Dick Berts – Mail aan de Rijksrecherche, 18 augustus 2015

Van: Dick Berts
Onderwerp: Mogelijk wangedrag van de burgemeester van Den Helder
Datum: di 18 aug 2015 13:59
Aan: info@rijksrecherche.nl

Dick Berts

Aan de Rijksrecherche.

Geachte Dames, Heren,

Ik ben mijn halve leven onderzoeksjournalist geweest (Bram Peper is nog een van mijn ‘slachtoffers’). Ik ben nu 100% blijvend medisch afgekeurd en ik doe behoudens het schrijven van een doodenkel boekje niets meer aan journalistiek. Ik geef u mijn erewoord, dat de onderstaande melding niets met journalistiek, laat staan met politiek te maken heeft. Ik hoor bepaald niet tot de politieke vrienden van de burgemeester van Den Helder de heer Koen Schuiling. Maar ik zou echt de allerlaatste zijn, om op die gronden een lastercampagne tegen de heer Schuiling te beginnen.

In Den Helder gaat al geruime tijd het serieuze gerucht, dat de heer Schuiling in het openbaar seks heeft met minderjarige c.q. jonge jongens. Daar zouden ook foto’s van bestaan, die op het terrein van het voormalige Rijkswerf gemaakt zouden zijn en die gebruikt zouden worden om de heer Schuiling te chanteren. In dat verband wordt de heer Xxxxx Xxxxxxx genoemd, die werkt of werkte bij DHS Security aan de Weststraat 80 te Den Helder. Ik ken deze meneer niet persoonlijk.

Recent is er bij alle fractievoorzitters in de gemeenteraad een anonieme brief bezorgd over deze affaire. Om ieder tragisch misverstand uit te sluiten, die brief is beslist niet van mij afkomstig. Heel Den Helder heeft het er inmiddels over, maar niemand durft er in de openbaarheid iets over te zeggen. En dat vind ik buitengewoon raar. Hetzelfde geldt voor het feit dat ik van een van de fractievoorzitters heb gehoord, dat de heer Schuiling geen aangifte heeft gedaan van smaad, laster of een lasterlijke aanklacht. En nog verbaasder ben ik over het feit dat tot nu toe geen enkele opsporingsinstantie onderzoek heeft gedaan naar deze affaire. Hoe ik dat weet wil ik niet vertellen. Natuurlijk houd ik Schuiling voor onschuldig zolang zijn schuld niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Maar toch is er in dit geval alle aanleiding voor een diepgaand onderzoek en ik spreek hierbij uit een jarenlange ervaring. Bovendien kan een burgemeester die het slachtoffer is van dit soort lastercampagne niet meer goed functioneren.

Hoogachtend,

Dick Berts

Bijlagen: WOB verzoek.

9 Comments

 1. Ik heb de diepste twijfel over de publicatie van dit dossier. Openbaarmaking hiervan komt geheel voor rekening van de heer Scholte. Nu hij daartoe is overgegaan, wil ik wel graag verklaren, dat Rob Scholte al zeer geruime tijd bezig is met onderzoek naar deze affaire. In dat kader heb ik hem -lang geleden- een afschrift van mijn dossier verstrekt. Naar mijn mening vorm het onderzoek dat Scholte naar deze affaire heeft gedaan, de werkelijke reden voor de enorme rancuneuze gevoelens die er bij burgemeester Schuiling jegens Scholte bestaan. Onder vier ogen -en dus beslist niet in het openbaar- heb ik die mening ook gedeeld met een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Met alleen grote angstogen en zwijgen tot gevolg. Voor mij is dit een uiterst lastige zaak. Een van mijn meest nabije familieleden is levenslang zwaar psychisch beschadigd geraakt nadat zij als klein meisje het slachtoffer is geworden van een zeer vergaande vorm van pedofilie. Vrijwel niets is erger dan dat. Maar ook het ten onrechte beschuldigen van een burgemeester van zulke ernstige zaken is zeer afgrijselijk. Wat mij echter nog het meeste verontrust, is dat er aantoonbaar geen enkel onderzoek naar deze zaak wordt gedaan. Over de morele en juridische aspecten van het in het kader van het sluiten van zijn museum naar buiten brengen van deze affaire mogen anderen oordelen. Ik kom daar in alle oprechtheid niet uit. Dat heeft er ook toe geleid dat ik Scholte geen toestemming heb gegeven tot publicatie en het hem ook niet verboden heb. En zo zit het echt! Deze publicatie op een wel heel apart moment als strijdmethode gebruiken tegen Schuiling vind ik onaanvaardbaar. Maar ik vind het ook onaanvaardbaar als de werkelijke achtergrond van het sluiten van het Rob Scholtemuseum nooit bekend zou worden aan de inwoners van Den Helder. In grote droefheid; Dick Berts.

 2. Alvorens ergens een onderzoek naar kan worden gedaan moet er een aangifte bij de politie liggen. Vraag is daarom: is er ooit aangifte van gedaan ? Als het al gebeurd is natuurlijk en het niet op kwaadaardige roddel berust..

 3. In plotterkringen is het heel gebruikelijk om te spreken over films of foto’s waarin publieke figuren pedofiele handelingen zouden verrichten. Zo sprak de zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem jaren over videobanden waarop de heer Demmink te zien zou zijn die seks heeft met jonge kinderen. De fantast is inmiddels overleden en de videobanden kwamen nooit boven water.
  De gestoorde complotter Micha Kat sprak deze dagen op zijn trieste website over video’s waarin Hillary Clonton seks zou hebben met jonge kinderen. Hij zegt zeker te weten dat ze bestaan, ze circuleren op het ‘dark web’ ,maar het staat vast dat ze nooit boven water zullen komen.
  Nu wordt dezelfde smerige truc uitgehaald met de burgemeester van Den Helder die kapot gemaakt moet worden o dat hij een meerderheidsbesluit van de Gemeenteraad uitvoert. Hij wordt zonder enig bewijs of logica weggezet als een pedofiel. Zieke laster en het staat ook hier vast dat er, net als bij Demmink, nooit een snipper bewijs zal opduiken.

