Lijsje Snijder – Levens Energie Roof

Levens Energie Roof

Het Geschil tussen de Gemeente Den Helder en Rob Scholte loopt in Middels Al Weer Langer dan 10 Jaar. Een Triest Jubileum.

Tien Jaar, Waar in We, tussen de Ene en Volgende Recht Zaak door, Steeds Lang moesten Wachten.  Tot Er een Uit Spraak kwam, Waar Tegen dan Weer in Hoger Beroep werd Gegaan werd. De Behandel Datum Daar Van lag dan Weer Maanden Verder. Bizar!

Toen kwam er Nog Twee Jaar Corona Crises Boven Op. De Tergend Vele Verhinder Data van Rechters, Advocaten en Gemeente Ambtenaren, die Steeds Beurtelings, Om en Om, op Vakantie Gingen.

Onder Tussen zaten Wij, Rob, de Kinderen en ik, Zonder Woning, Persoonlijke Spullen of Kleding, want Die werden Samen met de Kunst en Werk Tuigen bij de Ontruiming in Beslag Genomen.

Even als de Vele Bruik Lenen, die ten Toon Gesteld waren in het Rob Scholte Museum.
Hoe We Ook ons Best Deden om,op zijn Minst die Werken Terug bij hun Oorspronkelijke Eigenaar te Bezorgen, de Gemeente, en Politiek Den Helder waren Onvermurwbaar en Lieten Geen Enkel Kunst Werk Vrij.

Zelfs Niet Tijdelijk voor Rob’s Eerste Over Zicht sinds Dertig Jaar in het  Zwolse Museum De Fundatie.

Maand na Maand liepen de Belachelijk Hoge Opslag Kosten van de In Beslag Name op.
Elke Dag een Krank Zinnig X Bedrag Er Bij.

Hoger en Hoger werd Onze ‘Schuld’ aan de Gemeente, Zonder dat er Ooit Maar Één Stap Sneller Gezet om Proces te Versnellen en Ons Gezin Zo te Redden van de Absolute Verdrinking Dood.
Hoe Vaak hebben We Niet Aan Gegeven, dat We Het Onder Deze Om Standigheden Echt Niet Langer Vol konden Houden!

We wisten Vaak Niet Eens Meer Hoe we de Volgende Zitting moesten Halen. Zonder In Komsten en Gekweld door die Eindeloos Op Lopende Kosten voor Bewaring van de Kunst Collectie!
Om over de ‘Advocaten‘ Kosten Nu Nog Maar Even te Zwijgen.

De Gemeente gaf Echt Geen Haar Breedte mee.

Het is een Wonder Hoe We Ons Al die Tijd hebben Gehouden. Ook Fysiek waren We, Rob en zijn Gezin Meer dan Twee Jaar Gedwongen van Elkaar Gescheiden. Ter Wijl een Invalide met Minder Jarige Kinderen volgens de Wet, In Ieder Geval een Vervangende Woon Ruimte Aan Geboden dient te Krijgen.
Thuis‘ en Werkeloos moesten Ons Hoofd boven Water Houden, Ter Wijl de Geld Kraan maar Negatief bleef Door Stromen ter Vermeerdering van Onze ‘Schulden‘ Last.

Door die Hel, Zonder Gek te worden, of Van Elkaar te Scheiden.

Continue onder Zo’n Zware Druk te Moeten Leven, Zonder Enig Uit Zicht op een Op Lossing, Doet Iets met Je.

Chronische Stress is de Meest Voor Komende Dood Oorzaak na Corona en Dementie, Als Gevolg van de Vaccinatie, .

Daar om Zie ik Onze 10 Jaar Durende Kwestie met de Gemeente als een Poging tot Moord op Ons Leven.

Ze wisten Alle Maal, dat We Spartelend in het Water lagen, maar deden Al die Tijd Niks Anders dan Grinnikend over de Reling van hun Gemeentelijk Cruise Schip naar Beneden Wijzend, Hopend, dat We zouden Verzuipen.

Toen kwam Dan Uit Eindelijk, Na Al die Jaren Vechten voor het Behoud van de Kunst Collectie, het Werk Materiaal en de Toe Komst van de Kinderen en Rob’s Pensioen om de door hem Op Gespaarde Werk Voorraad Terug te Krijgen, de Uit Spraak van de Rechter.

De Gemeente Den Helder mocht Alles veilen bij BVA Auctions, met als Belangrijkste Argument, dat de Op Slag Kosten in Middels Zo Hoog waren Op Gelopen, dat Daar Maar Eens een Eind aan moest Komen.

Een Dood Vonnis voor Ons.

