Dick Berts – Mail aan Klantcontact centrum Gemeente Den Helder met antwoordformulier hoorzitting, 31 oktober 2015 + Klantcontact centrum DH – Mail aan Dick Berts, 2 november 2015

Mail aan Klantcontactcentrum Gemeente Den Helder met antwoordformulier hoorzitting, 31 oktober 2015

Antwoordformulier hoorzitting
Van : Dick Berts <dickberts@online.nl>
Onderwerp: Antwoordformulier hoorzitting
Aan: kcc@denhelder.nl

Dick Berts
dickberts@online.nl

Klantcontactcentrum Gemeente Den Helder.

Geachte Dames, Heren,

Onderstaande mail is bestemd voor de heer S. Wagenaar, secretaris van de commissie bezwaarschriften. Zou u mij een ontvangstbevestiging willen sturen? Alvast bedankt voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,
Dick Berts

Geachte heer Wagenaar,

Vandaag bereikte mij uw “Antwoordformulier hoorzitting”, waarmee ik aan dien te geven, of ik al dan niet gehoord wil worden. In mijn bezwaarschrift d.d. 22 september 2015, uw kenmerk 1.15.156.001 / AI 15.05910 / dhr. Berts, staat echter als slotzin:

“Ik verzoek u nadrukkelijk om gehoord te worden door de bezwaarschriftencommissie”

Het is dan ook geen goede zaak, dat ik uw “Antwoordformulier hoorzitting” alsnog heb moeten ontvangen. Artikel 7:3 D AWB stelt dat afgezien kan worden van horen, indien; “De belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord”. Dit artikel kan niet meer van toepassing zijn, omdat ik – binnen de kortst denkbare termijn, namelijk in mijn bezwaarschrift zelf – al nadrukkelijk heb aangegeven dat ik gehoord wil worden. Het is natuurlijk belachelijk als ik dat steeds opnieuw zou moeten verklaren. In dat geval neemt de gemeente Den Helder haar burgers niet serieus.

Het bovenstaande schrijf ik beslist niet om u een vlieg af te vangen. Zo vind ik het uitermate teleurstellend, dat ik maar twee weken heb om te reageren. Indien u mijn formulier binnen die termijn binnen heeft, dan ziet u automatisch af van het houden van een hoorzitting. Maar met een beetje pech gaat er al een week verloren aan het tweemaal verzenden van uw formulier. Bovendien onnoemelijk veel Nederlanders meerdere malen per jaar twee weken met vakantie. Met twee weken voldoet u beslist niet aan de ‘redelijke termijn’ zoals bedoeld in artikel 7:3 D AWB. Alleen al niet, omdat in een rechtstaat de overheid en burgers op gelijke wijze onderhevig zijn aan het recht. Als je ziet wat voor belachelijke lange reactietermijnen de overheid zichzelf in allerlei situaties heeft toebedeeld, dan kan het niet voor het recht gelden, om burger daar maar een fractie van toe te kennen.

Ik zal het door u toegezonden formulier – verzegeld van een afdruk van deze mail – binnen de door u gestelde termijn retourneren mocht u het formulier om wat voor redenen dan ook niet bij u aankomen, want ook dat vormt een aanvullende reden om u al direct in bezwaarschrift nadrukkelijk te vragen om gehoord te worden, dan blijf ik uiteraard toch bij mijn nadrukkelijke verzoek om gehoord te worden.

Tenslotte verzoek ik u om mij dit soort formulieren in de toekomst niet meer toe te sturen, indien ik in een bezwaarschrift al nadrukkelijk heb gevraagd om gehoord te worden.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Mail aan Dick Berts, 2 november 2015, Betr.: Antwoordformulier hoorzitting

Van: Klantcontactcentrum Den Helder
<Klantcontactcentrum@denhelder.nl>
Onderwerp: Betr.: Antwoordformulier hoorzitting
Datum: 02 nov 2015 08:57
Aan: dickberts@online.nl

Geachte heer Berts,

Het Klantcontactcentrum van de gemeente Den Helder heeft uw e-mail ontvangen en ter afhandeling doorgestuurd naar S. Wagenaar.

Met vriendelijke groet,

D. den Braber
Medewerker Klantcontactcentrum
Afdeling Dienstverlening gemeente Den Helder

telefoon: 140223
e-mail: kcc@denhelder.nl
bezoekadres:Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
website: http://www.denhelder.nl
twitter: @Gem_DenHelder
facebook: https://www.facebook/gemeentedenhelder

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image