Delano Weltevreden – Advocaat Rob Scholte eist vernietiging koopcontract postkantoor + Advocaten Scholte: ‘We willen niet over geld praten’

Advocaat Rob Scholte eist vernietiging koopcontract postkantoor

Scholte betwist geldigheid koopcontract postkantoor

Den Helder – De advocaten van kunstenaar Rob Scholte gaan de rechter vragen de koopovereenkomst tussen de gemeente Den Helder en bouwbedrijf A. Tuin voor het postkantoor te vernietigen.

Volgens advocaat Benno Friedberg is er sprake van ongeoorloofde staatssteun: “Het pand is voor 650.000 euro aan Tuin verkocht. In de notariële akte staat, dat Tuin 326.000 euro heeft betaald en dat de gemeente hem voor het restant, 324.000 euro, een lening verstrekt. De gemeente heeft steeds gezegd, dat het pand aan Tuin is gegund op basis van de openbare inschrijving. Maar in de voorwaarden stond niets over de mogelijkheid van een geldlening. Tuin is dus bevoordeeld ten opzichte van andere gegadigden. Rob Scholte wilde het pand ook kopen, maar de gemeente heeft hem niet dezelfde mogelijkheid geboden. Er was dus geen sprake van een gelijk speelveld. De gemeente heeft onrechtmatig gehandeld. Wij gaan de rechter daarom vragen de koopovereenkomst te vernietigen.”

Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld: “Van een lening of staatssteun is geen sprake. De gemeente moest vóór levering asbest uit het pand verwijderen. Nadat over de koop overeenstemming was bereikt, is gebleken, dat sanering ná levering om praktische redenen voor alle partijen voordeliger is. Daarom is een aanvullende overeenkomst gesloten. Op grond daarvan ontvangt de gemeente een deel van de koopprijs voor de sanering en een deel erna. De notaris heeft ervoor gekozen om het nog te betalen bedrag in de akte op te nemen als een geldlening. Voor dat bedrag heeft Tuin een bankgarantie gesteld.”

Maarten de Wit (advocaat bij AKD) is gespecialiseerd in Europees en mededingingsrecht: “De centrale vraag hier zal zijn, of de gemeente de projectontwikkelaar een voordeel verschaft, indien zij hem een lening zou verstrekken ten behoeve van de aankoop. Zonder de details van deze zaak precies te kennen, komt het in de praktijk vaak aan op de beoordeling, of de lening onder door een bank onder vergelijkbare voorwaarden zou zijn verstrekt. Als bijvoorbeeld een gepaste rentevergoeding en/of voldoende zekerheden zijn gevraagd, hoeft geen sprake te zijn van verboden staatssteun.”

Noordhollands Dagblad, 3 november 2018, 11:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181103_18658221/advocaat-rob-scholte-eist-vernietiging-koopcontract-postkantoor

Advocaten Rob Scholte: ’We willen niet over geld praten’

Rob Scholte en diens advocaten willen met de gemeente Den Helder niet praten over geld, maar over de terugkeer van het Rob Scholte Museum in het voormalige postkantoor.

Dat benadrukken Benno Friedberg en Judith Mahn, advocaten van Rob Scholte. Verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters wil niet met hen praten, omdat het gesprek volgens hem zal gaan over geld. “Dat is niet in het belang van de gemeente Den Helder”, vindt Wouters. Hij denkt, dat het handiger is om de rechter uitspraak te laten doen. “Als de rechter zegt, dat we moeten betalen, weet ik waarvoor we moeten dokken.”

