R + L – Waar Schuwing aan BVA Auctions, Deur Waarder, Stads Advocaat, Gemeente en College van B&W Den Helder + Ilse van der Poel – Bericht aan Ina Molenaar,

Familie Scholte in het Oude Post Kantoor te Den Helder (foto Caspari de Geus)
Discussie bij BVA (1) (video WhatsApp)
Discussie bij BVA (2) (video WhatsApp)

Waar Schuwing aan BVA Auctions, Deur Waarder, Stads Advocaat, Gemeente en College van B&W Den Helder

Beste BVA Auctions, Deur Waarder, Stads Advocaat, Gemeente en College van B&W Den Helder

Nu de Eerste van Acht Veilingen bij BVA achter de Rug is, Graag uw Aandacht voor het Volgende.
Het zou Zeer Verstandig Zijn als BVA de Geveilde Werken Niet Mee Geeft aan de Kopers of Slechts onder een Uitdrukkelijk Voor Behoud.

Ten Eerste, omdat U deze Veilingen Voorbarig Doet, omdat er Nog Steeds een Vonnis over het Hoger Beroep van de Huur Zaak Aan Komt, dat Steeds door Gerechts Hof Amsterdam Uitgesteld wordt en Nu Gepland staat op de Rol voor 20 december 2022.
Dit Vonnis kan Nog Steeds in Uw Na Deel Uit Vallen.

Houdt de Leugen Stand, Waarom de Kanton Rechter in Alkmaar vond, dat wij Niet over een Huur Contract voor onze Woning en Studio zouden Beschikken, maar Slechts over een Dienst Woning bij het Museum, omdat er Volgens deze Rechter Sprake zou Zijn van een In Pandige Door Gang tussen onze Woning en het Museum Gedeelte van het Gebouw.
Wat, Zo als U Weet Niet Waar is, maar Wel Leugen Achtig als Door Slag Gevende Factor in dit Vonnis is Op Genomen. Het kan Heel Goed zijn, dat deze Rechterlijke Leugen Geen Stand houdt.

Op deze Web Site staat Al Jaren Lang een door Gemeente Den Helder Nimmer Beantwoorde Open Brief aan het College van B&W met 3.116 Ondertekende Getuigenissen, die Bewijzen Zijn van het Absolute Tegen Deel van Wat het Vonnis beweert. Alle Onder Tekenaars Vragen Samen met het Rob Scholte Museum, wijlen Joost Zwagerman en Theo Knippenberg aan B&W, de In de Overeenkomst van 9 december 2014 met Wet Houder Pieter Kos Beloofde Door Gang Als Nog te Mogen Realiseren, Waar door de Op Eigen Kosten Op Geknapte Begane Grond en Kelder Ruimte dan Eindelijk voor het Publiek kon worden Ontsloten.

Het blijft Heel Goed Mogelijk, dat het Eind Oordeel van Gerechts Hof Amsterdam is, dat de door de Kanton Rechter Alkmaar Verzonnen Door Gang In der Daad Nooit heeft Bestaan.

Dan gaat U Wel Degelijk Geheel Nat en Draait U Op voor Alle Kosten van de Ontruiming en de Daarna Volgende Opslag, die U Ons Steeds heeft Toe Gerekend.
U
Exposeerde Ons Jaren Lang in de Regionale en Landelijke Media Smadelijk en Lasterlijk als Klap Loper en Schuldenaar.

Hoe gaan Jullie Ons deze Schade Vergoeden?
Daar bij gaat Zo Ook Nog Onze Schade Procedure bij Staat lopen, die volgt op het Eind Vonnis. U bent Daar Namelijk Niet Tegen in Hoger Beroep Gegaan. Rechter Vonniste, dat U Onrechtmatig heeft Gehandeld door de Onderhandelingen over de Verkoop van het Gebouw Abrupt Af te Breken. Volgens het Hof bent U Aansprakelijk voor Alle Daar Uit Voort Vloeiende Schade, dus ook voor de Kosten van Ontruiming en Opslag als Ook voor Onze Advocaten Kosten aan Friedberg & Mahn en Ina Molenaar van XSJusticia.

Met Al deze Feiten bent U Bekend en Toch Ramt U Door met Deze Beschamend Vertoning door de Collectie te laten Veilen bij een Faillisement Veiling Bedrijf, Waar door U de Suggestie wekt als zou het Rob Scholte Museum, Rob Scholte Zelf en zijn Familie Failliet zijn. U weet Heel Goed, dat U hen Al Twee Keer in een Faillisement heeft willen Dwingen, Wat Twee Keer voor U Jammerlijk is Mis Lukt. Mooie Bij Komstigheid voor U zou Hier Bij Geweest Zijn, dat de de Beslissing om de Recht Zaken Voort te Zetten in Handen van de Curator kwam en Niet Meer aan Ons zou Zijn.
B&W Den Helder en de Recht Bank haalden Beiden Even Rustig Adem.
Maar dat viel
U Gelukkig Tegen.

