Harrie Nijen Twilhaar – Rob Scholte (64) ’Mijn Hele Leven is Vol Ledig Geamputeerd’ + R & L – Bewijzen Betaling + Lijsje Snijder – Eis tot Rectificatie + International Art Collective – Acquisition

Burgemeester flikt Kunstenaar Kunstje (foto Powned)

Harrie Nijen Twilhaar – Rob Scholte (64) ’Mijn Hele Leven is Vol Ledig Geamputeerd’, De Telegraaf, 20 augustus 2022

Rob Scholte (64) ’Mijn Hele Leven is Vol Ledig Geamputeerd

BEELDEND KUNSTENAAR WOONT OP ZOLDER KAMER VAN TWINTIG VIER KANTE METER

Rob Scholte vecht voor Wat hij Waard is. Samen met zijn Grote Liefde Lijsje Snijder is de Beeldend Kunstenaar verwikkeld in een Lang Slepend Conflict met de Gemeente Den Helder. Zijn Collectie is naar Schatting Miljoenen Waard, maar het Echt Paar heeft Geen Cent te makken. „Ze hebben ons van Álles Beroofd”, vertelt Rob Verbeten in zijn Bloed Hete Kamer. „Het is de Grootste Kunst Roof van de Eeuw”, vult Lijsje aan.

Rob werd in 2018 uit Huis Gezet en moest boven dien toe kijken hoe zijn Rob Scholte Museum werd Ontruimd. Vijf Jaar Eerder was voor Lijsje en hem een Droom in Vervulling gegaan, toen het Stel een Pand, een Voor Malig Post Kantoor in het Centrum van Den Helder, in Bruik Leen kon krijgen. „We woonden Boven mijn Rob Scholte Museum en hoefden Geen Huur te betalen, want de Gemeente was des Tijds Juist Tróts, dat ik me in Den Helder wilde vestigen. Want die Rob Scholte zorgde er wel voor, dat het Marine Stadje Toch Weer Toeristen aan trok.

Eigenlijk was mijn Museum Één Groot Reclame Bord. Kort om, we betaalden de Huur eigenlijk In Natura [Nota Bene RSMuseum (1) Voor de Woning en Studio werd Wel Degelijk Elke Maand Huur Betaald en Onder Deze Om Schrijving per Bank 10 Jaar Lang aan Gemeente Den Helder Over Gemaakt, na Ontruiming werd het Laatste Automatisch van onze Rekening  Af Geschreven Bedrag door Gemeente Den Helder als ‘Te Veel Betaald’ Terug Gestort, Woning en Studio hadden een Separate Over Een Komst , daterend van 7 november 2008 en Geen Enkele Huur Achterstand, de Museum Over Een Komst dateert 9 januari 2012, Vier Jaar Later]‘”, vertelt de Kunstenaar, die in 1994 bij een Aan Slag in Bij Zijn van zijn Toen Malige Vrouw, Actrice Micky Hoogendijk, Beide Benen verloor. Het Stel zat des Tijds in hun Auto toen in de Jordaan een Auto Bom ontplofte. De Daders zijn Nooit Aan Gehouden.

Volgens Rob moest hij Alleen Maar de Energie Kosten [Nota Bene RSMuseum (2) Museum Energie Kosten Voorschot 600 Euro per Maand, daarna zou Definitieve Verrekening van het Werkelijke Verbruik volgens Contract plaats vinden na Ontvangst Jaar Rekening, die door Gemeente Den Helder Nimmer werd verstrekt, Dezelfde Gang van Zaken als bij het Bussiness Plan] Betalen. Dat heeft hij, naar Eigen Zeggen, ook Twee Jaar gedaan, tót de Kosten Op Eens [Nota Bene RSMuseum (3) Na Vijf Jaar Lang Geen Enkele Definitieve Jaar Afrekening van Gemeente Den Helder te hebben Ontvangen, Twee Jaar Wel, Drie Jaar Niet Betaald uit Protest tegen de Contract Breuk] Flink waren Op Gelopen.
Ik had een Absurd Hoge Rekening van Negen Tien Duizend Euro, die ik Vervolgens ter Discussie heb Gesteld bij de Gemeente. Ik had Geen Jaar Rekening met Specificaties Ontvangen. In mijn Contract staat, dat die Wel had moet worden Verstrekt. De Gemeente Den Helder weigerde ons Simpel Weg In Zage te geven. Nu ben ik dus Feitelijk Beroofd van mijn Dierbare Stukken.”

Uit Eindelijk regende het Aan Maningen en stapte de Gemeente Den Helder in 2018 [Nota Bene RSMuseum (4) 2017] naar de Rechter, met Alle Gevolgen van Dien. Tal van Recht Zaken volgden.
Na de Ontruiming van mijn Woning en Museum [Nota Bene RSMuseum (5) en Studio] werd mijn Collectie van Ruim [Nota Bene RSMuseum (6) Veel Meer Dan] Acht Duizend Stukken Tussen Tijds Op Geslagen, waar van ik de Huur Maandelijks Ruim Tien Duizend Euro [Nota Bene RSMuseum (7) Dat was Alleen voor Kunst en Studio Inhoud bij Imming Logistics, onze Persoonlijke Inboedel kwam bij Comenius Te Recht en daar voor werd ons 8.000 per Maand Af Geperst] Ook Nog moest Betalen. Boven Dien werd ik Gesommeerd om ook Nog Eens Alle Kosten van de Ontruiming te Betalen. [Nota Bene RSMuseum (8)  DE Ontruiming duurde Minimaal Vijf Weken en betrof Acht Man en Honderd Twintig Grote Verhuis Wagens] De Bedragen duizelden voor Mijn Ogen,

In Tussen is zijn Complete Kunst Collectie verplaatst naar Veiling Bedrijf BVA Auctions in Amersfoort. [Nota Bene RSMuseum (9) In het Geheim, bij Nacht und Nebel, werd de Gerechterlijke Bewaring van Imming Onrecht Matig en Één Zijdig Verbroken, waar door de Verzekering van de Collectie Plots Klaps Ongeldig werd, want door het Geheime Transport naar BVA Auctions door Gemeente Den Helder werden de Verzekering Voor Waarden Geschonden] . Ook Nu vordert Den Helder de Opslag Kosten van de Schilder. Die zijn volgens Rob Bijna het Dubbele van de, volgens hem, “Frauduleus Berekende Kosten”, die hij Eerder voor de Kiezen kreeg.

