rechtspraak.nl – Scholte moet Meer dan 4 Ton Ontruimings en Op Slag Kosten Betalen

1 Comment

 1. De rechterlijke macht bestaat uit gewetenloos tuig, dat is bekend. De ambtenarij is misschien van iets minder slecht gehalte omdat er wat meer normale lui bij zitten, maar in combinatie zijn ze de dood van de burger.

  Misschien kan het helpen als Rob aanspraak maakt op zijn Herfkenstegoed van 250.000 euro? En aangezien hij getrouwd is, moet dat bedrag worden verdubbeld, want ELKE Nederlander heeft recht op dat Herfkenstegoed. Het werkt prima als je het goed aanpakt. Heeft al verschillende mensen aantoonbaar geholpen de afgelopen jaren, maar je moet het wel op de juiste manier aanpakken.

  Me dunkt, een brief naar het hof in Amsterdam zal wonderen doen. Daarbij komen volgende zinsneden goed van pas:

  -Ik stel vast dat mevr. Eveline Herfkens indertijd onterecht een bedrag heeft ontvangen van 280.000 dollar (destijds ruim 200.000 euro) en dat haar dit bedrag is kwijtgescholden. Het betreft hier gelden uit openbare middelen, bijeengebracht door belastingen.

  -De Nederlandse grondwet verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van discriminatie (Artikel 1).

  -De behandeling van de schuld aan het Rijk van mevrouw Herfkens schept derhalve een precedent. Op basis daarvan maak ik aanspraak op dezelfde behandeling. Net als mevrouw Herfkens heb ik recht op een bedrag van ruim 200.000 euro (na inflatiecorrectie), en met met mij alle andere meerderjarige Nederlanders.

  -De betalingen waartoe het vonnis van uw hof mij veroordeelt, dienen te worden afgebroken van de schuld die staat jegens mij en mijn echtgenote heeft. Gelieve de rest van de overheidsschuld aan mij zo spoedig mogelijk over te maken op mijn bankrekening.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.