Al deze Voor Barige Handelingen en Zeer Mogelijk Onrechtmatige Veiling Om Zo Veel Mogelijk Schade Zo Wel Zakelijk als Persoonlijk aan Rob Scholte en Zijn Familie Toe te Brengen.

We hebben Nog Steeds de Beloofde Inventaris Lijst van BVA Niet Ontvangen!

Ook hebben we Nog Nooit een Conditie Rapport van de Verzekering Ontvangen, Na Dat U de Voorwaarden van de Vorige Verzekering Over Trad door de Collectie Zonder Toe Stemming voor Ons of Onze Advocaten te Verplaatsen naar Faillisements Veiling Bedrijf BVA Auctions. De Verzekering werd bij BVA Gereduceerd tot Inboedel en Opstal Verzekering met Nauwelijks Behoorlijke Dekking.

Er is door BVA en de Deurwaarder Veel te Weinig Aandacht Gegenereerd voor deze Openbare Veiling van de Rob Scholte Privé en Museum Collectie en Hier Toe werden ze Wel Degelijk verplicht.
Behalve in het Provinciale NHD, de Helderse Courant, als Redactioneel  Nieuws Artikel is de Veiling doot U Niet Nationaal, Laat Staan Internationaal in de Media Aan Gekondigd en Geadverteerd Geweest.
Minstens 60% van Rob’s Klandizie bevindt zich Al de Veertig Jaar, die Zijn Kunstenaars Carrière Om Vat, in het Buiten Land.

De Enige Advertentie, die Ons onder Ogen is Gekomen is, is Bij FaillisementDossier.nl Verschenen. Zie Hier Onder!

Terwijl Wij Natuurlijk in Geheel en Al Niet Failliet Zijn , zoals Hier Boven staat Beschreven.

Dit betekent, dat U in het Geheel Geen Reclame heeft Gemaakt voor de Veiling. Ook Al heeft U Dit Duidelijk Zo aan Ons Toe Gezegd in de Recht Bank.

Ik wil Niet Rot Doen Verder, maar je Stelling, dat BVA Helemaal Niet Geadverteerd heeft Klopt Niet,dat kan Iedereen binnen 30 Seconden Zien als je Er Op Zoekt (foto Eric Donk)

Op Nieuw heeft U Ons en de Rechter Daar Mee Bewust Verkeerd Geïnformeerd en Weder Om een Valse Voorstelling van Zaken Gegeven, zoals U al Eerder deed in Zake de Uit de Duim Gezogen Procedure tussen Gemeente en BVA, die Nooit Plaats heeft Gevonden. Met een Zelf Verzonnen Zaak Nummer Na Lange Tijd Bewezen, dat deze Zaak Ook Niet bij Rechtbank Overijssel had Plaats Gevonden, omdat daar mee Noodzaak en Urgentie van de Scholte Veiling voor Partijen werd Zo Genaamd Aan Getoond.
Wat een Reeks Onsmakelijke Vuiligheden heeft U Allen met Elkaar Betracht om deze Onverkwikkelijke Kunst Roof door te Zetten.
U gaat Spijt krijgen door deze Wan Vertoning, Gebaseerd op List en Bedrog, door Te Willen te Zetten, terwijl Ieder Normaal Mens kan Zien Hoe Dit gaat Af Lopen.
Als Piobliek Bestuur gaat U Wel Heel Onevenredig em Onverantwoord om met Geld, dat Niet van U is en zadelt daar de Bevolking van Den Helder met een Enorm Risico Op, die U met Uw Handelswijze had kunnen Verwachten. Onze Zekere Schade Claim gaat Minstens in Zes Nullen Lopen.

Vergeet Niet, dat Rob tegen Alle Hier Betrokken Partijen Straf Rechterlijk Aan Gifte heeft gedaan, die met Negatief Eind Vonnis voor de Gemeente Onmiddellijk in Werking Treden. Aan Gifte Wegens Huis Vrede Breuk, Roof en Diefstal, waar Heling Nog aan Toe Gevoegd gaat Worden.
Met Name de Huidige Burgemeester van Groningen, Eerder van Den Helder, maar Van Wege Onze Uit Zetting Beloond door de Koning en Diens Kabinet met een Nieuw Burgemeesterschap, het Huidige Hoofd Veiligheids Regio Noord Koen Schuiling en de Betreffende Deur Waarde, Nu Ook Zittend Achter deze Veiling, Maak Je Borst Vast Maar Nat.

