Delano Weltevreden – 1.2 miljoen EUro onrechtmatigheden bij gemeente Den Helder: schuldig aan staatssteun + B&W Den Helder – RI 2020-009958 over Onrechtmatige Staatssteun

Gemeente Den Helder (foto LinkedIn)

Ruim 1.2 miljoen EUro aan onrechtmatigheden bij gemeente Den Helder: mogelijk schuldig aan staatssteun

Den HelderBij het verlengen van contracten, de toekenning van subsidies en een pilotproject heeft de gemeente Den Helder voor ruim 1.2 miljoen EUro onrechtmatig gehandeld.

Transacties zijn onrechtmatig, wanneer zij niet voldoen aan de regels. Dat kunnen EUropese inkoop en aanbesteding regels, maar ook nationale en gemeentelijke regels kunnen van belang zijn. Voor de jaarrekening 2019 zijn bij interne controles vier fouten ontdekt, die aan de accountant worden gemeld. De interne controle is nog niet afgerond. Er kunnen dus meer fouten aan het licht komen. Ook de accountant kan nog onrechtmatigheden vaststellen. Als de fouten boven de twee miljoen EUro komen, krijgt de gemeente geen goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid.

Verlengingsoptie

In twee gevallen zijn langlopende contracten verlengd, terwijl dat niet meer had gemogen. In beide gevallen gaat het om diensten op het gebied van het sociaal domein. In een ander geval is niet getoetst, of de gemeente zich met het verstrekken van subsidie schuldig maakte aan staatssteun.

Het vierde geval betreft een pilotproject met maatschappelijke partners. Die pilot loopt nog en blijkt in strijd te zijn met fiscale regels en de voorschriften van de Participatie wet. Burgemeester & Wethouders hebben de gemeenteraad per brief op de hoogte gesteld van de fouten.

Dinsdag kon van de gemeente Den Helder geen specifieke informatie worden verkregen over de geconstateerde onrechtmatigheden.

Helderse Courant, 11 maart 2020, 07:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200310_39390156/voor-ruim-1,2-miljoen-EUro-aan-onrechtmatigheden-bij-gemeenteDenHelder-maakt-zich-mogelijk-schuldig-aan-staatssteun

Raad informatie brief over zaak nummer 2020 009958 Onrechtmatige Staatssteun, 11 maart 2020

Burgemeester & Wethouders Den Helder - Raadsinformatiebrief Zaaknummer 2020-009958 over Onrechtmatigheden Staatssteun, 11 maart 2020

Burgemeester & Wethouders Den Helder – Raadinformatie brief Zaaknummer 2020009958 over Onrechtmatige Staatssteun, 11 maart 2020

Reacties op Facebook Je bent echt jutter als…

Cor Zegt
Verbaas U niet, verwonder U slechts.

Margareth Riemens
En trots zijn, dat ze binnen de 1% zijn gebleven.

Margareth Riemens
Sean Smook 1% lijkt weinig, maar als je naar het bedrag kijkt, is het volgens hen niks, en daar heb ik problemen mee. Dit zie je bij mensen, die met geld omgaan, dat niet van henzelf is.

Margareth Riemens
Sean Smook Zijn er dan geen tussentijdse controles, lijkt mij makkelijker om het per twee à drie maanden te controleren, dan per jaar??

Margareth Riemens
Sean Smook Gelezen, maar helemaal waterdicht kan dit toch niet zijn? De interim controles worden door het bedrijf zelf gemaakt, en dan bij de jaarafrekening gecontroleerd? Zover ik het goed begrepen heb.

Margareth Riemens
Sean Smook Duidelijk. Dank je wel voor de uitleg.

Ed Schotman
Het is maar te wensen, dat ze binnen deze marge blijven, want anders zijn wij behoorlijk de klos. Groetjes, Ed Schotman

Fred Kwast
Ed Schotman Vertel dat FF aan de fractievoorzitter van de Stadspartij, die vind 1,2 miljoen een foutje, moet kunnen.

Jeroen Bodewus
Het gaat om activiteiten in het sociaal domein. We weten wie hier verantwoordelijk voor is. Het gaat om het ontbreken van een staatssteun toets. Mogelijk kan het alsnog uitvoeren van deze toets het probleem wegnemen. En tenslotte moeten we de presentatie van de pilot afwachten.

