Ilse van der Poel – Over Instemming Aanbod, 11 oktober + Lijsje Snijder – Identiteit en Aanbod, 12 oktober 2022 + Meer Mails + R & L – Geef Onze Spullen Terug!

An Offer He Can T Refuse or Else (foto You Tube)

——— Doorgestuurd Bericht ———

Op dimsdag 11 okt. 2022 om 14:26 schreef Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten) I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl

Geachte Heer Scholte, Geachte Mevrouw Snijder,

U heeft het Ongetwijfeld Al uit de Krant vernomen. Zie Onder Staand Artikel.

Kunt U In Stemmen met de Hoogte van het Aanbod, zo als Vermeld in de Krant? Des Gewenst kan ik vragen aan de Bieder, of het Aanbod met U Gedeeld mag worden.

We kunnen woensdag Ochtend, of bij Voorkeur donderdag Ochtend in Alkmaar, dan wel op een Nader te Bepalen Locatie over dit Onder Handse Bod overleggen in dien U dat wenst. Wij zullen bij dit Overleg dan Ook Friedberg & Mahn en de Bieder Uitnodigen.
In dat Geval verneem ik dat Graag.

Ik hoor of lees Graag vrijdag 14 oktober vóór 10:00 Uur of U Akkoord bent.

Als ik Binnen Voor Noemde Termijn Geen Bericht Hier Over van U ontvang, dan ga ik er van uit. dat U Niet in stemt met dit Onder Handse Bod. In dat Geval zal de ExecutieVerkoop, zo als Aan Gezegd, door gaan. Mocht U Wel binnen Voor Noemde Termijn In Stemmen dan zal de Executie Verkoop Gestaakt worden als ook Over Één Stemming is Bereikt met de Bieder, aan de Voorwaarden is Voldaan én Sprake is van Overeenstemming met de Belang Hebbenden (Friedberg & Mahn) over het Aanbod met de Voorwaarden.

Met Vriendelijke Groet,

Ilse van der Poel
Schenkeveld Advocaten NV

Postbus 172
1800 AD Alkmaar
072 – 5144626 (Secretariaat)
06 – 44112587

——— Doorgestuurd Bericht ———

Op 12 oktober 2022 om 13:31 heeft Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com het Volgende geschreven.

Geachte Mevrouw Ilse van der Poel,

Zou u de Bieder kunnen Vragen, of deze zijn Identiteit en het Aanbod met ons wil Delen?
Wilt u in het Vervolg de Mails, die aan hem Gericht zijn, Ook aan Rob Sturen?

Met Vriendelijke Groet,

Lijsje Snijder

——— Doorgestuurd Bericht ———

Op wo 12 okt. 2022 om 14:15 schreef Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten) I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl

Beste Lijsje,Welk Email Adres van Rob kan ik gebruiken? Ik ga Vragen aan de Bieder, of ik de Identiteit aan jullie Bekend mag maken.

Met Vriendelijke Groet,

Ilse van der Poel
Schenkeveld Advocaten NV

Postbus 172
1800 AD Alkmaar
072 – 5144626 (Secretariaat)
06 – 44112587

——— Doorgestuurd Bericht ———

Op 12 oktober 2022 om 14:22 heeft Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com het Volgende geschreven.

Dag mevrouw van der Poel,

Alle Drie de Email Adressen zijn OK.

robscholte@mac.com

robscholte@me.com

robscholte@icloud.com

Met Vriendelijke Groet,

Lijsje Snijder

——— Doorgestuurd Bericht ———

Op wo 12 okober 2022 om 17:09 schreef Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten) I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl

Beste Dame en Heer,

Ik heb Contact met de Bieder gehad. Ik kan Helaas zijn Identiteit Niet Bekend maken.

Wilt u mij Binnen de Gestelde Termijnen Nog Berichten? Dank Al Vast.

Met Vriendelijke Groet,

Ilse van der Poel

Schenkeveld Advocaten NV
Postbus 172
1800 AD
Alkmaar
072 – 5144626 (Secretariaat)|06- 44112587

——— Doorgestuurd Bericht ———

Op 12 oktober 2022 om 21:13 heeft Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com het Volgende geschreven.

