Rijksrecherche – Brief aan Dick Berts, Betreft Verzoek tot instellen Rijksrecherche onderzoek, 24 augustus 2015

Rijksrecherche

retouradres
Postbus 16424
2500 BK Den Haag

De heer D.A. Berts

Rijksrecherche
Recherche Informatie & Specialismen
Kanonstraat 4
2514 AR Den Haag
http://www.rijksrecherche.nl
T + 31 (0)886 99 28 00
F + 31 (0)70 341 11 02
info@rijksrecherche.nl

Contactpersoon
P. Bourgonje
Rijks-/informatierechercheur

Ons kenmerk Part 1492 (summit 305-15)
Uw kenmerk
Uw emails d.d. 18/08/2015

Bijlagen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Datum 24 augustus 2015
Betreft Verzoek tot instellen Rijksrecherche onderzoek

Geachte meneer Berts,

Op 18 augustus 2015 heeft u de Rijksrecherche per email op de hoogte gebracht van vermeende onregelmatigheden en/of gepleegde strafbare feiten waarbij de burgemeester van Den Helder, de heer K.F. Schuiling, mogelijkerwijs bij betrokken zou zijn. Ik wil u langs deze weg laten weten dat de Rijksrecherche uw melding in goede orde heeft ontvangen.

Ik heb inmiddels kennis genomen van de verdere inhoud van uw melding en heb in verband daarmee een oriënterend onderzoek ingesteld. Aan de hand daarvan kom ik tot de conclusie dat hetgeen u bij ons heeft gemeld, op dit moment geen zicht geeft op een concreet strafbaar feit om daarop inzet van de Rijksrecherche te laten plaatsvinden. In verband daarmee wil ik u wijzen op de taak van de Rijksrecherche.

De Rijksrecherche is een instantie die onderzoeken instelt naar mogelijk door ambtenaren gepleegde strafbare feiten. De Rijksrecherche verricht deze onderzoeken niet op eigen initiatief, maar pas nadat een verzoek daartoe van de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) is ontvangen bij de Coördinatiecommissie Rijksrecherche (CCR) en deze Commissie en het verzoek heeft gehonoreerd. Hierbij wordt bezien of het gevraagde onderzoek binnen de inzetcriteria van de Rijksrecherche valt.

Indien u van mening bent dat er sprake is van gepleegde strafbare feiten waarbij op enige wijze ambtenaren zouden zijn betrokken, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) van het arrondissement waar deze feiten zouden zijn gepleegd. In uw geval betreft dat de HOvJ van het arrondissementsparket Noord-Holland, mr. B.W.J. Steensma, Postbus 601, 2003 RP Haarlem. Ik merk hierbij op dat uw schrijven met redenen dient te zijn omkleed en van de benodigde bewijsstukken zal moeten worden voorzien.

Ik wil u echter vriendelijk verzoeken om, gezien de ernst van de inhoud van uw melding en naast de vorenstaande procedurele route via de HOvJ, de Rijksrecherche ten spoedigste in kennis te stellen van de inhoud van eventuele nadere informatie die u in deze ter kennis komt. Ik doel daarbij onder meer op de door u genoemde brief die aan de diverse fractievoorzitters zou zijn verzonden. Deze informatie kunt u aan ons doen toekomen via het bij u bekende emailadres info@rijksrecherche.nl, dan wel schriftelijk via Postbus 16424, 2500 BK Den Haag ter attentie van P. Bourgonje. U kunt daarbij verwijzen naar het kenmerk Part 1492.

Gelet op vorenstaande kan Rijksrecherche u op dit moment verder niet van dienst zijn. In verband daarmee sluit ik uw melding bij de Rijksrecherche af.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

P. Bourgonje
Rijks- / informatierecherche

Rijksrecherche
Recherche Informatie & Specialismen

Datum
24 augustus 2015

Ons merk
Part 1492 (Summit 305 – 15)

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

7 Comments

 1. Ik wist vrijwel zeker dat de Rijksrecherche geen onderzoek zou gaan doen. Om daar zekerheid over te krijgen, heb ik slechts een bron genoemd. Ik had er nog twee. Indien de Rijksrecherche ook maar 5 minuten onderzoek zou hebben gedaan, dan zouden ze direct en onvermijdelijk bij deze twee bronnen terecht zijn gekomen. Navraag leerde, dat ze niet met deze bronnen gesproken hebben. De anonieme brief was in het bezit van alle Helderse fractievoorzitters en vele anderen. Maar de Rijksrecherche -die zegt onderzoek te hebben gedaan en niets te kunnen vinden- moet MIJ om die brief vragen…..Ik ben een complotgek en ik hoor achter de tralies. Ik kan wel janken. Alle bronnen bij elkaar opgeteld tonen absoluut niet de schuld van Schuiling aan, maar gaven wel absoluut reden tot het instellen van een onderzoek en dat is dus niet gebeurd.

