Redactie DHA – Postkantoor blijft in handen Tuin + ANP – Scholte eist schadevergoeding van Den Helder + Delano Weltevreden – ’Gigantische schadeclaim’ + Nieuws 24 uur – Schadevergoeding

Postkantoor blijft in handen van Tuin

Den Helder – De rechtbank in Alkmaar heeft woensdagmiddag een uitspraak gedaan in het geschil tussen gemeente en Rob Scholte, over de vermeende overeenstemming tussen de heer Scholte en de gemeente Den Helder. Het postkantoor blijft in handen van Tuin, ondanks dat het afbreken van de onderhandelingen door de rechter als onrechtmatig wordt beoordeeld.

De rechtbank in Alkmaar heeft geoordeeld, dat geen sprake is van een overeenkomst tussen Scholte en de gemeente Den Helder en dat er geen sprake is van staatssteun. Wel is de rechtbank van oordeel, dat de kunstenaar niet hoefde te verwachten dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken, waardoor het afbreken van de onderhandelingen door de rechtbank als onrechtmatig wordt gekwalificeerd. Een bevel om de onderhandelingen voort te zetten, zoals Scholte had gevraagd, heeft de rechtbank echter niet gegeven. Dat is niet mogelijk, omdat het pand al is verkocht en geleverd aan een ander.

Firma Tuin heeft intussen een aantal concepten gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Ook is de gemeente al gestart met de voorbereidingen voor de asbestsanerings-werkzaamheden. Met als doel, dat ook dit gebouw in het stadshart opgeknapt wordt. Wethouder Michiel Wouters: “Het college betreurt het, dat er diverse malen de gang naar de rechter is gemaakt. In de komende tijd zullen we het vonnis bestuderen om te kijken wat de eventuele vervolgstappen van de gemeente zijn.”

Den Helder Actueel, 23 januari 2019 – 18:15

Reacties:

RB
23 januari 2019 at 18:23
hè hè kan nu dan eindelijk dat boek dicht?

e
24 januari 2019 at 09:42
Ik denk eerder , dat er nog een paar hoofdstukken bij komen.

Flyer
25 januari 2019 at 07:32
Was het maar waar… maar denk dat dit nog wel lang gaat duren

Dick Berts
23 januari 2019 at 18:24
“Postkantoor blijft in handen van Tuin”. Wat een rot kop. Den Helder handelde onrechtmatig jegens Scholte, dat is de kern. Daarmee is Den Helder schadeplichtig geworden. Dit gaat miljoenen kosten. Schuiling kan zich slechts nog een stacaravan op Willemsoord veroorloven,

Dick Berts
23 januari 2019 at 18:30
Den Helder kan zijn nieuwe stadhuis nu echt wel vergeten. Het feit dat de rechtbank het handelen van de gemeente tot onrechtmatig heeft bestempeld, brengt namelijk een schadevergoedingsplicht met zich mee. Ik citeer “Onrechtmatige daad” van Wikipedia: “Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht. Is de gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: het recht van de schuldeiser op een schadevergoeding, en de verplichting van de schuldenaar om deze te voldoen. De rechtsbetrekking tussen schuldenaar en schuldeiser(s) wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad”. Het bedrag van de schadevergoeding wordt in onderhandelingen of in een nieuwe rechtszaak vastgesteld. Maar de schadevergoedingsplicht is nu al een feit.

Ronald Boutkan
23 januari 2019 at 18:34
Ik heb uiteraard nadere vragen gesteld, gericht op schadeclaim wegens onrechtmatig handelen. Zodra dat antwoord er is maak ik er uiteraard melding van.

Dick Berts
23 januari 2019 at 20:31
Ronald, ik betreur jouw kop boven dit stuk in hele hoge mate. De rechtbank Noord Holland kopt zelf in haar berichtgeving dat Den Helder onrechtmatig jegens Scholte heeft gehandeld. Dat wordt nog eens zwaar versterkt door de niet mis te verstane wijze waarop het bericht van de rechtbank wordt afgesloten; https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Den-Helder-handelde-onrechtmatig-tegenover-Rob-Scholte.aspx

RB
23 januari 2019 at 20:39
mankeert toch niets aan de kop?

Andrea
24 januari 2019 at 14:31
Het duurt nog al voor de gemeente reageert op een vraag van een journalist. Er van uitgaande dat de vraag bij de gemeente is ingediend.

Andrea
30 januari 2019 at 18:03
@redactie, het blijft wel ijzig stil aan zijde van de gemeente. Al reactie gehad op de vragen?

Henk van Kuijk
23 januari 2019 at 18:41
Met andere woorden: B&W hadden gewoon geen zin om aan Scholte te verkopen. En wel zin om aan vriendje Tuin te verkopen. Met wie ze veel zaken doen, o.a. op Willemsoord bv, bedrijf van de gemeente. Het aloude nepotisme ten voeten uit. Vriendjespolitiek die de Raad dient te stoppen, vandaag. Als ze integer zijn. Maar ja, de fractieleider van de grootste partij heeft weer zakelijk belang bij een stadhuis op Willemsoord, en zo gaat het maar door. Een referendum moet ze dwingen zuiver te handelen. Nog beter is eindelijk te stoppen met dwaze megalomane plannen waar geen geld voor is, dan is er geen duur referendum nodig. Gewoon structureel inspraak invoeren voorafgaand aan ingrijpende plannen (en niet schijn, zoals bij de stationslocatie en Kolderbolder). En verantwoord financieel beleid. En een fractieleider die belangen verstrengelt moet uiteraard opstappen. Het zou absurd en schandalig zijn als hij – die garen spon bij verzet tegen nieuw stadhuis – nu een referendum tegen zou houden. Overigens, de flinke schadevergoeding die Scholte ongetwijfeld zal eisen komt rechtstreeks voort uit de vriendjespolitiek. En gaat ten koste van de echte noden in de stad. Hij komt Scholte wel toe. Nog los van de uitzetting die ook vermeden had kunnen worden, bij het afronden van de onderhandelingen.

e
26 januari 2019 at 14:17
Henk, naast jou ingezonden brief in het NHD , staat er ook èèn van Bernard Fritsche . Interessant , hoe hij over de plaatsing van het stadhuis op Willemsoord denkt.

SVB
23 januari 2019 at 19:08
Het is maar de vraag of Rob hier echt recht heeft op een schadevergoeding, bij NHD wordt er toch redelijk gehakt gemaakt van zijn standpunten…
gelukkig sleept Henk er al weer van alles aan de haren er bij… we weten het, de burgemeester is een corrupte lul en ze wilde niet naar je luisteren bij de bolder en het gemeentehuis. maar dit gaat over Rob en de gemeente, alle overige dingen kan je bij overige artikelen kwijt.

Dick Berts
23 januari 2019 at 19:16
De rechtbank heeft vooralsnog inderdaad niet alle argumenten van Scholte overgenomen, maar TOCH ook vierkant, zwart op wit en in naam der Koning uitgesproken, dat Den Helder onrechtmatig jegens Scholte heeft gehandeld. De door iedereen zwaar onderschatte betekenis daarvan is, dat Den Helder schadeplichtig is. Onrechtmatig en schadeplichtig zijn juridisch gezien namelijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. U gaat de leugens van Schuiling ca pas doorzien, als u straks een verdubbelde aanslag gemeentelijke belastingen op de mat krijgt. Die komt er geheid aan.

RB
23 januari 2019 at 19:27
welke instantie gaat over de hoogte van zo’n schadevergoeding?

Dick Berts
23 januari 2019 at 19:51
De rechter in een volgende procedure, maar die zal de betrokken partijen altijd eerst met klem oproepen om er onderling uit te komen. Daarom vinden er voorafgaande aan zo’n rechtszaak bijna altijd uitgebreide onderhandelingen plaats. Lopen die vast, dan wordt de zaak door de rechter beslist. Dit is overigens nog niet het einde van het verhaal hoor. Er staan nog meer rechtszaken op de rol. En voetje voor voetje zal het maffiose gedrag van Den Helder steeds meer worden blootgelegd. Bewijstechnisch valt dat niet mee, tegen zo’n aalgladde en machtige gemeente. Maar Scholte gaat dit uiteindelijk winnen. Dit vonnis is opnieuw een zeer forse winst voor Scholte, ook al zal iedereen dat natuurlijk weer proberen te ontkennen.

Sigmund
23 januari 2019 at 20:31
Ten eerste is het nog maar helemaal de vraag, of het “onrechtmatige” karakter in hoger beroep stand zal houden.
Ten tweede zal de schadevergoeding waartoe de gemeente mogelijk zal worden verplicht niet meer dan een fractie bedragen van de schade die Dick Berts kennelijk denkt dat Scholte door de “onrechtmatige” handeling van de gemeente heeft geleden. Ik kan dit vonnis dan ook zeker NIET zien als een “zeer grote winst voor Scholte”, behalve misschien in moreel opzicht (maar daar koop je helaas geen brood voor).

Dick Berts
23 januari 2019 at 20:56
Beste Sigmund, dit is toch geen eerlijk commentaar van je. Inderdaad de gemeente kan in hoger beroep en dat gaan ze doen ook. Met ons belastinggeld kunnen ze doorprocederen totdat Scholte aan de bedelstaf is vanwege de mega kosten van dit soort procedures. Als Scholte het financieel nog redt, kan hij echter ook in hoger beroep. Waarom heb je het daar niet over? Misschien komen alle mega maffiose praktijken rondom deze verkoop dan in nog vollere omvang naar boven. Hoe moeilijk het ook is om alle aalgladde rattenstreken van een machtige gemeente en al zijn vriendjes te bewijzen. Denk daar eens over na. Het erge is, dan de iedereen kan weten hoe het zit in deze stad. Mits je liefde voor de waarheid groter is dan je neiging tot vriendjespolitiek.

e
24 januari 2019 at 09:56
De gemeente kan ook geen Victorie kraaien. En dat weten ze zelf ook . Anders ga je het vonnis niet nog een keer bestuderen om eventuele vervolg stappen te ondernemen. Zoiets doe je niet als je er van overtuigt bent gewonnen te hebben. In ieder geval aannemers bedrijf Tuin krijgt ook een schafeclaim aan zijn broek , wegens onrechtmatige verrijking. VOLGENDE HOOFDSTUK IN DEZE KLUCHT.

Henk van Kuijk
23 januari 2019 at 19:18
SVB: 1. De rechter maakte juist geen gehakt van zijn standpunten, voor de tweede maal; 2. Je hebt nog niet door dat de kern vriendjespolitiek is.

Dick Berts
23 januari 2019 at 19:38
En dan nog wethouder Michiel Wouters die het bestaan heeft om te roepen, dat hij in deze zaak niet voor rechtvaardigheid gaat, maar dat hij alleen maar geld voor Den Helder probeert te besparen. Niet alleen onmenselijk, maar ook onmetelijk dom. Uiteindelijk gaat juist zo’n totaal onrechtvaardig uitgangspunt je altijd veel geld kosten. Bovendien verergert dit het morele verval en de afgrijselijke vriendjespolitiek in het Palermo aan het Marsdiep.

