Delano Weltevreden – Conflict: Stichting wil Hele Collectie Rob Scholte voor Twee Ton Kopen + Gemeente op Ram Koers met Voormalige Advocaten Rob Scholte

Benno Friedberg (foto VGvisie)

Benno Friedberg (foto thelaywers.nl)

Conflict: Stichting wil Hele Collectie Rob Scholte voor Twee Ton Kopen

Onbegrijpelijk, dat Gemeente Niet heeft Onder Handeld

Veiling Bedrijf BVA treft Voorbereidingen voor de Veiling van de Kunst Collectie. Volgens door de Gemeente In Gehuurde Deskundigen zal de Veiling Niet Meer dan 350.000 Euro opleveren. De Kunstenaar Zelf zegt, dat zijn Collectie Miljoenen waard is.

De Stichting heeft Twee Ton Geboden voor de Hele Collectie. „Er heeft Overleg Plaats Gevonden tussen de Gemeente en de Bieder”, zegt Gemeentelijk Woord Voerder Kay Korevaar. „De Voorwaarden rond het Bod leiden er toe, dat de Opbrengst voor de Gemeente Onacceptabel Laag zou zijn.”

Gemeente Vertelt, Klopt Niet, zegt Benno Friedberg van Friedberg & Mahn Advocaten in Amsterdam. Zijn Bedrijf heeft de Kunstenaar tot Eind 2020 Vertegenwoordigd en heeft een Onbetaalde Rekening van zo N Vier Ton „De Gemeente was bij het Uit Brengen van het Bod Vertegenwoordigd door de Stad S Advocaat en een Ambtenaar. Er wordt Wel gezegd, dat er Overleg is geweest met de Stichting, maar dat klopt Niet. Op de Dag, dat het Bod af liep, heeft de Gemeente de Bieder laten weten, dat het Niet wordt Geaccepteerd. Ik vind het Onbegrijpelijk, dat de Gemeente Niet Eens de Moeite heeft genomen om met de Stichting te Onder Handelen.” De Gemeente en Friedberg willen Niet vertellen om Welke Stichting het gaat.

Friedberg wil met een Vertegenwoordiger van het College Overleggen over het Bod én over de Veiling. Af Gelopen Week heeft het College hem via de Stad S Advocaat laten weten, dat er Geen Gesprek komt. Dat is de Advocaat in het Verkeerde Keel Gat Geschoten.

Helderse Courant, 1 oktober 2022

https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/cdn/premium/a8904d8b304455cdae7bcb1d0dc98264/web/OPS/cciobjects.json#/pages/25

Gemeente op Ram Koers met Voormalige Advocaten Rob Scholte

Er zullen ook Veel Mensen zijn, die voor Weinig Geld op Zoek zijn naar een Kerst Cadeautje

Een Stichting, die Kunst van Rob Scholte verzamelt, heeft Enkele Weken Geleden een Onderhand S Bod van Twee Ton uit gebracht op de Hele Collectie. De Gemeente heeft dat Bod na Overleg met de Bieder Af Gewezen, zegt Woord Voerder Kay Korevaar. Het Bod was ’Onacceptabel Laag’. Advocaat Benno Friedberg van het Amsterdamse Advocaten Kantoor zegt echter ,dat de Gemeente het Bod heeft Af Gewezen zonder Enige Onderhandeling met de Bieder. Op de Laatste Dag zou de Stichting te horen hebben gekregen, dat de Gemeente Niet Akkoord gaat. Om Welke Stichting het gaat, willen de Gemeente en Friedberg Niet Vertellen.

Het Advocaten Kantoor wilde Wel Akkoord gaan, onder Voorwaarden. Zo moest de Stichting Zwart op Wit beloven, dat de Collectie van Rob Scholte bij Elkaar blijft. De Voorwaarde aan de Gemeente was, dat de Opbrengst van het Onder Handse Bod Gelijkelijk Verdeeld zou worden.

FriedbergOns Kantoor heeft een Vordering van Zo N Vier Ton op de Heer Scholte. Als de Gemeente Akkoord was gegaan met dat Bod van Twee Ton, dan hadden Beide Partijen daar de Helft van ontvangen. Dat betekent dat wij zo N Drie Ton op onze Vordering zouden moeten Af Schrijven. Dat is Niet Niks. Burgemeester en Wethouders betalen het Bedrag, dat de Gemeente Eventueel zou Mis Lopen Niet Zelf, zij werken met Gemeenschap S Geld. Die Drie Ton, die wij Bereid zijn in te leveren, is Geld van Ons Zelf.”

Fors Minder

Waarom zijn Kantoor bereid was met Fors Minder Genoegen te nemen? „Rob Scholte is Geen Zondag S Schilder, die een paar Zonnen Bloemen heeft Geschilderd”, zegt Friedberg.„Hij is Wereld Beroemd en heeft een Bepaalde Status. Daar moet je met Respect mee om gaan. Dat Respect moet je ook tonen voor zijn Collectie. Wij vinden het Belangrijk, dat die bij Elkaar blijft. Daarom waren wij Bereid om met dat Onder Handse Bod Akkoord te gaan. Ons Kantoor is de Oudste Beslag Legger. Het was voor ons Makkelijk geweest om Enkele Jaren Geleden een Aantal Mooie Kunst Werken ter Waarde van onze Vordering uit de Collectie te halen. Dat hebben we Niet gedaan, omdat wij wilden dat de Collectie Intact bleef.”

