Delano Weltevreden – DHS mag niet op Willemsoord werken vanwege bijthonden en schijnconstructie + Redactie DHA – College: terechte keuze beveiligers Willemsoord

Gemeente Den Helder: Beveiligingsbedrijf DHS mag niet op Willemsoord werken vanwege bijthonden en schijnconstructie

Den Helder – Bijtincidenten met honden van DHS beveiligers op Willemsoord en het vermoeden van een schijnconstructie binnen dat beveiligingsbedrijf. Dat zijn de voornaamste redenen waarom gemeente, politie en Willemsoord voor beveiligingswerk op de voormalige marinewerf niet hebben gekozen voor DHS.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op raadsvragen over het weren van DHS. De vragen waren gesteld door de Stadspartij. Het college zegt, dat DHS in 2011 de wet en regelgeving overtrad. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft DHS daarna een boete opgelegd. De beveiligingspas van adviseur Frans Buhling was voor die tijd al ingetrokken, zegt het college.

Daarnaast waren er twee bijtincidenten, waarbij bewakingshonden van een DHS beveiliger betrokken waren. De eerste was op oudejaarsnacht 2016 naar 2017. Het slachtoffer liep volgens het college ernstig letsel op in de openbare ruimte, terwijl de beveiliger niet voor de beveiliging van de openbare ruimte was ingehuurd. Het slachtoffer wilde de schade verhalen op DHS, maar volgens het college heeft adviseur Buhling die claim afgewezen. Een klacht indienen bij het bedrijf kon niet, omdat DHS niet over een klachtenregeling beschikt.

Het tweede bijtincident vond plaats op 8 oktober 2017 bij een horecagelegenheid op Willemsoord. Iemand, die een toegangsverbod had is daar volgens het college door Buhling naar binnen gelaten, terwijl de eigenaar dat niet wilde. De betrokkene raakte op die avond betrokken bij een grote vechtpartij, waar de politie in groten getale op af moest komen. Een hond van dezelfde DHS beveiliger heeft bij dit incident een medewerker van de horecagelegenheid gebeten.

De politie heeft DHS verboden nog langer met honden te werken, maar DHS heeft daar volgens het college nooit op gereageerd.

College en politie vermoeden tenslotte, dat er bij DHS sprake is van een schijnconstructie. Buhling treedt volgens het college op als beleidsbepaler terwijl hij niet in de bedrijfsstructuur voorkomt. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan andere directeuren, die voor de overheid onzichtbaar zijn, staat in het antwoord op de raadsvragen.

Buhling zegt in een eerste reactie: “Het college liegt bewust. Dit wordt een procedure. Ik zal alles weerleggen.”

Helderse Courant, 28 augustus 2019, 10:49

Reacties:

Roy ML
De gemeente Den Helder is zelf ook niet vies van schijnconstructies: Zeestad BV, Schouwburg de Kampanje.

Gerrit Lakeman de Derde
Tja, de gemeente Den Helder. Die is toch al meer dan 10 jaar geleden opgeheven en bij Hollands Kroon gevoegd wegen onkunde en politieke onbenul en kennis die nog minder is dan van een stel garnalen?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190828_72026033/gemeente-den-helder-beveiligingsbedrijf-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie

College: terechte keuze beveiligers Willemsoord

Den Helder – DHS mag op Willemsoord niet beveiligen, omdat er de afgelopen jaren meerdere incidenten zijn geweest. Dat schrijft het college in antwoord op raadvragen. Hieronder de volledige beantwoording:

Voordat een aantal ondernemers hun bedrijven naar Willemsoord verhuisden, is gestart met de voorbereiding tot het opstellen van een convenant. Met het convenant wilden we bewerkstelligen, dat we een veilig en gezellig uitgaansgebied zouden realiseren. Een gebied, waar mensen graag komen. Met de ondertekening van het convenant eerder dit jaar hebben we tevens naar elkaar uitgesproken, dat we willen blijven samenwerken.

In het convenant is onder andere opgenomen, dat de keuze van een beveiligingsbedrijf door alle convenantpartijen wordt goedgekeurd. Politie en gemeente kijken kritisch naar de aangeboden beveiligingsbedrijven. In de keuze van het huidige beveiligingsbedrijf waren de aangeboden kwaliteit van het beveiligingsbedrijf en de te verwachten goede samenwerking met de politie doorslaggevend.