Na Ruim Twee Jaar Juridisch Getouw Trek stelde het Amsterdamse Gerecht Hof hem Eind Vorige Maand Definitief in Ongelijk. Dus mag de Gemeente Den Helder zijn Kunst Collectie Veilen. [Nota Bene Rob Scholte Museum (10) Niet Alleen de Kunst, Ook Werk Tuigen, Persoonlijjke Bezittingen van mijn Kinderen en Vrouw,, Bruik Lenen en Onaffe Schilderijen. Voor Dit Alles gaf de Rechter in zijn Mis Dadige Vonnis Toe Stemming, omdat Zo luidde de door de Recht Bank Over Genomen Redenering van Gemeente Den Helder, Kunstenaar Rob Scholte Geen Ambacht Man is en Zo Doende Alle Rechten op Terug Gaaf van Voor Gaande ontbeert]Tegen een Habbe Krats”, snauwt Rob. „Ik mag Alleen Nog Toe Kijken. Het voelt, als of ik Op Nieuw Geamputeerd wordt. Maar Nu is Ook mijn Complete Gezin het Slacht Offer.”

Jullie Leven staat Behoorlijk op zijn Kop.

RobOns Gezin is door Toe Doen van de Gemeente Den Helder Compleet Geruineerd. Mijn Levens Werk is naar de Filistijnen. Des Tijds werden mijn Benen Weg Geblazen, maar Dit voelt na 28 Jaar Nóg Pijnlijker. We kunnen Amper een Normaal Leven leiden.”

LijsjeWe lenen Geld van Familie, Vrienden, krijgen Giften en Wonen op een Zolder Kamertje, waar het de Af Gelopen Week Ruim Veertig Graden was. We hebben Geen Trap Lift en dus kan Rob Onmogelijk Iedere Keer naar Buiten vluchten tegen de Warmte. Het is Ook Nog Eens Levens Gevaarlijk als hij met zijn Stompen een Steile Trap Af Daalt. Dat duurt een Eeuwigheid en hij moet Ook Nog Weer Om Hoog.”

In 2013 zag jullie Wereld er Nog Heel Anders uit.

RobHet was een Fantastische Droom Start en ik was Trots, dat Mensen uit Binnen en Buiten Land naar Den Helder kwamen. We hadden Zo N Tien Enthousiaste Vrijwilligers. die Over Dag, als ik aan het Werk was, Mensen ontvingen. De Sfeer was Fantastisch en ik had Veel Energie om Mooie Werken te maken.”

Lijsje „Het is Toch Verschrikkelijk, dat hem Nu Alles is Af Gepakt. Hij is Niet Zo Maar een Kunstenaar, hij is Rob Scholte. Wat Denken Ze Wel?!”

Je stond Zelfs op het Punt het Pand te Kopen.

Dat was In der Daad de Bedoeling. We waren in Gesprek met de Gemeente, maar Uit Eindelijk hadden ze Al Achter Onze Rug Om een Plan Gesmeed om het Oude Post Kantoor te Verkopen aan een Project Ontwikkelaar, die er Luxe Appartementen in wil onder brengen. Nou, (...) daar is Niets van Te Recht Gekomen. Na Drie Jaar [Nota Bene RSMuseum (11) Vier en Half Jaar] staat het Pand Nog Steeds Leeg!

De Spanningen met de Gemeente zijn Behoorlijk Op Gelopen.

RobHet is Verschrikkelijk. Ieder Conflict met Welke Gemeente Dan Ook verlies je So Wie So. In Den Helder werden wij Min of Meer Uit Gekotst door de Ambtenaren, die ons Leven Compleet hebben Verwoest. Iedereen heeft er aan Mee Gedaan. Des Tijds Burgemeester Koen Schuiling, maar ook de Incompetente Beleid Makers en Juristen.”

LijsjeHet Trieste is, dat het ze Niet Eens interesseert Wat ze ons hebben Aan Gedaan. Rob is een Voor Aan Staand Kunstenaar ,die met zijn Kunst Collectie Wereld Faam heeft gemaakt. Kijk Nou Eens Wat er van Over is.”

Nu woon je Weer in je Ouderlijk Huis.

RobMijn Lieve Moeder van Bijna 88 jaar heeft haar Zolder Kamer ter Beschikking Gesteld. Tijdens de Corona Pandemie was Dat voor haar Prettig én Gezellig, Aan Gezien ze dan Niet Vereenzaamde. Ze is Niet Meer Goed ter Been, dus we Helpen haar ook Regel Matig met het Huis Houden.”

LijsjeComfortabel is het Niet. Kijk Eens naar onze Keuken. Nou Ja, Keuken () het is een Hoekje op onze Zolder, waar we een Koel Kast hebben staan. Ons Leven speelt zich Na Genoeg Dag en Nacht op Zolder af. We slapen op Twee Matrassen. Een Bureau en een Paar Planten zorgen er voor, dat het Nog een Béétje op een Huis Kamer lijkt.

Je hebt Lange Tijd Niet bij je Gezin kunnen wonen.

RobDirect na dat we Dakloos werden, zijn Lijsje en onze Twee Kinderen, een Zoon (22) en een Dochter (17) bij mijn Schoon Ouders in getrokken in een Boven Woning in Amsterdam. Vanwege de Trappen, kon ik er Onmogelijk Wonen. Het was Vreselijk om Niet Samen onder een Dak te kunnen Leven.