Een Stichting, die zegt Kunst van Rob Scholte te Verzamelen, brengt op een Collectie, die volgens de Kunstenaar Miljoenen Euro S Waard is een Bod van Twee Ton uit. Is dat Niet Erg Mager? Friedberg erkent,dat het Bod Mogelijk Niet Zo Hoog is als de Kunstenaar denkt, dat zijn Collectie Waard is. „Maar het is het Enige Bod, dat er ligt. Twee Ton is Natuurlijk Minder dan 350.000 Euro. Maar je moet Niet Vergeten in Welke Tijd we leven. Iedereen heeft te maken met Hoge Inflatie, Boodschappen en Brand Stof zijn Fors Duurder, Energie Prijzen rijzen de Pan uit. Kunst staat op dit Moment Niet Boven Aan het Lijstje van Dingen, die Mensen willen Kopen. Die 350.000 Euro wordt Mogelijk dus Niet Gehaald.’’

Vrije Markt

,,Deze Executie Veiling moet je Boven Dien Niet Vergelijken met de Verkoop van Kunst op de Vrije Markt’’, vindt de Advocaat. ,,Er zijn Mensen, die de Kunst van Rob Scholte Prachtig vinden, maar er zijn Meer Mensen, die het Niet kunnen Betalen. Ongetwijfeld zitten er in de Collectie Kunst Werken, waar Verzamelaars Enkele Duizenden Euro S voor willen Betalen, maar er zullen ook Veel Mensen zijn, die voor Weinig Geld op Zoek zijn naar een Kerst Cadeautje. Dan heb je het over Tientjes Werk. Als er bij de Sluiting van de Veiling een Bod op een Kunst Werk ligt van Tien Euro, gaat het voor die Prijs Weg. Zo werkt Dat. Er komt boven dien een Hele Boel Tegelijk op de Markt, dat drukt de Prijs ook. Om Miljoenen binnen te halen, moet je Heel Veel Kunst Werken verkopen. Voor Rob Scholte hoop ik Natuurlijk, dat de Veiling Miljoenen op brengt, maar ik weet Niet, of dat lukt.”

Het is volgens de Advocaat Verstandig om Rob Scholte te betrekken bij de Discussie over het Bod van Twee Ton op zijn Kunst Collectie . „Hij heeft er ook Belang bij dat zijn Collectie bij Elkaar blijft. Door een Executie Veiling daalt zijn Kunst namelijk in Waarde. Als de Collectie bij Elkaar blijft, is Nieuw Werk, dat hij maakt Nog Steeds Waarde Vol. Boven dien kan hij Zelf een Tegen Bod uit brengen. Misschien biedt hij 250.000Euro voor de Hele Collectie. Daar zou ik mee Akkoord gaan, want ook dan blijft de Collectie bij Elkaar. Ik vind, dat je in Zo N Bijzondere Zaak tot het Uiterste moet gaan. Dat kost Niks.”

De Amsterdamse Advocaat zegt, dat de Gemeente zich moet realiseren dat zijn Kantoor Niet de Eerste de Beste Partij is. „Wij zijn een Serieus Advocaten Kantoor, dat Z N Sporen heeft Verdiend. Boven dien zijn wij de Oudste Beslag Legger. Als er Meerdere Beslag Leggers zijn, gaan die met Elkaar in Overleg, zo werkt dat in de Normale Wereld en helemaal bij Zo N Bijzondere Executie.”

Recht Streeks

Hij zegt het College Talloze Keren te hebben gevraagd om Recht Streeks met zijn Kantoor te over leggen, Niet via de Stad S Advocaat of Ambtenaren. „Maar het College wil Niet met mij in Gesprek. Af Gelopen Week heb ik dat Op Nieuw te horen gekregen. Ik ben Razend! We moeten Afspraken maken. Vergeet Niet, dat de Rechter heeft Vast Gesteld, dat de Gemeente Onrecht Matig heeft Gehandeld door Zonder Overleg met ons de Collectie van Imming in De Goorn te Verplaatsen naar BVA in Amersfoort. Wij kunnen dus Schade Claimen vanwege die Onrecht Matige Daad van de Gemeente Den Helder. Die Claim kan het College Af Kopen door Netjes met ons in Overleg te gaan en naar een Goede Oplossing te zoeken. Maar het College lijkt Alleen Oog te hebben voor het Eigen Belang. Nu snap ik Waarom er in Den Helder Altijd Zo Veel Onvrede is over de Gemeente.”

