Redactie DHA – Stadspartij eist helderheid over beveiliging Willemsoord + Delano Weltevreden – Helderse politiek wil van stadsbestuur openheid over beveiligingsbedrijf DHS

Stadspartij eist helderheid over beveiliging Willemsoord

Den Helder – Mag DHS nu wel of niet beveiligen op Willemsoord? En zo nee, waarom dan niet? Wie heeft dat besluit genomen en op welke gronden? Dat vraagt de Stadspartij zich af in aan het college gestelde vragen, naar aanleiding van berichtgeving, dat DHS niet langer welkom is op de oude rijkswerf.

Willemsoord directeur Hans Broekmeulen heeft in het NHD bevestigd, dat hij DHS niet langer toelaat, maar gemeente Den Helder en de politie ontkennen, dat DHS niet welkom is op het terrein. Horeca ondernemers melden, dat aanvragen voor een vergunning op Willemsoord zijn afgewezen, omdat DHS daar als beveiligingsbedrijf op stond. “Wederom kan het kennelijk niet normaal geregeld worden binnen onze stad en als het geen reces was geweest, veel mensen zijn op vakantie, hadden wij de raad met spoed bijeengeroepen,” aldus de Stadspartij in een brief aan het college.

Ze verzoekt burgemeester en wethouders zo snel als mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

– Kunt u ons aangeven, of DHS nu wel of niet op Willemsoord mag werken?
– Zo niet, kunt u ons dan uitleggen wie dit besluit heeft genomen?
– Kunt u aangeven op basis van welke argumenten u dit besluit heeft genomen?
– Voldoet DHS aan alle voor de beveiligingsorganisaties geldende wettelijke kaders?
– Zijn er juridische redenen, waarop u DHS op Willemsoord weigert, of liggen er persoonlijke redenen aangenomen grondslag?
– Als het hier privacygevoelige informatie betreft, bent u dan bereid om ons deze onder geheimhouding aan te leveren?
– Kunt u ons uitleggen waarom u horeca ondernemers onder druk heeft gezet middels een te ondertekenen convenant op Willemsoord? Niet ondertekenen van het convenant zou immers betekenen, dat zij geen vergunning zouden krijgen.
– Kunt u ons de rol van directeur Broekmeulen hierin uitleggen?
– Hebben de horeca ondernemers met het ondertekenen van het convenant afstand moeten doen van het indienen van een claim over de hierdoor dubbel te maken kosten?

Den Helder Actueel, 5 augustus 2019 – 14:21

Reacties:

eschotman
5 augustus 2019 at 14:53
Prima vragen van de Stadspartij. Ben benieuwd naar de reactie c.q. antwoorden van het College.

Roan
5 augustus 2019 at 16:06
Dhr Broekmeulen heeft wel meer spelletjes gespeeld op Willemsoord.o.a met het binnenhalen van de fietsenfabriek,wat ten koste ging van onder meer Actief Talent en nog een paar gebruikers van het pand. Nu zijn Willemsoord en Stichting Stelling Den Helder ook al samengegaan wat betekent dat dhr Broekmeulen (niet uitblinkend in communicatie en betrouwbaarheid) in deze nieuwe club (zwaar gesponsord door, u raad het al, Zeestad) het voor het zeggen krijgt.

SK
5 augustus 2019 at 16:11
Al snel werd duidelijk dat dhr. Hans Broekmeulen alles zoveel mogelijk in eigen portefeuille wil houden. Dergelijke houdingen zijn niet in maatschappelijk belang en dienen te worden verwijderd om verbetering te (kunnen) bewerkstelligen. Vastgeroest, egocentrisch en intimidatie is een feit gebleken. Een vreselijk mens die alleen aan zichzelf denkt en op een voetstuk wil staan. Bah!

Roan
5 augustus 2019 at 16:38
Helaas heeft hij steun van de gemeente. De wethouder van cultuur (geen inwoonster van Den Helder zoals bekend) heeft recent de plannen voor Willemsoord kenbaar gemaakt. En met een grotere rol van Zeestad natuurlijk. Er zijn middenstanders die niet welkom waren op Willemsoord. Ik vind de houding van de gemeente overigens twijfelachtig in het beveiligingsverhaal. Ze hebben zelf een grote vinger in de pap. Als dhr Broekmeulen dit allemaal op eigen houtje doet (wat mij persoonlijk niet verbaasd) dan heeft de gemeente hun eigen ”pitbull” duidelijk niet onder controle. Tijd dat hij gemuilkorfd wordt. Het verhaal van het beveiligingsbedrijf heeft vele overeenkomsten met een horeca bedrijf. Die eigenaar was ook van alle blaam gezuiverd, vrijgesproken en had de papieren van Justitie. Toch niet open en tegenwerken. Zou mij niks verbazen als het beveiligingsbedrijf ook een juridische procedure gaat starten. Net als de horeca man.

