Delano Weltevreden – Oorlog tussen Den Helder en Rob Scholte woedt Verder, Uitspraken Rectificeren? Geen Denken Aan, zegt Gemeente + Lijsje Snijder – Gemeen, Gemener, Gemeente

Rob Scholte en zijn Vrouw Lijsje Snijder (foto Jan Jong | jjfoto.nl)

De Oorlog tussen Den Helder en Rob Scholte woedt Verder, Uitspraken Rectificeren? Geen Denken Aan, zegt de Gemeente tegen de Kunstenaar

De Gemeente Den Helder is Niet van Plan om Uitspraken over de Kwestie Rob Scholte te Rectificeren. Lijsje Snijder, Echtgenote van de Kunstenaar, had de Gemeente gevraagd, dat Uiterlijk 19 september te doen.

Snijder verwijst naar Uitspraken, die de Gemeente heeft gedaan naar Aanleiding van een Interview met Scholte in De Telegraaf. Daarin zegt een Woord Voerder van de Gemeente onder meer. dat Scholte Geen Vergoeding betaalde voor het Voormalige Post Kantoor, waar in het Rob Scholte Museum was Gevestigd. Snijder zegt. dat uit Diverse Bank Afschriften het Tegen Deel blijkt.

Gemeentelijk Woord Voerder Kay Korevaar wijst er op, dat de Gemeente in de Gewraakte Reactie in De Telegraaf Letterlijk heeft Verwezen naar de Volgende Oordelen van het Amsterdamse Gerechtshof.

Daar bij moet Niet uit het Oog worden Verloren, dat de Heer Scholte Tien Jaar van het Pand Gebruik heeft kunnen maken Zonder Daar Voor een Vergoeding te Betalen.

Over zijn Verblijf in het Post Kantoor ‘Dat de Overeenkomsten op 30 juni 2017 zijn Geëindigd en dat de Heer Scholte Sinds Dien Zonder Recht of Titel met zijn Gezin in het Pand verbleefin het NHD.’

Gelegenheid

Over de Zoek Tocht naar een Koper voor de Kunst Collectie.

De Heer Scholte heeft in Eerste Aanleg Diverse Malen de Gelegenheid gehad de Verkoop van de Collectie naar Eigen Inzicht te doen Plaats Vinden en Zelf een Koper te vinden, maar hij is daar in Kennelijk Niet Geslaagd.

Het betreft Arresten van maart en juli van dit Jaar.

Korevaar ,,Dat de Heer Scholte het Oneens is met het Gerechtshof is Geen Reden voor een Rectificatie.’’

Namens de Gemeente heeft Stad S Advocaat Ilse van der Poel het Echt Paar vrijdag laten weten, dat er Niet wordt Gerectificeerd.

Helderse Courant, zondag 18 september 2022 om 10:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220917_48561547

Gemeen, Gemener, Gemeente

Geachte Gemeente Den Helder,

Dank voor Uw Reactie in het NHD op mijn Eis van Rectificatie, die U Niet gaat Rectificeren.

Normaal Gesproken ligt het Niet in Mijn Aard om Nog op Zo Iets door te gaan, maar in dit Geval gaat het over Te BelangrijkeZaken, namelijk de Toekomst van Rob als Kunstenaar en de Dreigende Aan Komende Vernietiging van Zijn, Mijn en Ons Voort Bestaan.

Ons Complete Leven wordt Al Vijf Jaar Lang door Uw Kei Harde Op Stelling Onmogelijk Gemaakt en Nu mag de Gemeente Den Helder van de Rechter Ook Nog Eens Helemaal Alleen Bepalen, Hoe, Wat en Wanneer er Geveild gaat worden! Deze Rechter geeft de Gemeente Op Eens, tegen Alle Eerdere Uitspraken en Redelijkheid van Vorige Rechters in. Compleet Carte Blanche!

Doe Maar Wat jullie Willen met Rob S Kunst. Jullie hoeven Niks te Laten Zien, Geen Enkele Openheid van Zaken te Geven en Uw Geheime Allonges blijven Gewoon Geheim.

Dat is dus die Zelfde Rechter, die in het Vonnis zegt, dat Rob in die Tien Jaar Tijd Geen Enkele Vergoeding in het Pand betaalde. Het maakt Niet uit, Wat de Waarheid is. Of er Bank Afschriften zijn, waar Feitelijk Mee Bewezen wordt, dat Rob Wel Degelijk Huur, Water en Licht betaalde!

Nee, Oké, Even, Zo, dat ik Het Goed Begrijp. De Gemeente meent dus haar Uitspraak, dat Rob Geen Vergoeding betaalde, Niet hoeft te Rectificeren. Omdat de Rechter Uw Leugen Letterlijk Zo in het Vonnis heeft Over Genomen?

Betekent Dit Misschien, dat de Rechter dus een Bewijsbaar Onjuiste en Onware Uitspraak heeft gedaan, Gebaseerd op Aannames, door Mis Informatie Uwer Zijds?

Maakt dit Valselijk Voor Gestelde Feit dit Excecutie Vonnis So Wie So Niet Ongeldig? Wat zou er van dit Vonnis over blijven in Cassatie?
Tsja!

Dit is Toch Feitelijk Bewijsbaar en Honderd Procent Aantoonbaar Zo Gegaan?

Of volgt U het Advies van het Gemeentelijk Juridisch Team op om als Strategie Alle Lastige Vragen te Negeren?

Nou Ja, in Ieder Geval Uit Stellen tot de Executie Veiling, want dan is het Kwaad Toch Al Geschied en kan Iedereen Weer met Gerust Gemoed Terug naar de Orde van de Dag.

Alle Zwart Gemaakte WOB Verzoeken zijn de Bewijzen van Uw Permanente Oneerlijkheid onder het Mom van Bescherming Privacy. Als er Iets staat, dat voor Gemeente Den Helder Schadelijk is, wordt deze Informatie Zo Lang Mogelijk Achter Gehouden en onder tussen bent U ¨”NieuweBewijzenaan het Fabriceren door Nooit Verzonden Fake Mails aan de WOB Verzoeken Toe te Voegen, zo dat U daar mee Deze en Andere Gaten’ in Uw Verhaal kunt Dichten.

Net zo als de Gemeente Geen Antwoord wilt geven op Hele Simpele Vragen, Niet Alleen van Ons, maar ook van uit de Gemeente Raad over de door U Verzonnen Recht S Zaak tegen U van BVA. Dat komt Nu Nog Eventjes Niet uit. Deze Antwoorden krijgen we Pas als de ‘Bewijzen’ voor dit Fabeltjes Proces Klaar zijn om Publiek te worden Getoond. Daar wordt in Uw Leugen Fabriek Nu Hard aan gewerkt, dus Die Komen er Absoluut Nog Aan.

Vervalsen, Chanteren, Om Kopen, Bedreigen, Kapot Procederen, Zwart Maken, Dood Zwijgen, Onjuistheden Smadelijk brengen in de Krant en in de Recht S Zaal.

Alles Mag! U komt Overal Mee Weg!

De Rechter heeft Nou Één Maal Uitspraak Gedaan. Ook Al hebben wij Altijd Huur Betaald en Wel Degelijk een Koper gevonden.

De Rechter Liegt en daar door worden Uw Leugens Waar.

Feiten doen er Tegenwoordig Niet Meer toe, want de Rechter heeft het Zo gezegd, dus is Het Zo,en Niet Anders.

Dikke Pech!

Kunst Weg!

Alles Kwijt!

Zelfs met Al dit Gelijk aan Uw Kant en de Kromme Vonnissen in de Hand, zal de Waarheid over de Werkelijke Beweeg Redenen en het Waarom van Onze Vernietiging door U Ooit naar Buiten komen. U blijft Volledig en Hoofdelijk Aansprakelijk voor Alle Schade, die U Ons door Uw Misbruik van Macht heeft Aan Gedaan en Even Zeer voor Al het Andere, dat U Ons Nog Gaat Aan Doen.

Dat ziet er Niet Mooi Uit voor U. Dat kan ik aan U Voor Spellen.

Daar zou ik Ook Niet Aansprakelijk voor willen zijn!

Of Zo Als Rob Wel Eens zegt ‘Ik zou Niet Graag in die Schoenen Staan

Post Scriptum

Nu U Uw Uitspraken in De Telegraaf Niet wenst te Rectificeren, kunt U Al  Onze Maandelijkse Betalingen van Huur, zo als die door Ons en het Museum aan Gemeente Den Helder Meer dan Tien Jaar Lang zijn Vol Daan Per Omme Gaande Terug Storten op Onze Rekening.

Dat lijkt Ons Niet Alleen Billijk, maar Ook Meer dan Logisch, want Én bij Uw Uitspraak Blijven, dat wij Al die Jaren Niets betaalden Én Tegelijker Tijd het door Ons Over Gemaakte Geld Behouden, is Dubbel Op en Onaanvaardbaar.

Ik ga Snel van U horen.

Vriendelijk,

Lijsje

Harrie Nijen Twilhaar – Rob Scholte (64) ’Mijn Hele Leven is Vol Ledig Geamputeerd’ + R & L – Bewijzen Betaling + Lijsje Snijder – Eis tot Rectificatie + International Art Collective – Acquisition

Gemeente Den Helder – Reactie op Eis tot Rectificatie voor Uitspraken van Gemeente Den Helder in De Telegraaf, 16 september 2022

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Weel
https://robscholtemuseum.nl/?s=International+Art+Collective
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amputatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rectificatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

3 Comments

  1. Het bestuurlijk deel Den Helder grossiert in besluitvorming opgediend door rancuneuze machtsgeile pannelikkende plucheplakkers.

  2. Sterkte en succes met deze nu nog oneerlijke situatie.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image