 2. Dit is het Romeinse rijk vlak voor de val. Een totaal immoreel geworden wereld vol met snoeiharde leugens. De hele westerse wereld verkeert in staat van ontbinding van Washington tot aan Den Helder. Slechts weinigen durven dat onder ogen te zien. Het hele dossier rondom het Rob Scholtemuseum hangt van leugens aan elkaar. In een kort geding -dat Scholte eerst won en toen verloor- prik je daar niet doorheen, omdat je in een spoedprocedure geen getuigen onder ede mag horen. En dan moet je nog maar hopen dat de rechters eerlijk zijn. Dat dit in Nederland beslist niet altijd het geval is, kan ik keihard bewijzen *)

  De gifgasaanval in Syrie was VOLKOMEN fake! Om dat onder ogen te zien is moed nodig. Maar de schapen kijken liever weg, want dan mogen ze mee blijven eten uit de ruif. Liever laten we onschuldige mensen aan flarden bombarderen, dan dat we ons aangename leventje laten verstoren door de waarheid;

  https://www.youtube.com/watch?v=Dqrrt4_grtU&feature=share

  Niets is mij meer dierbaar dan de waarheid. Alleen voor haar ben ik sneuvel bereid. Vaak is de waarheid een diamant met vele facetten, maar als je oprecht van haar houdt, zal ze haar schittering nooit verliezen.

  In een wereld die krom staat van de leugens is het heel goed mogelijk dat Koen Schuiling daarvan het slachtoffer is geworden. Op dit moment houd ik hem in alle oprechtheid voor onschuldig. Echt eerlijk en onafhankelijk onderzoek dat hem volledig kan vrijpleiten lijkt in deze verrotte wereld echter niet meer mogelijk. DAARTEGEN kom ik in het geweer! Trekt u rustig uw bakken met bagger over mij heen, maar realiseer u, dat je het in sommige situaties gewoon niet goed kunt doen…..

  Ik ben graag bereid om onder ede te verklaren, dat ik geen toestemming heb gegeven aan Rob Scholte om mijn dossier over Schuiling te publiceren. Ik heb hem dat overigens ook niet verboden. Enkele jaren geleden gaf ik hem mijn dossier vertrouwelijk ter inzage, omdat we allebei onderzoek deden naar Schuiling. De publicatie van het dossier kwam gisteren voor mij totaal onverwacht. Op geen enkele wijze heb ik daarover overleg gevoerd met Rob Scholte. Nu de boel toch op straat ligt, heb ik over een aantal zaken wel ongezouten mijn mening gegeven. Publicatie door Scholte als een soort wraak voor het sluiten van zijn museum acht ik onaanvaardbaar en volstrekt onrechtmatig. Aanvankelijk was ik daarover zelfs boos op Scholte. Maar zoals altijd is er een andere kant aan de medaille. Geruime tijd geleden al heb ik een aantal fractievoorzitters die de anonieme brief over Schuiling gekregen hadden, vertrouwelijk en onder vier ogen laten weten, dat het onderzoek dat Scholte naar aanleiding van deze brief is begonnen, de reden is van de rancune van Schuiling. Al is de boosheid van Schuiling wellicht nog zo terecht, van een burgemeester mag worden verwacht, dat hij die woede in de juiste (strafrechtelijke) kanalen weet te leiden. Het uit rancune slopen van iemands museum hoort daar niet bij.

 3. *) Snoeihard bewijs dat rechters in Nederland soms gewoon in het complot zitten;

  https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-de-schreeuw-detail

 4. U had de bron van de anonieme brief aangifte moeten laten doen, dat kan overigens nog steeds.
  De weg die u nu samen bewandelt, zal alleen maar schade toe brengen aan de geloofwaardigheid van Rob Scholte, U en wie er verder bij deze weg betrokken is.