Fred Bohlmeijer
Iets nieuws onder de zon bij onze gemeente? Ik dacht het niet. Sylvia, ik hoop dat jullie in staat zijn om op termijn het verschil te maken.

Sylvia Hamerslag
Fred Bohlmeijer Daar zijn we hard mee bezig en dat hoop ik ook.

Harrie Dongen Van
Hoezo, de belastingbetaler betaald? In het oerwoud van regelgeving wordt er door de interne controle een paar oneffenheden gevonden. Niets meer, niets minder! Waar gewerkt wordt. wordt wel eens een foutje gemaakt en daarom hebben we daar een interne controller voor. Het is wel heel goedkoop om dit soort verhalen zo op te blazen.

Jan Noorman
Ja, volgende week ga je naar je werk, zit er een briefje op de deur, verplaatst naar Willemsoord.

Jeroen Bodewus
Jan Noorman Enig idee waarom die interne controle er is?

Sylvia Hamerslag
Een foutje.
Nou ik mag dan goedkoop zijn, het staat jou gekleurd, dat je zo lichtzinnig met deze berichtgeving omgaat.

Cor Zegt
Harrie Dongen Van Oneffenheden, zegt u. Ruim 1.2 miljoen oneffenheden. WOW, zeg.

Brigitte Teerenstra
Harrie Dongen Van Het stinkt!!

Harrie Dongen Van
Begrijpend lezen.

Margareth Riemens
Cor Zegt Klopt Cor, en als je dan bedenkt, dat het nog geen 1% is van… Met hoeveel geld er eigenlijk gewerkt wordt!

Fred Kwast
Harrie Dongen Van Ik noem 1.2 miljoen geen oneffenheid, of een foutje. Eerder een beste bobbel.

Fred Kwast
Sylvia Hamerslag Net zoals met hun kiezers. Die plakten ze ook als een oneffenheid achter het behang.

Jeroen Bodewus
Sean Smook Ik weet het. Daarom is het ook volstrekt voorbarig om te vertellen, dat de belastingbetaler dit gaat betalen.

Fred Kwast
Jeroen Bodewus De belastingbetaler betaalt dit al. Het is namelijk een controle over gedane zaken met belastinggeld.

Jeroen Bodewus
Fred Kwast Dat zeg je goed. Het is een controle. Wacht even af, of en hoe het hersteld kan worden. Praat pas daarna over hetgeen de belastingbetaler (eventueel!) moet betalen.

Rob Kalkman
Helemaal mee eens, Harrie. Het kan theoretisch zelfs geld besparen, omdat de (verplichte) aanbesteding procedure, en daaropvolgende implementatie van een ander systeem, ook geld kost.

Jos Kuijpers
Helaas als wij als burger een foutje maken, hangen ze ons financieel aan de hoogste boom (belastingdienst).

Sylvia Hamerslag
Dus nu gaat de discussie over, of de belasting betaler het al betaald heeft, of moet gaan betalen. Nee, echt.

Albert Hoef van De
Harrie Dongen Van Een paar oneffenheden, lijkt mij toch een serieus bedrag en in welke richting je het ook draait, het wordt betaald door de belasting betaler en niemand anders of heeft de Stadspartij een eigen geldpers?

Harrie Dongen Van
Albert, je laat je op het verkeerde been zetten. Het gaat om een paar maatregelen, die wij sowieso zouden moeten uitvoeren en ten goede zijn gekomen aan deze stad en haar inwoners. Uit interne controller is nu gebleken, dat het bijvoorbeeld anders had moeten worden aanbesteed. Nou prima, daar leert de organisatie weer van, maar het kost geen extra geld, zoals mevrouw Hamerslag u wilt doen geloven. Niet meer, niet minder.

Koos Slootweg
Natuurlijk worden er fouten gemaakt, waar gewerkt wordt. Maar om trots te zijn op een foutje van 1,2 miljoen geeft mij te denken. Als hier al zo makkelijk over wordt gedaan, hoe kan ik er dan zeker van zijn, dat er straks niet nog grotere fouten worden gemaakt, die ten laste komen van de belasting betaler. Word er zo gemakkelijk gedacht over de besteding van andermans geld. Het is tenslotte geld van de burgers, dat hiervoor gebruikt wordt.