Hans
24 januari 2019 at 07:54
Dickie dickie en henkie henkie, ze draaien weer met hun bekrompen geesten hun favoriete plaatje af.
Je moet je afvragen of je deze lieden niet tegen hun zelf in bescherming moet nemen.
Maar ga nu een terug naar de aanleiding, een huurder die voor een appel en een ei in een pand van de gemeente zit. Daar volgens afsrpaak niet mocht wonen, toch gedaan. Vervolgens blijkt dat deze huurder lak heeft aan de veiligheidseisen die gelden voor het wonen. ( brandveiligheid was ver te zoeken) De gemeente spreekt de huurder hier op aan, maar dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot.
Huurder die tijdelijke overeenkomst heeft moet verhuizen, maar wil dit niet. Nee hij wil blijven huren nagenoeg gratis. Huurder werkt niet mee aan oplossingen en wil het pand voor nog minder dan een appel en een ei overnemen.
De garantie dat deze huurder zijn afspraken nakomt is nihil, de kans dat het pand een parel voor de stad wordt is nihil.
Het gaat huurder alleen om voor zo min mogelijk kosten te wonen en te werken.
Ik zou dickie en henkie willen vragen om te kijken of ze dit ook voor elkaar krijgen.
Overigens is het te gek voor woorden dat Henkie en Dickie smullen bij het vooruitzicht dat de gemeente een grote schade vergoeding zouden moeten betalen aan deze kunstenmaker. Henkie en Dicke begrijpen blijkbaar niet dat zij hier dan ook aan mee betalen. (Zo zielig)

e
24 januari 2019 at 08:16
Over een zielige vertoning gesproken ! Kijk eens naar u zelf ! . Op een normale manier een discussie voeren , is u vreemd. Een discussie , begint men niet met een vernedering /kleinerende opmerkingen naar de tegen partij toe. Dan heeft u bij voor baat al verloren , zo ook in deze .

RB
24 januari 2019 at 15:27
iets met pot en ketel….

Ad
24 januari 2019 at 22:04
maar heeft wel gelijk
daar schijnen sommige figuren van de scholte fanclub maar moeilijk tegen te kunnen

Dick Berts
24 januari 2019 at 08:31
De rechter heeft uitgesproken dat de gemeente zich zwaar heeft misdragen jegens Rob Scholte. Kennelijk betekent dat niets voor u. Wat mij nog het meeste verbaast, is dat uw geweten kennelijk geheel wordt aangestuurd door geld. Wat u geld kost is onrechtvaardig en wat u geld oplevert is rechtvaardig…..Zelf ben ik alleen maar blij als iemand die zwaar door de gemeente te grazen is genomen, daarvoor gecompenseerd wordt. Ook als mij dat zelf geld kost en ook als het geen vriend van me is..

Andrea
24 januari 2019 at 11:59
Volgens mij klopt er helemaal niets van uw lezing Hans.
Brandveiligheid is verantwoording van de Verhuurder (gemeente).
Woonvergunning is afgegeven aan huurder door gemeente.
Bod van huurder was even hoog als huidige koper.
Dat huurder afspraken niet zou nakomen is smaad
Dat huurder voor zo min mogelijk lasten wil hebben, dat wil iedereen.
Dat uw gewenste Stadhuis nu niet door kan gaan, en het gereserveerde geldt daarvoor naar schadeclaim Scholte gaat, heeft de gemeente te danken aan hun eigen onrechtmatig handelen.

lezer
24 januari 2019 at 23:00
Iemand die zo denigrerend mensen aanspreekt (aanschrijft) is geen reactie waardig. Dus gewoon die Hansie pansie negeren. Sowieso mensen die deze mistoestand goed en recht proberen te praten deugen niet. Over het bodemloze putverhaal van subsidies naar het pompgemaal hoor je ze niet.. Want tegen Rob Scholte aantrappen, die wél met zijn museum veel potentie bracht om bezoekers naar Den Helder aan te trekken, is gemakkelijker. Heel zielig!
Reply

RB
24 januari 2019 at 23:12
hij bracht op papier misschien potentie maar dit is in die 7 jaar dat hij het postkantoor in gijzeling heeft gehad nog nooit een omgezet in reëel grote bezoekers aantallen dus wie houd wie nu voor de gek…

lezer
24 januari 2019 at 23:23
RB, u heeft zichzelf hier al vaker als de grote hater van o.a. Scholten bewezen. Ook constant tegen hem “aangeschopt”. Heeft u nog een punt over de subsidies van het pompgemaal?

Andrea
24 januari 2019 at 23:31
Hij had meer bezoekers dan het zwaar gesubsidieerde reddingsmuseum. waarschijnlijk was het aantal bezoekers ook wel verder gegroeid als de gemeente niet had tegengewerkt maar had meegewerkt. Misschien dat het u ook is opgevallen, dat er van de zomer een toeristenfolder door gemeente werd uitgegeven waar het museum voor het eerst werd gepromoot. Maar dat gebeurde 3 maanden na de ontruiming. Ik kreeg die folder bij een bezoek aan het fort op Huisduinen.
En RB de rechter heeft uitspraak gedaan dat hij een huurcontract heeft, dus niets gijzeling. Over gijzeling gesproken, Scholte heeft volgens mij nog steeds zijn spullen niet terug omdat deze in gijzeling worden gehouden door Gemeente Den Helder.
de rechter heeft nu bij 2 rechtszaken gezegd dat Gemeente Den Helder onrechtmatig heeft gehandeld. het wordt tijd dat de gemeente dan ook zijn verantwoording neemt.

RB
24 januari 2019 at 23:33
ik heb geen behoefte om bij een stukje over Scholte te reageren over een gemaal net zo min over de kwaliteit van de mayonaise bij de snackbar in de Schooten

RB
24 januari 2019 at 23:45
graag bron en of onderbouwing van deze cijfers Andrea

Andrea
25 januari 2019 at 00:12
RB, daar hebben ze Google voor uitgevonden. Even googelen en je weet het.
Reddingsmuseum krijgt z’n 150.000,- subsidie per jaar.

lezer
25 januari 2019 at 00:13
Daar u het pompgemaal associeert in deze als mayonaise, wat is in feite een zogenaamd gesubsidieerd kunstcentrum zonder enige opbrengst, op één van de mooiste Helderse locaties in één van het mooist architectuurrijke onroerend goed zegt wel alles over uw intellect.

RB
25 januari 2019 at 08:39
er is dus duidelijk ook iets als Oost-Indisch lezen…..

RB
25 januari 2019 at 08:48
Andrea, ik vroeg u eigenlijk over de bezoekersaantallen die bij de knutselaar volgens u hoger waren dan bij het reddingsmuseum, daar komt u niet mee omdat u ook wel weet dat het andersom is, Scholte volgens z’n website 6000 bezoekers versus 16383 bezoekers bij het reddingsmuseum

Andrea
25 januari 2019 at 12:51
RB vertel dan maar even waar jij die cijfers vandaan hebt. Graag met linken van je bron.

b
25 januari 2019 at 12:30
Heeft Andrea inzicht in de bezoekers aantallen?,

Andrea
25 januari 2019 at 12:36
Even googlen en je weet de bezoekersaantallen van beide musea. Cijfers van RB kloppen niet. Omdat je moet kijken naar beide musea in 2017, omdat je dan een goede vergelijking hebt waar beide musea het hele jaar waren geopend.

Bodelo
25 januari 2019 at 12:37
Ze kwamen met duizenden. En betaalden met graagte de 1 Euro entree ….

RB
25 januari 2019 at 12:39
de cijfers van RB waren over 2017

lezer
23 januari 2019 at 20:08
Dit nieuws staat in bijna alle grote kranten, Politiek Den Helder heeft zijn aard weer eens laten zien. Hopelijk krijgt Rob Scholte een rechtvaardige schadevergoeding voor zijn brute en ijskoude uitzetting! En degenen die dit hebben besloten hun eigen gedrag, als een boemerang, keihard terug gekaatst.

RB
23 januari 2019 at 20:43
wat voor een schadevergoeding is er mogelijk voor iets, ok hij heeft het pand niet kunnen kopen maar de zeer hoge asbest sanerings- en verbouwings- kosten hoeft hij ook niet op te hoesten, redelijke vergoeding is de verhuizingskosten?

Dick Berts
23 januari 2019 at 21:03
Rechter 1: Scholte had een huurovereenkomst. Conclusie: De ontruiming op grond van een gebruiksovereenkomst is TOTAAL onrechtmatig geweest. Gevolg: Scholte dakloos, van zijn inkomen en zijn kunstcollectie beroofd en een internationaal topmuseum in wording in de dop gebroken. Rechter 2: De gemeente heeft ook nog eens onrechtmatig gehandeld jegens Scholte in de verkoopprocedure. Rechter RB: ok, Scholte krijgt zijn verhuiskosten vergoed……… Het staat een ieder natuurlijk vrij om hier zijn totale domheid en onrechtvaardigheid te etaleren.

RB
23 januari 2019 at 21:24
liefde maakt blind is hier wel op z’n plaats heb ik zo het idee, ik verwacht dat de schadevergoeding als die al toegekend wordt zeker niet zo exorbitant gaat worden als u wel hoopt (wat trouwens opgehoest mag gaan worden door u samen met de rest van de burgers van DH dus hopelijk zo laag mogelijk want wij worden in 2019 al totaal uitgekleed door Prutte en consorten) maar we zullen wel zien waar het schip strand,

Rasjutter
23 januari 2019 at 22:01
Nou ben benieuwd welke inkomsten hij gaat laten zien, de belastingdienst leest mee

Flyer
23 januari 2019 at 20:58
Fijn, hij komt dus niet terug naar Den Helder. Dat is tenminste goed nieuws. Schadevergoeding zal wel meevallen, aangezien hij ook zelf willens en wetens heeft tegengewerkt en moeilijk heeft lopen doen, ondanks dat er dingen zijn aangereikt, maar voor meneer scholte was natuurlijk niks goed genoeg. Neehoor, fijn dat die blaaskaak weg is. Hopelijk vind hij elders zijn plek en zijn ze wel gelukkig met hem.
En aangezien Dick zo ongelofelijk happy met hem is.. Ga lekker met hem mee.. Denk dat net als om Scholte, niemand je negatieve gedoe zal missen.