LijsjeWe hadden Geen Keuze, omdat Álles van ons was Af Genomen. Uit Eindelijk zijn we Weer Samen Gekomen op de Plek, waar we Nu Al Drie Jaar Leven.”

Je kreeg Tussen Door Ook Nog een Gebied Verbod in Den Helder.

RobKlopt. Na de Ontruiming zou ik Koen Schuiling, die In Middels sinds 2019 Burgemeester is van Groningen, hebben Bedreigd. Schuiling kreeg Zelfs Persoon Beveiliging [Nota Bene RSMuseum (12)Twee Man gedurende Meer dan een Half Jaar], omdat ik hem Iets zou aan doen.” TierendZie je Het voor je? Deze Man, Zonder Benen, die Nota Bene Zélf het Slacht Offer is van een Aan Slag. Ik zou Nóóit Iemand Iets Aan Doen, ook Al haat ik die Gene tot op het Bot. So Wie So vind ik Geweld Verschrikkelijk!”

HoeVeel is je Kunst Collectie Waard?

RobDe Waarde is Jaren Geleden door een Officiële Kunst Taxateur vast gesteld op Minstens Drie Miljoen Euro. Ik schat, dat het Werkelijke Bedrag Hoger ligt, aangezien ik Na Dien Weer Nieuwe Kunst heb gemaakt. De Ambtenaren van de Gemeente hebben Berekend, dat de Ruim Acht Duizend Stukken bij een Veiling 350.000 Euro zouden Op Leveren. Ze zijn Knetter Gek geworden. Het ligt er bij Kunst aan Hoe en Waar je iets aan biedt. Als je in Korte Tijd Zo Veel Werken Tegelijk op de Markt gooit, gaat de Waarde naar Beneden.”

Is er Sprake van een Juridische In Beslag Name?

RobNeen! Alle Stukken zijn Nog Steeds van mij. Als ik de Rekening Vol doe, moeten ze Alles Terug Geven. Dat is Waar Op we Gokken, Aan Gezien de Collectie dan Ten Minste bij Elkaar blijft.

Je mag er Niet bij?

RobKlopt. Ik mag Niet Eens Toe Kijken als de Collectie Straks onder de Hamer komt. Alles wordt Geheim gehouden. Dat betekent dus, dat Niet te Controleren valt Hoe Veel er Daad Werkelijk wordt Op Gebracht.”

LijsjeZe hebben Niet Eens een Officieel Over Zicht gegeven van Alles Wat ze hebben Mee Genomen. We gaan in Cassatie bij de Hoge Raad, maar de Veiling vindt Plaats vóór de Eind Uit Spraak. Dat zal een Onomkeerbare Schade voor ons betekenen!

Wanneer wil de Gemeente Veilen?

RobDat weigeren ze ons te vertellen. Ze willen Bewust Geen Publieke Aan Dacht, zodat de Op Brengst Klein wordt en wij dus in een Faillissement worden Gedreven en Achter Blijven met een Onterechte Rest Schuld.”

Hoe ziet jullie Toekomst er uit?

RobIk ben Strijdbaar en Samen met Lijsje knok ik door. We zijn Beiden Erg Sterk geworden door deze Oneerlijke én Onrecht Vaardige Handel Wijze van de Gemeente. Het Conflict heeft ook een Positief Effect. Onze Relatie is er Alleen Maar Sterker op geworden.”

LijsjeWe laten ons Niet Murw Slaan. We hebben Bewijs, dat wij Onterecht zijn Uit Gezet en Compleet zijn Zwart Gemaakt. De Gemeente Den Helder krijgt ons Er Niet Onder.”

Komt er Ooit Nog een Nieuw Rob Scholte Museum?

Dat kan Alleen als ik Ooit Weer mijn Ruim Acht Duizend Stukken Terug heb. Eerder Niet.”

REACTIE GEMEENTE DEN HELDER

In een Reactie laat de Gemeente Den Helder weten, dat het Gerecht Hof Amsterdam op 26 juli 2022 heeft Bepaald, dat het ’In het Publieke Belang is,’ dat de Executie Verkoop van de Kunst Collectie van Rob Scholte mag plaats vinden.

Op Last van de Rechter is de Heer Scholte in april 2018 Ontruimd, omdat hij het Pand Niet Vrij Willig wilde Verlaten. De Heer Scholte verbleef Zonder Titel in het Pand van de Gemeente. De Over Een Komsten met hem waren Op Gezegd en hij betaalde Geen Vergoeding.

De Om Vang Rijke Ontruiming en Op Slag Kosten, die bij de Ontruiming zijn Gemaakt, komen Ten Laste van de Heer Scholte. Zowel de Recht Bank Noord Holland als het Gerecht Hof Amsterdam hebben dit Geoordeeld. Inmiddels ligt de kunstcol- lectie van de heer Scholte Al Meer dan Vier Jaar Op Geslagen. De opslagkosten lopen door. Meermaals is de heer Scholte de Gelegenheid Geboden met een Op Lossing te komen door de Kunst Zelf te Verkopen, maar Hier is hij Niet in Geslaagd. De Gemeente ziet Geen Andere Op Lossing dan een Executieve Verkoop van de Kunst. Het gaat Hier om Gemeenschap Geld.”

PDF
Harrie Nijen Twilhaar – Rob Scholte (64) ’Mijn Hele Leven is Vol Ledig Geamputeerd’, De Telegraaf, 20 augustus 2022

De Telegraaf, 18 augustus 2022

https://www.telegraaf.nl/entertainment/1600738614/kunstenaar-rob-scholte-64-mijn-hele-leven-is-volledig-geamputeerd

Reactie van Art Doko (foto Telegram)

Bewijzen van Betaling

Hier Onder Voor Beelden van de Maandelijks door Rob Over Gemaakte Betalingen voor de Huur van het Pand, die de Gemeente Den Helder ook Altijd als Zo Danig onder de Benaming HUUR heeft op haar Rekening heeft Ontvangen en onder deze Noemer Aan Genomen.

