R – Koen van der Meer van Gemeentelijke Deur Waarderij Van der Meer & Philipsen aan de Deur van Oma door mij Te Woord Gestaan (Video)

Koen van der Meer van Gemeentelijke Deur Waarderij Van der Meer & Philipsen aan de Deur van Oma door mij Te Woord Gestaan (Video)

In Deze Recent Op Gedoken Video, die Buiten mijn Mede Weten is Op Genomen door mijn Dochter op 11 September van 2020, ziet U Koen van der Meer, Deur Waarder bij de  Gemeentelijke Deur Waarderij Van der Meer & Philipsen t Mij een Bericht per Exploot Over Handigen. Het deelt Mede, dat Gemeente Den Helder Mijn Bij Ontruiming van het Rob Scholte Museum In Beslag Genomen Collectie heeft Doen Verplaatsen van Imming Logistics in De Goorn, Vlak Bij Hoorn, naar Faillisement Veiling Huis BVA in Amersfoort., Provincie Utrecht. Zonder Dit aan Mij of Aan Mijn Zo Genaamde Advocaat, die Naast de Gemeente Mede Beslag Nemer op mijn Gehele Museum Collectie en Studio Inhoud was Geworden door  zijn Toren Hoge Advocaten Rekeningen, die ik van Mijn Kneveling door Alle Deze Partijen Niet kon Betalen.

Zo’n Verhuizing is Niet Weinig Werk, Alles Te Zamen zijn er dus Veel Ritten Geweest.

Formeel was ik Nog Steeds de Enige Echte Recht Matige Eigenaar. Dus Niet de Beslag LeggersZo Wel Niet de Deur Waarder Gemeente en Ook Niet Mijn Vermalige Advocaat. Ik had de Beslissing om Te Verhuizen Moeten Goed Keuren Om Rechtmatig te Zien. Nu werd Mij In Samen Spanning tussen Alle Betrokkenen Elke Recht Ontnomen

Zo hadden Partijen Mijn Spullen Al Vast naar het door hun Gewenste Faillisement Veiling Huis Getransporteerd. De Uit Voering van een Voor Op Gezet een Lang van Te Voren Op Gezet tussen de Gemeente,  BVA en  Zo Als Zou Blijken mijn Toen Malig Advocaat.

Hoe haal Je Het in Je Hoofd om die Spullen bij Imming Weg te Halen, Zonder Gerechterlijk Besluit
over de Op Heffing van de Bij Vonnis Bepaalde Gerechterlijke Bewaring door Imming Logistics.

Bij Effecten

Dit Bedrog had Veel Bij Effecten en Gevolgen.

Ten Eerste is Daar Door een Ander Veiling Huis dan BVA , met Zeker Meer Op Brengst , Kennis van Zaken en Gevoel voor Dosering, want Kunst in Plaats van Faillisementen, Regelen Schier Onmogelijk Geworden. HeleMaal Gezien de Enorme Hoe Veelheid en de Daar Aan Verbonden Hoge Transport Kosten.

Ten Tweede Hield de Verzekering Onmiddelijk Op. De Gemeente had Verzuimd Om Voor Af Gaand aan het Transt een Rapport te Maken Betreffende de Staat van de Werken.
Zo  was Iedere Schade aan de Kunst,
en Schade was er, Zeer Veel, Ontstaan door de Roekeloos enOnproffesionele Om Gang met Kwetsbare Werken. Alleen Imming Uit Gezonderd. |
Bij Geen van Deze voor de Schade Verantwoordeljke Partijen zou Ooit Nog de Schade  te Verhalen Zijn. P
recies Dat is Uit de Latere  Gang van Zaken Gebleken.
Zo Als Eerder Bericht op  deze Site
, Kreeg ik van de
Rechter Kort de Tijd Om voor 6 Ton de Hele Collectie  te kunnen Terug Kopen en Zo de Faillisement te Voor Komen.
Een Bevriende Handelaar had een Deal voor 1,2 Miljoen Bewerk Stelligt en het Koop Bod Geregeld. 50% voor hem en 50% Procent voor ons, Precies het Bij de Recht Bank Benodigde Bedrag.
Het betrof Slechts een Voor Mij Gunstig Keuze uitl Mijn Collectie, Alleen Eigen Werken. Onder Andere Sculptuur SeriePotten‘ , die bestond uit Ongeveer 27 Stuks. Bij Controle door de Handelaar bleek een Groot Deel, Minstens Zeven .van Pottenn Onherstelbaar Beschadigd Te Zijn. De Kopers gingen Begrijpelijk voor Alles op de Door Hen Gekozen Lijst of Niets. Dus Trokken Zij Zich Terug. Nooit viel Meer te Bewijzen Wie deze Schade had Veroorzaakt, Niemand kon dat Meer Bepalen.

Deze Deur Waarder Koen van de Meer en de Deur Waarderij, Waar van de Naam Hier Boven in de Titel staat Vermeld, Voor Wie hij Toen Nog Leek te Werken. Later bleek, dat hij een Deur Waarderij onder Eigen Naam had Geopend, Speciaal voor de Veiling van de Hele Museum Collectie en Alle Onterecht in Beslag Genomen Bedrijf Voor Raden en Apparaten, de Complete Off Set Drukkerij en Ets Persen.
Gewoon Even
een Andere Recht Persoon Op Richten, Zo Dat de Uit Gevoerde Mis Daden Alleen Nog kunnen Worden Verhaald op Zijn Lege Plof BV.
BVA
heeft het Zelfde Geflikt. Voor Dat de Veilingen Al Daar Voor Bij Waren, werd het Bedrijf Op Geheven en Ging Over in Moeder Maatschappij Troostwijk BV, Al Tijd Al Enig an Deel Houder van BVA.
Alle Sporen Keurig Uit Gewist. Zo Denken Zo Wel Van der Meer als BVA.

Gemeente Ambtenaar sinds 2017, Mark Boerée was Tevens Tegelijker Tijd Directeur Taxatie bij Troostwijk BV.

Tussen Friedberg en BVA bestonden Persoonlijke en Sportieve Banden, die Ons Toen Nog Onbekend Waren.

De Gemeente had de Door de Rechter Aan Gestelde Gerechterlijk Bewaarder Hans Imming Zonder Mijn Toe Stemming, en  Buiten Iedere  Rechter OGewoon  Even van zijn Functie Ontheven.
Zonder Mij Daar Te Kennen
, maar Wel met de Schade door Verlies van Alles Wat ik Ooit Bezat, Pensioen, Handels Waar, Erfenis voor mijn Vrouw en Kinderen.

Mijn Rob Scholte Museum en Kunstenaarschap zijn ons door deze  Op Gezette Mis Daden Ontnomen.

Later Nog Veel Meer. Wordt Vervolgd.

 

Koen van der Meer van Gemeentelijk Deur Waarderij  Van der Meer & Phillipsen aan Oma’s Deur door mij Te Woord Gestaan  (video Anaïs Scholte)

R

5 oktober 2023, 17:40

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+van+der+Meer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Incasso+en+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marcel+de+Heer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Experts+BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/