Henk
23 januari 2019 at 21:09
Politiek Den Helder, in ieder geval de woningstichting kliek heeft zich vandaag weer eens van zijn slimste kant laten zien in het NHD 2 Regionaal het kleine stukje “Kerkgracht 1 eigendom” in het midden van de pagina, gewoon te lezen voor iedereen!!!
Hierin wordt gewoon openlijk een bedachte constructie van Woningstichting(Helder vastgoed) en Gemeente DH onthuld: nl:
“De gemeente koopt het pand van Helder vastgoed.
Omdat HV niet mag verhuren aan de gemeente koopt de gemeente het pand.
Wanneer de gemeente naar Willemsoord verhuist koopt HV het pand terug, Het verschil tussen beide bedragen is feitelijk de huursom”.
Dit staat er dus letterlijk!!, ik heb het 3 keer gelezen maar het is echt zo!!
Wat vindt u hiervan??

Dirk
23 januari 2019 at 22:27
Heeft niets met de zaak Scholte van doen volgens mij

Henk
24 januari 2019 at 06:43
OP z’n minst lijkt mij hier sprake van belastingontduiking die anders over de huur v.h. pand betaald zou moeten worden.
Verder irriteert het mij grenzeloos dat dit spul zich zo slim vindt dat het meent boven de wet te mogen staan.
Net als het dakenincident in de Schooten of idd de uitzetting van Rob Scholte
Ben benieuwd wat de juiste persoon bij de fiod hiervan zou vinden?

Andrea
24 januari 2019 at 12:08
Henk, dit noemt men vastgoedfraude! Er is een marktconforme prijs die je betaald voor een bepaald object. Gezien de huidige markt is z’n pand na 5 jaar z’n 3 a 5% in waarde gestegen. je kan dan niet dat pand voor de helft van de marktconforme prijs terug verkopen aan de vorige eigenaar.
En wat is de smoes van Helder vastgoed (woningstichting), om een commercieel pand aan te kopen in de wetenschap dat ze deze niet commercieel mogen verhuren. Waarom is dit pand dan überhaupt aangekocht?
Gemeente Den Helder en Woningstichting wisten bij aankoop van het pand al dat het oude stadhuis zou dienen als een tijdelijke vestiging. Waarom heeft de gemeente het pand dan niet gehuurd van vorige eigenaar? Die bood dit pand op de Kerkgracht en het oude belastingkantoor op Bijlweg aan voor een huur van 500.000,- per jaar.

Henk
24 januari 2019 at 18:52
Juist Andrea en zo gaat het maar door met ze: ,
Dak/ bouwfraude ( Schooten).
Onterechte uitzetting Scholte met 90 man en het stukmaken van zijn naam.
Vals met omweggetjes vergunningen regelen voor vriendjes.
Het als een dief in de nacht overgaan in een ander bedrijf en een boel woningstichting geld/ bezit meesluizen (overgang naar helder vastgoed) om toch nog decadente vriendjes projecten die niets meer met verhuur aan particulieren te maken heeft te kunnen doen met huurdersgeld en gemeenschapsgeld/ bezit.
Het aankopen van ongewilde/ lelijke/ in de weg staande kunst.
Het ongewenst wijzigen van infrastructuur ( oa levensgevaarlijk voorrang voor auto’s op rotondes binnen de bebouwde kom, afsluiting hoofdader Beatrixstraat waardoor er levensgevaarlijke situaties verderop ontstaan oa Ruyghweg).
1-2 tjes spelen met ontroerend goed en gemeenschapsgeld tussen gemeente, helder vastgoed, het havenbedrijf, tuin etc en er dan noch over pochen ook in de krant.
Rob Scholte of iedereen die dit bekritiseerd de zwarte piet toespelen ( “dit is gewoon slim, het knapt in ieder geval op, think big stelletje azijnzeikers”) en dit is nog maar het topje van de ijsberg.
WIE STOPT DEZE BOEVENBENDE???? , ze doen dit van ons belastinggeld en niemand heeft hier iets aan behalve dit clubje.
P.S. volgens mij kan het nieuwe college (Assorgia) hier grotendeels niets aan doen, die proberen zo goed en kwaad als het gaat de puin te ruimen van voorgaande kliek, op bepaalde ja-knikkers na.
Het stadshuis op Willemsoord is een goed plan want dat is niet van helder vastgoed/woningstichting, zo ontneem je ze een groot gedeelte macht., echter is men waarschijnlijk wel gedwongen eerst het kerkgrachtproject aan te gaan, dat idee heb ik.

Richard
23 januari 2019 at 23:19
Den Helder actueel verdient wat mij betreft het gouden kalf .Wat een entertaiment ! Vanavond geen reet op de tv.Snel de popcorn en het bier pakken en naar Den Helder actueel.Geweldig, al die commentaren te lezen.Ga zo door,hier kan geen theater tegenop.De bekende al dan niet annonieme forumschreeuwers: veel dank voor weer een avond “ter leering ende vermaek “

Henk
24 januari 2019 at 10:52
Helemaal mee eens mooi gesproken

George Vinken
23 januari 2019 at 23:29
Ik heb een brainwave…..gemeentehuis in het oude postkantoor en Rob Scholte een mooi plekje op Willemsoord.
En allemaal weer vriendjes

e
24 januari 2019 at 08:38
Het gemeentehuis in het oude postkantoor , daar is al deze ellende mee begonnen. Als de stadspartij en de Helderse kiezer, zich destijds niet hadden uitgesproken , dat het stadhuis daar niet mocht komen , dan was Scholte daar nooit ingetrokken.

Flyer
25 januari 2019 at 07:34
Had in mijn ogen wel mooi geweest… gemeentehuis in oude postkantoor.
Dat laatste hoeft van mij niet.. Die mag van mij buiten Den Helder blijven…

Loes Vermeer-Lagerveld
24 januari 2019 at 02:31
De rechtbank Alkmaar heeft in het vonnis heel duidelijk gemaakt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, dus in strijd met het recht. Het feit dat een gemeente -nota bene een overheidsorgaan- zich hieraan schuldig heeft gemaakt is des te erger daar een gemeente een voorbeeldfunctie heeft en so wie so een moreel verantwoord gedrag dient te vertonen. Een dubbel onacceptabel handelen en dat dient afgestraft te worden of het nu over Rob Scholte gaat of over welke burger dan ook. Nu dient de verantwoordelijke wethouder en natuurlijk het gehele College zich moreel en verantwoordelijk juist te gedragen en niet alleen tegenover Rob Scholte maar tegenover alle burgers. Ook om de Helderse bevolking niet op nog meer hoge (proces)kosten te jagen. En het gezegde dat nog steeds in het belang van de gemeente wordt gehandeld door maar door te procederen is allang door de feiten achterhaald. Rob Scholte heeft volgens een uitspraak van de Rechtbank ten eerste een huurovereenkomst en dient het onderhavige perceel weer te kunnen betrekken en is vervolgens door het laatste vonnis van de Rechtbank de gemeente zwaar op de vingers getikt door hun ONRECHTMATIGHEID jegens Rob Scholte waaruit een recht op schadevergoeding is ontstaan.. Wat een blamage en wat geeft deze gemeente toch een groot voorbeeld van onacceptabel gedrag. Een discussie over ethiek in de (plaatselijke) politiek is op zijn minst op zijn plaats, zelfs uiterst noodzakelijk.. .En dan ben ik heel bang over de uitslag en conclusie hiervan…

e
24 januari 2019 at 09:45
Ik lees net in het NHD , dat Tuin ook een schade claim aan zijn broek krijgt .

Bombong de Geweldige
24 januari 2019 at 09:17
Ter relativering: toch blijft een belangrijke vraag nog onbeantwoord: wat eten we vanavond?

e
24 januari 2019 at 09:40
Stoofpeertjes met een biefstukje en Tiramisu als toetje.

Henk van Kuijk
24 januari 2019 at 11:12
Wel typerend: alle personen die Rob Scholte op de korrel nemen, zijn anoniem. Schieten vanachter een boom. En meestal denigrerend.

RB
24 januari 2019 at 17:54
altijd dat geneuzel over de nicknames, gebruik de energie toch voor zinnige reacties….
u en een ieder ander die wel een naam genoteerd heeft bij de nickname is net zo anoniem als ieder ander want het staat zeer duidelijk in de spelregels dat dit niet gecontroleerd is, wie zegt mij dan dat u daadwerkelijk Henk heet?

e
24 januari 2019 at 19:24
IP adres. Daarom, zei ik in het korte verleden al tegen je , zo anoniem ben je niet Renè.

RB
24 januari 2019 at 21:54
en gisteren was het nog Dirk Fred, wat morgen Piet? …

e
25 januari 2019 at 08:00
Denk maar eens even na , wat je hebt moeten doen om hier je gegriep te kunnen weergeven.

ED
24 januari 2019 at 18:50
Beste Henk, je zal maar politieagent zijn, brandweerman, leraar, verpleegster, ouderenverzorgster en zo kan ik nog wel een paar beroepen op noemen. Stuk voor stuk professionals (mag ik tenminste aannemen)… Ik geloof dat je een professional kunt zijn en daarnaast een persoonlijke mening kunt hebben. Veel mensen zien dit onderscheid niet; geloof me! Met andere woorden; ga je bijvoorbeeld als politieagent onder je eigen naam je mening geven over bijvoorbeeld asielzoekers? Godzijdank mag en kun je op forums als deze anoniem je mening geven. Wel binnen de regels uiteraard! Dit bericht heeft niets met het artikel te maken maar ik ben het met RB eens; Het gaat om wat er onder de datum staat; niet wat er boven staat.

Henk van Kuijk
24 januari 2019 at 19:26
Ed, je zal maar Rob Scholte heten, en voortdurend door annoniemen worden beschimpt, met onwaarheden, zonder dat je je tegen hen kan verdedigen, laf dus van hen. En ja, ik ben zoals ik heet hier.

Sigmund
27 januari 2019 at 22:42
ED slaat hier de spijker op zijn kop!
Het gaat om bewijsbare FEITEN en om valide ARGUMENTEN.
En omdat die laatste kennelijk nogal eens ontbreken bij een aantal vaste verziekers van dit forum worden degenen die onwelgevallige meningen verkondigen door hen gemakshalve maar uitgemaakt voor “trol”…..

Hans
24 januari 2019 at 13:51
Henkie Henkie dat is toch niet zo gek, diegene die hier met volle naam onzin verkopen kun je nooit helemaal inschatten op hun daden

Henk van Kuijk
24 januari 2019 at 15:31
Schat jij nu eerst maar eens die twee rechters goed in. Les één in het recht. Les twee: ze zeiden hetzelfde als ik in het verleden.

b
25 januari 2019 at 13:19
Er worden geloof ik wel een mensen door een rechtbank vrijgesproken of in hun recht gezet, waar bijna heel Nederland van weet dat dat anders is.

Monique_K
29 januari 2019 at 17:32
Beste b, weet Nederland dat, of denkt Nederland het te weten? Zitten ze gewoon vanuit hun onderbuik te oordelen terwijl ze nog niet eens de helft van de feiten kennen en menen desondanks het beter te weten dan een rechter die wel alle feiten kent?

e
24 januari 2019 at 14:40
Dus , verkondig jij, met alleen je voornaam halve onzin .