Eis tot Rectificatie

Beste Gemeente Den Helder,

U heeft in uw Reactie op het Interview van Rob Scholte en Lijsje Snijder in De Telegraaf van 18 augustus 2022 gezegd, dat Rob Geen Vergoeding betaalde.
Dit is Niet Correct.
Ook uw Statement, dat Rob Zonder Recht en Titel op de Bewuste Locatie in Den Helder verbleef, is Onjuist.

Als Voor Beeld staan de  Bewijzen Hier Boven Gepubliceerd. Het is een Over Zicht van de Maandelijks Betaalde HUUR, die Al Tijd onder de Betaling Om Schrijving HUUR aan de Gemeente Den Helder is Over Gemaakt.
Deze Betalingen inclusief de Betaling Om Schrijving door U ook Al Tijd als HUUR Aan Genomen.

Ook meldt U, dat Rob het Niet lukte een Koper te vinden.
Ook dat is Onwaar
Hier geeft U Weder Om een Feitelijk Onjuist en Incompleet Beeld, want er is door Rob Wel Degelijk een Koper Gevonden.
Voor Slechts een Deel van de Collectie was Deze Bereid om 1.2 Miljoen Euro te Betalen.
Toen bleek dat Tijdens Uw In Beslag Name en Verhuizingen van Rob S Werk Schade is Ontstaan aan dePottenCeramic Tower Serie. Meerdere Keramische Torens waren Gesneuveld zonder dat U ons, dat Gemeld heeft.
Daar na vertrouwde Onze Koper de Staat van de Andere Op Geslagen Werken ook Niet Meer en trok zich Te Rug.
Onze Koper moest van U Namelijk Ook Nog Blind Kopen en mocht de Werken van U Niet Persoonlijk Inspecteren.

U had ons Deze, door Uw Toe Doen Ontstane Schade moeten melden, voor dat we Twee Weken de Kans kregen, een Koper te vinden.
Overigens moesten we Dit, onder Grote Druk en van uit de Onmogelijkste en Slechtste Omstandigheden voor elkaar krijgen tijdens het Hoogte Punt van de de Corona Pandemie en op Af Stand!

Als U Ons Netjes Tijdig van de, door U Ontstane Schade op de Hoogte had gebracht, hadden we de Ceramic Towers Natuurlijk Niet aan Geïnteresseerde Kopers Aan Geboden. Als U Ons Normale Toe Gang had Verschaft was de Deal Zeker Door Gegaan.
Dan hadden we Onze Gekaapte Spullen Eindelijk Vrij kunnen Kopen.
Dan zou de Collectie Nu Niet op het Punt staan, door Uw Toe Doen, Vernietigd te worden.
Dan hadden we Niet Nog Langer onder deze Mens Onwaardige Omstandigheden moet Leven.
Dan waren Uw Gemaakte Opslag Kosten op Onze Rekening Niet Nog Hoger Op Gelopen EN dan was dit bij Voor Raad Uitvoerbare Dood Vonnis over Ons Voort Bestaan Niet Uit Gesproken.

De Rechter schreef in het Veiling Vonnis, dat de WerkenSlechts in Andere Handen zullen Over Gaan.
Hij vergat Alleen, dat het Hier Niet om de Individuele Kunst Werken gaat, maar om de VerzamelingAn Sich‘.
Alle Series, die Gemaakt zijn om Ten Toon te Stellen, zullen Verdwijnen in Onbekende Handen voor Altijd aan het Publieke Oog Onttrokken.
Daar is Kunst Niet voor Gemaakt.

Wát er Precies Geveild gaat worden en aan Wie Verkocht, mogen we door de Rechter Gesanctioneerd Niet Weten.
We krijgen Geen Enkele In Zage.
Hoe Onrecht Matig is het Dat Niet

Zelfs het Auteur Recht en het Volg Recht is Rob op Raadsel Achtige Wijze, Tijdens Een of Andere Zitting, door U Ontnomen.

Ook vergat de Rechter Al de Half Af Gemaakte Schilderijen, die Nog Niet Klaar zijn voor Verkoop,  de Kunst Werken, die we Des Tijds in het Museum in Bruik Leen hadden en dus Niet Geveild mogen worden,  waardoor Eventuele Kopers Nu de Kans lopen zich Schuldig te maken aan Heling!

Om nog maar te Zwijgen over de Manier, waarop deze Stille Veiling is op gezet, bij BVA Auctions!
Geen Enkele Buitenlandse Kunst Verzamelaar, die ik Tot Nu Toe gesproken heb, heeft Zelfs Nog van dit Veiling Huis gehoord.
De Speciale BVA Kunst Af Deling is dan ook Pas Op Getuigd vanaf het Moment, dat BVA Rob S Werk in Handen heeft.
Met deze Enorme Executie Veiling, wil BVA zich zelf als Internationaal Kunst Veiling Huis op de Kaart zetten.
Daar is Natuurlijk Niks Op Tegen, maar Zo Iets doe je Niet ten Koste van Rob
Dit Alles zal zijn een Leven Lang Op Gebouwde Waarde van zijn Kunst Danig Doen Zakken. Zo Zeer, dat Rob als Kunstenaar Niet Meer in zijn Eigen Leven S Onder Houd zal kunnen voorzien. Dat heeft hij Gekneveld en Thuis Loos sinds de Ontruiming Al Vijf Lange Jaren Niet Meer Gekund.
Iemand S Werk Af Pakken, zo dat hij Geen Geld Meer kan Verdienen om te Betalen!
Dan voor Straf Alles Ook Nog Zo Liefde Loos op de Markt te Slingeren, dat we Leven S Lang in de Vernieling raken.
Dan hadden we ook Niet Zo Lang zonder Iets hoeven Over Leven onder deze Mens Onwaardige Omstandigheden.
Dan waren de door U Gemaakte Op Slag Kosten, voor Onze Rekening Niet Nog Hoger Op Gelopen en was Ons Bij Voor Raad Uitvoerbare Dood Vonnis Niet Uit Gesproken.