Jeroen Bodewus
Er wordt niet makkelijk over gedaan. Daarom is ook die controle nodig.

Lodewijk Lasschuijt
De verantwoordelijke Wethouder en zijn ambtenaren hebben gewoon zitten snurken. Dit is geen oneffenheid, maar een grove fout.

Hans Meeuwsen
Lodewijk Lasschuijt Een “winterslaap” is er niks bij !!!!

Albert Hoef van De
Lodewijk Lasschuijt Dat heb je met een raad, die zich bedient van allerlei subcommissies. Hoeven zij het alleen te ✍️.

Hans Meeuwsen
Wethouder Welterusten!!

Wethouder welterusten!! (foto Facebook)

Lodewijk Lasschuijt
En de Wethouder, hij snurkte voort.

Maureen Korver-Avis
Nu ben ik antiek blond en heb totaal geen verstand van dit gebeuren. Het enige, dat mij opvalt tijdens het lezen van deze brief is, er zijn vier fouten gemaakt en de interne controller is nog niet gereed? Komt er nog meer naar boven?

Jeroen Bodewus
Maureen Korver-Avis Dat hangt er van af. Precies daarom wordt er gecontroleerd.

Jan Noorman
2019 was eigenlijk het eerste jaar voor dit College en een vrij rustig jaar, wordt het nog wat de komende drukke jaren? 😉

Marc Nihot
Raadslid Harrie Dongen Van noemt de 1,2 miljoen oneffenheden. Het gaat hier in één zaak om de overtreding van de participatie wet en de fiscale regels. Twee zaken, waar de aanbesteding regels zijn overtreden. En één zaak onrechtmatige staatssteun.
Dit zijn geen oneffenheden, maar wetsovertredingen!
Het wordt tijd, dat raadsleden hun controlerende taak gaan uitvoeren. Hielen likken hoort daar niet bij!

Albert Hoef van De
Marc Nihot Hierin ik mij direct in vinden.

Kees Visser
Interne controle vindt plaats om te controleren, of wij bij het verstrekken van subsidies of bij inkoop of aanbestedingen de juiste (interne) regels volgen.
De 1,2 miljoen is gewoon ingezet voor de doelen en overgemaakt naar die partners, die samen met ons die doelen realiseren.
Onrechtmatig” betekent niet, dat de bedragen foutief zijn overgemaakt of niet doelmatig zijn ingezet.
We leren juist, dat we processen van subsidie verstrekken, inkoop en aanbesteding doen op de manier, waarop we het hebben omschreven in onze eigen verordeningen.
Het heeft dus niets te maken met het overtreden van de wet, maar met het niet juist gebruiken van onze eigen interne regels.
Het proces van interne controle is er juist voor ingericht om processen intern te verbeteren, regels aan te scherpen of te evalueren. Soms zijn bestaande regels onduidelijk of zelfs onuitvoerbaar.
De raad en de eigen auditcommissie hebben juist gevraagd om de interne controle aan te scherpen, zodat we daar van kunnen leren.
Nogmaals in alle gevallen is het geld gewoon ingezet, waar het voor was bedoeld en is er ook een dienst voor geleverd aan onze inwoners.
100% voorkomen, dat er bij alle inkoop en aanbestedingstrajecten, en bij alle subsidies, die we verstrekken de juiste regels worden nageleefd, is onmogelijk.
Daarom mag je ook 1% van de totale begroting (al het geld, dat we jaarlijks uitgeven) afwijken.
Binnen die marge zal de (externe) accountant gewoon een goedkeurende accountantsverklaring afgeven bij de opgestelde jaarrekening.
Het is juist sterk, dat de organisatie zelf intern afwijkingen constateert en niet daar op gewezen hoeft te worden door de accountant, die als externe partij de jaarrekening controleert. Feitelijk zeg je daarmee, dat je niets te verbergen hebt.
1,2 miljoen is veel geld, maar nogmaals het is niet (verkeerd) over de balk gegooid en gewoon “doelmatig” uitgegeven.
Op een begroting van circa 208 miljoen praten we nu over een afwijking van 0,6%.
Als bij een subsidie verstrekking geen “staatssteun toets” is uitgevoerd hoeft dat helemaal niet te betekenen, dat de subsidie niet verstrekt had mogen worden.
Of dat de subsidie geen nut heeft gehad.
Er is ook helemaal geen wet overtreden, maar een eigen interne regel over het hoofd gezien bij deze specifieke subsidie.
Raadsleden worden door de eigen interne controle, de externe controle door de accountant en het advies van de eigen auditcommissie juist prima in positie gebracht om hun eigen controlerende rol uit te voeren.
Niet tijdig, volledig en transparant rapporteren zou juist de raad die mogelijkheid ontnemen.
Juist door open te communiceren over de bevindingen van de eigen interne controle betekent, dat de eigen organisatie “in control” is en zelf afwijkingen op kan sporen.
De accountant kan naar aanleiding van onze en eigen bevindingen advies geven of aanbevelingen doen. Deze kan de auditcommissie dan overnemen en bij het aanbieden van de jaarrekening meegeven aan de raad.
Dit alles om er als gemeentelijke organisatie beter, slimmer en effectiever van te worden.
Beter regels op te kunnen stellen en daar waar nodig aan te passen of te verduidelijken.