Dirk
24 januari 2019 at 22:50
Postkantoor blijft in handen van Tuin, punt uit

Dick Berts
25 januari 2019 at 00:45
Helemaal juist Dirk! Het eigendomsrecht is een heel sterk recht en rechters zijn uiterst terughoudend met het terugdraaien daarvan. Zeker als het om onroerend goed gaat. Maar Scholte gaat Tuin ook aansprakelijk stellen. Als de rechter daarin mee gaat, wordt Tuin misschien wel gedwongen om het gebouw te verkopen. Je punt en je uit kloppen dus niet.

Dick Berts
25 januari 2019 at 00:55
Wat zou ik graag willen, dat alle Scholte bashers een keer op dezelfde laffe, achterbakse manier door de gemeente te grazen werden genomen als de vermeende knutselaar. Niet uit wraak, maar dan konden ze eens ervaren hoe extreem moeilijk het is om je recht te halen tegen een liegende en bedriegende overheid. Daarom zegt het -los van de vergaande consequenties daarvan op schadevergoedingsgebied- nogal wat dat de rechtbank heeft uitgesproken dat Den Helder zwaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens Scholte. Iets om je dodelijk ongerust over te maken. En wat doet het klootjesvolk? Scholte afzeiken en mij wijzen op de vertrekmogelijkheid die de N9 biedt…..Echt dood en doodeng….

Henk
25 januari 2019 at 07:05
Beste Dick, dit is maar een klein groepje, die opgestookt zijn door media of op hun werk en erbij willen horen, de kuddedieren, de holle vaten die het hardst klinken en vaak nog jaloers zijn ook, “dat willen we allemaal wel” slaand op de assumptie die toenmalig wethouder Kuipers persoonlijk in het leven heeft gebracht via de media dat Rob Scholte een profiteur zou zijn en gratis zou wonen op hun kosten, te walgelijk voor woorden.
Uiteindelijk duurt eerlijkheid het langst.
Ik heb de zaak tot op de voet gevolgd en heb zo’n maagzuur gekregen van het handelen van bepaalde wethouders(vooral in meetings op het stadshuis)maar ook de toenmalig directeur woningstichting(verradersrol) en burgemeester dat vele rennies niet eens hielpen, en sta dus vierkant achter Rob.
Helaas mag de belastingbetaler het weer opknappen, want de daders verstoppen zich achter hun ambt waar ze al jaren machtsmisbruik van maken, overigens ook weer koorn op de molen van ze “zie je wel nu moeten jullie ook nog betalen voor die profiterende kunstenaar”, terwijl ze zelf maar doorprocedeerden op onze kosten.
Hier kunnen we niets tegen doen behalve wachten, ik zeg maar zo: als wij het zien zijn er velen meer die het zien, op gegeven moment komt het vanzelf bij de juiste mensen terecht.
En ik blijf de waarheid dan wel als een soort guerilla verkondigen net zolang tot het kwartje valt bij mensen.

Dick Berts
25 januari 2019 at 07:18
Henk, ik heb je reactie vier keer gelezen! Dank je wel. Geeft weer wat moed.

Sjaak
25 januari 2019 at 07:05
De belangrijkste zaak is de huurzaak en die heeft Scholte al gewonnen. Tuin heeft dan een huurder en hij kan dan niks met het pand. Ik ben benieuwd wanner Tuin de sleutels moet afgeven aan Scholte voor het pand, want dat gaat gebeuren. En wel op vrij korte termijn.

Flyer
25 januari 2019 at 07:37
Gelukkig zegt het artikel wat anders ;). Denk dat Tuin hier niet echt wakker van ligt.. en mocht hij wel het e.e.a. op zijn dak krijgen.. zet hij dat gewoon weer door naar de gemeente.. Die heeft vast wel een clausule meegenomen en/of op andere wijze zich ingedekt, mocht het pand (via koop of huur) op bijzondere wijze toch weer in handen komen van Scholte.

Dick Berts
25 januari 2019 at 08:12
Wat een bovenmatige intelligentie wordt hier weer tentoongespreid. Als een rechterlijke uitspraak je niet aanstaat, dan stap je in een rechtstaat naar de media. Het vonnis wordt dan via een artikel gecorrigeerd……

Flyer
25 januari 2019 at 08:16
Valt me wel op dat jij eigenlijk alleen maar negatief kan z**ken als antwoorden je niet aanstaan. Ik zeg alleen dat Tuin zich echt wel ingedekt heeft, mocht dit op zijn bord komen. En ook dat in artikel geschetst wordt dat het niet zo is dat het pand nu weer naar scholte gaat en/of verder onderhandeld hoeft te worden.

Dick Berts
25 januari 2019 at 08:40
Je advocaat RB heeft zo meteen weer piketdienst. Dan gaat het weer een stuk beter voor je op deze site.

e
25 januari 2019 at 10:29
Effe een vraag meneer of mevrouw Flyer. Hoe, kan Tuin zich indekken tegen zelfverrijking ? Dan kom ik even terug , op wat Andrea laatst opperde , Wie moet er worden omgekocht ?

Andrea
25 januari 2019 at 12:31
Het Artikel zegt dat Gemeente Den Helder onrechtmatig heeft gehandeld met de verkoop van het pand. De kopende partij Tuin heeft dan ook onrechtmatig gehandeld. Beide wisten dat er rechtszaak liep waar nu dus pas een uitspraak over is gekomen. Ook Tuin heeft dus onrechtmatig gehandeld, wat je kan lezen bij een artikel in NHD, waarbij wordt aangegeven dat Tuin ook een schadeclaim aan de broek zal krijgen.
Dan heeft Tuin ook een pand gekocht met een zittende huurder. De rechter heeft paar maanden terug al gezegd dat Scholte een huurcontract heeft. Koop breekt geen huur, dus Scholte heeft huurrechten. Hij is onrechtmatig ontruimt, en de rechter zal om die reden Tuin dwingen om de sleutels af te geven aan de zittende huurder.
In de kranten heeft gestaan dat Tuin het pand heeft gekocht onder voorwaarde dat het pand zonder huurder zou worden geleverd. Daar is dus tot noch toe geen spraken van. Ook stond in dat zelfde artikel dat Tuin het koopcontract voor 1 juni 2019 kosteloos kan ontbinden als pand niet vrij is van huurder. Tot 1 juni kan Tuin dus zonder schade af van het pand.
Mocht Tuin dat niet doen, dan heeft hij een serieus probleem. Hij kan door de huurder het pand niet ontwikkelen zoals hij dat wilde. Hij moet het pand aan binnenzijde herstellen als hij daar al in aan het breken is geweest. En hij zal binnen de kortste keren door de gemeente worden gedwongen om de buitenzijde van het gebouw op te knappen. Al met al gaat het hier om tonnen aan kosten die hij niet kan verhalen op de vorige eigenaar (gemeente Den Helder). De kans lijkt daarom erg groot dat hij het pand teruggeeft aan de gemeente en dat de gemeente de koopsom aan Tuin moet terugbetalen.

Flyer
25 januari 2019 at 18:45
Ofwel, Tuin heeft zich ingedekt. Mocht het uiteindelijk dus die kant op gaan, dan stapt Tuin er dus gewoon vanaf en komt het bezit van het pand weer bij het gemeente met alle gevolgen die daar bij komen kijken.

e
25 januari 2019 at 19:59
Dat kan Tuin niet meer . De onrechtmatige daad is namelijk al gepleegd, en dat poets je niet zomaar effe weg door het pand terug te geven .

Andrea
25 januari 2019 at 20:44
E, hij kan wel de schade beperken door niet te wachten op een rechtszaak.
Zou het niet zo zijn, als hij nu de sleutels afgeeft aan zijn huurder (Scholte) en daarna het koopcontract ontbind met de gemeente. Dat hij dan alleen nog aansprakelijk is voor gemiste huurgenot?

musifysiteSjaak
25 januari 2019 at 08:18
Ik zie het er inderdaad wel van komen dat Tuin de koop ongeldig laat maken en het pand teruggeeft aan de gemeente. Als hij verstandig is doet hij dat. Dat huurrecht waar al eerder door de rechtbank over beslist is is ijzersterk, want jullie weten allemaal: ‘ Koop breekt geen huur’

Loes Vermeer-lagerveld
25 januari 2019 at 09:28
Nu het College onrechtmatig heeft gehandeld dient de gemeenteraad dit College naar huis te sturen om op zijn minst te voorkomen dat de burgers geen enkel geloof meer hebben in het
gewetensvol en professioneel functioneren van de door hen gekozen raadsleden….Wanneer een werknemer onrechtnatig handelt wordt hij ook ontslagen, dus raad laat nu zien dat u het echt waard bent raadslid te zijn…

e
25 januari 2019 at 10:35
Valt wel op , dat men nu geen enkel raadslid of vertegenwoordiger van deze junta hier meer hoort. Voorheen had ene van Dongen nog wel eens het hoogste woord, maar nu hoor je niemand meer !

JB
25 januari 2019 at 11:38
Voor het uitvoeren van de functie van raadslid of wethouder zijn geen enkele kwalificaties of opleidingen vereist, je moet alleen gekozen worden. I rest my case.

e
25 januari 2019 at 13:29
Ik hoor Flyer al een tijdje niet meer . Of moest Hij/Zij om halfnegen op kantoor zijn ?

Henk
25 januari 2019 at 09:39
Mooi dat het pand straks weer een nieuwe bestemming krijgt. Het was vele jaren een dooie hoek.

Andrea
25 januari 2019 at 12:55
Het is waarschijnlijker dat het een oude bestemming krijgt in een nieuw jasje.
Zie mijn eerdere reactie op Flyer.

kytoma
25 januari 2019 at 13:34
90 reacties maar geen een gaat er over het leed wat robs vrouw en kinderen is overkomen.Triest.

lezer
25 januari 2019 at 16:49
Oh. En daar valt “brute en ijskoude uitzetting” niet onder? Ik dacht van wel. Er staan overigens nog wel meer opmerkingen hier boven over deze amorele zaak.

RB
25 januari 2019 at 18:04
ze hadden al maanden voor de uitzetting te horen gekregen dat er een ultimatum gesteld was, maar ja als je je van de domme houdt dan wordt het vanzelf een uitzetting……..

Dick Berts
25 januari 2019 at 18:24
De rechter heeft allang uitgesproken dat de uitzetting onrechtmatig is!

Henk
25 januari 2019 at 18:35
Helemaal gelijk in, woede ontsteekt in mij als ik daar aan denk!!!.
Realiseer me dat donders goed, het is gewoon een smerig sadistisch spel geweest van een klein clubje machtsmisbruikers en dat zo’n hufter (de grootste) dan ook nog een uitspraak deed als “Als hij er uit gezet is open ik een flesje wijn”, vind ik helemaal het toppunt van gemenigheid, dat is na-schoppen terwijl iemand gewond op de grond ligt.
Geloof me dat wordt echt niet vergeten, ik hoop dat Rob ze helemaal plat procedeert en dat ze oneervol ontslagen worden, waar ze zich nu ook begeven, want er zijn er al 2 weggevlucht en overgestapt in een ander ambtelijk directeurs- jasje.
Het mooiste zou zijn via het civielrecht dan pak je ze persoonlijk maar dat zal niet makkelijk gaan met deze adders.