Nu U, Gemeente Den Helder Bereid bent om Rob S Laatste Stukje Vrijheid en Zelf Standigheid te Vernietigen,  kunt U Toch op zijn Minst in Uw Reactie bij De Telegraaf een Reële Weer Gave van de Werkelijkheid geven?

Het is Toch Niet Nodig ons Nog Verder Publiek te Schand Palen?

U gedraagt zich in Uw Reactie in De Telegraaf als Virtuele Kop Schoppers.

Een Invalide Kunstenaar, die door Uw Toe Doen al op zijn Rug ligt,  om dan Nog Verder op hem In te Trappen!
Niet Chique voor een Gemeente, maar Ja, (…) Helaas ook Niet Verrassend.

Deze Smadelijke Statements over ‘Geen Vergoeding‘ en ‘Geen Koper‘ zijn Bewijsbaar Onjuist.

We zien Hier Over Graag binnen 10 Dagen, voor 14 september 2022 een Publieke Rectificatie van de Gemeente Den Helder.

Stuur Ons dan ook Met Een Bewijs mee, zoals een Zaak Nummer, of Proces Stukken van de Recht Zitting, die BVA tegen, de Gemeente Den Helder, zou hebben gevoerd, maar waar Zelfs de Recht Banken Niets van weten?

Of moet ik voor Meer Informatie over deze Kwestie bij de Heer Mark W Boeree zijn?

Gaat de Gemeente Den Helder de Kosten van dit Spook Proces Ook op Ons Verhalen?

Graag Wel, vóór dat U het Start Schot geeft van onze Vernietigende Executie.

Meent U Nou Werkelijk, dat het in het Publiek Belang is, om Zonder Over Een Stemming met de Gemeente Raad een Gebouw, dat een Publieke Functie diende in de Vorm van een Museum en dat Wij Zelf Zonder Subsidie Financieerden, Af te Pakken van het Volk, om het Door te Verkopen aan een Privé Persoon, die daar voor Eigen Gewin Dure Appartementen gaat Maken

Vier en half Jaat Lang Rob S Kunst Bewust aan het Algemeen Onttrekken en Onzichtbaar Maken het Publiek, zoals bij zijn Fundatie Over Zicht.

Vergeet Nooit, dat U een Open Zijnd Museum Inclusief Betalende Bezoekers heeft Ontruimd.

Volgens Mij is de Hele Ontruiming van het Rob Scholte Museum Zonder Enig  Precedent in de Wereld en Kunst Geachiedenis.

Of is deze Uit de Hand Gelopen Situatie ontstaan door een Geheime Af Spraak om Al Daar het Stad Huis te Bouwen voor de  Burgemeester Koen Schuiling. Met Uitzicht Op Zee. Deze Heer Schuiling is met de Noorder Zon Vertrokken en heeft U met deze Rokende Puin Hopen Achter Gelaten.

In Ieder Geval beschikt U over Onuitputtelijke Berg Gemeenschap Geld om als Overheid een Burger Compleet Kapot te Procederen. Zonder Ooit een Vraag te Willen Beantwoorden van het Betalende Volk.

Hoe Veel Advocaat Kosten zijn er door U Al In Gepompt?

De Extra Kracht, door U Speciaal In Gehuurd om Dag In Dag Uit  WOB Verzoeken Zwart te Lakken.

Openbaarheid van Bestuur is Onder Uw Wacht verandert  in Geheim Houding  van Bestuur.
Anders Man Geld is Heel Makkelijk Uit Te Geven en Toe te Eigenen.
Hoe Veel Miljoenen liet U Verdampen in de Nieuwe Stad Huis Plannen?

Bij Voor Baat Hartelijk Dank,

ook namens Rob Scholte,

Lijsje Snijder

4 september 2022

Rob Scholte Collection Acquisition, Dead Line Tuesday February 23, 2021

Price for the Total Acquisition: ​€ 650.000 Inclusive VAT
Total Number of Art Works ​1.166
Market Value Estimatio​ ​€ 1,200,000Based on Market Research, Auction Results 2010 – 2021

Contact Information

See the Underlined Purple Titles in the Attached Selected Exhibition History List for the Exhibition History of the Selected Art Works.

* Rob Scholte is Willing to Explore Collaborations with the Investor in Order to Position these Works onto the Open Market. This also entails Any Future Exhibitions in Museums through his International Net Work, Providing Additional Documentation on the Collection, Signing Art Works and Any Activities that will Add Extra Value on Top of the Return on the Investment.

Koos Weel
International Art Collective
info@internationalartcollective.com
+31 (0) 6 52 64 73 82
www.internationalartcollective.com

•  Rob Scholte, The Embroidery Show, Exhibition
   Number
of Art Works 1.100, Various Sizes Estimated Market Value€ ​700.000

•  Rob Scholte, Ceramic Towers
   Number of Art Works 24, 220 cm Height per Piece, Estimated Market Value ​€ 200.000

• Rob Scholte and Equator Productions New York, Rob Scholte Tapestries
  Number of Art Works 5. Estimated Market Value ​€ 70.000

• Rob Scholte, N° 1 and 2, Made during Gerrit Rietveld Academy Education, First Realistic Paintings he Made, 1976
  Number of Art Works 2, 100 x 90 cm per Piece, Estimated Market Value€​ 55,000

• Rob Scholte, Laatste Avond Maal
   Number of Art Works 1, 200 x 360 cm, Estimated Market Value ​€ 35.000

