Regio Noordkop – Kunstcollectie Rob Scholte Museum onverzekerd na onrechtmatige verplaatsing + Verzekeringspolis en voorwaarden Raetsheren van Orden BV (PDF)

Gang met doorzicht in het inmiddels ontruimde Rob Scholte Museum (foto Regio Noordkop)

Kunstcollectie Rob Scholte Museum onverzekerd na onrechtmatige verplaatsing

Den Helder – De gemeente Den Helder verloor 7 oktober jongstleden een kort geding bij Rechtbank Alkmaar, dat aangespannen was door Rob Scholte en zijn advocaten Friedberg & Mahn. Voorzieningenrechter Mr LJ Saarloos vonniste, dat de kunstcollectie onrechtmatig was verplaatst, van Imming Logistics Fine Art BV te Goorn naar BVA Auctions in Amersfoort. De rechter bepaalde, dat de kunstcollectie terug moet naar Imming. Gemeente Den Helder heeft tot dusver geen gehoor gegeven aan dit vonnis.

De in beslag genomen kunstcollectie van het Rob Scholte Museum is na de ontruiming van het museum in april 2018 door de gemeente Den Helder verzekerd bij Raetsheren van Orden BV voor een bedrag van vijf miljoen euro. Oliver Anderson van Stichting Adviesman uit Gorinchem heeft uit de verzekeringspolis van de gemeente Den Helder opgemaakt, dat de verplaatsing van de kunstcollectie automatisch een einde maakt aan de dekking.

In de voorwaarden van Raetsheren van Orden BV is onder meer opgenomen, dat het dekkingsgebied van de verzekering uitsluitend geldig is op locatie bij Imming. De behandeling en het vervoer van de kunstvoorwerpen mag volgens de polis uitsluitend uitgevoerd worden Imming. Naast deze verzekeringsvoorwaarde voor opslag en transport heeft de verzekeraar in de polis opgenomen, dat van ieder kunstwerk een conditierapport moest worden opgemaakt. Bij een conditierapport wordt de staat van een kunstwerk op meerdere punten beoordeeld en vastgelegd.

8.000

De kunstcollectie van Scholte bestaat volgens de gemeente Den Helder uit minimaal 8.000 kunstwerken. Dit betekent dat gemeente Den Helder, om de verzekering van de collectie door te kunnen zetten, over een dergelijke conditierapport moet beschikken. “De collectie van Scholte staat momenteel onverzekerd bij BVA Auctions. Mogelijk heeft BVA nog een verzekering, maar dat is niemand bekend”, aldus woordvoerder Marc Nihot. “In ieder geval zal verzekeraar Raetsheren van Orden door de onrechtmatige handelswijze van gemeente Den Helder bij schade niet uitkeren.”

De gemeente Den Helder is door Stichting Adviesman aansprakelijk gesteld, evenals de andere betrokken partijen, voor alle eventuele schade aan de Scholte collectie, die voortvloeit uit de onverzekerde situatie bij BVA. “Alle schade, die niet in het conditierapport van de kunstvoorwerpen is opgenomen, komt voor rekening van gemeente Den Helder.

Regio Noordkop, 26 november 2020

Reacties

RB
27 november 2020 At 07:28
Ah, daar is ie weer

Flipfluitketel
27 november 2020 At 07:43
Gemeente heeft alweer gereageerd met het simpele “onzin” gewoon verzekerd.

Merel S.
27 november 2020 At 08:31
Ah, dus zo wil de heer Scholte dit allemaal gaan betalen. Hij wil de gemeente oplichten door te claimen, dat er schade aan zijn kunst is, waarna hij lekker kan cashen.

zus
27 november 2020 At 09:53
Gemiste kans dus voor de gemeente. Niemand wist en weet wat het werkelijk waard was en is. Wanneer ze het “per ongeluk” hadden afgevoerd met de HVC naar de oven in Alkmaar, had geen mens wat kunnen claimen.

Ad
28 november 2020 At 13:10
Dat hele zootje is nog geen tientje waard. Ze stonden echt drie dik en tot aan de watertoren dagelijks in de rij om die rommel te aanschouwen.
Echt waar, honderden bezoekers per uur, oh, wacht, ha ha ha ha ha.
Geen kip, die deze rotzooi aandacht heeft gegeven. Ook na het vertrek was er niemand (op enkele aandacht zoekertjes na dan). die zich ook maar één seconde heeft druk gemaakt, of in grote getale de straat op is gegaan om te treuren of protesteren. Opgeruimd staat netjes. Boekje dicht. Klaar.