Dick Berts
25 januari 2019 at 18:44
Henk, ik heb net raadslid Harrie van Dongen geblokkeerd op Twitter. Die roept, naar aanleiding van een rechterlijk vonnis waarin wordt gesteld dat Den Helder zich zwaar onrechtmatig heeft gedragen ten opzichte van Scholte; zo dat hebben we ook weer gehad. Zo diep zijn we gezonken hier. Toen ik daar met felle kritiek op kwam, riep van Dongen dat ik maar moest verhuizen. Met zo’n man wil ik nooit meer iets te maken hebben.

RB
25 januari 2019 at 20:08
goede zet, dat zal hem leren Dick, Harrie zal nu wel inbinden

Dick Berts
25 januari 2019 at 20:29
Harrie van Dongen trekt zich van niemand wat aan, hij is immers volksvertegenwoordiger…..

e
25 januari 2019 at 20:11
Ah, van Dongen verstopt zich op twitter ! Hier durft hij zeker niet meer ! Bang voor een storm van kritiek . Hij laat hiermee duidelijk zien wat voor een “”””volksvertegenwoordiger “””” hij is . Stadspartij zeker !! Kon je natuurlijk van die messentrekkers verwachten.

Flyer
25 januari 2019 at 18:40
Het is inderdaad erg triest dat dit is gebeurd voor zijn vrouw en kinderen. Dat Scholte hun heeft mee gesleurd in zijn spel.
Met hem heb ik inderdaad minder meelij, Hijzelf heeft hier samen met de gemeente een puinhoop van gemaakt. Los van mijn persoonlijke mening over Scholte, is ook hij gewoon nalatig geweest.

Andrea
25 januari 2019 at 19:31
Nee Flyer, er is inmiddels bewezen dat de gemeente Den Helder ONRECHTMATIG heeft gehandeld.
Hij heeft zijn gezin hier niet in meegetrokken, want hij had samen met zijn gezin gewoon het recht om te wonen waar hij samen met zijn gezin woonde . Ergo gemeente Den Helder heeft een gezin op straat gezet met een voorlopig vonnis. Zij hadden moeten wachten tot er uitspraak was in een bodemprocedure. Inmiddels is in die bodemprocedure uitspraak geweest waarbij is gezegd dat dit gezin een huurcontract heeft, en zij hebben voldaan aan de voorwaarden van het contract. Ook dit heeft u kunnen weten, omdat dit net als de uitspraak van deze week het landelijke nieuws heeft gehaald.
Het is altijd opvallend om te zien dat er nieuwe namen opduiken als de gemeente bij een rechter in het ongelijk wordt gesteld.

RB
25 januari 2019 at 19:39
was er niet iets met een energierekening of zo?

Andrea
25 januari 2019 at 19:51
RB hou is op met die onzinnige reacties van je, en lees de kranten voor je reageert. 1. de rechter heeft gezegd dat Scholte heeft voldaan aan de voorwaarden in het contract. 2 Energiekosten zijn servicekosten en geen huur.

RB
25 januari 2019 at 20:04
ooohhh dus als je je energierekening niet voldoet dan mag je gewoon gratis blijven zitten, goed om te weten, waarom betaal ik NUON nog steeds lijk wel gek

Judge X
25 januari 2019 at 20:09
Lijk ? 😀

e
25 januari 2019 at 20:19
Een energie schuld, kan Nooit een reden zijn tot uitzetting. Bovendien, had Scholte geen schuld bij de energie leverancier. En inderdaad , lees de kranten er een keer op na voor je reageert . Wat je nu doet , klinkt een beetje DOM.

RB
25 januari 2019 at 20:39
jullie geven er weer een hele mooie draai aan zo,
ik vraag alleen over een akkefietje over de energierekening en meteen wordt dat verdraaid naar uitzettingen, rechtszaken, energieleveranciers en zo nog meer….. en dan als klap op de vuurpijl word ik ook nog voor DOM uitgemaakt ook….. volgens mij zijn jullie zelf niet zo slim en door de blinde haar voor de gemeente den helder wordt jullie blik behoorlijk vertroebeld

Henk
27 januari 2019 at 09:07
RB, om stroom-gas geleverd te krijgen lijkt mij, je kan er je huis voor uitgezet worden daarom betaal je je rekening, idd niet al te slim

RB
27 januari 2019 at 09:32
Grappig dat jullie superslimme-knutselaar-knuffelaars elkaar aardig beginnen tegen te spreken

e
25 januari 2019 at 20:15
Valt me mee , dat Flyer toch ook de gemeente er van beticht er een puinhoop van te hebben gemaakt .

Flyer
25 januari 2019 at 21:48
Heb de gemeente niet zo hoog zitten hoor. Had gehoopt op een beter bestuur na de laatste verkiezing. En Scholte heb ik ook niet zo hoog zitten.
Voor beide kan ik genoeg argumenten noemen, echter ik merk dat hier een paar behoorlijke Scholte liefhebbers zijn, die alle slechte/negatieve dingen van Scholte niet willen horen/zien.. en alles van de gemeente maar willen opblazen alsof dat 1-en-al een rot orgaan is.. ook kijkend naar vorige berichtgevingen op Den Helder Actueel.

Henk
25 januari 2019 at 20:31
Beste Flyer, lijkt me zeer stug dat je bij Scholte aan de huistafel hebt meegezeten om te bepalen wat zijn gezinssituatie was/ is tijdens het hele debacle!!!..
Rob’s vrouw stond/ staat elke stap vierkant achter hem omdat Rob Scholte een goudeerlijk mens is, de beste bedoelingen had en belazerd is.
Deze mensen zijn erin geluisd door een clubje megalomane corrupte machtsmisbruik makende gefrustreerde rancuneuze gekken, dus als je niet weet waar je het over hebt, zeg/ schrijf dan a.u.b. niets hierover.
Je verergert de situatie alleen maar met je sensationele, nergens opslaande veroordelende zwart/ wit suggesties, bovendien is deze suggestie zeer kwetsend zowel voor Rob, zijn vrouw en kinderen.

RB
25 januari 2019 at 20:45
alle Heldenaren die naar een evenement gaan (en dat zijn er héél wat) zijn maar dronken ontevreden Tokkies (uw reactie bij een stukje eerder vandaag over een evenement) en die suggestie is niet kwetsend??

Henk
26 januari 2019 at 15:43
Beste RB, Dat is uw suggestie en daarbij ik noem toch geen namen?, Ik gebruik deze benaming alleen in deze context om de waanzin aan te tonen, waarom wij dit of winkels/ horeca die niet lopen zouden moeten betalen terwijl er zoveel hulpbehoevenden zijn in Nederland.
Of echte belangrijke dingen, als begaanbaarheid, handhaving, hygiëne en faciliteiten.

Flyer
25 januari 2019 at 21:35
U heeft gelijk Henk. Ik zal er rekening mee houden dat als ik uw mening niet deel, het beter is mijn mond te houden.
Mag ik je nog wel even vragen wat jij onder definitie van goudeerlijk mens verstaat, dat Rob Scholte daaraan mag voldoen?
en met clubje megalomane corrupte machtsmisbruik makende gefrustreerde rancuneuze gekken (ofwel clubje mcmmgrg) (pff.. was 1 woord niet genoeg?), bedoel je daarmee dan alle leden van het huidige gemeente (en dus hierin betrokken zijn geraakt bij de laatste verkiezing), of alle lieden die vanaf het begin met de deze zaak te maken hebben gehad? Of dan ook gelijk alle ambtenaren en betrokken mensen bij de uitzetting die hun werk deden? Ben even benieuwd hoe ver dat clubje mcmmgrg van jou rijkt.

RB
25 januari 2019 at 21:45
iedereen behalve Henk, Rob en een handjevol pro Scholte reageerders vallen buiten de mcmmgrg en of dronken ontevreden tokkie clubjes de rest van de mensen zijn lid ……

Henk
25 januari 2019 at 22:43
Beste Flyer, Ik raadt je aan de filmpjes op youtube te kijken (gemeenteraad meetings, interview met Kuipers en Schuiling zijn erg belangrijk)
Hoogstwaarschijnlijk stel je dan je mening ook bij, en hoef ik ook deze club niet bij naam te noemen, die openbaren zich in deze filmpjes.
Excuus voor mijn misschien wat grove bewoordingen maar kan slecht tegen mensen die veroordelen in deze zaak en ondertussen de materie niet kennen, behalve de stigmatiserende rotzooi die men over Rob heeft uitgestort terwijl hij al zoveel leed heeft gekend.
Ik heb Rob een keer ontmoet, hem een hand gegeven, in de ogen gekeken en herkend als eerlijk, sterk maar op dat moment gebroken mens en vervolgens beloofd dat ik achter hem sta en zal blijven staan tegen dit nest met slangen en hun zwartmakerij, dit blijf ik doen.
Wat betreft de drie mcmmgrg-ers neem ik geen woord terug, deze titel past ze perfect, geloof me geen woord is overbodig en niet alleen in de Scholte zaak.

RB
26 januari 2019 at 12:41
Henk, blijft u ook bij de “dronken ontevreden tokkies” voor alle mensen die één of meer van de 11 onzinevenementen, zoals u dit benoemd, in de stad bezoekt? ook allemaal in de ogen gekeken en gezien dat het allemaal ontevreden dronken tokkies zijn? wat een gezever…..

Richard
25 januari 2019 at 13:54
ff wachten ,moet snel naar de supermarkt,mijn bier en popcorn aanvullen

e
25 januari 2019 at 16:04
Kan on line, dan word het bij je thuis gebracht en mis je ook niets.