• Rob Scholte, Lucifer in Paradise, Exhibition
  Number of Art Works 8, Biggest Panels Scholte Made, 244 x 122 cm per Piece, Estimated Market Value ​€ 30.000

• Rob Scholte. Flat Screen, Serie
  Number of Art Works 4. Estimated Market Value€ 27.500

• Rob Scholte. Smoke In Your Eyes
  Number of Art Works 8. Size 170 x 106 cm per Piece, Aluminium Dibond, Estimated Market Value ​€ 22.500

• Rob Scholte, Black Velvet, Serie
  Number of Art Works 9, 100 x 200 cm per Piece, Estimated Market Value ​€ 22,500

• Rob Scholte, Polkadot with Name,
  Number of Art Works 1, Japan, 1993, Size 115 x 94 cm with Frame. Estimated Market Value ​€ 10.000,

• Rob Scholte, Made in China,
  Number of Art Works 1, 1.100 x 438 cm, Estimated Market Value ​€ 10,000

• Peter Klashorst, “Laatste Avond Maal” Triptych,
  Number of Art Works
1, 147 x 217 cm, Estimated Market Value ​€ 17.500

 

Artist

Title

Art Works

Estimated Market Value

Main Exhibitions
For More Exhibition History see Attached List

Rob Scholte

Embroidery Show

 1.100

 € 700.000

Museum de Fundatie, 2015

Rob Scholte

Ceramic Towers

 24

 € 200.000

KuuB, Utrecht, Show, Ultra!, 2014

Rob Scholte

Equator Productions New York, Rob Scholte Tapestries

 5

 € 70.000

Rob Scholte Museum, Permanent Collection, 2013 – 2018

Rob Scholte

N° 1 en N° 2, 1976

 2

 € 55.000

Private Collection Rob Scholte ,1976 – 2021

Rob Scholte

Laatste Avond Maal

 1

 € 35.000

Rob Scholte Museum, Permanent Collection 2013 – 2018

Rob Scholte

Lucifer in Paradise, 244 x 122 cm

 8

 € 30.000

Kunstbunker, Forum für Zeitgenössische Kunst, Nüremberg, Mount Luzifer, 2008

Rob Scholte

Flat Screen, Serie

 4

 € 27.500

Rob Scholte Museum, Permanent Collection. 2013 – 2018

Rob Scholte

Smoke In Your Eyes

8

 € 22.500

Twente Biënnale, 2011

Rob Scholte

Black Velvet, Serie

 9

 € 22.500

Rob Scholte Museum permanent collection 2013 – 2018

Rob Scholte

Polkadot with Name

 1

€ 10.000

Japan, 1993 – 1995

Rob Scholte

Made in China, 438 x 100 cm

 1

 € 10.000

 KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur, Utrecht, Ultra!,The Netherlands, 2014

Peter Klashorst

Laatste Avond Maal

 3

 € 17.500

Rob Scholte Museum, Permanent Collection. 2013 – 2018

Total

 1.166

 € 1,200.000

Rob Scholte​ (born June 1, 1958 in ​Amsterdam​) is A ​Dutch​ ​Contemporary Artist​. From 1977 to 1982 he Studied at the Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. His Work consists of Reproductions of Images from the Media and from Art History. He Lives and Works in ​Den Helder​.

His Work has been Shown in Museum de Fundatie, Zwolle (2011, 2016, 2021), Galerie Witteveen, Amsterdam (2004, 2005, 2006), Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen (2005), Groninger Museum​ (2002); Fries Museum (2000), ​Paleis Huis Ten Bosch​, Nagasaki (1995Now), Sprengel Museum​, Hannover (1994), Grey Art Gallery, New York (1993), Museum Van Bommel Van Dam, Venlo (1992), Kunsthaus Hamburg (1991), ​Stedelijk Museum​, Amsterdam (1990), ​Museum of Contemporary Art, Tokyo​ (1989), Aperto, Venice (1988), Museum Boijmans Van Beuningen (1988). ​documenta​, Kassel (1987), ​São Paulo Art Biennial​ (1985), ​Venice Biennale (1990).

In 1994 Scholte Lost Both His Legs when A Bomb Exploded under his Car.​

Selected Bibliography

●  How to Star​, Catalogus, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 1988
●  All the Portraits are Up to Date​, Catalogus, Galerie Paul Maenz, Cologne, 1988
●  6 Dutch Artists, Catalogus, Fruitmarket Gallery, Edinburgh, 1989
●  Energieën, Catalogus, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1990
●  Rob Scholte​, Art Random, Kyoto, 1990
 7 Year Itch, Catalogus, Kunstverein, Hannover, 1991
●  Après Nous Le Déluge​, Huis Ten Bosch, Nagasaki, 1992
●  Nether Art​. ​Catalogus, Grey Art Gallery, New York, 1993
●  The Living Room,​ Catalogus, Kunstverein Grafschaft Bentheim, 1995
●  As far as Japan​, Catalogus NBKS, Breda, 1996
●  Plug Ins,​ ​Catalogus, Fries Museum, Leeuwarden, 2000