DHS Security BV (hierna: DHS) is in eerste instantie door de ondernemers aangedragen om de beveiliging te doen. Politie en gemeente hebben dat bedrijf onderzocht. De gemeente is gehouden voorzichtig om te gaan met gegevens en informatie over bedrijven en personen. Om echter aan alle onduidelijkheid een einde te maken, vinden we het op dit moment belangrijk u uitgebreider te informeren over de redenen waarom DHS niet is gekozen als beveiligingsorganisatie op Willemsoord.

Boete

In 2011 is geconstateerd dat DHS de wet en regelgeving overtrad. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarna aan DHS een boete opgelegd. Over de inhoud en de aard van de overtredingen kunt u met het Ministerie of met het bedrijf contact opnemen. Overigens was voor die tijd de beveiligingspas van de in de media genoemde adviseur (hierna: de adviseur) van DHS al ingetrokken.

Tijdens oudejaarsnacht van 2016 naar 2017 vindt er op Willemsoord een ernstig bijtincident plaats. Een van de bezoekers wordt door een hond van een van de beveiligers gebeten, met ernstig letsel tot gevolg. De hond is van een beveiliger van DHS, die verantwoordelijk is voor de objectbeveiliging, niet voor de openbare ruimte. Het slachtoffer lijdt veel schade. Wanneer hij dat wil verhalen op DHS voert hij hierover gesprekken met de adviseur van DHS, die dat afwijst. Een klacht indienen bij het bedrijf lukt niet, omdat er geen klachtenregeling bestaat.

Op 8 oktober 2017 is er een incident tijdens een feest bij een horecagelegenheid op Willemsoord. Tijdens het feest wil een persoon naar binnen, die daar op dat moment een toegangsverbod had. De ondernemer geeft duidelijk aan, dat niet te willen. De adviseur staat bij de deur en zorgt er voor, dat betrokkene wel naar binnen kan. De persoon, die eigenlijk niet naar binnen mocht, is op dezelfde avond direct betrokken bij een ernstige vechtpartij, waar politie met grote getalen op moest afkomen. Ook bij dit incident is een hond van de (zelfde) beveiliger van DHS aanwezig, die een van de medewerkers van de horecagelegenheid bijt die partijen uit elkaar wil halen.

Veiligheid

De overheid dient zorgt te dragen voor de veiligheid van iedereen. Ook dronken en vervelende mensen moeten worden beschermd tegen dergelijk geweld. De politie heeft daarin het geweldsmonopolie. Zij is de enige, die dergelijk geweld mag gebruiken. De medewerkers zijn daartoe opgeleid, gecertificeerd en getraind. Dat geldt ook voor de honden. De twee incidenten zijn voor de teamchef van de politie aanleiding om DHS te verbieden nog langer met honden te werken. DHS heeft hier nooit op gereageerd.

Het vermoeden bestaat tenslotte, dat er sprake is van een schijnconstructie binnen dit bedrijf. Daar waar de adviseur van DHS optreedt als beleidsbepaler van het bedrijf, komt hij niet voor in de bedrijfsstructuur. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan andere directeuren, die voor de overheid onzichtbaar zijn. Het is de adviseur, die steevast aan het woord is. Gezamenlijk is voor een ander bedrijf gekozen. Ook het huidige bedrijf is getoetst op kwaliteit en de wijze van samenwerking met de politie. Tot heden verricht dat bedrijf de taken naar volle tevredenheid.

Willemsoord BV wil overigens terecht voorkomen, dat in de openbare ruimte verschillende bedrijven actief zijn.

Den Helder Actueel, 28 augustus 2019

Reacties:

Lex de Vries
28 augustus 2019 at 10:25
De reacties over deze zaak in kranten online waren vaak “oneerlijk” en “geef helderse bedrijven ook een kans”, zelf was ik ook van mening dat dit een persoonlijke hetze betrof tussen broekmeulen en de DHS adviseur/directeur.
Maar als ik dit zo lees, ja dit is nederland en je dient van onbesproken gedrag te zijn.
Wazige constructies, en ja we weten allemaal in Den Helder hoe het zit, wie de baas is, we zijn niet gek.
Maar ongeacht of dit iets uit maakt wanneer het op papier anders lijkt geregeld en dan meerdere malen in overtreding tijdens arbeid waar je voor ingehuurd bent , wanneer exploitant een persoon de toegang ontzegd heeft en de beveiligingsadviseur hem toch binnen laat.
Nee dit kan echt niet!!
Dan nog niet eens te praten over de bijt incidenten door de honden.
Volkomen terecht besluit!