SVB
27 november 2020 At 15:00
Ik vind vooral de conclusie grappig: niemand weet eigenlijk, of het verzekerd is, dus we gaan gewoon een krantenartikel schrijven, dat het niet verzekerd is en helemaaaaal aan het eind zeggen we ‘we weten het ook niet, zou ook verzekerd kunnen zijn’ bravo!! Top journalistiek! Stemmingmakerij noemt men dat. En nee, ik weet ook niet of het verzekerd is, maar misschien dat er eerst dingen concreet uitgezocht moeten worden voordat we met modder gooien! Heel slecht als het echt niet verzekerd is, ook heel slecht als het wel verzekerd is en er toch dit soort artikelen komen.

klaas
27 november 2020 At 15:12
Wanneer stopt Scholte nu eens met zeuren?

jutter030
27 november 2020 At 18:23
Of wanneer geeft de gemeenteraad eens toe, dat ze er een enorme rotzooi van gemaakt hebben wat de burgers veel geld kost?

George
27 november 2020 At 20:43
Niet alleen “gemaakt” ze gaan tot verkiezingen nog door met rotzooi “maken”.
Onder het mom van na mij de zondvloed.

frdrk
28 november 2020 At 07:00
Het wordt hoog tijd , dat de het gemeentebestuur de door hen veroorzaakte rotzooi eens gaat opruimen. Zoals het er nu voor staat, worden de problemen over de verkiezingen heen getild en mag een nieuw college en raad de rommel opruimen. Dit gemeentebestuur veroorzaakt alleen maar meer ellende, maar ruimt niets op

RB
28 november 2020 At 10:04
Een nieuw college, laat me niet lachen, deze plucheplakkers gaan echt niet weg.

Mandy Seinstra
28 november 2020 At 19:56
Het college en raadsleden zijn de klapvangers. De oorzaak zit in het ambtelijk apparaat. Met name de driehoek burgemeester, griffie en de gemeentesecretaris (allen benoemd, niet gekozen).

Ad
28 november 2020 At 13:02
Wat zou er verzekerd moeten worden dan?
Die troep smijten ze zelfs bij de kringloop in de kliko.
Nutteloos, iedere keer die prutser aandacht geven.
Net, zoals de bende, die ze uit dat kantoor hebben gehaald, is ook verdere aandacht voor die figuur verloren tijd.

Sir Fartsalot
28 november 2020 At 20:20
@Mandy: stem FvD
Dat zal ze leren 😉

Roan
28 november 2020 At 22:49
Mandy kan wel lijsttrekker worden, is vast nog wel een vacature bij FvD.

Mandy Seinstra
29 november 2020 At 09:26
Mijn ego is gestreeld, dat ik meer aandacht krijg als het onderwerp zelf.

RB
29 november 2020 At 16:00
Kinderhand is gauw gevuld.

Mandy Seinstra
29 november 2020 At 23:33
Zei Joris Demmink! ;)

Piet
30 november 2020 At 16:10
Helaas Mandy, RB staat voor Rob Bolte dus je verward hem met een ander.

adriaan
30 november 2020 At 14:52
De kunst is kunst verkopen als kunst Scholte is er een meester in, dat is de kunst.

Sir Fartsalot
16 december 2020 At 07:57
En nu toch een openbare veiling.
Zal het wat opleveren?

GH
16 december 2020 At 09:51
Het zegt veel, zo niet alles, dat Rob Scholte nu ook ruzie heeft met zijn advocaten. Wie met deze kunstenaar in zee gaat, kan er zeker van zijn, dat de verhoudingen op de duur verstoord raken.

https://denhelderactueel.nl/2020/11/kunstcollectie-rob-scholte-museum-onverzekerd/

https://www.regionoordkop.nl/26/11/2020/kunstcollectie-rob-scholte-museum-onverzekerd-na-onrechtmatige-verplaatsing/

Verzekeringspolis en voorwaarden Raetsheren van Orden BV (PDF)

PDF
Verzekeringspolis en voorwaarden Raetsheren van Orden BV
https://drive.google.com/file/d/1ZXqQkCOn9n8R1ypuvYVJX2p6_Tr-sEYz/view?usp=sharing

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leendert+Saarloos
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raetsheren+van+Orden+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig