Delano Weltevreden – Deur Waarder voor Rechter ’Waar is die 130.000 Euro? + Welles Nietes in Recht Zaal, Mocht Courtage Betalen aan BVA voor Verkoop Kunst Collectie Rob Scholte?

Advocaten Kantoor daagt Alkmaarse Deur Waarder voor de Rechter Waar is die 130.000 Euro Gebleven?

Den Helder – Het is Nog Lang Niet Af Gelopen met de Recht Zaken rond Kunstenaar Rob Scholte. Friedberg & Mahn Advocaten (F&M), Één van de Schuld Eisers, heeft Deur Waarder Koen van der Meer uit Alkmaar, Deur Waarder Kantoor Van der Meer & Philipsen, Voor de Rechter Gedaagd, om dat er Geld uit de Veiling Op Brengst zou Ontbreken. Volgens Deur Waarder Van der Meer klopt Dat Niet.

Het Alkmaarse Deur Waarder Kantoor is door de Gemeente Den Helder In Gehuurd om de Kunst Collectie van Rob Scholte te veilen. De Veiling is In Middels achter de Rug. Volgens de Gemeente heeft het Ruim 614.000 Euro Op Gebracht.

Benno Friedberg van F&M zegt, dat Er Geld Ontbreekt. ,,De Veilingen hebben Ruim 47.000 Euro Meer Op Gebracht. Het Veiling Bedrijf mocht dat Bedrag van de Deur Waarder In Mindering brengen op de Veiling Op Brengst, als Courtage. Maar die Af Spraak is Buiten Ons Om Gemaakt, ter wijl Ons Kantoor een Vordering heeft van Ruim 400.000 Euro. Als de Gemeente daar met BVA Af Spraken Over Heeft, moet BVA de Gemeente een Rekening Sturen. De Deur Waarder kan Geen Toe Stemming Geven om dat Bedrag In te houden op de Veiling Op Brengst, want dat is Ook Ons Geld.’’

Niet Specifiek

Deurwaarder Koen van der Meer zegt Niet Specifiek In te Kunnen Gaan op deze Kwestie. Maar hij vertelt Wel in Al Gemene Zin Welke Bevoegdheden een Deur Waarder Heeft, bij Voor Beeld, Wanneer het gaat om een Executie Veiling. ,,Een Gerecht Deur Waarder is Gerechtigd om Derden In te Schakelen. De Kosten van Derden ten Behoeve van een Executie komen Ten Laste van de Schuldenaar. Als er Discussie is over de Executie Kosten, kan een Executie Geschil Op Gestart worden.’’

In de Dag Vaarding staat, dat de Op Brengst van de Laatste Veiling, een Kleine 82.000 Euro, Nog Niet op de Rekening van de Deur Waarder staat. ,,De Laatste Veiling is Langer dan een Maand Geleden Geëindigd’’, zegt Friedberg. ,,Waar om staat het Geld Dan Nog Niet op de Rekening van de Deur Waarder? Daar hebben we Nog Geen Verklaring voor Gekregen. We kunnen Nog Niet aan het Verdelen van de Op Brengst Beginnen. De Enige Partij, die tot Nu Toe Wijzer is Geworden van deze Veiling is BVA. De Kopers moesten Aan Veiling Kosten zo’n Dertig Procent aan BVA betalen. Dan heb je Nog de Courtage van 47.000 Euro.’’

Maar volgens Deur Waarder Van der Meer klopt het Verhaal over die 82.000 Euro Niet. ,,De Op Brengst van de Achtste Veiling staat op Onze Rekening.’’

Belang

Het Amsterdamse Advocaten Kantoor zegt in de Dag Vaarding, dat de Deur Waarder het Belang van Beide Schuldeisers moet Dienen, maar dat het Alkmaarse Kantoor de Gemeente Steeds Voor Trekt. Benno Friedberg verwijst Onder Meer naar de Verhuizing van de Kunst Collectie van de Op Slag van Imming in De Goorn naar BVA in Amersfoort. Hij Wist daar Als Schuld Eiser en als Executant met de Oudste Rechten, Niets van. ,,De Rechter heeft ook Geoordeeld, dat de Kunst Collectie Onrecht Matig is Verplaatst.’’

Maar volgens Deur Waarder Van der Meer klopt het Niet, dat Zijn Kantoor de Gemeente Den Helder Voor rekt. ,,Als Gerecht Deurwaarder leggen wij Titels ten Uit Voer, Onder Andere Vonnissen en Arresten. Wij hebben hier in een On Af Hankelijke Rol, waar bij de Belangen van Schuld Eisers en Schuldenaar In Acht worden Genomen. Dat doen wij Ook in deze Zaak.’’

De Recht Zaak dient op dinsdag 16 mei bij de Alkmaarse Recht Bank.

Lees ook
Amsterdamse Schuld Eiser van Kunstenaar Rob Scholte weet Nog Steeds Niet waar 47.000 Euro van de Veiling Op Brengst is gebleven
De Kunst Collectie van Rob Scholte brengt Ruim Zes Ton op. Er dreigt Nu een Ruzie tussen de Twee Schuld Eisers over de Verdeling van dat Bedrag
Kunst Werken van Rob Scholte brengen op de Veiling Meer op dan de Gemeente had Verwacht. Maar Veel Minder dan ze volgens de Kunstenaar Waard zijn
Dit is de Grootste Kunst Roof van deze Eeuw.’ Rob Scholte moet Machteloos Toe Kijken hoe zijn Collectie wordt Geveild.De Mensen, die Ons Dit Aan Doen, zijn Satanisten

Welles Nietes in de Recht Zaal, Mocht de Deur Waarder Courtage Betalen aan Veiling Bedrijf BVA voor de Verkoop van de Kunst Collectie van Rob Scholte?