Selected Exhibition History

2018 Next Door, Keteleer Gallery, Antwerp, Belgium
          Bemoediging, Cathedral of Our Lady, Antwerp, Belgium
2017 Never Look Back, Kunst Uit Leen Gouda, Gouda, The Netherlands
2015 Embroidery Show, Museum de Fundatie | Paleis aan de Blijmarkt, Zwolle, The Netherlands
          Glossy, IQ Kunst Uit Leen, Zwolle, The Netherlands
          Kunst10daagse, T Posthuys, Bergen, The Netherlands
          Glossy XL, Amsterdam Art Center, Amsterdam, The Netherlands
          Rob Scholte, Eastman Gallery, Hasselt, Belgium
2014 Kunst10daagse, Maison des Arts, Bergen, The Netherlands
           Rob Scholte, Kunst Centrum Haarlem, Haarlem, The Netherlands
           Rob Scholte, Buiten Plaats De Blauwe Meije, Zegveld, The Netherlands
           Ultra!, KuuB Ruimte voor Kunst en Cultuur, Utrecht, The Netherlands
           The Best of Rob Scholte, Galerie De Compagnie, Dordrecht, The Netherlands
           Lucifer in Paradise, Art Nuyens, Arnhem, The Netherlands
2013 Shelter, Oda, Maastricht, The Netherlands
           No Expo, Odapark, Venray, The Netherlands
           Rauch, Teapot, Köln, Germany
           Rob Scholte S IQ, IQ, Zwolle, The Netherlands
2012 Key Works, Galerie Jaski, Amsterdam, The Netherlands
          Rob Scholte, De Boterhal, Hoorn, The Netherlands
          Mount Lucifer, Galerie Frank Taal, Rotterdam, The Netherlands
          7e Hemel, Museum Vaals, Vaals, The Netherlands
2011 Silk Cut, Kasteel Het Nijenhuis, Heino Wijhe, The Netherlands
          Glossy and Other Series, Teapot, Köln, Germany
          Smoke, Galerie Delta, Rotterdam, The Netherlands
          Zak Doeken, PS Project Space, Amsterdam, The Netherlands
          Glossy, Galerie Jaski, Amsterdam, The Netherlands
          Smoke In Your Eyes, Twente Biennale, Enschede, The Netherlands
2010 Les Cadavres Exquis des Années Quatre Vingt, Galerie Witteveen, Amsterdam, The Netherlands
2009 Embroidery, Willem Kerseboom Modern and Contemporary Art, Amsterdam, The Netherlands
           Blind Drukken, Grafisch Atelier Alkmaar, The Netherlands
           Blind Drukken, Grafisch Atelier Hilversum, The Netherlands
           Potten en Werken op Papier, Galerie 32 34 | Galerie 5, Amsterdam, The Netherlands
           Kruis naar Kracht, Domani, Venlo, The Netherlands
           Lucifer in Paradise, Galerie Scala, Berlin, Germany
           Bergense School, Galleria Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain
2008 Mount Lucifer, Kunstbunker, Zentrum für Zeitgenössische Kunst, Nürnberg, Germany
           Embroidery, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, Germany
           Rob Scholte, Galerie Epikur, Wuppertal, Germany
           Golden Horizon, Museum Bommel Van Dam, Venlo, The Netherlands
2007 Rob Scholte, Galerie Delta, Rotterdam, The Netherlands
           Kroon Juwelen, Galerie Animaux, Rotterdam, The Netherlands
           Kroon Juwelen,Jaski Gallery, Amsterdam, The Netherlands
           Rob Scholte, Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain
2006 Bamboe, Minne Brief aan onze Gemartelde Bruid Indonesia, Galerie Witteveen, Amsterdam, The Netherlands
           Lucifer in Paradise, Jaski Art Gallery, Amsterdam, The Netherlands
           Bergense School | Zak Doeken, Galerie Witteveen, Amsterdam, The Netherlands
           Rob Scholte, Gallery Signaal, Hengelo, The Netherlands
           Embroidery, Jörg Heitsch Galerie, Munich, Germany
2005 History, Galerie Animaux, Rotterdam, The Netherlands
           Bergense School, 13 Dorps Gezichten, Willem Kerseboom Modern and Contemporary Art, Amsterdam, The
Netherlands
           Salary, Galerie Animaux, Rotterdam, The Netherlands
           Embroidery, Galerie Animaux, Rotterdam, The Netherlands
2004 Made in China | Blue Period, Galerie Witteveen, Amsterdam, The Netherlands
2000 Plug Ins, Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain
           Plug Ins, Fries Museum, Leeuwarden, The Netherlands
1999 Plug Ins, Muriel K Art Gallery, Los Angeles, USA
1998 Rob Scholte, Recent Works, Museum Jan van der Togt, Amstelveen, The Netherlands
1997 Revelations, Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain
          Panorama S, Galerie Ronny van deVelde, Antwerp, Belgium
          Rob Scholte, Galerie Rainer Borgemeister, Berlin, Germany
          Golden Horizon, Galerie Jörg Heitsch, Münich, Germany
1996 Golden Horizon, Galerie Edda Bierman Kunst, Berlin, Germany
1995 Golden Horizon and The Total Treatment of Silkscreen, Galerie Serieuze Zaken, Amsterdam, The Netherlands
          Golden Horizon, Galleria Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife
          La Langue au Chat, Za Moca Foundation, Tokyo, Japan
          Apres Nous Le Deluge, Paleis Huis Ten Bosch, Nagasaki, Japan
1994 Rob Scholte, Abbaye Saint Andr, Meymac, France
          Rob Scholte, Le Parvis, Tarbes, France
          The Total Treatment of Silkscreen, Brummelkamp Galerie, Amsterdam, The Netherlands
1993 La Langue au Chat, Bardamu Gallery, New York, USA
          La Langue au Chat, Galerie Van Rijsbergen, Rotterdam, The Netherlands
          La Langue au Chat, Buro Reiner Opoku, Köln, Germany
          La Langue au Chat, Galleria Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife , Spain
          Question Marks, Gemeente Museum Helmond, Helmond, The Netherlands
1992 Secret of the Poet, Stroom, Haags Centrum Actuele Kunst, Den Haag, The Netherlands
          The Netherlands Drawings, My Name S Lolita Art, Valencia, Spain
1991 7 Years Itch, Kunstverein Hannover, Hannover, Germany
           7 Years Itch, Kunstforeningen København, København, Denmark
          Chronos eats Chronos, Galleri Susanne Ottesen, Kobenhavn, Denmark
          Crafts, Buro Reiner Opoku, Cologne, Germany
          Drawings, Galleria Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain
1990 Venezia, Padiglione d Ollanda, XLIV Biennale di Venezia, Venice, Italy
          Yours Sincerely, Alessandra Bonomo, Roma, Italy
1989Tartufo | Tartuffe, Galeria Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain
          Tartufo | Tartuffe, Galerie Charles Cartwright, Paris, France
          Tartufo | Tartuffe, Galerie Kaess Weiss, Stuttgart, Germany
          Tartufo | Tartuffe, Kunstraum München eV, Münich, Germany
1988 Portretten, Galerie Paul Maenz, Köln, Germany
          Portretten, Kasseler Kunstverein, Kassel, Germany
          Abjecten, Galerie Bébert, Rotterdam, The Netherlands
          How to Star, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands
1987 Encyclopedie, The Living Room, Amsterdam, The Netherlands
          Tenerife, Galeria Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Spain
          Rob Scholte, Musée St Pierre, Lyon, France
1986 Master Cards, Galerie Paul Maenz, Köln, Germany
1985 Rob Scholte, T Venster, Rotterdam, The Netherlands
1984 Pool Ster, The Living Room, Amsterdam, The Netherlands

