Gemeente Groningen – Schuiling burgemeester + GIC – ‘Ons stinkende best doen’ + Erik van der Veen & Chris Bakker – ‘Afhandeling schade fout’ + RTVOOG – Eerste dag + ‘Ambtsketen lichter’

Schuiling geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

Installatie Burgemeester Koen Schuiling

Koen Schuiling is maandag 30 september geïnstalleerd als burgemeester van Groningen. Loco burgemeester Mattias Gijsbertsen hing de opvolger van Peter den Oudsten de ambtsketting om.

Welkom terug”, verwelkomde commissaris van de Koning René Paas de oud wethouder van Groningen. “Ik verheug me op de hernieuwde samenwerking.” Paas en Schuiling, recent nog burgemeester in Den Helder, hebben als wethouder in hetzelfde college van B&W gezeten. Toen was de samenwerking tussen de Stad en provincie Groningen niet best, herinnerde Paas zich. “Ergernis overheerste. Maar inmiddels is samenwerking geen wens meer, maar een feit. De lat ligt hoog. Maar als wij niet op hoog niveau kunnen samenwerken is dat slecht voor Stad en Ommeland.

Na de toespraak van Paas werd Schuiling beëdigd. Vervolgens plaatste stadshistoricus Beno Hofman het burgemeesterschap in historisch perspectief. Schuiling is de tweede VVD burgemeester van Groningen en de 29e burgemeester sinds 1824 er geen college van burgemeesters meer is en Groningen nog maar één burgemeester kent.

Reorganisatie

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Berndt Benjamins heette Schuiling namens de gemeenteraad welkom. Hij maakte duidelijk, dat de structuur van de ambtelijke organisatie na een grootscheepse reorganisatie niet meer is, zoals hij gewend was. “Maar we vertrouwen erop, dat jij je de structuur snel eigen zal maken.” Benjamins noemde onder meer openbare orde en veiligheid, armoede en het sociaal domein uitdagingen voor de nieuwe burgemeester. Na de bijdrage van Benjamins droeg stadsdichter Renée Luth een gedicht voor, gebaseerd op Google onderzoek met interviews met Schuiling.

Moed

Locoburgemeester Mattias Gijsbertsen noemde Schuilings moed om niet bang te zijn voor moeilijke beslissingen en diens overtuiging dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om “te leveren”. “Jouw betrokkenheid en strijdvaardigheid hebben we nodig in het gasdossier.” Gijsbertsen memoreerde aan een interview met Schuiling, waarin hij zei graag meer tussen de mensen in Den Helder had willen staan. “Dat tekent, dat je hecht aan verbinding in het burgemeesterschap.

Wezensvreemd

Nadat Schuiling van Gijsbertsen de ambtsketting om had gekregen, kwam hij met zijn visie op de overheid. Hij haakte in op zijn afscheidsspeech toen hij als wethouder van de gemeente Groningen in 2006 afscheid nam. Toen hekelde hij het overheidsoptreden in 2005 bij de orkaan Katrina in New Orleans waarbij vele kinderen om het leven kwamen en schoolbussen niet reden om kinderen te redden. “Dat heeft mij boos gemaakt. Dat was meer dan een misser. Dat was wezensvreemd aan wat een overheid had moeten doen. Liever een bus laten rijden dan wachten op een bevel en niets doen.” Zijn overheid “steunt en helpt”. “Dat is in het belang van ons allemaal. Wie het belang van één centraal stelt, slaat de plank mis.”

Beeld

Schuiling schetste een beeld van hoe de overheid zou moeten omgaan met inwoners. Hij adviseerde onder meer de film I, Daniel Blake te zien – waarin een man vastloopt in bureaucratie, een voorbeeld van “als we niet meer weten wat we doen”. Als gemeente een inwoners als klant zien, vindt hij maar niks. “Een mens heeft zoveel meer facetten en kan niet beoordeeld worden op dat ene contactmoment aan de balie.”

T-shirt

Geef ruimte om goed te doen, zei Schuiling. “Want de gemeente is geen bedrijf. Vraag door als je ziet, dat een kind in de winter alleen maar een T-shirt aan heeft. Gooi niks over de schutting als je er niet over gaat. We doen het met elkaar. Zorg, dat de bussen kunnen rijden.” Hij noemde de afhandeling van schade bij de aardbevingen als voorbeeld hoe groot de afstand van inwoners tot de overheid kan zijn. “We moeten ons stinkende best doen om mensen weer aan boord te laten komen. Dat ze de overheid zien als iets van henzelf waar ze trots op kunnen zijn.”