Henk
26 januari 2019 at 15:27
RB, dat laat je maar niet los zeker??.
Volgens mij zit je hier op het artikel over Rob Scholte en niet over tokkies.
Dat tokkies is niet persoonlijk bedoelt maar meer om aan te duiden hoe subsidiegeld tegenwoordig meer naar decadente onzin van vriendjes toegaat( in alle lagen vd bevolking) dan naar echte hulpbehoevenden.
Ik vind dat zo´n evenement gewoon door organisatoren zelf bekostigd moet worden.
Waarom moet zoiets eerst van ons belastinggeld neergezet worden en dan moeten we vervolgens nog voor de drank/ goederen/ entree etc betalen en uiteindelijk steken de organisatoren en vriendjes het geld in hun zak, ook een voorbeeld van verkeerde susidie besteding.
Net als slechte winkels/ horeca, waarom moeten wij dat betalen (er moet komende jaren 2,5 miljoen gemeenschapsgeld in geinvesteerd worden volgens Vermeulen).
Als je je zelf niet kan onderhouden, heeft je winkel/ café/ terras geen bestaansrecht en ligt het aan je kwaliteit/ prijs verhouding of is je assortiment/ personeel/ jijzelf niet goed genoeg en wordt je vanzelf vervangen door iemand die wel geschikt is….Zoniet!! heeft het geen zin om op die plek iets te beginnen, dat heet spontane ontwikkeling en werkt het best in iedere stad/ dorp, zo is het altijd al gegaan.
Heel simpel!!!!

cammie
27 januari 2019 at 08:37
Een diepe kras,
Den Helder is niet meer wat het was……

Henk
27 januari 2019 at 13:18
Dat is al een jaar of 4 aan de gang, sinds woningstichting, zeestad en gemeente dh een monsterverbond hebben gesloten, (kan me dat afgrijselijke fotootje van ex wethouder/ directeur ws waltmann en ex wethouder kuipers aan een tafeltje in de koningstraat, het contract tekenend nog goed herinneren, belangenverstrengeling v.d. hoogste plank!!!),dat ze alles van elkaar onvoorwaardelijk goedkeuren en er goed of kwaad doorheen sluizen, onder het mom van stadsvernieuwing.
Sinds dat moment is alles bergafwaarts gegaan en worden de verkeerde mensen bevoordeeld maar ook benadeeld, is maar net hoe je het bekijkt, uiteindelijk hebben ze zichzelf te pakken.
Het wordt steeds meer voelbaar/ zichtbaar, de puinhopen beginnen zich op te hopen en de eerste echte slachtoffers zijn reeds gevallen.

Sjaak
27 januari 2019 at 13:00
Ik verwacht dat binnen een paar maanden Tuin de sleutels zal moeten afgeven en Scholte als huurder van het pand het oude postkantoor weer kan betrekken. Dan heeft Tuin alleen nog de keuze om de koop terug te draaien voor 1 juni want de gemeente heeft het pand niet leeg opgeleverd.

e
27 januari 2019 at 14:07
Wil Scholte dat wel ? Of pakt hij de schadevergoeding en komt hier niet meer terug, in deze wraakzuchtige gemeente. Want reken maar , dat als hij besluit terug te komen, hij hier niets meer van de grond krijgt, waar medewerking van de gemeente voor/ bij nodig is.

Andrea
27 januari 2019 at 15:54
E, we mogen de conclusie wel trekken dat hij terug wil in het postkantoor. Waarom zou je anders een rechtszaak starten tegen Tuin.
Verder ben ik het niet met u eens dat de gemeente op allerlei manieren gaat tegenwerken. Heel simpel, omdat de gemeente bij een schadeclaim aan Scholte door de provincie onder curatele wordt genomen. Gemeente Den Helder heeft te weinig geld in de begroting om alle juridische claims te kunnen betalen.
Wethouder Kees visser heeft laten weten dat er 2,5 miljoen is opgenomen in de begroting voor juridische claims. Hij daarbij gezegd dat dit is voor de eventuele claim voor Scholte. Wat hij er niet bij heeft gezegd, is dat een onkruidbestrijder ook nog minimaal 2,5 miljoen aan schadeclaims heeft geëist, en welke ook door de rechtbank is toegezegd. Gemeente Den Helder is in de zaak van de onkruidbestrijder in cassatie gegaan. In die zaak wordt nu alleen gekeken of de rechtszaken technisch goed zijn verlopen. De claim zal ongewijzigd blijven en binnenkort moeten worden uitgekeerd.
Gemeente Den Helder heeft jarenlang geprobeerd mensen die in de weg liepen kapot te maken, zonder dat daar veel over bekend werd. Zoals eigenaar van de Watertoren en meneer Marinus in Huisduinen. Ze hebben alleen bij Scholte een kleine vergissing gemaakt. Hij bleek een iets bekendere Nederlander te zijn dan ze hadden gehoopt. In alle Nederlandse dagbladen, maar ook in de regiokranten als BN de Stem staat dat gemeente Den Helder tot 2x toe onrechtmatig heeft gehandeld in de zaak Scholte. Een Schade die verder reikt dan een museum die onrechtmatig is ontruimt. De Gemeente staat nu landelijk bekend als een onbetrouwbare partner. Wat in de komende jaren zeker zal doorwerken op het gebied van Toerisme en aantrekken van grote werkgevers in onze stad.
Zodra de provincie ingrijpt en onze gemeente onder curatele word gesteld, zullen de “vriendjes” van dit gemeentebestuur zware verliezen leiden. Dan komt alle viezigheid naar boven, omdat de “vriendjes” dan alleen maar om hun eigen hachje te kunnen redden gaan praten.

e
27 januari 2019 at 17:05
De rechtaak tegen Tuin , zal alleen om de schade vergoeding zijn. Zoals de zaken er nu voor staan,en tuin het pand niet terug geeft aan de gemeente , wordt hoe je het wend of keert , Tuin Scholte zijn huurbaas. Dat houdt ook in , dat er nieuwe huurcontracten en voorwaarden gemaakt zullen worden. Daar zit hem nu de wurggreep, daarmee , kan hij Scholte maken en breken. Als er Marktconforme huur voor dat pand gevraagd gaat worden , dan is het nog maar de vraag of Scholte dat op kan brengen. Te meer , daar er dan ook nog andere kosten bij komen, zoals de energie rekening ,verzekeringen, belastingen e.d. Daarom, denk ik dat hij alleen de schade vergoeding gaat vangen en dan houd hij het hier wel voor gezien..

Andrea
27 januari 2019 at 17:14
E, dat zie je verkeert. Als je een pand koopt met een huurder, dan koop je het pand met het huurcontract wat afgesloten is door de vorige eigenaar. Dus Tuin zal zich ook aan dat contract moeten houden.
Als het zou zijn zoals u zegt krijg je projectontwikkelaars die huurders zou kunnen wegtreiteren. Om die reden is in de wet opgenomen dat je contracten overneemt bij koop.
Alleen op vrijwillige basis zou de huurder een nieuw contract kunnen sluiten met de koper, maar dat doe je niet als je er zelf op achteruit gaat.
Dus Scholte krijgt zijn huurrechten zoals deze waren voor de verkoop. Tuin krijgt daarin tegen wel veel onkosten. hij zal van de gemeente binnen korte tijd het pand moeten opkappen aan de buitenzijde. Dit kost tonnen, wat hij niet op huurder kan verhalen.
Hij zal er dus waarschijnlijk voor kiezen om het pand voor 1 juni terug te leveren aan de gemeente. Op die manier heeft hij weinig verlies op dit pand. na 1 juni zijn alle kosten voor tuin.
De reden dat gemeente het pand aan Tuin moest opleveren zonder huurders, was bovenstaande. dat Tuin niet meer gebonden zou zijn aan de contracten die de gemeente heeft afgesloten.

e
27 januari 2019 at 17:28
Ligt er helemaal aan wat er in het huurcontract staat. wat Scholte met de Gemeente heeft afgesloten .En wat er allemaal in het koopcontract staat wat tuin heeft afgesloten met de Gemeente . ( kleine lettertjes ) Ik heb beide contracten niet gezien , dat weet ik dus niet.

RB
27 januari 2019 at 17:58
dat wegtreiteren van (mede) gebruikers is Scholte ook een ster in, zou wel geinig zijn om te zien wie de langste adem heeft ….

Andrea
27 januari 2019 at 18:08
RB, hou je is bij de feiten. Scholte heeft een advocaat in de arm genomen om voor zijn rechten op te komen.
De andere huurders hebben er voor gekozen om te vertrekken op het moment dat gemeente Den Helder de huur opzegde. Ook zij hadden een advocaat kunnen inschakelen, en hadden dan nu evenveel recht om terug te keren naar het pand.

Andrea
27 januari 2019 at 18:19
E, in de aanbesteding stond dat de gemeente het pand zou verkopen vrij van huurrechten. De Gemeente heeft met de ontruiming getracht het pand zonder huurrechten te leveren aan Tuin. Omdat zij dit deden op een voorlopige titel, hebben zij dit gedaan met een enorm risico. Inmiddels heeft de rechtbank uitgesproken dat Scholte wel degelijk huurrechten heeft, en is het pand dus verkocht met huurrechten.
Omdat tijdens de verkoop er nog niet een definitief vonnis was betreffende de huurrechten, heeft de gemeente in het contract een escape ingebouwd.
De verkoop is pas definitief als Tuin geen aanspraak maakt op de clausule over huurrechten. Als voor 1 juni de huurrechten niet van het pand zijn, kan hij de koop ongedaan laten maken.
Wat er precies in het huurcontact staat is niet van belang. In zoverre dat Tuin zich ook na 1 juni moet houden aan het huurcontract wat de gemeente met Scholte is overeengekomen. Als hij na 1 juni de koop definitief laat, neemt hij ook de huurrechten over van de zittende huurders. (Scholte is ondanks hij nu niet in pand zit, wel juridisch gezien de zittende huurder. Zijn huurgenot is hem namelijk onterecht ontnomen)

e
27 januari 2019 at 19:59
Aanbesteding is nog geen koopcontract. En staat er in het koopcontract , wat er in de aanbesteding staat. En het is wel degelijk van belang ,wat er in het huurcontract staat. ( zijn er tijden genoemd dat Scholte van het gehuurde gebruik mag malen , of is het steeds stilzwijgend met een jaar doorlopend) Staan er uitzonderingsclausules in het contract, waardoor de huur opgezegd kan worden . Ik zei al, ik weet het niet .Ik heb geen wetenschap van de inhoud van beide contracten. En de gemeente houdt zich ook van den domme, die zal echt niets zeggen of publiceren wat hun kan schaden in rechts zaken.

Andrea
27 januari 2019 at 20:59
in de aanbesteding stond het koopcontract als bijlage vermeld. We moeten dan ook van dat contract uitgaan.
Verder zijn er 2 soorten huurrecht. die van een woning en van een bedrijfspand. omdat het postkantoor een woon en bedrijfspand is, moet je uitgaan van het contract wat het zwaarst weegt. dat is in dit geval het huurcontract van de woning. Die is in principe voor onbepaalde tijd. Want bij een tijdelijke huur had de rechtbank een uitspraak gedaan waarbij deze tijdelijkheid zou zijn gemeld.
Mocht het gaan om alleen een bedrijfspand, dan is de huur minimaal 2x 5 jaar, met een gebruikelijke opzegging van een jaar. De verhurende partij kan dan pas na 10 jaar de huur opzeggen. of er moet in gezamenlijkheid worden besloten om na 5 jaar het huurcontract te ontbinden.
Tuin blijft dan alsnog zitten met een huurder voor langere tijd. En hij blijft dus kosten houden waar hij niet op heeft gerekend. Zijn eventuele winst bij ontwikkelen van het pand verdwijnt als sneeuw voor de zon, zeker als hij door gemeente verplicht wordt gesteld de buitenzijde op te knappen. Om die reden zal hij vast afzien van de koop. Snap eerlijk gezegd niet waarom er geen journalisten zijn geweest om hem te vragen hoe hij nu in de zaak staat. Immers heeft Tuin ook belangen in wat de gemeente de komende tijd gaat doen.