  In de tussentijd is het kwaad geschied en de vieze heer Berts staat er met uitgestreken smoelwerk bij: ik wilde slechts dat deze geruchten worden o derzocht.

  Ik zou hopen dat het tuig, inclusief de heer Berts, dat dit soort smerige ongefundeerde laster verspreidt daarvoor zwaar wordt vervolgd. Het is te kwaadaardig en te ziek voor woorden en het moet stoppen.

 4. https://www.britannica.com/topic/Julien-Sorel

  Julien Sorel – Fictional character……

  • Dat klopt, Dick,

   Dit noemen we ook wel een nickname omdat ik als privé-persoon niet in het vieze complotwereldje wens gezogen te worden waarin onschuldige burgers zonder bewijs voor pedofiel worden uitgemaakt.
   Als ik me als privé-persoon bekend zou maken krijg ik zieke stalkers van het niveau Micha Kat op mijn dak die me tot werkgever en familie zullen achtervolgen en me belasteren voor alles wat lelijk is. In dit gore wereldje is alles geoorloofd en jij beweegt daar schijnheilig in mee.

   Het is schandalig een burgemeester zonder bewijs of lociga te belasteren over vermeende geruchten over pedofilie. Dat bewijs is er niet, zal er hoogstwaarschijnlijk ook nooit komen maar inmiddels ligt de reputatie van Schuiling aan gort. En jij wast je handen in onschuld. Donder toch op vieze man.

   • Waarom ga je totaal niet in op de verklaring van Harry Borghouts hieronder?? Bewijs in de zaak Demmink MAG aantoonbaar gewoon niet boven water komen. In dit soort zaken loop je op de zijkant van een scheermes. Lafheid, wegkijken en zogenaamd fatsoen zijn het makkelijkste. Maar kijk eens wat er op dit gebied in Engeland -ondanks alle mega tegenwerking- boven is komen drijven….

    Goed onderzoek zal er toe leiden, dat dit verhaal dat OVERAL de ronde doet in Den Helder uit de wereld geholpen zal kunnen worden. JUIST Schuiling heeft daar belang bij. Niets doen en in je zogenaamde gemakkelijke salonfatsoen blijven zitten, lijkt zo keurig, maar is alleen maar laf. Niets doen brengt ook afgrijselijke risico’s met zich mee. En mij als vieze man laten opdonderen is ook zo makkelijk. Rob heeft mij absoluut niet geconsulteerd over publicatie van deze documenten. Toen ik het vannacht toevallig zag, raakte ik ook in een onoplosbare tweestrijd. Waarom neem je zonder meer aan dat ik niet integer ben?? Ik lig zowel wakker van het niet aanpakken van pedofilie als van het ten onrechte beschuldigen van Schuiling. Goed onderzoek is de enige oplossing, maar dat wordt zelden gedaan. Zelf had ik deze documenten nooit gepubliceerd. Toen Rob dat toch deed, was ik eerst kwaad, maar vervolgens realiseerde ik me op wat voor smerige manier hij door Schuiling in de hoek is gedreven. En dit is de echte achtergrond daarvan. Als Schuiling onschuldig is -en daar ga ik vanuit totdat het tegendeel is bewezen- dan begrijp ik niet waarom hij geen aangifte doet wegens smaad, maar Scholte op een achterbakse manier onderuit haalt. Zowel het gedrag van Schuiling als dat van Scholte roepen vragen op. Daar moet onderzoek naar gedaan worden. Het is in deze stad niet eens meer mogelijk op een coalitie te vormen, omdat de politieke sfeer hier totaal verpest is. Ik hoor het je al zeggen, nou Berts, daar heb jij flink aan bijgedragen. Dat is gewoon niet waar, want nogmaals ik wist niet van de publicatie! Nu die er is zeg ik, onderzoeken die zaak, zodat we weer schoon en fris verder kunnen met Schuiling. Althans op dit punt.

    • En dan ook nog dit meneer bivakmuts Sorel; U verklaart uw lafheid uit allerlei risico’s die u zou lopen als u het fatsoen zou hebben om onder uw eigen naam met open vizier te reageren. Maar heeft u er enig idee van welke risico’s ik loop?? Mede dankzij de manier waarop u mij demoniseert en als een soort varken weg zet? Ik heb als blijvend medisch afgekeurde vent NERGENS belang bij, behalve bij rust. Ik volg alleen mijn geweten en ik probeer op mijn manier een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Dat is in dit geval extreem lastig, dat geef ik meteen toe. En ik heb de wijsheid niet in pacht. Daarom sta ik ook echt open voor andere meningen. Zeker in deze afschuwelijke zaak. Maar de manier waarop u mij met een integrale helm op anoniem afzeikt is meer dan schandelijk.

 5. Harry Borghouts -voormalig CdK Noord Holland en voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Justitie over de zaak Demmink;

  “DE ONDERSTE STEEN KOMT NIET BOVEN, WANT DAN VALT HEEL JUSTITIE IN ELKAAR”.

  https://www.youtube.com/watch?v=i6ICbAElTFI

 6. Mijn brief aan de Rijksrecherche -die nooit voor publicatie bedoeld is geweest- kan helaas tot misverstanden leiden. De persoon die ik noem is niet degene die chanteert, maar een persoon die hoogstwaarschijnlijk nadere informatie kan verschaffen over deze affaire.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image