Jacques Bierens
5 augustus 2019 at 17:18
Een van de aandachtspunten van de gemeente Den Helder (lees college) is het faciliteren van bedrijven die zich in Den Helder willen vestigen, dit brengt werkgelegenheid mee. Dan moet je ze geen convenant laten tekenen met daarin voorwaarden en eisen. Een normaal bedrijf laat zich niet de les lezen, hoe zijn bedrijfsvoering dient te zijn.

Boaz
5 augustus 2019 at 17:49
De vraag is niet of het DHS schaad. De vraag is wie er baat bij heeft dat een andere beveiligingsbedrijf komt.
Vervolgens kijk je wat de link is naar Broekmeulen.

Roan
5 augustus 2019 at 17:57
Ik heb vernomen dat de samensmelting van Stelling Den Helder en Willemsoord bv (het is al getekend door de betrokkenen) in ieder geval een extra subsidie van 9 ton voor 2020 in de wacht heeft gesleept. Ook was er sprake dat deze gehele stichting (diverse objecten die worden toegevoegd) opgenomen worden in de bewaking. Het bedrijf wat nu al een grote vinger in de pap heeft begint met een D en eindigt met een O. Dus het zou een reden kunnen zijn om DHS te weren maar dat is natuurlijk koffiedik kijken……………

Maris
5 augustus 2019 at 20:27
Moeten jullie eens gaan informeren bij de manager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving dhr P. Hofstra misschien weet die iets? Of zit daar misschien de adder in dit verhaal

RB
5 augustus 2019 at 21:00
volgens mij is die meneer al een tijdje weg aldaar, vandaar dat die hele afdeling ook zo’n ongeorganiseerde klerezooi is met nu bijvoorbeeld een kleuterjuf als teamleider

Maris
5 augustus 2019 at 21:20
RB deze meneer is nog steeds afdelingsmanager van VVH in Den Helder.

RB
5 augustus 2019 at 21:27
nou dan heeft hij het wel laten verslonzen …… wat een incompetent zooitje nu

JB
6 augustus 2019 at 08:41
Den Helder is net zoals iedere andere Gemeente, de ene hand wast de andere. Een samenstelling van wie kent wie en hoe kunnen we elkaar diensten toeschuiven. Niets vreemds aan, zo werkt de maatschappij. Zo zal DHS op basis van het verleden ook het e.e.a. voor elkaar hebben gekregen en een soort monopoly hebben verkregen. Dat daar nu op een niet zo nette manier een streep doorheen wordt gehaald is niet helemaal zuiver en wie daar allemaal een rol in speelt laat ik voor nu even buiten beschouwing. Dat er misschien eerlijke concurrentie stellingen gedaan gaan worden in de toekomst zou ik alleen maar toejuichen. Maar dat geldt voor vele zaken hier in Den Helder. Begin me wel af te vragen hoe het komt dat het bestuurlijk gedeelte van deze gemeente wel heel erg vaak negatief in de publiciteit komt. Want als je het optelt over de afgelopen paar jaar dan is het nogal wat.

Ad
6 augustus 2019 at 11:19
waren die Reenders figuren maar zo flink geweest om tijdens “hun periode” zo fanatiek te reageren.
die hele partij heeft zowat iedere belofte aan de kiezer verbroken, en dan nu hoog van de toren blazen….. yeah…right.

eschotman
6 augustus 2019 at 12:34
Ad. Even ter correctie de Hr. Reenders is al een tijd lang niet meer betrokken bij de Stadspartij mag dan wel een figuur zijn maar wel in mijn hoedanigheid. Krijg het vermoeden dat U nog steeds onder een steen aan het slapen bent en nu zelf hoog van de Toren aan het blazen bent gezien U reactie.

Henk
6 augustus 2019 at 13:23
Zal het gewoon niet aan het verleden van dhr Buhling liggen en dat hij nu een stro mannetje op zijn positie heeft zitten? Of het daar allemaal zuiver op de graat is allemaal betwijfel ik

Piet
6 augustus 2019 at 14:09
Ik meen me te herinneren dat de overname van de spoorstraat door DHS ook met de nodige rimpels is verlopen. Was er niet iets met de Superpool die niet mee wilde doen en daarbij gepaard gaande intimidatie en zelfs een rechtzaak? In ieder geval had de toenmalige eigenaar wat problemen met de protectie aanbieding door DHS. Dat stond toch echt in de lokale krant.