Marc Nihot
Interne controle is goed, alleen vertelt deze Wethouder halve waarheden.
We hebben het hier over wetgeving, die gemaakt is door de landelijke en EUropese overheid. Dit zijn geen regeltjes, die gemeente Den Helder zo maar naar eigen hand mogen zetten, en afdoen als interne regeltjes.
De wetgeving bepaalt hoe aanbestedingstrajecten moeten worden ingezet. De wetgeving heeft bepaald, dat iedereen zich aan de participatie wet moet houden, En de wetgeving heeft bepaald of iets ongeoorloofde staatssteun is of niet.
De gemeente dient er alleen voor te zorgen, dat deze wetgeving niet wordt overtreden.
Het bedrag van 1.2 miljoen EUro zal best gebruikt zijn voor de doelen, waarvoor het bedrag was gereserveerd.
Het gaat in dit geval om een overtreding van de aanbesteding regels. Door deze overtreding kan het zo maar zijn, dat de verkeerde partij de aanbesteding heeft gewonnen. Of er langer van profiteert dan is toegestaan. En zoals in Den Helder vaak gebeurt, dat bevriende partijen worden bevoorrecht.
Bij overtredingen van de participatie wet door overheden, in dit geval van de gemeente, moet je oppassen. Vaak gaat dit samen met de overtreding van de privacy wetgeving, waarbij “partners” informatie krijgen, die niet aan deze partijen had mogen worden verstrekt. Waarbij in dit geval ook nog eens fiscale regels zijn overtreden.
De opmerkingen, die gaan over staatssteun, zijn helemaal opmerkelijk.
Er is ook helemaal geen wet overtreden, maar een eigen interne regel over het hoofd gezien bij deze specifieke subsidie.”
Als bij een subsidie verstrekking geen “staatssteun toets” is uitgevoerd hoeft dat helemaal niet te betekenen, dat de subsidie niet verstrekt had mogen worden.
Of dat de subsidie geen nut heeft gehad.
Met andere woorden: wat kan ons het schelen, dat we onrechtmatige staatssteun hebben verleend. Want de partij, die het heeft gekregen, was er heel gelukkig mee.
Onrechtmatige staatssteun is geen klein vergrijp. Met onrechtmatige staatssteun worden andere partijen onevenredig benadeeld. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag en het doel kan onrechtmatige staatssteun enorme schadeclaims tot gevolg hebben.
En een “staatssteun toets” vergeet je echt niet als je staatssteun wil verlenen. Want de wetgeving omtrent staatssteun is heel scherp, waarbij slechts enkele vormen van staatssteun zijn toegestaan. Onder hele strikte voorwaarden.
Conclusie: De Wethouder is weer eens niet geloofwaardig, maar het is een compliment waard, dat hij in het openbaar heeft willen reageren.
PS
Kees, als je me van repliek wil dienen, ga je gang. Maar leg dan ook even uit waarom jullie als College, schijt hebben aan de mening van alle burgers over onderwerpen, zoals bij het stadhuis.

Jos Kuijpers
Jos Kuijpers Een eigen interne regel over het hoofd gezien, bewust of onbewust, alles dient toch goed gelezen te worden, wij als burger worden afgestraft als wij als excuus zeggen: sorry, over het hoofd gezien.

