Nieuw Gesaboteerd werd, wisten we Zeker, dat er een Heel Oneerlijk Spel met ons wordt gespeeld.

In Plaats, dat we het Gebouw mochten Kopen, volgens het Recht van Eerste Koop, zo als in ons Contract stond en waar we het Geld Al voor Geregeld hadden, werden we op Zeer Brute en In Humane Wijze op Straat Gegooid.

U schrijft Precies De Zelfde Kille Woorden, die Nog in mijn Hoofd Na Dreunen, sinds de Laatste Recht Zitting, waar de Twee Stad Advocaten Uit Voerig op Rob In Hakten, dat hij Niet bij de Mediation en Niet in de Recht Zaal Aan Wezig was.

Hij had Geen Eens de Moeite genomen een Koper te vinden! Die Kunst Werken interesseren hem Zeker Niet, dus we moeten Nu Toch Echt Snel Veilen!

De Rechter was het Hier Roerend Mee Eens.

Toen ik hem uit legde, dat we, Zelfs onder Zware Tijd Druk, in Corona Tijd, een Koper hadden gevonden, maar Deze zich Terug Trok, na dat er Schade aan de Werken was Geconstateerd, die de Gemeente Niet Eerlijk aan ons had Door Gegeven.

Vroeg de Rechter mij ‘Waarom heeft Rob dan Niet Verder Gezocht naar een Koper?’

Dat was Nieuw voor Ons!

Waarom kregen we dan Eerst Zo N Strenge Dead Line van Twee Weken, om een Koper te vinden?

Niemand heeft ons verteld, dat we Al Die Tijd Verder mochten Zoeken!

Van Daar dat we, dat Nu Als Nog Doen, tot het Laatste Moment.

We bieden de Gehele Rob Scholte Collectie Te Koop aan voor Drie Miljoen Euro.

Sinds 17 april 2018 gaat er Geen Moment Voor Bij, dat we Niet Geconfronteerd worden met de Onmogelijk Gemaakte Mens Onterende Situatie, die door de Kei Harde Ontruiming is Ontstaan, dus het Herhaaldelijk Gesuggereerde Beeld, dat Rob Helemaal Geen Interesse toont in zijn Spullen, want Dat klopt van Geen Kant. Het doet hem Juist Ongelooflijk Veel Pijn, dat het hem Bijna Fataal wordt.

Het gaat Hier over zijn Levens Werk, waar hij Zo Liefde Vol, zijn Leven Lang Hard voor heeft Gewerkt.

Vol Passie, Onbaat Zuchtige Op Rechtheid en Onvoorwaardelijke Liefde heeft Rob Zelf Elk Schilderij, Voor Werp en Object, Eigen Handig Gemaakt, Gekocht, Geruild of Verzameld.

Dát maakt deze Collectie Juist Zo Bij Zonder.

Nu staat dit Alle Maal op het Punt om uit Elkaar te Spatten en in het Niets te Verdwijnen.

De Stad Advocaten durfden tijdens de Laatste Zitting te beweren, dat ze ons Ontelbare Keren hebben Uit Genodigd voor een Gesprek, maar dat Rob Daar Nooit op in ging!

Daar zou ik wel is een Bewijs van willen Zien, want Dit is Totaal Onwaar.
Op Nieuw een en Grove Leugen.

Van Af Aanvang van het Rob Scholte Museum in 2013 lag een Cordon Sanitaire om ons Heen, Verordonneerd door Burgemeester Koen Schuiling Zelf. Kijk naar Hoe Oneer Vol Wethouder Geurt  Visser werd Weg Gestuurd, na deze uit Eigen Initiatief met ons gesproken had en de Toe Zegging had gedaan ons de Cijfers van de Energie Kosten als nog door te geven voor het Maken van onze Bussiness Case. Voor dat hij deze Stap kon nemen, stond hij voor op De Telegraaf akls ‘Geile Geurt’.
Daar na bleven Alle Gemeente Werkers Wel Ver uit Onze Buurt.

De Cijfers kregen we Nimmer. Zo kon Schuiling ons Bussiness Plan Uit Eindelijk Af Wijzen als zou een Financiële Onder Bouwing Missen. Logisch als deze Burgemeester ons Zelf Alle Financiële Informatie weigert te geven.