Den Helder – Mocht Deur Waarder Koen van der Meer 47.000 Euro Betalen aan Veiling Bedrijf BVA als Courtage voor de Veiling van de Kunst Collectie van Rob Scholte?

Die Vraag is dinsdag Voor Gelegd aan Voor Zieningen Rechter Leendert Saarloos. Advocaat Benno Friedberg van het Amsterdamse Advocaten Kantoor Friedberg & Mahn vindt, dat Van der Meer Dat Niet mocht Doen, de Deur Waarder en zijn Advocaat Allard Glijnis, zeggen dat Alles volgens de Wet én volgens Af Spraak is Gedaan.

Niet Genoeg Geld

Friedberg & Mahn (F&M) vertegenwoordigde Kunstenaar Rob Scholte Tot Eind 2020. Om dat Scholte Niet Genoeg Geld had om zijn Rekeningen te Betalen, heeft het Advocaten Kantoor Beslag Gelegd op zijn Kunst Collectie. De Gemeente Den Helder had Daar Al Beslag Op Gelegd na de Ontruiming van het Rob Scholte Museum in april 2018.

De Vordering van F&M is Vier Ton, Inclusief Rente. De Gemeente heeft ook Recht op Tonnen, zegt het Gerecht Hof. Daar om is de Kunst Collectie Onlangs door Veiling Bedrijf BVA verkocht. Er staat Nu een Kleine 682.000 euro Op de Rekening van de Deur Waarder. Hij moet Bepalen Hoe dat Geld wordt Verdeeld onder de Twee Schuld Eisers.

Advocaat Friedberg vindt, dat Deur Waarder Van der Meer het Bedrag van 47.000 Terug moet Halen van BVA. Als hij Dat Niet Kan of Wil, moet hij dat Bedrag Zelf Op Hoesten. Volgens de Amsterdamse Advocaat is zijn Kantoor de Oudste Beslag Legger en is Buiten F&M Om Met BVA Af  Gesproken, dat het Veiling Bedrijf een Courtage van Zes Procent mag Rekenen. Als de Gemeente, dat met BVA heeft Af Gesproken, had het Veiling Bedrijf een Rekening naar de Gemeente moeten Sturen. Nu heeft de Deur Waarder het Bedrag uit de Veiling Op Brengst Gehaald en wordt het Amsterdamse Kantoor daar door Benadeeld, zegt Friedberg.

Hij vindt dat BVA Al Genoeg aan de Veiling heeft Verdiend, om dat Winnende Bieders 29 Procent van het Geboden Bedrag Extra aan het Veiling Bedrijf Kwijt waren.

Eerdere Uit Spraak

Advocaat Glijnis Bestrijdt, dat de Courtage Ten Onrechte aan BVA is Betaald. Hij Verwees Naar een Eerdere Uit Spraak van de Recht Bank, waar in de 29 Procent Op Geld en de Courtage van Zes Procent als Veiling Voor Waarden zijn Genoemd. In de Aan Zegging van de Veiling stonden die Percentages Ook, Friedberg heeft Daar Geen Bezwaar Tegen Gemaakt. Glijnis Verwijst Ook naar een Bevestiging van F&M, dat Zes Procent aan Executie Kosten op de Veiling Op Brengst mocht worden In Gehouden. Friedberg zegt, dat zijn Kantoor Nooit Akkoord is Gegaan met Courtage aan BVA. De Executie Kosten, waar Glijnis Naar Verwijst betreffen Volgens Hem de Kosten van de Deur Waarder. Die zijn Veel Lager dan de 47.000 Euro, die aan het Veiling Bedrijf zijn Betaald, weet hij. Volgens de Advocaat moet Nog Bepaald worden Hoe Hoog de Executie Kosten Zijn.

Advocaat Glijnis vraagt zich af, Waar Om F&M de Deur Waarder heeft Gedagvaard. Om dat er Volgens hem Geen Sprake is van een Spoed Eisend Belang, zou de Recht Bank de Vordering van F&M moeten Af Wijzen. Boven dien is de Gemeente Den Helder Bereid om In de Gesprekken over de Verdeling van de Veiling Op Brengst met F&M te Praten over die Zes Procent Courtage. Als zij Er Niet Uit Komen kan de Rechter Om een Oordeel worden Gevraagd.

Rechter Saarloos doet op 5 juni Uit Spraak.

Lees Ook
Advocaten Kantoor daagt Alkmaarse Deur Waarder voor de Rechter, ’Waar is die 130.000 Euro Gebleven?
Ruim Zes Ton heeft de Kunst Collectie van Rob Scholte op de Veiling Op Gebracht
Ik had Geen Idee, dat Rob Scholte mijn Kunst Werken in Bezit had.’ Kunstenaar koopt Eigen Werken terug op Executie Veiling
Nog Geen Zestig Euro betaalde Triade Directeur op de Veiling voor Kunst Werk van Rob Scholte. ’Ik vind, dat ik Het in Bruik Leen heb

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230516_54571261

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+van+der+Meer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Incasso+en+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marcel+de+Heer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leendert+Saarloos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Experts+BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/