Aanstaande

De Veiling van de Kunst Collectie begint op 1 november. Dat hebben Burgemeester en Wet Houders de Gemeente Raad vrijdag gemeld. Rob Scholte is vrijdag daar van Op de Hoogte Gesteld door de Deur Waarder. De Veiling wordt over Acht Dagen Verspreid. De Laatste Veiling sluit op 13 maart.

Ontruiming

Rob Scholte en zijn Gezin zijn in het Voorjaar van 2018 uit het Voormalige Post Kantoor in het Centrum van Den Helder Gezet. Hij had volgens de Gemeente een openstaande Energie Rekening van Bijna 20.000 Euro. Zijn Kunst Collectie is in Beslag genomen en Elders Op Geslagen. De Gemeente wil onder meer de Ontruiming S en Opslag Kosten op Scholte Verhalen. De Schuld aan de Gemeente is Nu Mogelijk Hoger dan een Miljoen Euro. Door de Collectie te verkopen, wil de Gemeente een Deel van dat Geld terug halen.

Helderse Courant, 1 oktober 2022

 https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/cdn/premium/a8904d8b304455cdae7bcb1d0dc98264/web/OPS/cciobjects.json#/pages/28

Er komt een Hoger Bod op de Kunst Collectie van Rob Scholte, Als de Gemeente ook dat af slaat, stapt Schuld Eiser en Advocaat Benno Friedberg naar de Rechter

Deze vier kunstwerken van Rob Scholte (Flatscreen) gaan ook onder de hamer.

Dit Vier Luik van Rob Scholte ‘Flat Screen‘ gaan ook onder de Hamer (foto RSMuseum)

Den Helder – Er komt een Nieuw Bod, dat in de Richting komt van het Bedrag, dat Den Helder denkt te Beuren met het Veilen van de Kunst Collectie van Rob Scholte. Als het College dat Bod Niet accepteert, stapt Advocaten Kantoor Friedberg & Mahn uit Amsterdam naar de Rechter.

Dat heeft Advocaat Benno Friedberg de Gemeente per Brief mee gedeeld. Een Stichting, die Werk van Scholte verzamelt, wil de Collectie Kopen en heeft een Bod van 2 Ton bij de Gemeente neer gelegd. Dat vindt de Gemeente Onvoldoende, zegt een Woord Voerder. Maar volgens Friedberg is Helemaal Niet met de Stichting onderhandeld.

Zijn Kantoor krijgt Nog Zo N Vier Ton van de Kunstenaar. die zijn Rekeningen Niet kon Betalen. Friedberg & Mahn Advocaten heeft, net als de Gemeente, Beslag gelegd op de Kunst Collectie en heeft dus Belang bij de Veiling.

Gemeentelijke Taxateurs denken, dat de Veiling Maximaal 350.000 Euro op brengt. Friedberg zegt de Stichting te hebben gevraagd een Nieuw Bod uit te brengen, dat Dichter bij dit Bedrag ligt. De Stichting is Daar Toe Bereid, meldt hij de Gemeente. Als de Gemeente ook dat Bod af slaat, stapt hij naar de Rechter, kondigt Friedberg aan. Die Stap neemt hij ,omdat het College Niet Recht Streeks met hem wil over leggen en omdat het Aanvaarden van het Bod voor komt, dat er Allerlei Kosten moeten worden gemaakt. Eerder zei Friedberg, dat hij Liever heeft,dat de Kunst Werken naar de Stichting gaan, omdat de Collectie van Scholte dan bij Elkaar blijft. Als de Collectie in Één Hand blijft, behouden ook Nieuwe Werken van de Kunstenaar hun Waarde, redeneert de Advocaat.

Voorwaarden

De Amsterdamse Advocaat heeft ook Kritiek op de Voorwaarden rond de Veiling. Hij vreest,dat BVA Hogere Kosten rekent dan de Rechter heeft toe gestaan en daar mee een Groter Deel van de Opbrengst naar het  Veiling Bedrijf gaat. Dat zou ten Nadele van zijn Bedrijf Uit Vallen, omdat hij dan met Minder Opbrengst Genoegen moet nemen. Als de Gemeente zijn Op en Aan Merkingen over de Veiling naast zich neer legt ’Zullen we Passende Maat Regelen treffen’, dreigt hij.

Gemeentelijk Woord Voerder Kay Korevaar zegt, dat het College Kennis heeft genomen van de Reactie van Friedberg & Mahn Advocaten.Friedberg & Mahn Advocaten heeft er voor Gekozen om de Gemeente de Executie ter Hand te laten nemen. BVA Auctions is daar bij zo wel door de Rechtbank Noord Holland als het Gerecht S Hof Amsterdam aan gewezen als een Geschikte Partij om deze Veiling te verzorgen. De Gemeente zal Richting Friedberg & Mahn Advocaten reageren.”

BVA wil de Kunst Collectie, zo’n 8.000 Dtuks, vanaf 1 november in Acht Etappes veilen. De Laatste Werken moeten Medio Maart Volgend Jaar Verkocht zijn.

Helderse Courant, 5 oktober 2022,16:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221005_48413183

Meer informatie

https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kay+Korevaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/