In Werkelijkheid is het Zo, Dat de Gemeente Geen Stap of Gebaar Richting Ons Gedaan heeft.

Geen Uit Gestoken Hand van ons hebben ze aan willen nemen en op Geen van Onze Veel Vuldige Uitnodigingen is er Ooit In Gegaan.

Het was de Recht Bank Eerder Ook Helemaal Duidelijk, dat de Gemeente Niet Eens Bereid was de Werk Tuigen, de Bruik Lenen, die Niet van Ons Zijn en Al het Onaffe Werk, dat Nog Niet Klaar is voor de Verkoop, Terug te Geven.

Uiteraard werd deze Eerlijke Rechter Midden in de Lopende Procedure van de Zaak Af Gehaald en na de door Toe Doen van Gemeente Mis Lukte Mediation Vervangen door Het Zelfde Ons Kwaad Aardige College, dat Eerder Onze Uit Zetting had Bevolen.

Na Dat we de Recht Bank 1,5 Jaar Geleden smeekten Snel een Uit Spraak te doen, omdat we deze Situatie, zowel Fysiek als Financieel Niet Langer Meer Aan Konden, heeft de Rechter de Gemeente met Klem Geadviseerd om met ons in Mediation te gaan. Anders zou deze Starre Houding Wel Licht Niet in haar Voor Deel gaan Uit Pakken en zou dit in het Vonnis Terug te Zien zijn.

We werden de Gang Op Gestuurd om met Rlkaar te Over Leggen, of we Hier Voor Open stonden.

Het Beeld van de Stad Advocaat, die met haar Grote Zwarte Jas op mij Af kwam Rennen, zal ik Nooit Vergeten.

Poes Lief bezwoer ze me, dat de Gemeente Absoluut Bereid was om in de Mediation met ons Af te Spreken, dat de Kunst
Weer bij ons Terug zou Komen, zodat we deze Zelf met Beleid konden gaan Verkopen.

Dit was Met Een een Op Lossing voor de Bizar Hoog Op Lopende Op Slag Kosten van BVA Auctions.

We zouden Zo Weer in ons Levens Onderhoud kunnen Voor Zien en Later, de Eventuele, Nog Nader te Bepalen Schuld aan de Gemeente Af te Lossen.

We hadden Natuurlijk Geen Enkel Vertrouwen in de Goede Wil van de Gemeente na Alle Eerdere Schijn Onder Handelingen en Nep Gesprekken, maar gingen toch, Voor Zichtig Hoop Vol, Wel Vol Ledig op onze Hoede, Akkoord met de Mediation.

Misschien meenden ze het deze Keer Wel Op Recht en Nu de Recht Bank Mee Kijkt, zullen ze zich deze Keer Wel Netjes gedragen?

Dat bleek Weder Om Niet Zo te zijn.

De Mediation Over Een Komst weigerden ze te Tekenen, waar door deze Niet Officieel begon.

Ze begonnen Gewoon Weer! Net Zo Als al die Andere Keren, dat ze ‘Ja’ zeiden, maar ‘Nee’ deden, Contracten tekenden en dan weer In Trekken, of Zo Genaamd Ongeldig verklaren vanwege een Mandaat, dat Zo Genaamd Ontbrak.

Door Al deze Sluwe Gemeente Streken zitten we Nu Juist in deze Positie!

Deze Keer mocht ons Zo Iets Niet Weer over komen.

We zouden Pas met ze om Tafel gaan, als de Gemeente deze Standaard Overeenkomst, Netjes Getekend had.

Gewoon, door Zo Als Het Hoort, voor Aanvang van de Mediation, de door de Mediator Voor Gestelde Standaard Mediation Over Een Komst te Tekenen.
Deze Dame geeft Zelfs Les aan Toe Komstige Mediators, waar ze allemaal leren, dat er Zonder Getekende Mediation Over Een Komst Geen Sprake is van Mediation

De Gemeente Weigerde.

Hier Door wisten we Genoeg, het zou Weer een Schijn Vertoning worden.
Nu wilden we Zo Snel Mogelijk Terug naar de Recht Bank om een Vonnis te krijgen.

