Hans Brandsma – ’Halsstarrige Wethouders houden zich te krampachtig vast aan één Plan’: Met een Stadhuis op Willemsoord herhaalt de geschiedenis zich, vindt Victor Roggeveen

Victor Roggeveen op Willemsoord bij de sculptuur van Rudi van de Wint  “De Wethouders hadden een tunnelvisie, de deskundigen geloofden al, dat het ging gebeuren en de architecten bleven maar herhalen hoe mooi het zou worden” (foto Peter van Aalst)

Halsstarrige Wethouders houden zich te krampachtig vast aan één Plan’: Met een Stadhuis op Willemsoord herhaalt de geschiedenis zich, vindt Victor Roggeveen

Den Helder – Victor Roggeveen is geen activist, die na vijftig jaar de strijdbijl heeft opgegraven. Wel constateert hij parallellen tussen de voorgenomen bouw van een nieuw Stadhuis op Willemsoord en het Plan, dat de gemeente Den Helder eind jaren zestig lanceerde voor Stadsvernieuwing. De aanleg van een Noordelijke Randweg zou toen gepaard gaan met de sloop van honderden huizen.

Deze week stuurde Roggeveen een Open Brief naar Burgemeester Jan de Boer. Een brief met een milde toon, maar wel met een duidelijke boodschap. Doe er alles aan om de inwoners van Den Helder alsnog te raadplegen over het Stadhuis Plan. “Ik spreek de Burgemeester aan op zijn vaderlijke rol, die hij vervult, maar ondertussen maak ik mij zorgen. Ik proef bij het College dezelfde halsstarrige houding, die de Wethouders vijftig jaar geleden innamen. Toen hielden ze krampachtig vast aan één Plan en waren verblind geraakt door een Stedenbouwkundige Visie, die kant noch wal raakte. De Wethouders hadden een tunnelvisie, de deskundigen geloofden al, dat het ging gebeuren en de architecten bleven maar herhalen hoe mooi het zou worden. Dat proces herhaalt zich nu.

Bredero

Roggeveen gaat terug naar 1971. “Projectontwikkelaar en Aannemer Bredero had winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht gebouwd en zat om nieuw werk verlegen. Daarvoor benaderde Bredero de Wethouders van middelgrote steden met een oud centrum, waarbij ze met rigoureuze plannen op de proppen kwamen. Voor Den Helder betekende dit, dat er een Randweg door het centrum van Den Helder zou worden aangelegd met de sloop van veel huizen tot gevolg. Waarschijnlijk heeft Bredero toenmalig wethouder Gerard van den Bosch een standbeeld beloofd, want hij schaarde zich direct achter het Plan, dat in het slechtste geval ten koste zou gaan van vierhonderd panden.”

Een schets van de Stadsvernieuwing, zoals het College, dat in 1967 voor ogen had (foto NHD)

Het was toen onder meer de bedoeling om vanaf de Prins Hendriklaan via Koningdwarsstraat een brede weg aan te leggen naar de entree van de Oude Rijkswerf aan de Weststraat voor het woon en werkverkeer. Samen met zijn vrouw Riet de Haan had Roggeveen in 1971 een woning aan de Eerste Vroonstraat betrokken en hij vreesde ook voor zijn eigen woning. “In Zaal Formosa was een bijeenkomst belegd. Van den Bosch en Klaas Muije zaten achter een tafel op het toneel. Het werd een roerige bedoening, ook al omdat de zaal met 350 mensen propvol zat. De Wethouders probeerden ons als bewoners duidelijk te maken, dat een Randweg, als een onderdeel van een groot Plan, Den Helder veel goeds zou brengen. Maar niemand wilde zijn woning opgeven, ook al omdat het individueel eigendom was. Het werd een wilde bende, waarbij het gevoel van de bewoners was ’wie het waagt om op mijn erf te komen, schiet ik er met een dubbelloops jachtgeweer van af’.”