Onze Kunst is Zelfs door BVA uit Waarschijnlijk Paniek en Angst voor een Zeer Lage Opbrengst op Marktplaats Aan Geboden, maar Dit hebben ze een Week Later, Bij Nader Inzien, of Op Mogelijk Aan Raden van de Stads Advocaat van de Poel, die de Bui Al zag Hangen, Toch Maar Weer Verwijderd, omdat dit de Klasse van de Kunst en BVA Zelf Natuurlijk Geen Goed doet. Maar Het is Wel Gebeurd, dus de Schade is Reëel Wel Degelijk Veroorzaakt.

Ook blijkt Uit Deze Omtrekkende Bewegingen van BVA, dat dit Veiling Huis Volledig Ongeschikt is, de Kunst van Rob Scholte en zijn Museum in de Markt te Zetten en Om Deze Te Verkopen.

Dit zal Ook door de Veiling Resultaten worden Bevestigd.

De Stille Samen Smelting van Gemeente Den Helder met Faillisments Veiling Bedrijf BVA via Ambtenaar Marc Boerée’s Aandelen Portefeuille bij Troostwijk hebben Voor de Opbrengst van de Veiling Zichtbaar Ramp Zalige Gevolgen.

Ook de Persoonlijke Band tussen de BVA Directie en Onze Niet voor Niets Voor Malige Advocaat Benno Friedberg heeft Natuurlijk Ook Zijn Kwalijke Uitwerking op de Keuze voor dit Faillisments Veiling Huis Gehad.

Het Veiling Gebeuren op dit Lage Artistieke Niveau wordt volgens Schrijven en Zeggen Veel Al Gedomineerd door Vast Goed Handelaren. Zoals de Eerder door Ons Vernoemden, die Betrokken Zijn bij de bij de Al Twintig Voort Durende Vervalsing Operatie op Tenerife, in de Door Rob in 2003 Verlaten Studio Woning La Perla in Punta del Hidalgo op Tenerife, door Rob’s Voor Malige Assistenten Team, Waar Onder Wijlen de Britse Fenalla Stickland, Begin dit Jaar Onverwachts Overleden, de Spanjaarden Pipo Henandez en Vicente Lopez Plus de Nederlander, Naar Spanje Geëmigreerde, Jürgen Koch. Rob heeft Hen Alle Vier Persoonlijk het Ambacht Geleerd, maar kon Natuurlijk Niet Vermoeden , dat Zij Allen Zich met Deze door Rob aan Hen Geschonken Gaven Zich tegen Hem zouden Keren.
Dit Alles Georganiseerd, Gefinancierd en Van Klanten Voor Zien door Kunst Crimineel Michel van Rijn, die Zulke Aardige Zwart Geld Onroerend Goed Handelaren tot Zijn Internationale Klanten Kring mag Rekenen.

Zo wordt Ook de Recht Spraak Mede Plichtig aan deze Schandelijke Activiteiten.
Door Rob en Zijn Familie wordt Per Vonnis Elke Controle Mogelijkheid van de Veiling Ontnomen.
Wie kan Zonder Op Gemaakt te Zijn en Bij Bewust Laten Ontbreken van een Definitieve Inventaris Lijst van de In Beslag Genomen Kunst Controleren Welke Werken zijn Verkocht, aan Wie
 en Voor Welk Bedrag en Wat er Nog Meer achter de Schermen Gebeurt.

Worden er bij BVA Geen Valse Werken van Valse Provenance of Wel Herkomst Voor Zien Als Zijnde Af Komstig uit het Atelier van Rob Scholte in het Midden Latend, Of Daar Mee Tenerife of Den Helder wordt Bedoeld.

Dat de Vervalsings Operatie met Zo Wel het Vele Keren Plaats Gevonden Uitstel en de Lange Duur van de Expo in Museum De Fundatie als de Huidige Veilingen bij BVA te maken heeft, staat voor de Familie Scholte met Zekerheid Vast.

Met een Rots Vast Vertrouwen in God, wiens Licht de Waarheid is, zien R + L Al dit Bedrog Uit Komen en Dat gaat Niet Lang Meer Duren.

Het betreft Hier Namelijk NIet Alleen een House of Cards, maar ook een House of Arts, Waar de Oorspronkelijke Intenties van de Kunstenaar Op Spelen bij de Werde Gang van het Kunst Werk.

Gestolen Goed Gedijt Nooit Goed!

Vergeet Niet, Heren en Dames, Karma is een Bitch!

In Bepaalde Zin is Deze Veiling Daarom Vervloekt.