Boerema
7 augustus 2019 at 03:56
Correct @Piet. Dat verhaal klopt.
Frans Buhling staat aan het hoofd van DHS. En dat alleen al zegt genoeg. Meer woorden maak ik er niet aan vuil.

Bodelo
7 augustus 2019 at 17:02
U bent abuis.

Sander
7 augustus 2019 at 09:22
De laatste 3 reacties geven een beeld van wat er vaak gebeurd, dhr Buhling heeft een verleden en dus zal er wel.. Het artikel over DHS geeft een duidelijker beeld oa over de rol van Buhling bij DHS, adviseur en acquisitie. Waar het om gaat is dat net zoals bv met Scholte en alle andere rechtszaken tegen de gemeente, het gaat niet om een individu maar om de handelswijze van de gemeente. Deze moet gelijk voor iedereen!

Bodelo
8 augustus 2019 at 09:03
Precies Sander! Een juiste conclusie.

roan
7 augustus 2019 at 18:02
Ik zie wel wat overeenkomsten met een horeca bedrijf

https://denhelderactueel.nl/2019/08/stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord/

Helderse politieke partijen willen van stadsbestuur openheid over weren beveiligingsbedrijf DHS van Willemsoord

Den Helder – Politieke partijen uit oppositie en coalitie willen van burgemeester en wethouders weten waarom beveiligingsbedrijf DHS niet meer op Willemsoord mag werken.

Directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord wil DHS niet meer op het terrein hebben. Hij wil niet vertellen waarom. De gemeente Den Helder en de politie ontkennen, dat zij DHS van het terrein weren. Maar horeca ondernemers, die net van de Koningstraat naar Willemsoord zijn verhuisd zeggen, dat hen te verstaan is gegeven, dat zij geen horecavergunning zouden krijgen als DHS op hun aanvraag stond. Ook moesten zij een convenant ondertekenen, waarin staat dat politie en gemeente uiteindelijk bepalen wie de beveiliging doet. Wie niet tekende kreeg geen horecavergunning.

Publicatie

De Stadspartij heeft na de publicatie van zaterdag in deze krant schriftelijke vragen over de kwestie gesteld.

In de brief aan het college laat fractievoorzitter Harrie van Dongen merken, dat hij geïrriteerd is: ’Wederom kan het kennelijk niet normaal geregeld worden binnen onze stad.’ Als het geen zomervakantie was geweest, had zijn fractie de raad met spoed bijeengeroepen, zegt hij.

De net verhuisde horecabazen hebben een contract met DHS, dat tot oktober dit jaar loopt. Omdat Willemsoord een ander bedrijf heeft ingehuurd, waar zij aan mee moeten betalen, hebben de ondernemers dubbele beveiligingslasten.

De Stadspartij wil onder meer weten, of de horeca ondernemers met het ondertekenen van het convenant afstand moesten doen van het indienen van een claim over de dubbele lasten.

Documenten

De fractie van Behoorlijk Bestuur gaat een stap verder. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag eist alle documenten, gespreksverslagen en e-mails op over het weren van DHS. Uiterlijk 2 september moet de informatie er zijn, wanneer de nieuwe politieke vergadercyclus begint. Hamerslag: “Wij kiezen voor deze aanpak, omdat schriftelijke vragen door dit college vaak heel vaag worden beantwoord.”

Helderse Courant, 5 augustus 2019, 15:34

Reacties:

Patty Schmidt
Behoorlijk Bestuur kent haar pappenheimers. Als burger heb je die mogelijkheid, helaas, niet. Deze gemeente(ambtenaren) beantwoorden gewoon je brieven en mails nl. niet. Ernstig!

Gerrit Lakeman
“Helderse politieke partijen”. Heeft dat samengeraapt zootje enig invloed??? Voeg Den Helder bij Hollands Kroon en dan kan dat hele zootje debielen vertrekken die zogenaamd een gemeenteraad vormen. Het is mij een raadsel dat het rijk die onbenullen er niet uitgeschopt hebben en maatregelen heeft genomen.

Inge Posch
het is mij een raadsel dat een debiele onbenul zoals jij denkt dat hij ook maar enig verstand heeft van politiek en enige invloed meent te hebben…

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190805_66434471/helderse-politieke-partijen-willen-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs-van-willemsoord

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=horeca
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/drachtster-courant-pieter-hofstra-nieuwe-directeur-fumo/