Sander
28 augustus 2019 at 10:54
Het ging om een verlopen ontzegging en ter plekke werd er door de politie bevestigd aan de beveiliging dat de persoon wel binnen gelaten moest worden. Alleen de eigenaar kan ter plekke mensen zelf weigeren. Dat adviseur Frans Buhling dan het gesprek aan gaat met de betrokkenen om zich rustig te houden staat daar los van. U neemt 1 op 1 de argumenten aan van een partij die op z’n minst twijfelachtig genoemd mag worden na alle toegewezen claims door de rechter v.d. afgelopen jaren en die nog komen. Gelukkig is er nu een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur en komen de feiten aan het licht..

Stefan
28 augustus 2019 at 11:14
Mooi zo. Allemaal ellende met DHS al jarenlang.

Ferry 2
8 augustus 2019 at 11:27
Wet Wob kunt U beroep op doen,wordt ook gehonoreerd door de gemeente,maar zal tegelijkertijd door alle betrokken instanties uit privé/veiligheid/delen ontoegankelijkheid een Donald Duck voor U worden.
Is de normale afhandeling in deze gemeente.
Vrees dat er wat frustratie punten voor U bij komen Sander.
Af gezien bestemmings plan “Willemsoord” zie je dat bij iedere samenwerking verband gemeente/burger hier een gezagsverhouding ontstaan die eenzijdig werkt.
Zie ook dit voorbeeld,vetorecht ligt bij het bestuur.

Lex de Vries
28 augustus 2019 at 12:46
Sander, wellicht dat je persoonlijk betrokken bent bij het bedrijf DHS of de betrokken adviseur dan wel directeur, je lijkt van de feiten zeer goed op de hoogte.
Twijfelachtig kan de partij zijn maar die vind dat ook van de werkelijke positie van de adviseur binnen het het bedrijf.
Maar deze beslissing heeft niets met een partij te maken het college geeft duidelijke feiten aan waarom.
Wazige constructies binnen bedrijfshiërarchie en KvK is al een eerste om normaliter een dergelijk bedrijf op non actief te zetten tijdens onderzoek  ze geven hen hier gewoon de opdracht niet.
Met deze feiten in hun verklaring zouden zij veel meer kunnen aanrichten maar dat doen ze niet, ze geven gewoon aan niet met hen in zee te willen gaan, lijkt me dus al helemaal geen rancune.

Gerrit
28 augustus 2019 at 16:45
Lex ik snap je reactie niet helemaal. In al de jaren dat DHS bestaat zijn er in de laatste 8 jaar 4 incidenten geweest volgens dit artikel. Hiervan 2 bijtincidenten, 1 boete en 1 incident waarvan Sander verduidelijking heeft gegeven. Wanneer er dan gekozen wordt om de hondengeleider niet meer in de horeca in te zetten is er al 50% verbetering. Wat mij verbaast is dat de horeca ondernemers DHS juist hebben aangedragen maar dat deze niet mogen werken van de gemeente/Willemsoord. Let wel de ondernemers waren dus wel degelijk tevreden over DHS. Het gaat dan niet om dat ze de opdrachten niet krijgen maar dat er door instanties geen toestemming wordt gegeven. Deze hele situatie is op zijn minst dubieus en dat er dan niemand in de gemeenteraad is die verdere vragen durft te stellen is mij dan ook een groot raadsel.
Ik heb net als jij inderdaad het idee dat dit een persoonlijke vete is en vind dat de redenen die nu aangedragen worden de ware reden verbloemen en dat de echte redenen niet op tafel komen. Ik ben ook bang dat dit weer de zoveelste rechtszaak wordt waar de gemeente duizenden euro’s aan gaat verspillen om uiteindelijk ook weer eens een schadevergoeding te moeten betalen.