Het is Hier Bij BVA, dat het Aller Duisterste Kwaad Het Puurste en Omschuldigste Aan Raakt en Daar Door Volledig Zichtbaar wordt.
Zo Als Rob’s Angels Zeggen Kom Je Aan het Licht, dan Kom Je Aan Het Licht!

Dat is een Natuur Wet, die Vals Spelers met hun Verblindende Heb Zucht en  Hoogmoed ten Val brengt.
Er worden Hier Ten Slotte Alle Zeven Doods Zonden Begaan
.
Daar Over hebben we Geen Enkele Twijfel.
God Bless!
Insjalah!

Er zijn Inmiddels Meer Klachten Bekend van Ons Bekende Bieders, die hun Bod Steeds Weer Terug Gedraaid zagen worden, terwijl ze deze Biedingen Wel hadden Gedaan.
Het leken de Nederlandse Verkiezingen Wel.

Zo werd er Dus Ook Nog Bewijsbaar Gesjoemeld met de Hoogte van de Biedingen.
Kunst Matig Laag Gehouden Prijzen?
Dit is Crimineel en Onaanvaardbaar.

Verder Stellen Wij Vast, dat Deze Veiling Af Wijkt van het Gebruikelijke, door het Volgende.
Gemeente Den Helder
stelt, dat Zij Zich Het Recht van Gunning hebben Aan Gemeten, dat betekent, dat Na Afloop van de Veiling de Gemeente beslist Wie Zich  Uiteindelijk Eigenaar van het Kunst Werk mag Noemen door een In de Veiling Voorwaarden Op Genomen Gunnings Beding, Ongeacht Wie de Werkelijk Hoogste Bieder is.
Dit kan Naruurlijk in Geen Geval.

Als Nog Steeds Recht Matir Eigenaar van Alle Geveilde en Nog Te Veilen Stukken Gaan Wij in Geen Geval Accoord met Dergelijke Eenzijdige Aan Genomen Schimmige Constructies die een Eerlijke Veiling Proces Vertroebelen en de Koop Beslist Niet Transparant Maakt. Deze in het  Geniep in de Achter Kamertjes van BVA  Bepaalde Gunning, heeft Niets te Maken met Vrije Markt Werking. Wij vinden Zelfs, dat een Dergelijke Semi Veiling Zich Niet als Publieke Veiling kan en Mag Voor Stellen.

Deze Ongewone Bepaling van Gunning maakt, dat Uw Onverhulde Oneerlijkheid Uw Veiling van Ons Eigen Dom Permanent heeft Besmet en Bedoezeld.

Wij hebben U Hier Voor Geen Toestemming Gegeven en Ook Niets Gevraagd.
U heeft Ons Overigens Überhaupt Nooit Enige Informatie Grvtaagd. Niet over Wie de Maker is, Ook Niet over Herkomst en Datering. Geen Enkele Comminucatie Tussen Ons en BVA heeft Ooit Plaats Gevinden. Behalve de Korte Telefoon Gesprekken na de Stiekeme Vrrplaatsing naar U toe in Amersfoort, Waar In U Weigert Ons Enige informatie over de Where Abouts van Onze Collectie te Verschaffen.
Heel Anders dan het Stads Advocaat Ilse van der Poel in Haar Hier Onder Gepubliceerde Mail aan Onze Toen Nog Advocate Ina Molenaar beweert.

Ook van de Volledige Inventaris Lijst, die Wij zouden Krijgen, is Door Ons Nooit Meer Iets Vernomen.
Dus of de Laden Kasten Nu 1,000 of 3.500 Zeef Drukken Bevatten, Weet Niemand, behalve BVA en de Gemeente.
Dat maakt Zwendel Wel Heel Gemakkelijk en Voor de Hand Liggend
Voor On
s is Dit Onverkwikkelijk en Onverteerbaar!!

Bij deze Gelegenheid willen We Ook Niet Onvermeld Laten, dat Wij Sinds de Uitzetting door de Gemeente Nog Nooit zijn Benaderd om Enig Direct Gesprek te Hebben over Wat dan Ook Ondanks Onze Vele Uitnodigingen.
Zelfs bij de Mediation hebben zij Nooit aan de Voorwaarden van Mediation willen Vol Doen, namelijk het Ondertekenen van de Overeen Gekomen door de Mediatitor Voor Gestelde Paper. Pas na Vijf Maanden, waarin Ze het Geen Enkel Probleem vonden Niet met Ons, maar Alleen met Onze Advocaten Thee te Drinken, die daar Vanwege Hun Bindende Eed van Trouw aan de Koning Zaten enTegen Onze Wil en dus Niet voor Ons.

