Stichting Adviesman | Oliver W Anderson – Mail aan Raetsheren van Orden BV betreffende FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte + Raetsheren van Orden Registermakelaar in Assurantiën

Raetsheren (foto KSB Crystal)
Raetsheren van Orden, Makelaars in Assurantiën sinds 1768 ( foto Intrakoop)

Raetsheren van Orden locatie Alkmaar (foto Google Earth)

Oliver W Anderson | Stichting Adviesman” <info@stichtingadviesman.nl>
Re: FW: Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte
Rianne Baumann <rianne.baumann@raetsheren.nl>

Geachte mevrouw Baumann,

Naar aanleiding van uw vooraf afgaande schrijven bericht ik u als volgt.

U geeft te kennen, dat Raetsheren van Orden BV makelaar in assurantiën is en in die hoedanigheid betrokken is geweest bij het tot stand brengen van genoemde kunstvoorwerpenverzekering.

Uw reactie is bijzonder vreemd,  aangezien de afgesloten kunstvoorwerpenverzekering nota bene op briefpapier van Raetsheren van Orden BV aan de opdrachtgever, te weten gemeente Den Helder, is verstuurd.

Het feit, dat mijn cliënt, de heer REG Scholte, rechtstreeks belanghebbende is en de kunstvoorwerpenverzekering op briefpapier van Raetsheren van Orden BV is afgesloten, heeft Raetsheren van Orden BV wel degelijk onrechtmatige handelingen verricht.

Hierbij bent u nog steeds aansprakelijk gesteld ter grootte van het maximum verzekerd bedrag van € 5.000.000,00 (zegge vijf miljoen euro), daar gezien de overgang van Imming Logistics naar BVA Auctions nimmer plaats had mogen vinden en deze onrechtmatigheid geresulteerd heeft in het complete verlies van dekking.

Gaarne van u vernemend en met vriendelijke groet,

Oliver W Anderson

Stichting Adviesman
Haarstraat 18
4201 JC Gorinchem

06 87 21 65 19
info@stichtingadviesman.nl
https://stichtingadviesman.nl/

Denk aan het milieu. Print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.
Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Tevens kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Raetsheren van Orden BV Registermakelaar in Assurantiën, Arcadialaan 36a, 1813 KN Alkmaar | Postbus KA Alkmaar

Docplayer, 2017

https://docplayer.nl/20416416-Raetsheren-van-orden-b-v-registermakelaar-in-assurantien-arcadialaan-36a-1813-kn-alkmaar-postbus-1015-1810-ka-alkmaar.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-scholte-en-advocaten-vieren-met-spa-rood-dat-rechter-het-veilen-van-de-kunstcollectie-heeft-verboden-gemeente-en-deurwaarder-hebben-pak-rammel-gekregen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-uitspraak-rechter-in-voordeel-van-scholte-en-advocaten-heeft-forse-financiele-gevolgen-zegt-advocaat-benno-friedberg-ik-schat-tussen-de-ton-en-anderhalve-ton/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-gemeente-van-regen-in-drup/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-gemeente-den-helder-reageert-niet-op-uitspraken-van-kunstenaar-rob-scholte-en-diens-advocaat/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-de-voorzieningenrechter-stak-een-stokje-voor-de-voorgenomen-veiling-van-de-kunstcollectie-van-rob-scholte-de-gemeente-den-helder-vecht-die-uitspraak-aan/
https://robscholtemuseum.nl/regio-noordkop-kunstcollectie-rob-scholte-museum-onverzekerd-na-onrechtmatige-verplaatsing-verzekeringspolis-en-voorwaarden-raetsheren-van-orden-bv-pdf/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-kan-scholte-veiling-van-collectie-weer-tegenhouden-rechter-steekt-opnieuw-stokje-voor-veilen-van-kunstcollectie-rob-scholte-door-gemeente-den-helder/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-ongelooflijk-onder-druk-gezet/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-veilingbedrijf-bva-dreigt-zich-terug-te-trekken-nu-de-rechtbank-de-veiling-van-de-kunstcollectie-van-rob-scholte-opnieuw-heeft-geblokkeerd/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-scholte-collectie-onverzekerd-opgeslagen-bij-bva-onzin-antwoordt-gemeente-dh-moet-bewijzen-dat-collectie-verzekerd-is-vindt-behoorlijk-bestuur-polis-zien/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-antwoord-schriftelijke-vragen-behoorlijk-bestuur-betreffende-verzekering-collectie-rob-scholte-museum-raetsheren-van-orden-bv-verzekering/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-wat-betaalde-de-gemeente-den-helder-nou-echt-voor-de-opslag-van-de-kunstcollectie-van-rob-scholte/