Regio Noordkop | Stijn Vos – Nieuwe Huis Advocaat Gemeente Den Helder vertegenwoordigde Eerst Rob Scholte

Nieuwe Huis Advocaat Gemeente Den Helder vertegenwoordigde Eerst Rob Scholte

Volgens het College is er Geen Sprake van een Belangen Conflict

Den Helder – Het Grote Internationale Advocaten Kantoor AKD, sinds Ander Half Jaar de Huis Advocaat van de Gemeente Den Helder, is In het Verleden ook Vertegenwoordiger Geweest van Kunstenaar Rob Scholte. De Gemeente en Scholte voeren Al Jaren een Juridische Strijd en In de Regel mogen Advocaten Geen Tegen Strijdige Belangen Verdedigen. Volgens Wet Houder Michiel Wouters leert Na Vraag bij AKD, dat er Geen Sprake is van een Belangen Conflict.

De Kwestie werd Aan de Kaak Gesteld door Behoorlijk Bestuur. Zij stelden naar Aan Leiding van een Raads Informatie Brief en een Artikel van Regio Noordkop over de Gemeentelijke Zorg Polis maandag avond Vragen aan het College. Volgens het College is er sinds mei 2022 Sprake van een Onrecht Matige Situatie, omdat het Contract met Univé Eigenlijk Aan Besteed had Moeten Worden. Dit zou Gesignaleerd zijn door AKD. Hoe Wel het Contract Al sinds 2017 loopt en er Niks is Veranderd aan de Regel Geving beweert het College, dat de Situatie tussen 2017 en 2022 Wel Recht Matig was. Ondanks Vragen van deze Nieuws Site en de Fractie van Behoorlijk Bestuur blijft de Uit Leg van het College Warrig. Tijdens de Raads Vergadering zei Wet Houder Michiel Wouters Bij Voor Beeld, dat de Situatie de Eerste Vijf Jaar Niet Problematisch was, om dat de Gemeente Niet Geïnformeerd was, Dat Dit het Geval zou zijn. De Objectieve Werkelijkheid blijft Gissen.

Onder het Artikel over de Gemeente Polis op deze Web Site verscheen op 10 februari een Reactie van een Gebruiker, die er op wees, dat Huis Advocaat AKD, de Partij, die de Gemeente Nu adviseerde de Verzekering Wel Aan te Besteden, in het Verleden Ook Raads Man was voor Kunstenaar Rob Scholte. Gezien de Relatie tussen Gemeente Den Helder en Scholte, zal deze Geen Toe Stemming hebben Gegeven om AKD Ook de Huis Advocaat van Gemeente Den Helder te Laten Worden. Deze Toe Stemming is Conform de Gedrags Regels Advocatuur van Nederlandse Orde van Advocaten Wel Nodig”, zo las het Anonieme Bericht.

Anoniem Bericht

[Reacties

Judge X schreef

Dit betekent ook het Vertrek van Wet Houder Pieter Kos () Immers heeft deze Meer Ervaring als de Reeds Verdwenen D66 Wet Houder Chris de Koning. Deze Laatste Wet Houder is Naar Huis Gestuurd, omdat hij Na 3 Maanden zijn Portefeuille van de Haven Niet Machtig was  ()

Het is Niet Zo Maar een Klein Foutje () Een Europese Aan Besteding is, Zo Als ook in het Artikel Gezegd, Verplicht. Waar Bij het Termijn van de Aan Besteding ook Vast Ligt. Het Niet Op Nieuw Aan Besteden is dan Ook Nalatigheid van dit College.

Dat een Huis Advocaat Er Tussen Moet Komen Om dit Soort Fouten Recht te zetten, Is Dan Ook Schandalig. Ook het Weer Niet Juist Informeren van de Raad, en Fouten bij een Ander in de Schoenen te Schuiven is Kwaad Aardig.

Gaat er Dan Helemaal Niets Goed in deze Gemeente? Ook bij de Wet Maatschappelijke Onder Steuning (WMO) zouden Achter Standen zijn Weg Gewerkt (), maar Onder Tussen zijn er Nog Meer dan Honderd Mensen, die Langer als het Wettelijk Termijn moeten Wachten.

Hebben Raadsleden en Journalisten Stront in de Ogen, Of Knijpen ze, die Met Één Dicht als het over Gemeentelijk Beleid gaat?