Later werd Onze Versie van het Mediation Verloop uit Onze Pleit Nota Weg Gehouden en Zo de Gemeente Gesteund in hun Best Doen Feiten in hun Nadeel Weg Latend. en werden Wij Weer Voor Gesteld als Niet Bereid te Praten, Wat Weer Bijzonder Leugen Achtig was.
Gezien de Werkelijke Gang van Zaken
.
Hun Weigering de Mediation Overeenkomst tussen Partijen te Tekenen, Bleef in de Recht Bank Onvermeld.

Wij stellen U Allen Verantwoordelijk voor de Wijze, waar op U Met de door Rob met Liefde Vervaardigde en Verzamelde Kunst en het Veilen Er Van Bent Om Gegaan, Waar Door de Waarde van Onze Kunst Geheel Onnodig Ernstig is Verlaagd.

U loopt Allen Een Enorm Risico op Claims en Door U Te Betalen Schade Vergoedingen, als Straks blijkt, dat Bij Voorbeeld het Eerder Hier Boven Behandelde Huur Vonnis Uit Eindelijk in ons Voordeel Uit Valt, of Als er op een Andere Manier Iets naar Buiten Komt, Waar Door de Kunst en Alle Andere Onterecht in Beslag Genomen Spullen naar ons Terug Moeten.

Zo heeft U Niet Alleen de Waarde, maar Ook de Samen Hangende Collectie Zelf, Onrecht Matig en Te Voor Barig Vernietigd.

De Bruik Leen Gevers moeten Hun aan Ons Museum Uit Geleende Werken Per Direct Terug Krijgen.
U heeft Dit Hen Al Bijna Vijf Jaar Geweigerd, Zonder Enige Rechts Grond.
Onze Vriend Wijlen Evert Koopman heeft de Terug Gave van Meer dan Twintig Werken als 88 jarige Niet Meer Mogen Mee Maken, Ondanks Verschillende op Zijn Verzoek Geschreven Advocaten Brieven aan de Gemeente.
Onmiddellijk en Wel Zonder Enige Vertraging of Nieuw Op Geworpen Eisen.
Al het Andere vergroot Uw Schande!

De Lijst van Bruik Lenen en hun Bruik Leen Gevers zijn Al Heel Lang bij jullie Bekend, Wat de Deur Waarder ook Beaamde.
Toen hij het Laatste Exploot ons Over Handigde.

De Deur Waarder had Ons Uit Genodigd om op 23 november Over het Verloop van de Veiling te Komen Praten.
Ook Al waren We over dat Verloop Geen Zins Geïnformeerd.

Buiten dat We deze Af Spraak door Al het Verdriet Vergeten Zijn, heeft het Ook Geen Enkele Zin Hier met Hem Over in Gesprek te Gaan.

Voor Ons betekent Deze, Eenzijdig door U Gekozen Weg, het Einde van onze Bestaans Mogelijkheden en van Rob’s Kunstenaarschap An Sich.

Er zijn Zo Veel Redenen Waarom deze Veiling Alleen Al Mensen Rechtelijk Niet mag Plaats Vinden.

Ook Al heeft de Rechter Toestemming Gegeven om met Veilen te Starten, Het  blijft Voor Ons een Onrechtvaardige en Onrechtmatige Gang van Zaken en U blijft Verantwoordelijk Hier Zo Verantwoordelijk Mogelijk Mee om te Gaan. Dat bent U Verplicht aan de Helderse Bevolking en aan Rob Scholte, Waar bij als Al is Gezegd de Hoogte van de  Schade van Uw Onrechtmarig  Handelen in de Schadestaat Procedure Nog Gaat worden Vast Gesteld.

Het is Al Duidelijk Genoeg, dat Uw In Zet Totaal Anders is dan de Onze en dat U er Slechts Op Uit Lijkt Zo Laag Mogelijke Prijzen Op te Halen.

U wenst ons Geen Enkel Inzicht te Verlenen, door dat U de Inventarisatie en Verzekering Rapportage Achter houdt, Als Ze Al bestaan.

We hebben Des Tijds Minder dan 800 Foto’s van de Minstens 8.000 Werken, maar Waarschijnlijk Beduidend Meerm Bevinden Zich Onder Uw Regime gehad, maar daar bleef het, Ondanks Vele Toe Zeggingen van Mevrouw Meester I van de Poel Bij.

Dat kan Toch Nooit Uw Bedoeling zijn?
Zo Ja,
Kunt U Ons Uw Voordeel Uit Leggen, want U Met  Handelen of Beter het Gebrek Daar Aan, bezorgt U Onmiddellijk het Predicaat Onbetrouwbaar  te Zijn.
Ons Persoonlijk lijkt Niets Zo Schadelijk voor Beetje Veiling Huis als Aan Tijgingen als de Onze.

Dus, voor dat U de ‘VerkochteWerken mee geeft of op stuurt aan Kopers, moeten we in het Bezit Zijn van een Complete Inventaris.