  • Ik ken de schrijver van die anonieme brief niet eens. Ik had andere bronnen. En ga in dit soort zaken maar eens aangifte doen…. Wat je dan te wachten staat… Alleen al uw smerige pogingen om mij er -in strijd met de hier gepresenteerde feiten- steeds bij te lappen. Rob en ik bewandelen hier niet dezelde weg en dat weet u donders goed. Ik heb na aanvankelijke boosheid daarover, wel begrip gekregen voor wat hij nu doet. Maar dat is wat anders. De wereld zit zo vol leugenaars dat u het niet eens meer voor mogelijk houdt dat iemand de waarheid spreekt. En waarom blijft u mij maar aanvallen? Waarom belt u de fractievoorzitters niet om te vragen wat zij met de bij hen bezorgde brief hebben gedaan? En waarom belt u de Rijksrecherche niet om te vragen waarom ze -ter ontlasting van Schuiling- geen onderzoek hebben gedaan.

   • Tja u kunt mijn advies aan u allen natuurlijk simpel anders uitleggen, het is niet anders …., vriendelijke groet.

 5. De heer Bourgonje is een paardelul die alleen maar als taak heeft alles wat uit de staatsruif vreet, net zoals hijzelf doet, buiten schot te houden
  Vroeger hadden we daar nsb-ers voor.
  Vleesgeworden gelegaliseerde crimineel
  Hij heeft nog nooit een aangifte vervolgd

  Wordt betaald om niet te doen waarvoor hij is aangenomen
  Likken naar boven trappen naar onder

  Ik heb inmiddels meer dan tien dossiers.

  Zijn voorouders waren huursoldaten en landlopers
  Zie genealogie online

  Hartelijke groet

  P.s.
  Waarschijnlijk is het ook nog een jood of heeft hij er les van gehad.
  Ik schrijf hem aan als heer Beaujolais