Sylvia Hamerslag
Dank je wel, Kees, voor je uitvoerige uitleg. Toch blijf ik erbij, dat ik niet zo blij ben met deze berichtgeving (uiteraard de openheid van zaken wel, ga daar vooral mee door).
Direct kwam bij mij de gedachte, dat aanbestedingen, die fout gaan, maken, dat er altijd andere partijen de dupe zijn als dat naar buiten komt hang(t)en er weer een rechtszaak(en) boven ons hoofd, verder kan ik mij vinden in de reactie hierboven van Sylvia Hamerslag.

Jos Kuijpers
Ook dat!

Kees Visser
Sylvia Hamerslag Zal je niet eerst beter de bevindingen van je eigen accountant (aangesteld door de raad) en de adviezen van je eigen audit commissie afwachten, voordat jezelf al conclusies trekt?

Sylvia Hamerslag
Kees Visser Ongelooflijk deze reactie.

Cor Zegt
Kees Visser, zou je niet een beetje opletten wat je met andermans geld doet en je eigen regels volgen? Dit is toch wederom een klucht, havenbedrijf, Kooyhaven, schouwburg , stadhuis en nu dit weer. Hebben jullie wel genoeg grafiet poeder op de schouders zitten? Je doet hier nu FF alsof het normaal is en het gepeupel er niks van snapt en z’n snater moet houden.

Kees Visser
Sylvia Hamerslag Waarom is mijn reactie “ongelooflijk? Dit is gewoon de normale planning & controlcyclus, die de raad bij het vaststellen van de jaarrekening van de gemeente volgt?

Kees Visser
Cor Zegt Het is inderdaad “normaal,” dat je bij een interne controle zaken aantreft, die beter kunnen, of waarbij regels beter gevolgd hadden kunnen worden. Juist om er van te leren. Juist om op die manier beter op de centjes te kunnen passen.

Cor Zegt
Kees Visser Het valt mij op, dat bijna geheel Den Helder het een meer dan rare gang van zaken vindt iedereen, behalve jij en de heer Van Dongen, typisch.

Margareth Riemens
Kees Visser Je schoffeert hier gewoon een raadslid, met de beginnende woorden “zou je niet eerst“. Als dit de gangbare toon is, bij een discussie, waar partijen het niet met elkaar eens zijn, dan vind ik dit zeer beschamend.

https://www.facebook.com/groups/125989665410796/permalink/140182940658135/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=staatssteun
https://robscholtemuseum.nl/?s=onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Reus
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-advocaat-RobScholte-eist-vernietiging-koopcontract-postkantoor-advocaten-Scholte-we-willen-niet-over-geld-praten/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-gemeente-onrechtmatig-jegens-RobScholte-de-telegraaf-gemeente-mocht-onderhandeling-niet-afbreken-rechtspraak-nl-gemeente-handelde-onrechtmatig/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-postkantoor-blijft-in-handen-van-tuin-anp-Scholte-eist-schadevergoeding-van-DenHelder-delano-weltevreden-gigantische-schadeclaim-tegen-gemeente/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-advocaat-van-RobScholte-vindt-dat-gemeenteDen-Helder-de-kunstenaar-met-een-fooi-wil-afschepen-voor-fooi-moet-je-in-de-horeca-zijn/

Geen staatssteun (files.vng.events)

Geen staatssteun (foto files.vng.events)

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-Koen+Schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-Helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeenteDenHelder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-Burgemeestermr-Koen+Schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-Rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeenteDenHelderontvangstbevestiging-van-WOB-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-WOB-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-Rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan–Koen+Schuiling-22-september-2015gemeenteDenHelderbrief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeenteDenHelder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-DenHelder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeenteDenHelder-advies-aan-Schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-Helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-DHS-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/Helderse-courant-DHS-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeenteDenHelder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-Helders-College-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-DenHelder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-DHS-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-Frans-Buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-DHSgemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

1 Comment

  1. Met andere woorden, als er bijna 2 miljoen aan onrechtmatige uitgaven niet onder het tapijt te schuiven zijn, dan krijgt de gemeente toch nog een goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid….

    Herhaling: Dit is het Romeinse Rijk vlak voor de val. Sla lang houdbaar voedsel, toiletpapier etc. en een waterfilter in.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image