Elke Dag, dat Het Langer duurde, gingen we Meer Kapot, terwijl de Op Slag Kosten Al Maar Hoger Op Lopen. Er was voor Ons Geen Tijd Meer te Verliezen. Het Water stond Ons aan de Lippen.

Onze Ex Advocaten Duo drukten hun Zin Door en ging Toch tegen Onze Wil naar deze Thee Kransjes zonder dat wij Aanwezig of Accoord waren met hun Representatie van Ons Al Daar.
Dat zij Wel gingen en zij Niet naar ons wilden Luisteren, kwam door hun Advocaten Eed, hun Eed van Trouw aan de Koning, die Meer voor hen betekende, dan de Vertegenwoordiging van Ons, hun Cliénten.

Terwijl het Thee Clubje, incluis ‘OnzeAdvocaten die Zomer om Beurten op Vakantie ging, was het Af Spreken Lastig, terwijl Onder Tussen de Tijd voor ons op de Warme Zolder, Voor Bij Kroop.

De Gemeente wist Al die Tijd Heel Goed in Wat Voor Erbarmelijke Om Standigheden we verkeerden, maar maakte Des Ondanks Geen Enkel Gebaar om Ons Vertrouwen Terug te Winnen.
In Plaats Daar Van lieten ze Ons Bewust Creperen, terwijl de Opslag Kosten, voor onze Rekening, bleven Op Lopen.

Nu wordt er dus door Álle, bij dit Toneel Spel Aan Wezigen, Net Gedaan als of wíj Degenen zijn, waar door de Mediation Mis Lukt is.

De Gemeente bleef Weigeren () tot begin oktober 2O21, Vijf Maanden Lang, en daarna boden zij ons, met Goed Keuring van de Mediator, een Geanti Dateerde Getekende Mediation Over Een Komst aan.
Weinig Animo in der Daad van Gemeente en Mediator om met ons in Gesprek te Gaan.

Om dit Bewust door onze Tegen Partij Mis Vormde Beeld Nog Wat Extra Kracht Bij te Zetten, hebben ze U Zelfs Benaderd en Betaald om over Dit Alles eens een Mooi Venijnig Commentaartje te schrijven!

Zou Zo Maar kunnen, Toch, of zie ik dat Verkeerd? Ik hoop Echt op mijn Eigen Ongelijk.

Maar, het is Wel Uw Vak.

Uw Mening is Te Koop.

Wie Betaalt, Bepaalt, Toch?

Beste Lieneke, als de Gemeente dan Zo Netjes is, hoeft ze Toch Niets te Verbergen?

Waarom vraagt U zich als Betrokken Lezer Niet af, wat er op die Zwart Gemaakte Pagina S van de WOB Verzoeken staat?

Waarom hebben ze Drie Jaar Nodig voor dat ze Alle WOB Verzoeken kunnen Over Handigen? In Ieder Geval tot na onze Veroordeling!

De Échte Reden waarom Den Helder de Koop Onder Handelingen met ons verbrak staat Hier in.

Deze Feiten krijgen we Dus Niet Zonder Zwarte Strepen te Zien, Voor Dat ze Rob S Laatste Stukje Zelf Standigheid Ook Nog hebben Vernietigd.

De Gemeente Den Helder maakt zich Hier Mee Schuldig aan Mis Bruik van Macht en aan het Achter Houden van Bewijs.
De Rechterlijke Macht staat Dit Toe en heeft Geen Enkele Interesse in de Waarheid.

Des Ondanks, mag de Gemeente, van de Zelfde Rechter, die over onze Uit Zetting Oordeelde, nog voor het Eind Vonnis is Uit Gesproken, gaan Veilen.

Ons Faillissement is hun Over Winning, want dan mogen we Niet Meer Verder Procederen.

Van Daar dat we een Uiterste Poging doen om Aan Dacht te Genereren voor deze Mis Dadige Executie Veiling.

Ook is deze Veiling bij BVA Auctions de Perfecte Manier voor een Veel Groter Plot, namelijk om de Herkomst te Verklaren (Provenance Studio Rob Scholte) vand de minstens 60 Valse Scholte Schilderijen, die Eerder Ergens in de Kelder van David Beesemer in Amsterdam Zuid stonden te wachten op het Veiling Begin, om Daar Tussen Gemoffeld te kunnen worden.