Beste Mevrouw van der Poel,

U heeft Slechts Één Deel van onze Vraag Beantwoord.

Heeft U de Bieder Gevraagd of deze het Aanbod met ons wil delen? Zo Ja, Wat is Daar Op het Antwoord?

Met Vriendelijke Groet,

Lijsje Snijder

——— Doorgestuurd Bericht ———

Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten) I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl

Datum do 13 oktober 2022 om 21:09
Onderwerp Re Identiteit en Aanbod
Aan Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com
Cc Rob Scholte <robscholte@mac.com

Beste Mevrouw Snijder,

Ik heb Navraag bij de Bieder gedaan. Het Aanbod kan Niet Gedeeld worden.

Met Vriendelijke Groet,

Ilse van der Poel

Schenkeveld Advocaten NV

Postbus 172
1800 AD Alkmaar
072 – 5144626 (Secretariaat)
06 – 44112587

——— Doorgestuurd Bericht ———

Beste Mevrouw van der Poel,

Dat U ons op dit Moment Überhaupt de Keuze durft te geven, dat we Akkoord kunnen gaan met een Bod van 350,000 van een Anonieme Bieder, of dat U Anders door gaat met de Veiling, is Uiter Mate Ongehoord en Zeer Traumatiserend.

Dat is het Zelfde als Iemand, die door Uw Toe Doen Net de Dood Straf heeft gekregen, de Keuze Geven, of Diegene Liever wordt Op Gehangen of Gefusilleerd.

Waarom heeft U ons Al die Jaren Zo Anders behandeld en Zulke Andere Voorwaarden aan ons Gesteld dan aan Anderen?

Waarom werd er Zo, Gemoedelijk, Mee Gevend en Uit Gebreid over de Koop Onderhandeld met de Heer Kees Jan Tuin dan met ons?

Na  Alles Wat we Al in het Museum hadden Geïnvesteerd! Ons Hart en Ziel hebben we er In Gestopt. Even als Veel Geld, ongeveer 40 Mille, om de Toe Gestane Uitbreiding, die UIteindelijke Nooit Open mocht gaan, te Faciliteren.

Waarom mochten wij het Pand Niet Kopen? En Tuin Wel?

Het Antwoord  kent de Gehele Helderse Gemeente Politiek Heel Goed en staat Verstopt onder de Zwart Gemaakte Regels in onze WOB Verzoeken.

Het Gebouw van jullie Ideale Gemeente Huis wilden jullie Niet aan Rob Scholte verkopen, omdat hij er een Succes Vol Museum van had Gemaakt en er Natuurlijk Nooit Meer was Uit Gegaan. Daar en Tegen zijn  Geheime Afspraken met de Brave Tuin, die als Gemeentelijk Aannemer Volledig naar jullie Pijpen danst, Gemakkelijk te Maken.

Na dat U ons Zo Veel Jaren heeft Strijden om Rob S Kunst, Voorraden en Verzameling Terug te krijgen, bent U Nu Op Eens Bereid het aan een Anonieme Bieder Weg te Geven?

Wetende, dat wij door Allebei de ‘Keuzes‘ in een Leven S Lang Faillissement zullen Storten, wanneer we Zelf Niet Meer over onze Bedrijf S Voorraden kunnen beschikken!

Waarom hebben wij deze Mogelijkheid Niet van U Gekregen ons Leven Terug te kunnen Kopen voor dat Weinige Geld?

Dan zouden de Opslag Kosten door Uw Toedoen Ook Niet Zo Gigantisch Hoog Op Gelopen zijn! Mogelijk zouden we Zelfs Geen Schade Staat Procedure hoeven Voeren. omdat de Hoogte van onze Beide Claims Duidelijk is en We Gewoon als Beschaafde Mensen een Regeling konden Treffen met Elkaar.