Gemeente Groningen, 30 september 2019, Laatst bijgewerkt: 01 oktober 2019

https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws-gemeenteraad/schuiling-ge-nstalleerd-als-nieuwe-burgemeester

 Nieuwe burgemeester van Groningen: ‘Laten we ons stinkende best doen om alle mensen aan boord te houden’

Burgemeester Schuiling met de Groningse ketting (foto gemeente Groningen)

Burgemeester Schuiling met de Groningse ketting (foto gemeente Groningen)

Het is een absolute voorwaarde voor onze vrijheid dat de overheid steunt en helpt. Een overheid is zoveel meer dan een bedrijf. Ik heb dan ook niet veel op met de managementstijl waarin de burger als ‘een klant’ wordt beschouwd: een mens is zoveel meer dan alleen maar een contactmomentje’. Dat betoogde maandagavond Koen Schuiling tijdens een rede ter gelegenheid van zijn installatie als burgemeester van Groningen.

Schuiling gaf in zijn speech zijn visie op de rol van de overheid. Hij verwees daarbij eerst naar een zéér slecht voorbeeld van het functioneren van de overheid. Tijdens de orkaan Katrina in 2005 in de VS moesten duizenden mensen worden geëvacueerd. Daartoe konden bussen worden ingezet maar die bussen werden niet gebruikt omdat dat in strijd was met regels die toen ter plaatse golden.

Volgens Schuiling sloeg de overheid in Amerika de plank toen enorm mis: ‘Dat is wezensvreemd bij wat een overheid hoort te doen’. De taak van de overheid is onder meer om te zorgen voor bescherming en vrijheid van de burgers, en dat is belangrijker dan om op dat moment vast te houden aan de regels.

Volgens Schuiling zit er ook een morele dimensie aan het werken voor de overheid, en dient iedereen zich te realiseren dat de overheid (“onze overheid”) er is om burgers te beschermen. ‘Dat betekent dat u dóór moet vragen als u in de winter in dienst van de gemeente ergens komt en ziet, dat een kind geen trui draagt maar een t-shirt. Zeg dan niet: “daar ga ik niet over”. We moeten het met elkaar doen: gemeente en burger. Van bode en secretaresse tot burgemeester: samen vormen we “ónze” overheid’.

Volgens Schuiling vormt de manier waarop in Groningen de bevingsschade is afgehandeld een voorbeeld van hoe het niet moet. ‘Wat er bij de afhandeling van de bevingsschade gebeurde was zwaar onder de maat. Dat moet tot het verleden gaan behoren” ‘Laten we ons stinkende best doen om alle mensen aan boord te houden. Zodat ook mensen die het zwaarder hebben praten over “onze overheid” in plaats van over “hun”, aldus de burgemeester van Groningen.

Groninger Internet Courant, 30 sep 2019, 19:07

Reacties:

Martin Visscher
Sinds wanneer stinkt je best doen, Schuiling? Of is dit weer zo’n popie-jopie uitdrukking van een VVD’er die meent dat-ie op deze manier de arbeiders kan paaien? Flikker toch op, praat gewoon.

Jacob Weening
Prima speech, het is dan wel beter om veel overheidsdiensten te gaan privatiseren. Laat de markt dan z’n werk maar doen. Ambtenaren zijn van nature lui namelijk.

Elly van Dijk
We zullen in de toekomst kijken wat deze burgemeester voor de stad Groningen gaat betekenen en doet voor ons .

https://www.gic.nl/nieuws/schuiling-burger-is-zoveel-meer-dan-een-klant-overheid-moet-steunen-en-helpen

‘Afhandeling aardbevingsschade is fout en moreel ondermaats’

Dagblad van het Noorden, 1 oktober 2019

Dagblad van het Noorden, 1 oktober 2019

https://www.dvhn.nl/

Koen Schuiling begint aan eerste dag als burgemeester

Gepubliceerd op 30 sep. 2019

Peter Den Oudsten nam afgelopen vrijdag afscheid als burgemeester van de Gemeente Groningen. Zijn opvolger Koen Schuiling begint vandaag aan zijn eerste dag als nieuwe burgemeester van Groningen.