Vanaf 2003, toen Rob en ik uit Tenerife naar Nederland Terug Verhuisden, tot Dit Jaar zijn deze en Andere Valse Schilderijen door het Voor Malig Oud Assistenten Team van Rob in Onze Studio La Perla te Punta del Hidalgo op Tenerife Vervaardigd onder Toe Zicht van Michel van Rijn, door hem Gefinancierd en Af Genomen voor de Plaatselijke en Nederlandse Markt.

Bekend zijn ons deze Groep Vervalsingen, die Allemaal 1.50 bij 1.50 Meter Groot zijn. Dus Wees Gewaar Schuwd, want na dat Deze Veiling heeft Plaats Gevonden, zullen deze Vervalsingen als Echt op de Markt verschijnen, mét de Garantie, dat deze Neppers Echt van Rob Af Komstig zijn, Zo Genaamd uit zijn Ontruimde Atelier!

BVA Auctions levert Zelfs Certificaten van Herkomst bij Uw Aan Koop.

Dus Zo Gek is Rob dus Niet als hij Na een Corona Lock Down van Meer dan een Jaar zijn Schilderijen wil Checken voor dat Mogelijk Vervalsingen Terug naar de Recht Matige Eigenaars gaan.
Het In het Geheel Niet Reageren van Museum De Fundatie en de Dubbel Hartige Om Gang door de Vorige en Nieuwe Directie met Rob doet op zijn Minst een Vermoeden van Vals Spelen Ontstaan.

Is de Gemeente Ook Gebaat is bij een Zo Hoog Mogelijke Op Brengst?
Waarom maken ze dan Geen Reclame en vertellen ze Niet Wanneer deze Executie Veiling begint?

Waarom krijgen ze van de Rechter Toe Stemming de Veiling Volstrekte Geheim te Mogen Houden zonder dat wij Enige Controle Mogen Uit Oefenen?
Wat hebben de Gemeente Den Helder en BVA Auctions Nog Meer te verbergen?
Wat is hier in de Rol van Mark Bourrée?

Wat zijn Dit voor Rechters?
Waar is het Recht Gebleven

Op die Bewuste Dag zal Niet Alleen de Kunst, maar ook Rob S Kunstenaar Schap Geëxecuteerd worden.
Ten Zij de Gemeente Nog tot In Keer komt en de Kunst Terug Geeft, óf als er een Koper komt, die deze Bij Zondere Collectie kan Over Nemen.

Wij staan Als Altijd Open om Samen met Den Helder uit deze Ellendige Situatie te komen.
Anders zien we Elkaar Straks Weer in de Recht Zaal, vrees ik voor Alle Betrokkenen.

We houden Hoop.
Wonderen Bestaan.

Dag Lieneke,

Veel Succes met je Bij Zondere Schrijf Bedrijf.

Zorg maar Goed voor je Taal en laat je Niet Verleiden Deze te Mis Bruiken voor Ander Mans Sluwe Spelletjes.

Groetjes,

Lijsje

Lieneke Koornstra de Doelder – In Gezonden Brief over Rob Scholte, Helderse Courant, 20 augustus 2022 + Welkom bij Supervisionair

Hoe kun je Dat je Mede Mens aan doen (foto LinkedIn)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michel+van+Rijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+Beesemer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Bourée
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+van+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+Advocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nauta+Dulith
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouwbedrijf+A+Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eerste+Recht+van+Koop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Claim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Joling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joling+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joling+BV+Schade+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Financial+Investigations
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forensisch+Schade+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijke+Verzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wettelijke+Aansprakelijkheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=WA+Verzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verzekering+Polis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centraal+Beheer+Achmea
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

1 Comment

  1. Een klassieker voor *psychopatische* “rechters” (zoals de nassauers die graag zien… ):
    Iemand smalend de grond in stampen voor bijvoorbeeld “een doorgang” die helemaal nooit bestaan heeft.
    De goegemeente gelooft het pas, als ze het zelf aan den lijve hebben ondervonden….Tot dan is de onafhankelijke rechter een soort hoeksteen van de democratische rechtsstaat….en zeker niet “de optelsom van WARE krankzinnigheid”.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.