Gemeente Den Helder – Ontvangstbevestiging WOB verzoek Berts, 19 augustus 2015 + Koen Schuiling, burgemeester – Brief aan Berts over WOB verzoek, 25 augustus 2015

Ontvangstbevestiging van WOB verzoek van Dick Berts, 19 augustus 2015

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

http://www.denhelder.nl
info@denhelder.nl

telefoon (0223) 67 1200
fax (0223) 67 1201

datum: 19 augustus 2015
kenmerk: Al15.05372
contactpersoon:
doorkiesnummer:
bijlagen: –
referentienummer:
onderwerp: Ontvangstbevestiging

D.A. Berts

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw brief van 18 augustus 2015 met betrekking tot WOB verzoek om informatie te krijgen over seks met minderjarigen op 19 augustus 2015 ontvangen.

Uw schrijven is geregistreerd onder nummer Al15.05372 en wordt behandeld door de afdeling Concernstraf.

DEZE ONTVANGSTBEVESTIGING IS IN EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM AANGEMAAKT,
DAAROM TREFT U GEEN ONDERTEKENING AAN.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan één onderwerp behandelen.

———————————————————————————————————

Brief aan Dick Berts over zijn WOB verzoek, 25 augustus 2015

Gemeente Den Helder

De heer D. Berts

Verzendgegevens
Datum: 25 augustus 2015
Kenmerk: AU15.09106
Bijlagen:
onderwerp
verzoek om informatie

behandeld door
Concernstaf
dhr. mr. W. Huizinga
telefoon (0223) 678176

uw gegevens
brief van: 18 augustus 2015
kenmerk:

VERZONDEN 25 aug. 2015

Geachte heer Berts,

In antwoord op uw brief, voor ontvangst op 19 augustus 2015, stuknummer Al15.05372, deel ik u het volgende mee.

Mede na uw brief ter kennis te hebben gebracht van het college bericht ik u als volgt.

De gemeente heeft geen brief ontvangen met een strekking zoals door u aangegeven. Evenmin is er door gemeente of mij aangifte gedaan vanwege door u genoemde vermeende omstandigheden. Er zijn om de redenen dan ook geen documenten die in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zouden kunnen worden overgelegd.

Ten overvloede merk ik het volgende op. Nadat mij ter orde was gekomen dat een brief met een mij persoonlijk betreffende lasterlijke inhoud bij enige fractievoorzitters was bezorgd, heb ik onmiddellijk zowel de politie als het Openbaar Ministerie daarover geïnformeerd. Gelet op de op mij persoonlijk betrekking hebbende inhoud van de brief, heb ik daartoe het volste recht, net als elke andere burger in dezelfde omstandigheden. Voorts, aangezien het een anonieme brief betreft en de kan op het vinden van de dader ervan minimaal moet worden geacht, heb ik geen aangifte gedaan. Het is om deze reden ook dat ik het onderwerp van uw brief niet als een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van Wob aanmerk. Het hoeft geen dat ik de aantijging waarvan in de door u omschreven brief ter sprake is en waar u op aanhaakt, volstrekt van de hand wijs.