U bent Ook Verplicht de Kopers te Waarschuwen, dat het Eind Vonnis Nog Niet is Uit Gesproken, dus dat Deze Werken dus Nog Steeds Terug Geëist kunnen worden door hun Recht Matig Eigenaar en Slechts onder Voor Behoud Verkocht zijn.

We kregen van de Deurwaarder een Exploot van de Belasting, Waar op we bij Elk Werk op een Onvolledige Lijst moeten Aan Geven of Deze door Rob of een Ander Kunstenaar Vervaardigd zijn.

Al de, door Andere Kunstenaars Gemaakte Werken, die door U in Beslag zijn Genomen, zijn Nooit Bedoeld voor de Verkoop, maar Alleen voor Culturele en Educatieve Redenen Verzameld om TenToon te Stellen in het Rob Scholte Museum.

BVA dient als Goed Huis Vader Zorg Vuldig voor het Werk te Zorgen, maar zo als deze Kijk Dagen Georganiseerd waren, werd er Nauwelijks Toe Zicht op de Ten Toon Gestelde Kunst Gehouden, zo dat er Extra Kans is op Schade aan de Werken, voor Al die Onbeschermd zonder Glas er voor op Palets lagen en waar Kijkers Onbewaakt Rond mochten Lopen, Over Heen Hangen en Aan Raken .

Bij de In Gang stond Daar en Tegen Meer dan Genoeg Bewaking, dus Wat dat Betreft zijn er Geen Kosten voor onze Rekening, Natuurlijk, Of Moeite Gespaard , wat maar Weer Duidelijk aan toont, waar de Prioriteiten van BVA Liggen.

Wees dus Verstandig en Houd de Collectie tot Nader Orde bij Één.

Geef ons de Inventaris en Verzekering Rapportage,  waar we Al Lang Recht op hebben, of U bent in Over Treding.

De Collectie is Nu Nog Niet Onherstelbaar uit Elkaar Gehaald.

U bent Bij Deze Gewaarschuwd.

Met Vriendelijk Groeten,

R + L

———  Door Gestuurd Bericht ———

Van BVA Auctions van BVA-Auctions klantenservice@bva-auctions.com
Datum ma 28 nov. 2022 om 09:22
Onderwerp Re R + L – Waarschuwing aan BVA Auctions, Deur Waarder, Stads Advocaat, Gemeente en College van B&W Den Helder + Ilse van der Poel – Bericht aan Ina Molenaar, – Rob Scholte Museum
Aan lijsje.snijder@gmail.com

Beste klant,

Bedankt voor je e-mail. We hebben deze in goede orde ontvangen.

We doen er alles aan om je zo snel mogelijk een reactie te geven.

Op onze website is veel informatie te vinden op de Contact & vragen pagina. Misschien staat jouw vraag en antwoord er ook bij.

—————————————————————————-

Dear customer,

Thank you for your e-mail. We have received it in good order.

We will do everything we can to respond to you as quickly as possible.

There is a lot of information on our Contacts & Questions page. Maybe your question and answer is there too.

BVA Auctions

  BVA Auctions van BVA Auctions

On Mon, Nov 28, 2022 at 09:21 AM, “Lijsje Snijder” lijsje.snijder@gmail.com wrote

R + L – Waarschuwing aan BVA Auctions, Deur Waarder, Stads Advocaat, Gemeente en College van B&W Den Helder + Ilse van der Poel – Bericht aan Ina Molenaar, – Rob Scholte Museum

https://robscholtemuseum.nl/r-l-waarschuwing-aan-bva-auctions-deur-waarder-stads-advocaat-gemeente-en-college-van-bw-den-helder-ilse-van-der-poel-bericht-aan-ina-molenaar/

Bericht aan Ina Molenaar, 29 januari 2021

———- Forwarded Message ———

Van Ilse van der Poel | Schenkeveld Advocaten I vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl
Date vrijdag 29 januari 2021 om 13:35
Subject 00091917 Gemeente Den Helder | Scholte Executie 21 januari KG
To molenaar.xsjustitia@gmail.com molenaar.xsjustitia@gmail.com

Geachte Collega,

U heeft van Mij Nog een Reactie Te Goed op een Deel van Uw Email van donderdag 21 januari jongst leden 19:48 Uur en van woensdag Verzonden om 17:20 Uur. Onder Staand ontvangt U Deze Reactie.

In mijn Vorige Email gaf ik Al Aan, dat het Vonnis Duidelijk is. maar Onder Staand zal ik Des Ondanks In Gaan op de Overige Inhoud van Uw Emails.

