Delano Weltevreden – Scholte collectie onverzekerd opgeslagen bij BVA: Onzin, antwoordt gemeente + DH moet bewijzen, dat collectie verzekerd is, vindt Behoorlijk Bestuur: ’Polis zien’

Rob Scholte bij de ontruiming van het Rob Scholte Museum (foto Jeffrey Bakker)

Kunstenaar Rob Scholte zegt, dat zijn collectie onverzekerd is opgeslagen bij veilingbedrijf BVA: Onzin, antwoordt de gemeente

Den Helder – Kunstenaar Rob Scholte zegt, dat de gemeente Den Helder zijn kunstcollectie onverzekerd bij veilingbedrijf BVA heeft opgeslagen. Onzin, zegt de gemeente. Scholte stelt het college aansprakelijk voor alle eventuele schade.

Op 16 april, een dag, voordat het Rob Scholte Museum zou worden ontruimd, heeft de gemeente de collectie voor vijf miljoen euro verzekerd bij Raetsheren van Orden BV in Alkmaar. Voor de eerste verzekeringstermijn moest de gemeente Den Helder 14.232,63 euro betalen.

Conditierapport

In de polis staat, dat de dekking alleen geldt als er van elk van de circa 8.000 kunststukken een conditierapport is opgemaakt. In zo’n rapport staat onder meer om welk kunstvoorwerp het gaat en in welke staat het zich bevindt. Een andere voorwaarde is, dat alleen medewerkers van Imming Logistics Fine Arts de kunststukken mogen verpakken en vervoeren.

Oliver W Anderson van Stichting Adviesman adviseert Rob Scholte over deze zaak. In het dossier over de zaak Scholte zijn er geen conditierapporten te vinden, zegt hij. Niet rond de ontruiming en niet van de verplaatsing van de kunstcollectie van Imming naar BVA. Anderson “Dat betekent, dat de collectie niet verzekerd is. Personeel van Imming Logistcs Fine Arts was mogelijk niet betrokken bij het verpakken en het vervoer van de stukken toen die naar BVA zijn gebracht. In de polis staat ook duidelijk, dat de collectie alleen verzekerd is, zolang het bij Imming is opgeslagen.’’

Ontstane situatie

Namens Rob Scholte heeft Stichting Adviesman de gemeente aansprakelijk gesteld voor alle schade, die uit de ontstane situatie voortvloeit. Anderson “De rechter heeft geoordeeld, dat de gemeente en de deurwaarder onrechtmatig hebben gehandeld door de kunstcollectie weg te halen bij Imming. Daar komt nu bovenop, dat de collectie niet meer verzekerd is, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. BVA heeft misschien een bedrijfsverzekering. Maar dat is iets heel anders dan de verzekering van een kunstcollectie van deze omvang. Die kun je niet even bij Achmea verzekeren. En als de gemeente zegt dat de collectie nog verzekerd is, willen wij graag de achtduizend conditierapporten zien, die zijn opgemaakt bij de ontruiming. En bij het vervoer van de collectie naar BVA.”

Een woordvoerster van Raetsheren van Orden BV wil niets kwijt over de verzekering. “Omdat u geen partij bent.” Ook Imming wil zich er liever buiten houden. Veilingbedrijf BVA heeft nog niet gereageerd.

Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld “De kunst is wel degelijk verzekerd bij BVA. Voor het overige doet de gemeente geen inhoudelijke mededelingen gedurende de lopende juridische procedures.”

Helderse Courant,27 november 2020, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201126_17402579

Den Helder moet bewijzen, dat de kunstcollectie van Rob Scholte verzekerd is én was, vindt Behoorlijk Bestuur: ’We willen de polis en de voorwaarden zien

Den Helder – Burgemeester en wethouders moeten de gemeenteraad direct de polis en de voorwaarden laten zien, waaronder de kunstcollectie van Rob Scholte bij veilingbedrijf BVA is verzekerd.

Dat eist Behoorlijk Bestuur van het College. De fractie is onaangenaam verrast door publicaties in deze krant, waarin Rob Scholte zegt, dat zijn collectie niet meer verzekerd is, omdat de gemeente zich niet aan de polisvoorwaarden heeft gehouden. “Maandag heeft onze fractie vragen gesteld over het Rob Scholte dossier. Vier dagen later stuiten we in diverse media op nieuwe geluiden, waarmee de gemeente Den Helder wederom in een kwaad daglicht komt te staan.”

Raetsheren

Oliver W Anderson (Stichting Adviesman) adviseert de kunstenaar over deze kwestie. Hij zegt, dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van de verzekering, die is afgesloten bij Raetsheren van Orden. Een dag voordat de gemeente het Rob Scholte Museum liet ontruimen is de collectie daar verzekerd. In de polis staat dat de dekking van vijf miljoen euro alleen geldt als van elk van de achtduizend kunststukken een rapport is opgemaakt, waarin is opgenomen in welke staat het object verkeert. En alleen medewerkers van Imming, waar de collectie aanvankelijk was opgeslagen, mochten de kunstcollectie inpakken en vervoeren.

Plank mis

Volgens gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld slaat Scholte de plank volledig mis. De collectie is wel degelijk verzekerd. Omdat er nog allerlei juridische procedures lopen, wil de gemeente geen nadere informatie over de kwestie verstrekken.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag neemt daar geen genoegen mee. Zij wijst het College er op, dat het dagelijks bestuur verplicht is de gemeenteraad te informeren. “Waarom is de heer Scholte er niet van op de hoogte, dat de collectie is verzekerd? Wij willen weten voor welk bedrag de collectie verzekerd is. En we willen de verzekeringspolis zien en de voorwaarden, die met de verzekeringsmaatschappij zijn afgesproken.”

Vijftig

BB wil ook de conditierapporten zien, die in 2018 moesten zijn opgesteld vóór het transport van de kunstcollectie naar Imming. ,,We hoeven niet alle achtduizend rapporten te zien. Vijftig vinden we voldoende.’’

Als die rapporten er niet zijn, is dat een probleem, vindt Behoorlijk Bestuur. “Het is of was een voorwaarde van de verzekeringspolis. Door het niet maken van de conditierapporten kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor alle schade aan de kunstwerken, ook al waren ze in het museum mogelijk al beschadigd. We willen ook weten waarom de gemeente zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

Helderse Courant, 27 november 2020, 12:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201127_48409119

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leendert+Saarloos
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raetsheren+van+Orden+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur

1 Comment

  1. Jacques van Velzen 27 november 2020 op 19:00

    Ik ben benieuwd naar die conditie rapporten.
    Iets in mij zegt, dat er geen één boven water komt.
    Zoveelste blunder. Karma is een bitch. Ook voor de verantwoordelijken hiervoor. Wethouder raddraaier Michiel Wouters en trekpop Pieter Kos. En eigenlijk de gehele raad, met de kilo’s boter op hun hoofd. Allemaal hebben ze toegekeken. Niemand, die zijn rug recht hield en houdt.

    Keep up the good work, Rob!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.