350,000 Euro?? Daar mee is Nog Niet Eens een Kwart van uw Inkomsten Gedekt! Laat staan de, Nog Steeds Niet Gespecificeerde, maar Zeer Gepeperde Rekeningen van BVA en de Deur Waarder.
Dit Bod benadert Zeker Niet de door U aan Ons Op Gelegde Schuld, waar door wij met Miljoenen Rest Schuld achter blijven.

Wat is Uw Bedoeling met dit Voorstel aan ons om Samen met een Anonieme Bieder, Vertegenwoordigd door de Godfather van Mevrouw Gunay Uslu Mr Benno Friedberg, die een Goeie Mattie van David Beesemer is, waar 60 Nep Schilderijen van Rob in de Kelder staan te wachten om via BVA een Echtheid S Certificaat te Bemachtigen?

Met U aan Tafel te zitten om een ons Onbekend Bod met Onbekende Voorwaarden te bespreken?
Haalt U Hier Misschien Persoonlijk Sadistisch Genoegen uit?

Waarom is het, dat U na Al die Verschrikkelijke Jaren Zonder Eén Uitnodiging voor een Gesprek van Uw Kant, U Nu Op Eens Wel met ons om Tafel wilt?

Krijgen we na Vijf Jaar Nu Op Eens Zeggenschap van U over Wat er gaat Gebeurd met Onze Kunst Verzameling?
Oprecht?
Dat bent U Nog Nooit met ons Geweest.

Is Dit dus Zo Wel Zo Aller Aardigst als Mr Friedberg en U doet Lijken? ()

U weet als Geen Ander, dat U Dit Allemaal voor Elkaar heeft Gekregen met Uw Eindeloos Oneerlijke Spel en Geniepige, Leugenachtige Streken.
Eerst laat U met Uw Gelieg bij de Recht Bank ons Gezin met Jonge Kinderen op Straat Gooien, dan pakt U ze Alles Af Wat ze Hadden.
Om ons Daar Na het Graf In te Procederen, Dik Betaald uit een Eindeloze Pot Belasting Geld.
U
stopt Niet tot we Kapot zijn.
Zelfs Dan laat U ons Niet in Vrede. maar dwingt ons tot een Reactie op Zo N Oneerbaar Voorstel. Binnen een Termijn Antwoord of Betaling Eisen kunt U als de Beste, maar Zelf antwoord U Nooit binnen Termijn, Zelfs Niet als dar Wettelijk Verplicht is. Of U geeft Gewoon een Nep Zaak Nummer van een Fake Fittie tuaaen U en BVA bij Recht Bank Gelderland. Zo kunt U Weer Ongestoord Verder gaan,  also de Leugen Nooit heeft Plaats Gevonden.

Acht Jaar Lang hebben we te maken gehad met een een Cordon Sanitair.
Niemand bij de Gemeente mocht met ons Praten.
Gebeurde dat Wel, dan werd de Betreffende Moedige Eerlijke Ambtenaar Onmiddellijk Kalt Gestellt.
Denk aan de Onmenselijke Behandeling, die Wethouder van Financiëen Geurt Visser ten Deel viel.

Koen Schuiling en De Telegraaf zijn Verantwoordelijk en Aansprakelijk voor de Publieke Excecutie van Geile Geurt op de Voor Pagina van de Krant.

Enkel en Alleen, omdat Visser Rob Scholte een Eerlijke Kans op Voort Bestaan gunde en als Wethouder van Financiën aan hem de Werkelijke Cijfers van het Water en Energie Verbruik in het Postkantoor had willen Verstrekken.
Dat was Niet de Bedoeling, want dan was Namelijk Bekend geworden, dat dit Slechts Ongeveer 10 Mille in Totaal was.
Veel Minder dan de Jaarlijkse 120.000, die door de Gemeente Raad voor Onderhoud en Kosten Jaarlijks werd Uit Betaald. 120.000 – 10.000 = 110.000, die in de Diepe Zakken van Burgemeester Cum Suis op een Rekening in Dubai placht te Verdwijnen.
Vijftien Jaar Lang. 15 x 110.000 = 1.659.000 Euro is Achter Over Gedrukt.
Daarom ontbrak de Financiële Onderbouwing aan het Business Plan van het Rob Scholte Museum.