Judge X
28 januari 2019 at 01:47
Er was een gebruikers overeenkomst, welke door geëiste tegenprestaties, van rechtswege automatisch over ging in een huurovereenkomst, totdat het gebouw gesloopt zou worden.
Een van de opdrachten (buiten de eis van het verzorgen van een minimaal aantal verschillende exposities per jaar) aan Scholte was, dat hij 24 x 7 toezicht en beveiliging op het pand zou uitoefenen en dat kon eigenlijk alleen door er te gaan wonen, wat uiteindelijk door B&W werd toegestaan, waardoor er ook hier woon- en huurrecht ontstond.

Bij de rechtbank betwiste de gemeente DH dat er sprake was van huurrechten en voor de uitzetting wendde zij een spoedeisend belang voor, ivm verkoop van het pand.
Een spoedeisend belang kan in deze echter alléén ontstaan, indien de eigenaar het zelf in gebruik wil nemen ter uitbating.

De koopovereenkomst:
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2018/02/NautaDutilh-Koopovereenkomst-inzake-Middenweg-172-174-Partijen-Gemeente-Den-Helder-En-Aannemingsbedrijf-A.-Tuin-Den-Helder-B.V..pdfJudge X
28 januari 2019 at 02:14
Excuus, de link werkt niet; op de site van RSM even ‘koopovereenkomst’ bij Search invoeren.
zie PDF : Nauta Dutilh

Guido
28 januari 2019 at 13:53
Of link knippen & plakken.Judge X
28 januari 2019 at 15:04
Ik weet al waar de fout ligt Guido, de echt geïnteresseerden hebben de PDF inmiddels wel gevonden denk ik. 😉

Ferry
29 januari 2019 at 11:57
Even afwachten of de gemeente nog in hogerberoep gaat betreffende dit vonnis,mocht dit niet zo zijn dan eis ik van de raad dat zij een gezamelijke motie van WANTROUWEN indient tegen B&W.
Doen zij dit niet,dan is naar mijn mening de volledige draagkracht van het bestuur en zittende partijen 00000.
Tevens word het hoog tijd dat bestuurders met falende kwaliteiten op persoonlijke titel automatisch strafrechtelijk vervolgd kunnen worden,en bij schuldig bevinding, financieel voor hun daad en/of daden de maatschappij dit terug moeten betalen.
En niet zoals nu: de burger betaalt.
Nu gaat dit democratisch ondermijnende dagelijks bestuur van deze stad met droge ogen ongestoord daarmee door, en dus straffeloos.
Voor mij persoonlijk hoogst onbegrijpelijk en frusterend.

e
29 januari 2019 at 12:35
Dit college heeft de stad in een wurggreep, en dat niet alleen in politiek opzicht. Als je ziet hoe sommige delen van de stad er uit zien ( Koningstraat/ Spoorstraat,) daar laat de gemeente de zaak geheel verpauperen/verkrotten. Als dit college nu wordt weggestuurd , komt er van de stadsvernieuwing helemaal niets meer terecht, want , voordat er een nieuw stadsbestuur is, is het nog maar de vraag of die de draad tijdig weer op kan pakken. Want terugdraaien kan gezien de verpaupering niet meer . Dit college DRAMT EN DRAMT maar door , met oogkleppen op voor de nevenschade die de stad oploopt qua reputatie en torenhoge kosten voor allerlei stompzinnige rechtszaken ,waar de gemeente keer op keer enorm blundert, en dat allemaal over de ruggen van de burger , die dit allemaal maar mag ophoesten.

Andrea
29 januari 2019 at 15:31
Ferry, Hoger beroep is leuk als je weet dat je goede kans hebt om te winnen. Gezien het Vonnis zal een rechter in hoger beroep de gemeente niet tegemoet komen in hun onrechtmatigheden. Deze duidelijke tik op de vingers poets je niet meer weg. Hoger beroep is voor de gemeente alleen maar risico vol, omdat ze met dit vonnis er nog redelijk vanaf komen. Nu heeft de rechtbank gezegd dat gemeente het postkantoor aan Scholte had moeten leveren. Bij hoger beroep kan het zomaar gebeuren dat de gemeente alsnog aan Scholte moet leveren.
De raad zal in beide gevallen een motie van wantrouwen moeten indienen. Al weet iedereen dat de raad niet graag werkt voor zijn centen, dus een motie van wantrouwen is ver weg.
ik ben het volledig met u eens over de vervolging van Ambtsdragers op persoonlijk titel. Burgemeester en Wethouders leiden een groot bedrijf, wat wij een overheidsinstantie noemen. Waarom kunnen die dan niet op persoonlijke titel worden aangepakt, terwijl een raad van bestuur of directie van een grote BV, CV of NV wel op persoonlijke titel kunnen worden aangesproken. Immers kun je als eigenaar van een groot bedrijf op persoonlijke titel verantwoordelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur.
De meest simpele en goedkoopste om dit al jaren durende conflict op te lossen is te praten met elkaar.
Laat de gemeente het pand terugkopen van Tuin. Verkoop vervolgens het pand aan Scholte en vergoed de geleden schade. Iedereen blij en wij hoeven als burgers niet op te draaien voor de gigantische schade die alleen maar oploopt zolang het conflict loopt. Sluit alle betrokkenen op in een hutje op de Hei en doe de deur pas weer open als er witte rook uit de schoorsteen komt.

Henk van Kuijk
29 januari 2019 at 13:40
De geschiedenis gaat zich herhalen, een referendumverzoek, want de drammers, stenenstapelaars en geldverspillers zonder draagvlak zijn nog steeds aan de macht. Een groep bewoners gaat een referendumverzoek indienen. Daarvoor zijn veel handtekeningen nodig, en ook tekenlocaties, dus meld je.
Ter herinnering:
Inleidend verzoek Referendum
Aan: de Gemeenteraad van Den Helder
Geachte Raad,
INGEKOMEN 29 januari 2014
Hierbij verzoeken wij u om een referendum te houden betreffende het Raadsvoorstel Bestemmingsplan Stationslocatie van 21 januari 2014. Wij achten dit voorstel van uitermate groot belang voor alle inwoners van de stad. Een peiling naar het draagvlak voor dit voorstel achten wij dan ook zeer zinvol.
Hoogachtend, Stuknummer: AI14.00694
Namens de omwonenden stationslocatie

Ferry
29 januari 2019 at 16:26
Andrea,in grote lijnen zijn we het met elkaar eens,hoger beroep is pas zinvol als er nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd,en/of je vindt dat bepaalde aspecten niet en/of niet voldoende zijn uitgelicht door de behandelende rechters.
Dat rechters soms hele rare passen kunnen maken is bekend,ook daarop kun je gaan gokken.
Je kunt ook een bepaalde sfeer creeren tijdens het hoger beroep.
Dit kan dan weer meelopen in de komende bodem procedure.
Maar een ding is nu wel zeker,de rechtbank heeft in ieder geval scherp gekeken naar het ,,DON-QUICHOT,, optreden van dit bestuur.
En gezien het aantal reactie,s op deze affaire en andere terloops genoemde debacle,s van dit en vorige DON_QUICHOT college, zou het het ze duidelijk moeten zijn dat er nog maar een conclusie mogelijk is:tenminste ontslag nemen.
Er gaat trouwens een gerucht dat DON-QUICHOT heeft gesolliciteerd bij zijn oude opleiding instituut full-time Groningen,zeer betrouwbare bron.

Ferry
29 januari 2019 at 16:42
Henk,voor zover ik weet is de raadgevende referendum wet afgeschaft,mede met steun van de juwelenwinkelier D66,een goed punt voor als U gaat stemmen in mei a.s

Monique_K
29 januari 2019 at 17:44
Dat is het landelijke referendum, niet het lokale. Het is niet voor niets dat het college in alle toonaarden piept dat de raad dit moet blokkeren.

Ferry
29 januari 2019 at 16:48
Wat misschien wel georganiseerd zou kunnen worden,is het gele hesjes systeem,bijv alle dagen voor het stadhuis gaan protesteren,landelijke pers,tv erbij.
En dan kijken hoelang DON-QUICHOT het volhoud,demonstreren is volgen hem een grondrecht,behalve als je met de bus komt

Ferry
29 januari 2019 at 16:26
Andrea,in grote lijnen zijn we het met elkaar eens,hoger beroep is pas zinvol als er nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd,en/of je vindt dat bepaalde aspecten niet en/of niet voldoende zijn uitgelicht door de behandelende rechters.
Dat rechters soms hele rare passen kunnen maken is bekend,ook daarop kun je gaan gokken.
Je kunt ook een bepaalde sfeer creeren tijdens het hoger beroep.
Dit kan dan weer meelopen in de komende bodem procedure.
Maar een ding is nu wel zeker,de rechtbank heeft in ieder geval scherp gekeken naar het ,,DON-QUICHOT,, optreden van dit bestuur.
En gezien het aantal reactie,s op deze affaire en andere terloops genoemde debacle,s van dit en vorige DON_QUICHOT college, zou het het ze duidelijk moeten zijn dat er nog maar een conclusie mogelijk is:tenminste ontslag nemen.
Er gaat trouwens een gerucht dat DON-QUICHOT heeft gesolliciteerd bij zijn oude opleiding instituut full-time Groningen,zeer betrouwbare bron.

Ferry
29 januari 2019 at 16:42
Henk,voor zover ik weet is de raadgevende referendum wet afgeschaft,mede met steun van de juwelenwinkelier D66,een goed punt voor als U gaat stemmen in mei a.s

Monique_K
29 januari 2019 at 17:44
Dat is het landelijke referendum, niet het lokale. Het is niet voor niets dat het college in alle toonaarden piept dat de raad dit moet blokkeren.

e
29 januari 2019 at 20:14
Hoewel het een raadgevend referendum betreft, en de uitkomst naast zich neergelegd kan worden, lijkt het wel of het college doodsbang is voor een negative uitkomst daarvan. Vandaar dat zij er op aandringen een referendum aanvraag niet te honoreren.