Hoogachtend,
De burgemeester van Den Helder,

Koen Schuiling

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 140223
fax (0223) 67 1201

37 Trackbacks / Pingbacks

 1. Ronald Boutkan – Scholte heeft gewoon gelijk! | Rob Scholte Museum
 2. Delano Weltevreden – U wilt een referendum over een stadhuis op Willemsoord? Sorry, uw verzoek wordt afgewezen + Ronald Boutkan – Vrijmarkt Willemsoord naar gebouw 66 | Rob Scholte Museum
 3. Redactie DHA – Actie tegen stadhuis gaat door | Rob Scholte Museum
 4. Gemeente Den Helder – ✋ HOO!! + Ronald Boutkan – Den Helder Actueel deugt niet! | Rob Scholte Museum
 5. Redactie DHA – Mooie 4 mei herdenking Den Helder + Marinus Vermooten – Wij stonden wél achter het partijprogramma + Delano Weltevreden – Identiteit | Rob Scholte Museum
 6. Delano Weltevreden – ‘Slechte avond’ + ‘Hitteschild’ om bedreigde politici + Naam Schuiling zingt rond als gegadigde burgemeester + Ronald Boutkan – Schuiling kandidaat in Groningen? | Rob Scholte Museum
 7. Delano Weltevreden – Wietplantage in pand, sluit de burgemeester het hele gebouw? + Nemen zelfstandig wonende GG cliënten wel hun medicijnen in? + Loverboys het leven zuur maken | Rob Scholte Museum
 8. RTL Nieuws – Koud, ver en saai? Burgemeester wil Den Helder op de kaart + Gaykrant | Max de Valck – Huffnagel: “Acceptatie” + NOS – Den Helder is geen lelijke stad, zegt Den Helder + Jeugdjournaal – Echt? | Rob Scholte Museum
 9. Hedzer Faber – Burgemeester Koen Schuiling verruilt Den Helder voor Groningen + NH Nieuws – Schuiling verlaat Den Helder + Ronald Boutkan – Burgemeester vertrekt + Politieke reacties | Rob Scholte Museum
 10. Ronald Boutkan – Nieuwe burgemeester moet een echte verbinder zijn + Arie Booy – Burgemeester Koen Schuiling verlaat Den Helder met ’gemengde gevoelens’ | Rob Scholte Museum
 11. Hedzer Faber – Helderse burgemeester Schuiling nu officieel benoemd in Groningen | Rob Scholte Museum
 12. Delano Weltevreden – ’Waarnemend burgemeester Den Helder moet niet op de winkel komen passen’ + Gemeenteraad voor drie rijbanen op N9 + Anton Pieckplein mogelijk parkeerterrein | Rob Scholte Museum
 13. Redactie DHA – CDA en CU: bezuinigen op Voedselbank onbespreekbaar + Gezamenlijke aanpak om armoede te bestrijden | Rob Scholte Museum
 14. Delano Weltevreden – DHS mag niet op Willemsoord werken vanwege bijthonden en schijnconstructie + Redactie DHA – College: terechte keuze beveiligers Willemsoord | Rob Scholte Museum
 15. Petra Bies – Zeegedichten uit Den Helder zijn 100% waterdicht: ansichtkaarten mogen het land in + Redactie DHA – Poëziekaarten van Helderse bodem | Rob Scholte Museum
 16. Micha Kat – BREAKING: RECHTER IN ZAAK ROB SCHOLTE LID VAN SOCIËTEIT DE WITTE SAMEN MET JORIS DEMMINK | Rob Scholte Museum
 17. Marc Nihot – Mail aan Kabinet Den Helder + Marten Visser – Schuiling nooit ontmoet, hem de hand schudden + Ad Bak – Veel belangstelling afscheid burgemeester + Ambtsketting | Rob Scholte Museum
 18. Hedzer Faber – Nieuw stadhuis nog voor verkiezingen op Willemsoord, is bedoeling + Delano Weltevreden – Kansen voor het grijpen + Ronald Boutkan – Den Helder heeft weer een burgemeester | Rob Scholte Museum
 19. Gemeente Groningen – Schuiling burgemeester + GIC – ‘Ons stinkende best doen’ + Erik van der Veen & Chris Bakker – ‘Afhandeling schade fout’ + RTVOOG – Eerste dag + ‘Ambtsketen lichter’ | Ro
 20. Regio Noordkop – De profielschets van de nieuwe burgemeester | Rob Scholte Museum
 21. RTV OOG – Bioscoopmoord: “Een verschrikkelijk iets, maar alle lof voor de hulpverleners” + NU.nl – Groningse burgemeester geschokt door doding twee personen in bioscoop | Rob Scholte Museum
 22. NDR – Wasserstoff: Hamburg und Kiel wollen Vorreiter sein + business-on.de – Erneuerbare Energien | Rob Scholte Museum
 23. Jaap Holtzapffel – FOTO BEWIJST HET VOLGENS ROB SCHOLTE❗️ + Woonkrant – Schuiling van Watertoren naar Martinitoren + Woningstichting Den Helder – Woonkrant, september 2019 | Rob Scholte Museum
 24. Redactie DHA – Negen mannen willen burgemeester worden + Casper Duin – Alle kandidaten voor nieuwe burgemeester Den Helder zijn een man | Rob Scholte Museum
 25. Anoniem – Brief aan Koen Schuiling en de fractieleiders van de politieke partijen in de Helderse gemeenteraad, zomer 2015 | Rob Scholte Museum
 26. Redactie DHA – Den Helder sluit aan bij New Energy Coalition | Rob Scholte Museum
 27. Delano Weltevreden – Frans Buhling stopt als adviseur van beveiligingsbedrijf DHS + Gemeente creëert rookgordijn met verhaal vol leugens en halve waarheden | Rob Scholte Museum
 28. Delano Weltevreden – Burgemeester Koen Schuiling betaalt kleine 1.500 euro aan onterecht gedeclareerde reiskosten terug aan Den Helder | Rob Scholte Museum
 29. Hedzer Faber – Den Helder geen nieuwe burgemeester + Delano Weltevreden – Kandidaten niveau Schuiling willen geen burgemeester worden + DHA – Geen geschikt + @kokoemba | Rob Scholte Museum
 30. R Lagrand SR – Burgemeesterschap + Marischka de Jager & Delano Weltevreden – Acht argumenten waarom een stadhuis op Willemsoord een goed idee is, of juist niet | Rob Scholte Museum
 31. RTV Noord – Burgemeester Schuiling: ‘Ontzettend blij, dat ze terug zijn’ + Vindicat studenten terug in Groningen + TwietRo 😷 @TwietRo + Polygoon – Opening van Mutua Fides, maart 1954 | Rob Scholte Museum
 32. Delano Weltevreden – 1.2 miljoen euro onrechtmatigheden bij gemeente Den Helder: schuldig aan staatssteun + B&W Den Helder – RI 2020-009958 over Onrechtmatige Staatssteun | Rob Scholte Museum
 33. DvhN – Burgemeester Schuiling druk met Corona Virus + ‘Pas op voor geruchten!’ + Steven Radersma – Geen boetes voor ‘samen klitten’ + Marten Nauta & Eva Hulscher – Geen afsluiting locaties | Rob Scholte Museu
 34. 💔 Peter Klashorst – Super wreed + Fuck kanker! + Jaap Holtzapffel – HERINNERING AAN ROB SCHOLTE UITGEWIST + UPDATE GEZONDHEID 💔 PETER KLASHORST | Rob Scholte Museum
 35. Staf RSMuseum – Kees-Jan Tuin speelt eigen rechter: Sloop Rob Scholte Museum ondanks lopende rechtszaken over vergunning door Aannemersbedrijf A Tuin voortgezet | Rob Scholte Museum
 36. Ruimte voor Kunst en Cultuur | Jan – Rob Scholte: Watskebeurt? | Rob Scholte Museum
 37. Delano Weltevreden – Scholte bijt terug, Den Helder dreigt zijn Kunst te verkopen: Beslag leggen op rekeningen gemeente | ’Mijn claim is groter’ + Je bent echt Jutter als… – Moet niet gekker – Rob Scholte Museum

Comments are closed.