Advocaat Judith Mahn vindt het opmerkelijk, dat de wethouder een uitgestoken hand niet pakt. Friedberg: “Ik kom weinig politici tegen, die niet in gesprek willen om problemen op te lossen. De overheid hoort toch in gesprek te blijven met de burgers? Dit neigt naar onbehoorlijk bestuur. Alle uitspraken van de wethouder, dat hij wil de-escaleren zijn dus voor de bühne. Waar is hij nou eigenlijk bang voor? Dat hij wordt geconfronteerd met een oplossing? Hij denkt, dat wij willen praten over geld, maar wij willen het daar helemaal niet over hebben. Wij willen praten over de terugkeer van het Rob Scholte Museum in het postkantoor. Niemand kan betwisten, dat Rob Scholte van grote toegevoegde waarde is voor elke stad, waar hij zich in zou vestigen. Hij wil graag in Den Helder zijn museum heropenen. Kunstenaars zijn geïnteresseerd in kunst, niet in geld. De woonruimte van het gezin Scholte was absoluut niet luxe, het zat zelfs onder IKEA niveau. Als mijn cliënt het voor het geld deed, was hij naar New York gegaan, niet naar Den Helder. We waren laatst in Antwerpen, bij de opening van een tentoonstelling over zijn werk. Mensen waren er speciaal naartoe gekomen voor zijn handtekening. Ongelooflijk. Dat zie je bij topvoetballers en popsterren. Veel mensen in Nederland hebben geen idee hoe bekend Rob Scholte is. Het is niet iemand, die een tekeningetje voor op de muur heeft gemaakt.”

Bodemprocedure

De Amsterdamse advocaat wijst er op, dat de gemeente niet echt in een voordelige positie zit. “De rechtbank heeft in de bodemprocedure gezegd, dat Rob Scholte huurder was, hij had dus geen gebruiksovereenkomst, zoals de gemeente steeds heeft beweerd. Een huurder kun je er niet uit zetten, omdat hij een onbetaalde energierekening heeft. Dat zijn servicekosten. Rob Scholte heeft keurig voldaan aan de huurvoorwaarden, die de gemeente hem heeft opgelegd. Zoals het houden van exposities.”

Wat als de rechter zegt, dat de gemeente het pand niet had mogen ontruimen. Wat als de wethouder dan wel wil praten. Staan jullie dan open voor een gesprek? “Dat dacht ik toch niet”, zegt Friedberg. “Als wij nu overeenstemming kunnen bereiken over de terugkeer van het Rob Scholte museum, is dat voor alle partijen goed. Maar de wethouder neemt het risico door een gesprek te weigeren. Dat risico neemt hij niet met z’n eigen geld, maar met overheidsgeld. Als Rob Scholte van de rechter gelijk krijgt, komt er een schadeclaim. En dan hebben we het over een bedrag met zes nullen.”

Noordhollands Dagblad, 3 november 2018, 11:09

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181103_36940186/advocaten-rob-scholte-we-willen-niet-over-geld-praten

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=koopcontract
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benno+Friedberg

3 Comments

  1. Ik kan er nauwelijks de juiste woorden meer voor vinden; dit is toch werkelijk een totale vervalsing van een met regels omschreven tender-verkoop lijkt mij, CORRUPTIE van de gemeentelijke overheid dus.

  2. @Judge X. Helaas knallen wij af en toe keihard tegen elkaar aan. Bij mij blijft daar overigens nooit iets van hangen. Als ik -zeker gezien uw maatschappelijke positie- op de inhoud van bovenstaande mail af ga, kan ik alleen maar concluderen hier is een moedige en waarheidlievende vent aan het woord. Respect!

  3. Het gaat hier niet alleen om de uitgestoken hand van Rob Scholte, maar om een opdracht van het Gerechtshof. In een van de vele procedures die er lopen, heeft het Hof de gemeente Den Helder nadrukkelijk opgedragen, om het gesprek aan te gaan met Scholte. Zogenaamd in het belang van de gemeente Den Helder weigert wethouder Wouters dat…. Laat het even tot je doordringen. Deze houding is nu juist in het belang van Rob Scholte, die daardoor steeds sterker komt te staan (voor zover dat nog kan). Ook achter het schofferen van het gerechtshof zit niets anders dan de woede van stadhouder Schuiling. Die gaat Den Helder de artikel 12 status opleveren. Begrijpt u de zaak Scholte niet meer? Ik zal hem in enkele woorden uitleggen. Schuiling voelt zich beledigd door Scholte, kosten voor de burger: 8 miljoen euro.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.