Rob Scholte Exhibition Collection Acquisition

PDF
a href=”https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2022/09/International-Art-Collective-Rob-Scholte-Museum-Collection-Acquisition-.pdf”>International Art Collective – Rob Scholte Museum Collection Acquisition

Brief Koos Weel over Gang van Zaken bij BVA Auctions en Gemeente Den Helder betreffende Aquisitie

From Koos Weel weel.koos@gmail.com
Subject Investering omtrent de Kunst Collectie van Dhr Scholte
Date 24 February 2021 at 22:11:18 CET
To robscholte@mac.com, molenaar.xsjustitia@gmail.com
Cc
info@marcnihot.nl

Geachte Heer | Mevrouw,

Bij Deze stel ik U op de Hoogte over het Feit, dat ik in de Af Gelopen Weken Uit Gebreid Contact heb gehad met een Vijf Tal Investeerders omtrent Acquisitie van de Kunst Collectie van Dhr Scholte. Hoewel er Serieuze Interesse is, vormt de Uiter Mate Ongunstige Tijd Druk een Groot Obstakel voor de Betreffende Partijen. Er is Over Duidelijk Animo om tot een Over Een Komst te komen, maar Gezien het Niet gaat om een Kleine Aan Besteding is het van Belang voor Dergelijke Partijen om een Goed In Zicht te krijgen in de Collectie, deze met Eigen Ogen te kunnen zien en Externe Partijen te kunnen Raad Plegen voor Financieel Advies. De Mogelijkheid tot het Bezichtigen van de Collectie hebben wij Zo Goed Mogelijk benut, maar was Voor Namelijk Nodig om een Over Zicht en Selectie van de Collectie te maken om tot een Voor Stel voor de Investeerders te komen. Er rest dan ook Geen Tijd of Mogelijkheid om met de Betreffende Partijen een Daad Werkelijk Bezoek te plegen. Meerdere Vast Gestelde Beschadigingen van Kunst Werken in de Collectie, die tot Stand Gekomen zijn door Logistiek en de Wijze van Op Slag, die Te Wensen Over Laat om Degelijk Behoud van de Collectie te Garanderen zijn tot op Heden Meer Maals een Onderwerp van Discussie in de Onder Handelingen met de Betreffende Investeerders.

Hoewel ik er Volledig van Over Tuigd ben, dat er met de Uit Gewezen Interesse Absoluut een Aan Besteding tot Stand kan komen, zal het Niet Mogelijk zijn om Vandaag een Bevestiging tot Aan Besteding Vast te Stellen. Mijn Cliënten zijn Momenteel Actief in Beraad over een Aan Besteding van 650.000 Euro Gebaseerd op een Selectie binnen de Kunst Collectie van Dhr Scholte. Mocht Dhr Scholte de Betreffende Selectie willen Delen is hij in Bezit van het door Ons Op Gestelde Voor Stel Richting Onze Investeerders.

Hoog Achtend,

Koos Weel
International Art Collective

Nota Nene RSMuseum

Gerechthof Amsterdam gaf Rob Scholte slechts Twee Weken, 14 Dagen. om een Koper voor zijn Collectie te vinden.
Bij Betaling van 600.000 Euro zou de Collectie Terug gaan naar hem.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+Nijen+Twilhaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Weel
https://robscholtemuseum.nl/?s=International+Art+Collective
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amputatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rectificatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

1 Comment

  1. Een invalide kunstenaar, die door uw toe doen al op zijn rug ligt, om dan nog verder op hem in te trappen!
    Niet chique voor een gemeente, maar ja.. helaas ook niet verrassend……..
    Met dat soort ongelooflijk (psychopathisch gewetenloos !) boeventuig heb je alhier van doen.
    De nassauers schijnen ze om zich heen te verzamelen als vliegen op een stronthoop.
    Een type lieden dat zich (dood van binnen) zonder bedenken (in de geest) medeplichtig maakt aan bijv. de levende crematie en het tezelfdertijd compleet tot pulp slaan van (inspiratiebron van velen w.o. J.S. Bach en H. Heine) Dresden en…… dat daarna (zouden deze slachtoffers hen bijv. door de mand kunnen doen vallen) met misbruik van alle illegaal ingenomen staatsmacht, met krankzinnige energie en hen (“houdt de dief” roepend) op de koop toe beschuldigend van wat ze zelf gedaan hebben, met volslagen harteloosheid zou gaan inhakken op de paar ongekend getraumatiseerde “overlevenden” (in een staat van: nog slechts de doden benijdend) van dat meest gewelddadige, gruwelijkste en verpletterendste oorlogsmisdrijf in Europa/de wereld tot op heden.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image