Reg!o Noordkop – Veiling Rob Scholte start 1 november, College Niet Blij met Vragen Samen Actief

Logo Regio Noordkop (foto Idem)

Veiling Rob Scholte start 1 november, College Niet Blij met Vragen Samen Actief

Den Helder – De Veiling van de Kunst Collectie van Rob Scholte start op 1 november. Dat laat het College van de Gemeente Den Helder weten. Ook is er Kritisch Gereageerd op Politieke Vragen van Samen Actief over de Lopende Juridische Procedure. De Partij van Fractie Voorzitter Marinus Vermooten vroeg of het College en de Stad S Advocaat Mogelijk hebben Gelogen over het Plaats Vinden van een Tweetal Recht S Zaken. Het College vindt de Vragen Schadelijk.In een Korte Brief aan de Gemeente Raad schrijft het College, dat de Executoriale Verkoop van de Kunst Collectie van het Rob Scholte Museum op 1 november 2022 van Start zal gaan. Alle Voorbereidingen zijn Klaar en een Deur Waarder heeft de VeilingAan Gezegd’, zo als dat heet. Er zullen Meerdere Veilingen plaats vinden. Zo worden de Kunst Werken uit de Collectie, in Totaal Meer dan 8.000 Stukken, Individueel Verkocht aan de Hoogste Bieder. Dit tot Grote Onvrede van het Echt PaarScholte, die zegt, dat de Collectie in zijn Geheel Veel Meer Waard is. Eerdere Pogingen Scholte om de Collectie Zelf te Verkopen, voor het door hen Beoogde Bedrag van Drie Miljoen Euro, hebben Echter tot Niets geleid. De Gemeente verwacht € 350.000,- op te halen met de Veiling.Die € 350.000,– is bij Lange Na Niet Genoeg om de Open Staande Schulden van Scholte Volledig Af te Betalen. Vorig Jaar werd deze namelijk door de Gemeente Al Geschat op 1,4 Miljoen Euro. Daar bij kom, dat de Opbrengst van de Veiling Ook Nog Eens Verdeeld moet worden tussen de Gemeente Den Helder en de Voormalig Advocaten van Scholte, Friedberg & Mahn. Een Veiling op deze Manier betekent volgens Lijsje Snijder, de Vrouw van Scholte, het Faillissement van het Echt Paar. Volgens Snijder doet de Gemeente Dit Bewust, zo dat de Twee Geen Financiële Middelen Meer hebben om de Procedure, die zij Zelf Gestart zijn, tegen de Gemeente op een Goede Manier te voeren.

Vragen Samen Actief

De Fractie van Samen Actief stelde naar Aanleiding van een Artikel in het Noord Hollands Dagblad vragen over de Procedure rondom de Executie Veiling. De Gemeente had Namelijk tegen de Rechter Gezegd, dat Veiling Bedrijf BVA, die Verantwoordelijk is voor de Opslag en de Veiling van de Collectie van Scholte, het Wachten op de Verkoop Helemaal Zat was. Het Bedrijf zou zelfs Juridische Procedures zijn Gestart, maar daar van vond de Krant Geen Bewijs. Ook de Voormalig Advocaat van Scholte heeft Eerder Gezegd te Twijfelen aan de Oprechtheid van deze Claim door de Gemeente.

Het College laat in Niet Mis te Verstane Woorden weten Niet Blij te zijn met de Vragen van Samen Actief. “Gelet op het Feit, dat de Stad S Advocaat en de Gemeente Den Helder gehouden zijn om Geen Onjuiste Informatie in een Recht S Zaak te geven, begrijpen wij Niet Waarom een Fractie van de Gemeente Raad van de Gemeente Den Helder veronderstelt, dat hier van Mogelijkerwijs Wel Sprake zou zijn. Wij achten het Schadelijk, dat er Geïnsinueerd wordt, dat de Gemeente Den Helder, dan Wel de Stad S Advocaat namens de Gemeente Den Helder, Onjuist zou hebben Verklaard bij een Rechterlijke Instantie.

Het College geeft vervolgens de Rol Nummers van de Procedures tussen BVA en de Gemeente Den Helder. Zo lijkt het Idee, dat de Gemeente heeft Gelogen over de Zaak uit de Lucht. Daar bij merkt het College op, dat er voor de Gemeente ook Reden kan zijn om Niet Altijd in Openbaarheid te verklaren over Juridische Procedures. Het Verzoek aan Samen Actief is daar om om Terug Houdend te zijn met dit Soort Politieke Vragen over Recht S Zaken. “Het College en de Gemeente Raad zijn Gezamenlijk Verantwoordelijk om er voor te zorgen, dat de Belangen van de Gemeente Den Helder en de Partijen, waar mee de Gemeente Den Helder Samen werkt, Niet Onnodig worden Geschaad.”

Regio Noordkop, 1 oktober 2022

Reacties


richard

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image