Ferry
29 januari 2019 at 16:48
Wat misschien wel georganiseerd zou kunnen worden,is het gele hesjes systeem,bijv alle dagen voor het stadhuis gaan protesteren,landelijke pers,tv erbij.
En dan kijken hoelang DON-QUICHOT het volhoud,demonstreren is volgen hem een grondrecht,behalve als je met de bus komt

Andrea
29 januari 2019 at 19:18
Ferry, goed nieuws dat Don-Quichot (Koen S.) heeft gesolliciteerd bij de Hanze hogeschool in Groningen. Alleen wel te hopen dat de directie van deze onderwijsinstelling niet gaat googelen op Koen Schuiling. Hij komt er op de eerste pagina’s van Google niet best uit…
Hoger beroep in de zaak tussen Scholte en de gemeente zal erg lastig zijn, om daar nieuwe feiten naar boven te brengen. Bij de uitspraak zie je een duidelijke stelling die de Rechtbank in deze zaak heeft genomen, door middel van hun persbericht over deze zaak.
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Den-Helder-handelde-onrechtmatig-tegenover-Rob-Scholte.aspx
Ook het vonnis zit stevig in elkaar, waar aan beide zijde een hoger beroep weinig tot geen resultaat te bereiken valt. gelezen het vonnis blijf ik bij mijn eerdere stelling, welke ik in de vorige reactie heb gegeven.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:461
Monique K heeft gelijk over de referendumverordening. Landelijk is het referendum afgeschaft, maar lokaal mag er nog een referendumverordening zijn. het is alleen vreemd om te zien dat politieke partijen, die altijd bij verkiezingen het hardst roepen om referenda in Den Helder mogelijk te maken, nu het hardst roepen dat er geen referendum mag komen over de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord. Binnenkort mogen we naar de stembus voor de provincie (Gedeputeerde Staten) en de EU. 2 momenten waar een referendum kan worden gehouden, waarmee je ook meteen extra mensen trekt naar de verkiezingen van het provinciaal bestuur of naar Europese verkiezingen. Win-win door de burger zijn/haar stem te laten geven over de stadhuisdiscussie en meer mensen naar de stembus GS/EU die anders niet zouden gaan.
Ferry, ik zou best een geel hesje voor je aan willen trekken, maar vanwege het weer sta ik liever in de centrale hal van het gemeentehuis dan buiten voor de deur.

e
29 januari 2019 at 20:15
Gele hesjes, de Bazaar heeft ze in de aanbieding.

Ferry
30 januari 2019 at 14:35
Andrea,het is een gerucht,en het is voor DON-QUICHOT het vertrouwde cirquit,binnen de VVD ligt hij in ieder geval niet lekker.
Wat betr.hogerberoep:dhr Schuiling heeft m.i reeds vele malen duidelijk gemaakt dat hij een uiterst slechte verliezer is.
En het zal toch hoop ik wel bij het verliezen in deze: EINDE CARRIERE DON-QUICHOT ZIJN.
Het referendum bestaat inderdaad nog steeds op gemeentelijk niveau,maar gezien de huivering hiervoor bij de zittende partijen,zal de uitslag genegeerd worden.
De uitslag zal zeer waarschijnlijk wel aangeven dat de draagkracht van dit college praktisch nul zal zijn.
De provinciale verkiezingen;ik hoop dat er een gezonde oppositie uit voorkomt.

e
30 januari 2019 at 18:06
Praktisch 0 ? het is al een tijdje 0. Het draagvlak voor dit college en de raad is bij de burger verdwenen. Diegene, die nog achter dit zooitje staat , zijn diegene die er baat bij hebben, zeg maar de vriendjes wiens belangen op het spel staan. O ja en van Dongen, daar loopt het kwijl van af .

Andrea
30 januari 2019 at 20:39
E, het draagvlak staat natuurlijk niet in geheel op 0. Er zullen best nog partners van raadsleden zijn die achter deze raadsleden blijven staan. En misschien nog een aantal kinderen van de raadsleden. Voor de rest hebben ze inderdaad geen supporters meer, met uitzondering van de mensen die aan ze kunnen verdienen. Dus oa Woningstichting en een aantal bouwondernemingen.
Van Dongen heeft zijn eigen glazen ingegooid door zijn beetje domme opmerkingen. Ook bij de uitslag van deze rechtszaak waarbij door rechters is gezegd dat gemeente onrechtmatigheden heeft gepleegd. Zegt van Dongen: “zo, dan hebben we dit ook weer gehad”. Hij vind het blijkbaar normaal en keurt goed dat gemeente onrechtmatige handelingen verricht.

Andrea
30 januari 2019 at 17:56
Ferry, de geruchte rondom zijn vertrek zijn inmiddels publiek geheim. Een eerdere baan in gemeente Zaanstad is hem zijn neus voorbij gegaan. Hij heeft al een dienstbetrekking bij Hanze Hogeschool dus hopelijk wordt dit verband uitgebreid.
Een baantje via de VVD kan hij inmiddels inderdaad vergeten. Buiten zijn slechte imago is de aanval tegen Rutte slecht gevallen binnen de VVD.

https://denhelderactueel.nl/2019/01/postkantoor-blijft-in-handen-van-tuin/

https://losdenhelder.nl/postkantoor-blijft-in-handen-van-tuin/

https://www.denheldersdagblad.nl/gemeente/postkantoor-blijft-in-handen-van-tuin

Reacties:

Victor Schalkwijk
De constatering dat afbreken van de onderhandelingen onrechtmatig is, lijkt strijdig met een veronderstelde rechtmatigheid van onderhandeling en verkoop aan een andere partij.

Jaap Holtzapffel
Bent u advocaat of rechter?

Victor Schalkwijk
Nee, het lijkt gewoon tegenstrijdig.

Jacques van Poppel
Er wordt hier een heel vies spelletje gespeeld door de gemeente…

Jaap Holtzapffel
Dat lijkt me een juiste constatering!

Joop Vd Werf
Dat doen ze al jaren vele hebben lange bruine armen.

Harriet de Wilde
En reëel verliezer!

https://www.facebook.com/jaap.holtzapffel/posts/10218985495777155

Scholte eist schadevergoeding van Den Helder

Update – Kunstenaar Rob Scholte gaat een schadeclaim indienen bij de gemeente Den Helder, die in de “miljoenen gaat lopen”.

Dat zegt advocaat Benno Friedberg nadat de rechtbank had geoordeeld, dat de gemeente de onderhandelingen met Scholte over de aankoop van een gebouw eind 2017 niet had mogen afbreken. Scholte had een eigen museum in het pand, dat vorig jaar werd ontruimd. De kunstenaar had een proces aangespannen tegen de gemeente.

Volgens de advocaat had het museum per jaar zo’n 10.000 bezoekers en betekent het verlies een grote schadepost voor Scholte.

Voormalig postkantoor

De kunstenaar en de gemeente waren nog in gesprek over de prijs van het pand, een voormalig postkantoor. De gemeenteraad wilde het gebouw aan Scholte verkopen, maar de burgemeester en wethouders waren tegen, waarna de onderhandelingen werden afgebroken. Hiermee heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld, oordeelde de rechtbank. Het gebouw is inmiddels aan iemand anders verkocht.

Scholte wil graag weer in gesprek om tot een oplossing te komen. “We houden de deur open en willen ze eerst uitnodigen voor een gesprek. Geld vindt Scholte niet zo belangrijk. Hij wil vooral een museum exploiteren,” aldus de advocaat. Volgens de raadsman staat het pand nog steeds leeg.

Geen gehoor

Het museum en atelier van Scholte werden vorig jaar april ontruimd, omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan de oproep te vertrekken. Hij vond dat eerst de bodemprocedure in de zaak moest worden afgewacht. Hij schreef zelfs een open brief aan premier Mark Rutte om zijn zaak te bepleiten.

Het Parool, 23 januari 2019, 20:30

https://www.parool.nl/amsterdam/scholte-eist-schadevergoeding-van-den-helder~a4622066/

https://www.telegraaf.nl/entertainment/3060766/rob-scholte-eist-schadevergoeding-van-den-helder

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/scholte-eist-schadevergoeding-van-den-helder-1.1542609

https://nieuwsblik.nl/kunstenaar-scholte-eist-schadevergoeding-van-den-helder/

Advocaat van Rob Scholte kondigt ’gigantische schadeclaim’ tegen gemeente aan

Den Helder – De gemeente Den Helder krijgt ’een gigantische schadeclaim’ van kunstenaar Rob Scholte. Volgens de rechtbank heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door de onderhandelingen met Scholte over het voormalige postkantoor af te breken.

Dat zegt de Alkmaarse rechtbank. Volgens de rechter had de gemeente door moeten onderhandelen met Scholte, die het pand wilde kopen. Scholte heeft de gemeente gevraagd verder te onderhandelen, maar dat werd geweigerd. Die bereidheid was er volgens de rechtbank wel met de firma A. Tuin BV. Advocaat Benno Friedberg staat Rob Scholte bij. Hij spreekt van een klinkende overwinning: “Het is aan de ene kant hartstikke triest, dat de rechtbank de gemeente op de vingers moet tikken wegens onrechtmatig handelen. Dat is nogal wat. Ik ben wel blij, dat de rechtbank dit constateert. Wij gaan nu een gigantische schadeclaim voorbereiden. Eerst gaan we op een rijtje zetten wat de schade is. Ook Tuin krijgt van ons een schadeclaim. Volgens de wet mag niemand beter worden van een onrechtmatige daad van een ander. Dat heeft Tuin wel gedaan. Hij wist, dat we in onderhandeling waren en heeft in een radio interview zelfs gezegd, dat hij alle procedures afwacht. Dat heeft hij dus niet gedaan.”

Voortgezet

Hoewel de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens Scholte, kunnen de onderhandelingen niet worden voortgezet, omdat het pand al is verkocht aan Tuin. De rechtbank is het verder niet eens met Scholte, dat er al een koopovereenkomst was. Ook is er volgens de rechtbank geen sprake van ongeoorloofde staatssteun van de gemeente aan Tuin. Tuin moet nog de helft van de overeengekomen 650.000 euro betalen. In de notariële akte stond, dat er sprake was van een lening. Dat is later door de gemeente en Tuin gerectificeerd.

Wethouder Michiel Wouter zegt, dat het college het vonnis gaat bestuderen om te kijken wat de eventuele vervolgstappen van de gemeente zijn.

Helderse Courant, 24 januari 2019, 23:00

Reacties:

Jaap Holtzapffel
WIE NIET HOREN WIL, MOET MAAR VOELEN!

Fred Brand
Nou Gemeente, wacht nog maar even met dat Stadhuis gedoe.. ;)

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190123_69342641/advocaat-van-rob-scholte-kondigt-gigantische-schadeclaim-tegen-gemeente-aan

Reacties:

Anoniem zei
Kunnen de verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen? Dat is noodzaak in deze kwestie omdat anders de inwoners van Den Helder de dupe worden van dit overduidelijke machtsmisbruik en wanbestuur.
donderdag, 24 januari, 2019

http://www.stichting-jas.nl/2019/01/advocaat-van-rob-scholte-kondigt.html

Rob Scholte eist schadevergoeding van Den Helder, 23 januari 2019

Gepubliceerd op 23 jan. 2019

Rob Scholte eist schadevergoeding van Den Helder
Updated 6 min geleden
16 min geleden in ENTERTAINMENT
Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang
Kunstenaar Rob Scholte gaat een schadeclaim indienen bij de gemeen…

Reacties:
https://youtu.be/wsOow9Ihcg