Andrea
28 augustus 2019 at 19:01
Met verbazing lees ik de afgelopen tijd over de beveiliging van de horeca in Den Helder. Verschillende namen passeren de revue, maar één naam is er nog steeds niet genoemd. De naam van voormalig VVD Burgemeester Koen Schuiling!
Z’n 3 maanden is het bekend dat Koen Schuiling burgemeester wordt van de stad Groningen. Sinds dien wordt hij nog maar heel weinig tot niet gezien binnen de gemeentegrenzen van onze stad.
Ook is het opvallend dat het dossier DHS opeens een college aangelegenheid is geworden terwijl openbare veiligheid toch echt onder de verantwoording valt van een Burgemeester.
En waarom heeft onze Burgemeester niet eerder ingegrepen? De incidenten die worden genoemd zijn namelijk uit 2017, en het is al bijna weer 2020?
Iedereen is op de hoogte hoe de lijntjes lopen binnen DHS, en daar maken ze ook geen geheim van. Alleen vraag ik me dan af, waarom Gemeente Den Helder en dan met name Burgemeester Koen Schuiling niet eerder aan de bel heeft getrokken bij Justitie. Dat is de organisatie die kan beoordelen of een beveiligingsbedrijf een keurmerk verdient en beveiligingswerkzaamheden mag uitvoeren. Ik ga er van uit dat Justitie bij een mogelijke schijnconstructie het keurmerk intrekt. En dat is tot nog toe niet gebeurt.
Op een of andere manier lijkt het dat Burgemeester Koen Schuiling niet wilde ingrijpen na de “incidenten” uit begin 2017? En nu hij weg is, mag DHS opeens niet meer zijn werk voortzetten……
Uit dit persbericht blijkt dus dat Willemsoord niet de “hoofddader” is van het weren van DHS, maar het College van Wethouders (Burgemeester reeds vertrokken). Aan deze zaak zit duidelijk een luchtje….

Andrea
28 augustus 2019 at 19:11
Als je op de website van de gemeenteraad kijkt zie je dat alle raadinformatiebrieven door Wethouder Kees Visser als locoburgemeester worden ondertekend.
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief

Judge X
28 augustus 2019 at 23:09
Met de inhoud van de volgende link ben je blijkbaar nog niet bekend Andrea:
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/

Bert de Jong
28 augustus 2019 at 19:15
Beveiliging is een apart beroep.Het eerste wat er opvalt is dat teams door elkaar heen werken Een team dat objekt beveiliging doet en dus eventueel personen moet opsporen dmv een getrainde hond is ingezet voor andere taken. Persoonlijk kom ik liever een uit c.q. insmijter tegen dan een hond omdat er met die hond niet valt te praten

Ferry
28 augustus 2019 at 22:37
lijkt me logisch is tevens loco burgemeester, wat mij minder logisch lijkt dat iedere ondernemer een verplichting naar de clientele heeft.
Incl zijn/haar veiligheid, de cliënt maakt immers gebruik van de van de gastvrijheid in dit geval horeca bedrijf die zelfstandig opereert op “Willemsoord”.
Kennelijk vinden een aantal van deze ondernemers het prettig samen te werken met DHS, zeer tegen de zin van B&W, blijkbaar staat er een convenant tussen die dat onderwerp weer schijnt te omschrijven.
Een onnodig verlengstuk huurovereenkomst/daardoor zijn er gezagsverhoudingen ontstaan die n.m.m. het vrije ondernemerschap aantasten.
Zie de gang naar de rechtbank al aankomen.
En Schuiling die is al lang bezig zoete verse broodjes te bakken met z’n nieuwe vrienden in Groningen.
En hier met Visser voorop zoeken ze een kloon voor van Schuiling, wordt dan toch weer win/win situatie voor Visser.

Piet
28 augustus 2019 at 23:07
Er waren in het verleden echt wel ondernemers die niet gediend waren van de bescherming door DHS. Maar die het knarsetandend moesten accepteren. Behalve de SuperPool wat de eigenaar de nodige stress en rechtszaken opleverde.En ook de nodige incidenten met hun beveiligers, die niet altijd uitblonken in IQ en gedrag.

Frdrk
29 augustus 2019 at 13:05
He, Met boeven , vang je toch boeven ? Of gaat dat hier niet meer op .

https://denhelderactueel.nl/2019/08/college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/

PDF:
Gemeente Den Helder – Betreft Intrekken vergunning beveiligingsbedrijf DHS Security BV | RI11.0156

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Buhling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Promiss
https://robscholtemuseum.nl/?s=beveiligingsbedrijf+DHS
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image