34 Trackbacks / Pingbacks

 1. TOTALE HORROR IN ZAAK-SCHOLTE: RECHTERS WAREN CORRUPT, SCHUILING HANDELT UIT RANCUNE
 2. Ronald Boutkan – Scholte heeft gewoon gelijk! | Rob Scholte Museum
 3. Delano Weltevreden – U wilt een referendum over een stadhuis op Willemsoord? Sorry, uw verzoek wordt afgewezen + Ronald Boutkan – Vrijmarkt Willemsoord naar gebouw 66 | Rob Scholte Museum
 4. Redactie DHA – Actie tegen stadhuis gaat door | Rob Scholte Museum
 5. Gemeente Den Helder – ✋ HOO!! + Ronald Boutkan – Den Helder Actueel deugt niet! | Rob Scholte Museum
 6. Redactie DHA – Mooie 4 mei herdenking Den Helder + Marinus Vermooten – Wij stonden wél achter het partijprogramma + Delano Weltevreden – Identiteit | Rob Scholte Museum
 7. Delano Weltevreden – ‘Slechte avond’ + ‘Hitteschild’ om bedreigde politici + Naam Schuiling zingt rond als gegadigde burgemeester + Ronald Boutkan – Schuiling kandidaat in Groningen? | Rob Scholte Museum
 8. RTL Nieuws – Koud, ver en saai? Burgemeester wil Den Helder op kaart + Gaykrant | Max de Valck – Huffnagel: “Acceptatie” + NOS – Den Helder geen lelijke stad, zegt Den Helder + Jeugdjournaal – Echt? | Rob Scholte Museum
 9. Hedzer Faber – Burgemeester Koen Schuiling verruilt Den Helder voor Groningen + NH Nieuws – Schuiling verlaat Den Helder + Ronald Boutkan – Burgemeester vertrekt + Politieke reacties | Rob Scholte Museum
 10. Redactie DHA – CDA en CU: bezuinigen op Voedselbank onbespreekbaar + Gezamenlijke aanpak om armoede te bestrijden | Rob Scholte Museum
 11. Delano Weltevreden – Helderse inwoners mogen vertellen, waar nieuwe burgervader aan moet voldoen | Rob Scholte Museum
 12. Delano Weltevreden – DHS mag niet op Willemsoord werken vanwege bijthonden en schijnconstructie + Redactie DHA – College: terechte keuze beveiligers Willemsoord | Rob Scholte Museum
 13. Petra Bies – Zeegedichten uit Den Helder zijn 100% waterdicht: ansichtkaarten mogen het land in + Redactie DHA – Poëziekaarten van Helderse bodem | Rob Scholte Museum
 14. Marc Nihot – Mail aan Kabinet Den Helder + Marten Visser – Schuiling nooit ontmoet, hem de hand schudden + Ad Bak – Veel belangstelling afscheid burgemeester + Ambtsketting | Rob Scholte Museum
 15. Hedzer Faber – Nieuw stadhuis nog voor verkiezingen op Willemsoord, is bedoeling + Delano Weltevreden – Kansen voor het grijpen + Ronald Boutkan – Den Helder heeft weer een burgemeester | Rob Scholte Museum
 16. Gemeente Groningen – Schuiling burgemeester + GIC – ‘Ons stinkende best doen’ + Erik van der Veen & Chris Bakker – ‘Afhandeling schade fout’ + RTVOOG – Eerste dag + ‘Ambtsketen lichter’ | Ro
 17. Regio Noordkop – De profielschets van de nieuwe burgemeester | Rob Scholte Museum
 18. Jaap Holtzapffel – FOTO BEWIJST HET VOLGENS ROB SCHOLTE❗️ + Woonkrant – Schuiling van Watertoren naar Martinitoren + Woningstichting Den Helder – Woonkrant, september 2019 | Rob Scholte Museum
 19. Redactie DHA – Negen mannen willen burgemeester worden + Casper Duin – Alle kandidaten voor nieuwe burgemeester Den Helder zijn een man | Rob Scholte Museum
 20. Anoniem – Brief aan Koen Schuiling en de fractieleiders van de politieke partijen in de Helderse gemeenteraad, zomer 2015 | Rob Scholte Museum
 21. Redactie DHA – Den Helder sluit aan bij New Energy Coalition | Rob Scholte Museum
 22. Delano Weltevreden – Frans Buhling stopt als adviseur van beveiligingsbedrijf DHS + Gemeente creëert rookgordijn met verhaal vol leugens en halve waarheden | Rob Scholte Museum
 23. Delano Weltevreden – Burgemeester Koen Schuiling betaalt kleine 1.500 euro aan onterecht gedeclareerde reiskosten terug aan Den Helder | Rob Scholte Museum
 24. Hedzer Faber – Den Helder geen nieuwe burgemeester + Delano Weltevreden – Kandidaten niveau Schuiling willen geen burgemeester worden + DHA – Geen geschikt + @kokoemba | Rob Scholte Museum
 25. DvhN – Actievoerders beplakken gebouw Vindicat met posters: ‘Mutua Virus’ + André Spaansen – GGD Groningen: ‘Vindicat rector verantwoordelijk voor 900 mensen’ | Rob Scholte Museum
 26. R Lagrand SR – Burgemeesterschap + Marischka de Jager & Delano Weltevreden – Acht argumenten waarom stadhuis Willemsoord goed idee is, of juist niet + Voor en tegen | Rob Scholte Museum
 27. RTV Noord – Burgemeester Schuiling: ‘Ontzettend blij, dat ze terug zijn’ + Vindicat studenten terug in Groningen + TwietRo 😷 @TwietRo + Polygoon – Opening van Mutua Fides, maart 1954 | Rob Scholte Museum
 28. Delano Weltevreden – 1.2 miljoen euro onrechtmatigheden bij gemeente Den Helder: schuldig aan staatssteun + B&W Den Helder – RI 2020-009958 over Onrechtmatige Staatssteun | Rob Scholte Museum
 29. Jaap Holtzapffel – WAAROM GAAT MEVROUW SCHOLTE NIET EENS WERKEN? + SCHULD ROB SCHOLTE AAN GEMEENTE DEN HELDER: 🔵 | Rob Scholte Museum
 30. Staf RSMuseum – Kees-Jan Tuin speelt eigen rechter: Sloop Rob Scholte Museum ondanks lopende rechtszaken over vergunning door Aannemersbedrijf A. Tuin voortgezet | Rob Scholte Museum
 31. R – Open Brief aan Minister president Mark Rutte over de ontruiming van het Rob Scholte Museum in Den Helder, 28 maart 2018 | Geen antwoord of bevestiging van ontvangst | Rob Scholte Museum
 32. Ruimte voor Kunst en Cultuur | Jan – Rob Scholte: Watskebeurt? | Rob Scholte Museum
 33. nieuwsuur @Nieuwsuur + Niburu – “Nait best”, boeren in Groningen monddood gemaakt – Rob Scholte Museum
 34. Delano Weltevreden – Scholte bijt terug, Den Helder dreigt zijn Kunst te verkopen: Beslag leggen op rekeningen gemeente | ’Mijn claim is groter’ + Je bent echt Jutter als… – Moet niet gekker – Rob Scholte Museum

Comments are closed.