De afgelopen twee dagen lag de bestuurlijke verantwoordelijkheid tijdelijk bij Mattias Gijsbertsen. Koen Schuiling wordt vanmiddag in een bijzondere raadsvergadering vanaf 16.30 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Officieel had hij vanaf maandagnacht 0.00 uur al verantwoordelijkheid, ondanks dat de installatie nog plaats moet vinden.

Vanmorgen vroeg rond 9.00 uur kwam de nieuwe burgemeester aan bij zijn nieuwe werkplek, waar hij direct werd opgevangen door wethouders Carine Bloemhoff en Mattias Gijsbertsen. De rest van de dag, tot zijn installatie om 16.30, zal Schuiling gebruiken om verder kennis te maken met het personeel en zich bij te laten praten over de huidige stand van zaken.

Reacties:
https://youtu.be/PWUCFwhf5wg

Koen Schuiling: “Ambtsketen lichter dan in Den Helder”

Nieuwbakken burgemeester Koen Schuiling kreeg maandagavond tijdens een bijzondere raadsvergadering de ambtsketen omgehangen van loco-burgemeester Mattias Gijsbertsen.

Tijdens de raadsvergadering waren er toespraken van Commissaris van de Koning René Paas, stadshistoricus Beno Hofman en stadsdichter Renée Luth. Nadat Gijsbertsen de ambtsketen om de nek van Schuiling hing begon hij aan zijn allereerste toespraak als nieuwe burgemeester van Groningen. Daarin uitte hij kritiek op de overheid en benadrukte hij op te komen voor de aardbevingsgedupeerden.

In gesprek met OOG liet Schuiling nog met een knipoog weten dat de ambtsketen van Groningen toch een stuk lichter is dan die van Den Helder: “Veel lichter”, voegde hij met een glimlach toe.

Reacties:
https://youtu.be/W9WrR_kBrpY

Reacties op Facebook:

Felix Roosenstein
Dat schuift gewoon door naar het volgende baantje ongeacht zijn geschiedenis als bestuurder in Den Helder…

Jaap Holtzapffel
Nou en?

Felix Roosenstein
Er is nogal wat negatieve turbulentie en afkeuring geweest in de gemeenteraad van Den Helder rond het functioneren van deze burgemeester !

Jaap Holtzapffel
Nou en? Laat die man lekker voor burgemeester spelen in Groningen… U doet er als eenvoudig burger toch niets aan, en al helemaal niet door een reactie op Feestboek te plaatsen! Wat dacht u daarmee in hemelsnaam te bereiken?

Felix Roosenstein
Ik stel slechts vast dat een bestuurder na geblunderd te hebben gewoon zijn carrière kan vervolgen, dat is een observatie die ik deel zonder de illusie te hebben over de mogelijke consequenties……

Jaap Holtzapffel
Eigenlijk is Koen Schuiling als overwinnaar uit Den Helder vertrokken… Hij wilde naar een grote stad, en dat is hem nog gelukt ook… Chapeau!

Felix Roosenstein
Hiep, hiep….

Jaap Holtzapffel
U bent te laat met feliciteren… Daarvoor was de afscheidsreceptie bedoeld… Bent u er geweest?

Norbert Roovers
Ja wat moet je met zo’n man ” Zijn overheid “steunt en helpt”.

John Ekkebus
Ken hij daar weer de boel ………..

Jaap Holtzapffel
Nou en?

Edzard Dideric
Megastank.

Jaap Holtzapffel
Rob Scholte: láát die man verder… Hij is nu weg uit Den Helder – ga door met uw leven! Zoals uw oude boezemvriend Peter Klashorst laatst zei: “Begin weer eens te schilderen!” Overigens: alle kritiek ten spijt, zo slecht schijnt die Koen Schuiling het blijkbaar toch niet te doen. Zuur voor Scholte, maar ja… Er zijn in het echte leven altijd winnaars & verliezers. Waar het om gaat, is geen slecht verliezer te zijn!

Gonzalo Scelso
Quee hace en Gronigen este desgraciado ?

Facebook, 2 oktober 2019

https://www.facebook.com/robscholtemuseum/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/theo-knippenberg-inspreektekst-gemeenteraad-den-helder/
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image