Ver Gaande Ambtelijke Corruptie en het Kost Wat Het Kost Af Dekken Daar Van is de Enige Werkelijke Reden van de Huidige Stand Off tussen de Gemeente Den Helder en het Rob Scholte Museum/

De Gedragingen van Gemeente Den Helder zijn het Levende Bewijs en een Typisch Voorbeeld van een Overheid, die Alles, Ook Juist Macht S Mis Bruik, in het Werk, stelt om haar Eigen Mis Daden te Verhullen. Zo als Nu Ook Weer Onomstotelijk uit deze Onderhavige Correspondentie blijkt.

Zie de Heilige Boontjes Pieter Kos en Michiel Wouters! Wat kunnen Zij Liegen!

Daar Om geeft U, Mevrouw de Stad S Advocaat, ons in Opdracht van B&W, voor dat U over gaat tot Definitieve Executie ons Nog een Keuze.

U vraagt ons Ja of Nee te Zeggen tegen een ons Onbekend en door U Geheim Gehouden Bod van een door U Geheim Gehouden Bieder. Ene Stichting, die Kunst van Rob verzamelt, komden wij in de Krant lezen, die Overigens het Friedberg Plan met Veel Bombarie presenteerde en dus Credits krijgen bij Eventueel Wel Slagen

U vraagt ons Hoe willen jullie Kapot?

Nou, beste Mr Ilse van der Poel, er is maar Één Antwoord Mogelijk op uw Vraag en dat Antwoord gaan Wij U Nu Geven.
Natuurlijk Absoluut Binnen de Door U Gestelde Termijn, vrijdag 14 oktober 2022 voor 10:00 Uur,

Hier wordt door ons Publiekelijk Geantwoord.

Geen van Beiden, Noch de Excecutie VeilingNoch het 350 Mille Bod is Acceptabel,

Geef  Onze Spullen Terug!

Al het Andere is Pure, Ordinaire, Diefstal.

De Grootste Kunst Roof van de Eeuw.

Gaat U Toch Veilen?

Dan is Dat Walgelijke en Laffe Criminele Heling.

Dat U Nu Op Eens na Acht Jaar IJzige en Doodse Stilte ons uit nodigt om over Zo N Absurd Laag Bod te praten, Na Alles wat U er aan Gedaan heeft om onze Schulden te Verhogen en het ons Onmogelijk heeft Gemaakt, om Zelf onze Spullen Terug te Kunnen Kopen, dat is Echt de Aller Ziekste Uitnodiging Ooit.

Een Opmerkelijke Samen Werking, dit Geheime Verbond tussen de Ex Advocaat en Gemeente Den Helder.
Wordt Vervolgd.

In Afwachting van het Volgende Fake Zaak Nummer verblijven wij.

R + L

Gezamenlijke Pers Verklaring Gemeente Den Helder en Rob Scholte Museum + Pieter Kos – Mail van Peter Kos aan Alle Fracties, 9 december 2014

Delano Weltevreden – Conflict: Advocaten Kantoor daagt Gemeente voor de Rechter, Den Helder laat Ultimatum verstrijken, Inzet: Bod van 3,5 Ton op Kunst Collectie Rob Scholte

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kay+Korevaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

1 Comment

  1. Jacques van Velzen 14 oktober 2022 op 11:33

    Alles van waarde is weerloos(Lucebert).

    Dus terwijl ze jullie al volledig kapot hebben gemaakt,
    Trachten ze nog via een list, je collectie niet van de juiste waarde te beroven. Om ze dan alsnog uit barmhartigheid langzaam met de juiste waarde op de markt te laten druppelen. Wauw………….ik hoop oprecht dat je kunst geen enkele marktwaarde meer gaat opleveren. Hoe cynisch het ook mag klinken.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.