Bij het Googelen van de Gemeentelijke Huis Advocaat AKD uit Amsterdam, kwamen Twee Artikelen naar Boven, die Wel Opmerkelijk Zijn.
De Advocaat komen  Praten over Integriteit  (Zou dit Onder Werp dan Ook Met Één Besproken Zijn, of Heeft de Wet Houder Dit Bewust tot Van Daag Achter Gehouden? Zo dat de Raads Leden Niet aan de Huis Advocaat konden Vragen wat de Juridische Gevolgen Kunnen Zijn.
Immers is dit Onder Werp uit het Artikel Belangrijker dan Integriteit, want Dat is Binnen Gemeente Den Helder Toch Al Ver te Zoeken ()
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Evenement/2023/02/09/Bijeenkomst-Integriteit-voor-Raads-en-Commiss Leleden

En Als we het Dan Ook Met Één over Integriteit hebben, dan is het Verbazend, dat AKD de Huis Advocaat is Geworden van Gemeente Den Helder. Want AKD is Sinds 2018 Reeds Advocaat van Rob Scholte die Toevallig of Niet, Enkele Dagen Geleden een Artikel Plaatste over het Advocaten Kantoor AKD. Uit deze Publicatie blijkt, dat zij Scholte Bij Staan in de Aan Giften. die hij heeft Gedaan tegen Gemeente Den Helder..
https://robscholtemuseum.nl/R&L – Brief-aan-Parket-met-Aan Gifte-tot-Bij-Ontruiming-en-Diefstal-Betrokken-Gemeente-Den-Helder-Burgemeester-K-Schuiling-en-Advocaat-ECW-van-der-Poel-van-Schenkeveld-Advocaten/

Uit de Raads Stukken blijkt, dat Advocaten Kantoor AKD, Na de Aan Gifte van Scholte de Gemeentelijke Advocaat is Geworden.
Gezien de Relatie tussen Gemeente Den Helder en Scholte, zal deze Geen Toe Stemming hebben Gegeven Aan AKD Om Ook de Huis Advocaat van Gemeente Den Helder te worden. Deze Toe Stemming is Conform de Gedrags Regels Advocatuur, van Nederlandse Orde van Advocaten Wel Nodig.

Het is Dan Ook de Vraag Welke Politieke Partij Eindelijk Eens Gaat Doen, Waar ze Voor Betaald worden. Het Streng Controleren van College van Burgemeester en Wethouders, met de Bij Horende Ambtenaren. () Laat daar is een Groots Scheeps Onder Zoek naar Komen () En dan Niet Wachten, tot het bijna weer verkiezingen is.

(…)]

https://www.regionoordkop.nl/10/02/2023/Gemeente-Polis-Den-Helder -had-Aan Besteed-Moeten-Worden-12-Miljoen-Onrechtmatig-Uit-Gegeven/

Raads Lid Sjoerd Oudijk vond dit Vol Doende Aan Leiding Om het College Eens te Bevragen. Hij wilde Weten, of het Klopt, dat de Nieuwe Huis Advocaat van de Gemeente Eerder de Belangen van Rob Scholte Behartigde, en, Of Dit Wel Conform de Gedrags Regels van de Advocatuur is.

Geen Belangen Conflict

Wet Houder Michiel Wouters bevestigde maandag avond, dat het In Der Daad AKD was, die in 2018 voor Rob Scholte een Zaak startte tegen Zo Wel de Deur Waarders. die zijn Museum hebben Ontruimd als de Gemeente Den Helder. Nu staat het Advocaten Kantoor de Gemeente Juist bij in Aller Lei Juridische Procedures. Als Advocaat Volledig Legitiem. Dat heeft Volgens Hem Onder Andere te Maken met het Feit, dat Scholte Enkel Rechts Hulp kreeg Op het Gebied van het Straf Recht en de AKD de Gemeente Slechts Bestuurs Rechtelijk Bij Staat. Ook is het Al Weer Vijf Jaar Geleden, dat AKD Scholte Hielp. Zo is er Al met Al Geen Sprake van een Conflicterend Belang. Wouters Laat Weten, dat AKD dit Verhaal bevestigt.

Photo of Stijn Vos

Stijn Vos

Stijn Vos is Werkzaam als Politiek Verslag Gever bij Regio Noordkop. Email stijn@regionoordkop.nl