Rob’s Levens Werk werd over 8 Veilingen in een Half Jaar Tijd Verkwanseld.

Behalve Één, Kleine. Lullige Advertentie op Google en Verder Geen Enkele Landelijke Aan Kondiging, waar door Niemand wist, dat deze Veilingen er Aan Kwamen.
Zelfs Rob’s Verzamelaars Niet en Al Hele Maal Niet, die uit het Buiten Land.

In een Half Jaar Tijd werd Alles, waar Rob Hard voor Gewerkt en Met Zo Veel Liefde Gemaakt en Verzameld heeft, Kapot Geveild en Verkwanseld.
Dit Machteloos, door het ‘Recht‘ Bepaald, te Moeten Aan Schouwen is een Tergende Martel Gang.

De Dood der Duizend Doden.

De Manier, Waar op deze Sadistische Kunst Slachting Plaats vond, heeft Er voor Gezorgd, dat het Werk Schrik Barend Weinig Geld heeft Op Gebracht.
Veel Minder dan het Waard is en Niet Eens Genoeg om Onze Zo Genaamde ‘Schuld‘ aan de Gemeente en de Advocaten Af te Lossen.
Wat Achter Af Namelijk bleek, was, dat de Helft (!) van de Miserabele Op Brengst, naar dat Waarde Loze Veiling Huis ging!

Na de Laatste Veiling bleef het Stil. Maanden Lang hoorden we Niets over de Op Brengst. We konden het Slecht Gissen uit de Krant.

Tot we Vorige Zomer, op 24 juli, een Brief van de Recht Bank kregen met het Nieuws, dat er in een Beschikking Besloten zou Gaan Worden over de Verdeling van de Op Brengst tussen de ‘Schuld‘ Eisers Gemeente Den Helder, onze Voor Malige Advocaten, en ons. De Rest ‘Schuld‘ moest Alleen Nog Even Af Getikt worden bij de Recht Bank. De Termijn was Bewust Kort Gehouden en de Beslissing zou Al op 1 augustus Plaats Vinden. Om Zo de Procedure met Enige Voort Varendheid, Zelfs in de Vakantie Periode, te Kunnen Af Ronden, want de Gemeente Den Helder en Friedberg & Mahn waren het er Onderling Toch Al over Eens Hoe de Buit Verdeeld zou worden.
Mijn Verbazing was Groot, Toen ik Dit Las. Ze konden Dus, als Het Hen Uit Kwam, Op Eens Wel Iets Snel Af Handelen?
Wat Bij Zonder!

Maar Nee, Toch  Niet.
Even voor de Af Gesproken Datum, vroegen de Gemeente Den Helder en Friedberg & Mahn Als Nog om Uit Stel. Misschien Kregen Ze door het Lezen van het door ons In Gediende Stuk Toch een Beetje Koud Water Vrees?
De Nieuwe Datum werd 11 september, waar na de Rechtbank Uit Spraak Deed over de Verdeling en de Rest ‘Schuld‘. We waren Op Gelucht, dat de Rechter vond, dat de Gemeente Den Helder de Rest ‘Schuld‘ Niet Meer op Ons mocht Verhalen.

Maar Het was Toch Niet Vol Doende voor Rupsje Nooit Genoeg. Ze zijn Weder Om in Beroep Gegaan.
We worden op 26 maart Aan Staande op Recht Bank Haarlem Verwacht om Gehoord te worden.

Ik bid, dat We Nu Wel een Keer Gehoord zullen worden.

Bij Ons valt Echt Helemaal Niks Meer te Halen.

Rob’s Kunstenaarschap is door hen Verwoest. Waar Om zou hij Nog Iets Maken als Alles Gestolen wordt, Zonder dat Wij Er Zelf Ook Maar Enig Voor Deel Aan Hebben, Behalve de LOL van het Maken, Toen We van deze Parasieten Nog Niets wisten.

Nu Azen Ze op het Laatste Beetje Levens Energie, dat We Nog Over Hebben.

R & L – Aan Recht Bank Noord Holland | Kort Geding Alkmaar | Rechtspraak.nl betreffende C 15 | 342059 | KG RK 23 | 513 Gemeente Den Helder, Friedberg & Mahn en R Scholte, 10 September 2023

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+van+der+Meer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Incasso+en+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marcel+de+Heer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Experts+BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lot++Art
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drouot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/

 

1 Comment

  1. Michel Armand Schaaij 28 januari 2024 op 20:16

    Beroepscriminelen hebben geen empathie.
    Ze liegen, bedriegen en stelen.
    Het systeem misbruiken ze via hun vriendjes.
    Gewone mensen zijn kansloos tegen corrupte ambtenaren.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.