Inventarisatie BVA

Zo als ik Al aan U Aan Gaf, is BVA Aansprakelijk Gesteld door uw Cliënt. Dit is de Reden, dat BVA Terug Houdend is met het Af Geven van Documenten. U gebruikt Nu de Excel Lijst om Kennelijk uw Stand Punt te Onder Bouwen dat BVA Niet Geschikt zou zijn als Partij om de Werken te Verkopen. U gaat er Echter aan Voor Bij, Dat Tijdens de Inventarisatie door uw Cliënt een Kort Geding Aanhangig is Gemaakt, Waar Door de Inventarisatie Stop Gezet is. Als dat Niet was Gebeurd dan was de Inventarisatie Al Lang en Breed Af Gerond. Bovendien gaat U Er Aan Voor Bij, dat de Titels, die zijn Op Genomen onder het Kopje ‘DeurWaarder’ door de Deur @aarder zijn Gegeven aan de Werken en Niet door BVA. Zoals BVA Des Tijds Al heeft Aan Gegeven en ik Ook heb Aan Gegeven vindt BVA het Fijn om met Uw Cliënt te Overleggen om Eventuele Onduidelijkheden Op te Helderen in Aanloop naar de Veiling. Door Dat Echter de Executie is Geschorst gaat BVA ook de Inventarisatie Nog Niet Verder Af Ronden. Dat zal Gebeuren Na Dat de Schorsing is Op Geheven. Uiteraard kan er dan overleg worden gevoerd met BVA over Bij Voorbeeld de Titels van de Werken.

Ten Aan Zien van de Embroideries stelt U, dat dit Voor Namelijk Af Beeldingen van Beroemde Werken uit de Nederlandse Kunst Geschiedenis zijn, die Allemaal een Titel Bezitten. Het Vermelden van de Titel zal Ongetwijfeld Nog Gebeuren bij de Verdere Werkzaamheden van BVA ter Voorbereiding op de Veiling.

Ik krijg Nu de Indruk, dat het Verstrekken van de Documenten er Slechts Op is Gericht om Aansprakelijkheids Stellingen in Stand te houden. U geeft in Uw Brief aan, dat de Gemeente Den Helder als Eerste Aansprakelijk Gesteld zal worden en Pas Daar Na BVA. Dat is Echter Niet Wat er is Gebeurd. BVA heeft een RechtStreekse Aansprakelijkheids Stelling van uw Cliënt Ontvangen. Graag ontvang ik een Brief, waar in dit wordt Terug Gedraaid. De Samen Werking met BVA zal dan Ongetwijfeld Hier Mee Bevoordeeld worden.

Potentiële Kopers

U geeft aan, dat de Lijsten voor Potentiële Kopers Niets Zeggen. Echter vraag ik Mij Dan Af Waarom de Film in Combinatie met de Foto’s Potentiële Kopers Ook Niets zou Zeggen. Bovendien zijn er Taxatie Rapporten. Ik begrijp Werkelijk Waar Niet Waarom Potentiële kopers op Basis Hier Van Niet zouden kunnen aan Geven, of ze Wel of Niet Langs willen gaan bij BVA. Ik constateer Gewoon, dat er Geen Potentiële Kopers zijn.

Wat op dit Moment de Bedoeling is, in Ieder Geval conform Oordeel van de Rechter, is dat Uw Cliënt Potentiële Kopers laat Langs Komen bij BVA. Tot op Heden heeft zich Geen Enkele Potentiële Koper via U bij Mij of bij de Gemeente Gemeld. Het is Slechts de Heer Nihot Geweest, die wilde Langs Komen. Ook aan Bezoek door hem is Echter Mede Werking Verleend. De Gemeente gaat er Niet Mee Akkoord als de heer Nihot Zelf de Kunst Werken gaat Inventariseren. Dat is de Taak van BVA en BVA zal die Taak Ook naar Behoren Vervullen.

Aanwezigheid Deur Waarder

Voorts schrijft U, dat uw Cliënt Niet de Druk wil voelen van een Aan Wezige Deur Waarder bij het Bezoek aan BVA. Ik wil U Toch Vragen om U Voor Al te Concentreren op het Vonnis en Niet op het Telkens Op Werpen van Niet Bestaande Belemmeringen.

De Deur Waarder is Verantwoordelijk voor de Executoriale Verkoop en In dat Kader zal de Deur Waarder Aan Wezig zijn. Uw Cliënt hoeft Uiteraard Geen Druk Daar Van te Voelen. Daar bij Bevreemdt het Mij, dat U stelt, dat de Situatie uit Rechts Over Weging 2.9 van Toe Passing zou zijn. BVA verzet zich Niet tegen Onderhandse Verkoop. Sterker Nog, er is Gewoon Toegang Verleend. Dat er Geen Film mag worden Gemaakt Lijkt mij Logisch. BVA slaat Ten Slotte Niet Alleen de Kunst van uw Cliënt op, maar heeft  Ook Roerende Zaken van Anderen in het Depot liggen en wenst Niet, dat er Films worden gemaakt. Ten Aan Zien van de Foto’s geldt, dat Deze Foto’s dus Gemaakt mogen worden na Toe Stemming van BVA mits, die Alleen aan Potentiële Kopers Verstrekt worden en Niet Bewerkt worden et cetera.