IJverige activisten

De Werkgroep Centrum, met onder meer de bekende Helderse arts Roel Laning, Voorzitter Daan Groot, Werviaan Lub Kramer en het echtpaar Roggeveen De Haan, werd in het leven geroepen en moest een lange strijd voeren om het Plan ongedaan te maken. “Er was sprake van een combinatie van het individuele belang van bewoners die zich in hun eigendom bedreigd voelden en georganiseerd verzet van een groep ijverige activisten, die zich niet lieten intimideren door de arrogantie van de macht”, weet Roggeveen. “We hadden de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin formele Bezwaarprocedures waren geregeld. Daardoor konden we de strijd zo’n tien jaar volhouden en deze uiteindelijk winnen bij de Raad van State.”

Irrationeel

Roggeveen benadrukt dat hij anno 2021 geen voor of tegenstander is van een nieuw Stadhuis op de Oude Rijkswerf, maar dat voor hem het verleden herleeft. “Ook nu verzetten veel bewoners zich tegen een irrationeel Plan, vormgegeven onder een College van Burgemeester en Wethouders, dat zich net als vijftig jaar geleden halsstarrig gedraagt. De context is wel anders. Er is geen sprake van een individueel belang van inwoners, het verzet is gefragmenteerd en er is nog geen formele Bezwaarprocedure van toepassing. Wat mij zorgen baart, is dat de inwoners worden genegeerd door de Wethouder, terwijl er wel een brede weerstand tegen het Plan is ontstaan.’’

Gebouw 66, de beoogde plek voor het Stadhuis op Willemsoord (foto Peter van Aalst)

Belang

Dat Roggeveen zich richt tot de Burgemeester heeft te maken met die toegenomen weerzin tegen een Stadhuis op Willemsoord. “Veel inwoners vinden het om verschillende redenen en zonder een individueel belang een slecht plan. Ik ben van een oude generatie en geloof nog in de rol van de Burgemeester als Onpartijdig Burgervader. De roep om de inwoners te raadplegen wordt steeds groter, maar de Wethouders weigeren hier gehoor aan te geven. Dat vind ik gek, omdat de weerstand sterk zal verminderen als blijkt, dat de tegenstanders van het Plan een kleine, maar actieve groep blijkt te zijn. Zonder een Onderzoek is er geen helderheid en zonder helderheid blijft er diepgaand wantrouwen. Nu heerst er een bestuurscultuur, waarbij de bewoners niet worden betrokken.’’

Willemsoord

In een Volksraadpleging zouden volgens Roggeveen naast Willemsoord meerdere alternatieven aan bod kunnen komen. “Bijvoorbeeld een Stadhuis op de plek van de Oude Schouwburg, het gebouw van de RABOBank op het Kooypunt of nieuwbouw op het stuk land bij Station Den Helder Zuid. Ik heb zelf geen voorkeur, maar draag wel een aantal oplossingen aan.”

Dat er al eerder met een flinke Raadsmeerderheid een democratisch besluit voor een Stadhuis op Willemsoord is genomen, bestrijdt Roggeveen. “Er is een besluit genomen om de Financiën veilig te stellen. Tegen dat besluit kan niemand in beroep gaan, maar op het moment, dat het Omgevingsplan wordt aangepast, weet je, dat mensen als Paul Schaap in het geweer komen. Bewoners kunnen dan een Zienswijze geven en als de gemeente er niets mee doet, kunnen ze in beroep bij de Raad van State. Dan zijn we weer terug bij de situatie die bij de Noordelijke Randweg ontstond.”

Helderse Courant, 1 mei 2021, 08:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210430_45711371

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Victor+Roggeveen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Riet+de+Haan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Werkgroep+Centrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roel+Laning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daan+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lub+Kramer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rudi+van+de+Wint
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+van+den+Bosch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaas+Muije
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgervader
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Onpartijdig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadsvernieuwing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zienswijze
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezwaarprocedure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Ruimtelijke+Ordening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordelijke+Randweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bredero
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoog+Catharijne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Formosa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oude+Rijkswerf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Oude+Schouwburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+RABOBank+Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Station+Den+Helder+Zuid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Postkantoor

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image