Regio Noordkop, 13 februari 2023

Reacties

Jurist X schreef 14 februari 2023 om 01:39

Het is Maar de Vraag, of AKD Scholte Alleen heeft Bij Gestaan in een Straf Rechtelijke Procedure tegen Gemeente Den Helder en het Gemeentelijke Deur Waarders Kantoor.
Wet Houder Wouters vertelde Tijdens de Raads Vergadering, dat het Alleen ging om Straf Recht, en Niet om Bestuurs Recht. Alleen is dat een vraag, die Alleen Rob Scholte kan Beantwoorden, of dit Juist is.
Scholte werd Bij Gestaan door het Amsterdamse Advocaten Kantoor Friedberg & Mahn. Als je op de Web Site kijkt van dit Advocaten Kantoor, dan is daar uit Op te Maken, dat dit Advocaten Kantoor zich Voor Namelijk Bezig Houd met Civiel Recht. Ze zijn Volgens hun Site Gespecialiseerd in Arbeids Recht, Ondernemings Recht, Vast Goed, Leisure en Lucht Vaart. Bestuurs Recht word Niet Genoemd op de Site van dit Advocaten Kantoor.
De Firma AKD is een Groot Advocaten Kantoor uit Amsterdam met Specialismes in Alle Soorten Recht. Bestuurs Recht, Civiel Recht en Straf Recht.
Het zou Dus Goed Kunnen Zijn, dat de Advocaten van Scholte, AKD, Straf Recht, en Friedberg & Mahn, Civiel Recht, Over Leg hebben Gevoerd over de Bestuurs Rechtelijke Onder Delen.
Als deze Conclusie Juist is, dan is het Goed Mogelijk. dat AKD In Houdelijke Informatie heeft van de Zaak tussen Scholte en Gemeente Den Helder en kan de Huidige Stads Advocaat van Gemeente Den Helder Ook in het Dossier van Rob Scholte. Dat geeft Op zijn Minst de Schijn van Belangen Verstrengeling.
Behoorlijk Bestuur zou dit door Middel van Vervolg Vragen moeten Uit Zoeken. Zo zouden er Verklaringen moeten komen, dat AKD en Advocaten Kantoor Friedberg & Mahnn Geen Enkel Contact hebben Gehad over de Verschillende Procedures van Scholte. Deze Verklaringen zullen Ook Onder Ede Bij een Rechter Houdbaar Moeten Zijn.
In dien de Advocaten Friedberg & Mahn en AKD Wel Degelijk de Zaak Scholte Bestuurs Rechtelijk hebben Besproken. Dan heeft Gemeente Den Helder een Potentieel Probleem. In het Ergste Geval kan Scholte om Vernietiging van de Vonnissen Vragen, die Uit Gesproken zijn, na dat AKD de Huis Advocaat is Geworden van de Gemeente Den Helder. De Schijn van Belangen Verstrengeling is Dan Gewekt, en kan Gemeente Den Helder over Onrecht Matig Verkregen Informatie Beschikken.
Volgens Wouters is AKD Sinds Ander Half Jaar de Stads Advocaat van Den Helder. Wat Overigens Nergens Terug te Vinden is op de Web Sites van Gemeente Den Helder. Dus Niet Controleerbaar.
Gevaren Zone. Dat betekent Concreet, dat Alle Eind Vonnissen Mogelijk Gevaar Lopen. In dien AKD Onrecht Matig de Nieuwe Huis Advocaat is van Gemeente Den Helder.  ()

Wet Houder Michiel Wouters Te Bekijken en Te Beluisteren Via Onder Staande Link

 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/v1/embed/Gemeenteraad-13 februari 2023-Raadzaal-Archief/8667/start/1/stop/1071/denhelder_1/2023-02-13-19-15-41-Gemeenteraad_1.mp4

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2023/13-februari/19:30/Vragenkwartier

Ex Jutter schreef 14 februari 2023 om 12:48

Vraag Heeft AKD zich Schuldig Gemaakt aan Belangen Verstrengeling?
Wet Houder Wouters Volgens AKD Niet ()
Over Belangen Verstrengeling Gesproken. Wie vraagt Zo Iets Nou aan de Mogelijke Dader () Te Schandalig voor Woorden!!

https://www.regionoordkop.nl/13/02/2023/Nieuwe-Huis Advocaat-Gemeente-Den-Helder-Vertegenwoordigde-Eerst-Rob-Scholte/

R + L – Brief aan Parket met Aangifte tot Bij Ontruiming en Diefstal Betrokken Gemeente Den Helder, Burgemeester K Schuiling, en Advocaat, ECW van der Poel van Schenkeveld Advocaten

R + L – Aangifte tegen Deurwaarders Marcel de Heer en Koen van der Meer, Beiden Werkzaam bij Van der Meer Philipsen Gerechts Deurwaarders te Alkmaar, 25 mei 2018

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Noordkop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stijn+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+de+Koning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sjoerd+Oudijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frits+Schneider
https://robscholtemuseum.nl/?s=AKD+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marcel+de+Heer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+van+der+Meer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen+Gerechts+Deurwaarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistic
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Bourée
https://robscholtemuseum.nl/?s=Troostwijk+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belangen+Verstrengeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunst+Roof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/