Toe Gang de Heer Nihot

Kortom, als ik Al heb Mee Gedeeld aan U kan de Heer Nihot Langs Komen bij BVA. Echter hoor ik Graag Wel van Te Voren, wanneer dat gaat Gebeuren, zodat de Deur Waarder én Iemand van BVA Aan Wezig kan zijn. BVA dient als Goed Bewaarnemer voor de Zaken Zorg te Dragen en In dat Kader wenst zij, dat er Iemand Aanwezig is. Boven Dien dient deze Aanwezigheid er toe zo dat als Bepaalde Werken Bekeken moeten worden deze Werken dan Te Voor Schijn Gehaald moeten worden. BVA is zoals ik Al Eerder aan gaf Geen Opslag Bedrijf, maar een Bedrijf van Waar uit de Executie plaats vindt.

Verzekering

Voorts stelt U, dat het heeft Ontbroken aan de Voor de Verzekerings Dekking Vereiste Conditie Rapporten van Elk Kunst Voor Werp. U haalt er Nu van Alles Bij, terwijl het Enkel en Alleen gaat om de Onderhandse Verkoop aan Potentiële Kopers. Dat is Wat er voor 5 februari Niet moet Gebeuren en Voor 5 februari is het Niet de Bedoeling, dat we een Discussie gaan Voeren over Wat er Wel en Niet Geïnventariseerd is en Wat er Wel en Niet is Af Gegeven. De Rechter heeft Enkel om het Uw Cliënt makkelijk te maken gesteld, dat Foto’s en Catalogus van BVA ter Beschikking Gesteld moesten worden aan Potentiële Kopers.

Principes Ten Uit Voer Legging

Het Feit, dat U stelt, dat de Principes van Ten Uit Voer Legging Niet Rechtvaardig zijn en Proportioneel Zijn begrijp ik Werkelijk Waar Niet. Uw Cliënt heeft vanwege het Feit, dat Er Niet Vrijwillig Ontruimd is een Grote Schuld gekregen. De Gemeente heeft Al die Kosten moeten Betalen. In dien uw Cliënt Gewoon Zelf de Ontruiming ter Hand had Genomen en Niet had Aan Gegeven zich DaarTegen te gaan Verzetten, dan was dit Probleem Niet Ontstaan. Echter had uw cliënt dan zelf natuurlijk op een andere Plek Op Slag moeten Regelen, waar door er Als Nog Wel Opslag Kosten door uw Cliënt Verschuldigd waren. Kennelijk had Uw Cliënt daar Gelet op het Feit, dat er tot op Heden Niets Voldaan is van de Schuld Ook Geen Financiële Buffer voor Waar Door het We Licht Wel Makkelijk was dat de Gemeente Deze Op Slag betaalde voor Uw Cliënt.

Zo Hoog Mogelijke Op Brengst

De Gemeente heeft zo als Gezegd Belang bij een Zo Hoog Mogelijke Opbrengst waar door de Inventarisatie door BVA Uiteraard Goed en Zorg Vuldig zal geschieden. Het Enkel Op Werpen van Blokkades en Belemmeringen werkt Niet.

Slot

Tot Slot ontvang ik Nog Steeds Graag van U de Contact Gegevens van de Vermeende Bruik Leen Gevers, die U Niet Conform Uw Toe Zegging heeft Aan Geleverd.

Met Vriendelijke Groet,

Ilse van der Poel

Foto’s Situatie BVA

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

2 Comments

 1. Leo van Esdonk 28 november 2022 op 10:05

  Veel sterkte met een correcte afhandeling.
  Onze sympathie ligt bij jullie.

  Cheers

 2. Volgens deze Rechter Sprake zou Zijn van een In Pandige Door Gang tussen onze Woning en het Museum Gedeelte van het Gebouw.
  Wat, Zo als U Weet Niet Waar is…….

  In een psychopathocratie moet het wel waar zijn als een rechter het uitspreekt.
  Dat is juist waarom psychopaten, krankzinnig gedreven, de jurisdictie usurperen: de psychopathische droom tot *waarheid* maken.
  Waarom zou de (psychopaten) staat/rechter immers liegen ? Welke motivatie ? Gewoon omdat het kan ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.