Theo Knippenberg – Inspreektekst Gemeenteraad Den Helder

Geachte voorzitter, geachte gemeenteraadsleden,

Ik heb eigenlijk niks tegen flirten, ook niet op de werkvloer, ook niet vanuit een relatie, ook niet naar ‘ondergeschikten’. En ik weet uit betrouwbare bron, zijn naaste omgeving, dat bijvoorbeeld wethouder Pieter Kos daar ook geen enkele moeite mee had. Dus het verbaast me dat hij dit wel als een reden ziet om een medewethouder mee te vloeren.

Flirten is okay, zolang het om weerbare mensen gaat en niet om minderjarigen, niet om kinderen.

Waar ik wel moeite mee heb is illegaal afluisteren of aftappen. En met Chantage. En met liegen. Glashard liegen. Ik heb daarom een afspraak gemaakt met mijn notaris om een beëdigde verklaring op te stellen, over de aantoonbare leugens waar ik de afgelopen tijd mee geconfronteerd ben.

Een tipje van de sluier: Ik was o.a. persoonlijk aanwezig, namens al die BN’ers en museumdirecteuren van die Open Brief waar het College nooit op heeft gereageerd, bij het gesprek van Rob Scholte met wethouder Geurt Visser.

Mijn beëdigde verklaring richt zich vooral op de vele aantoonbare leugens van de burgemeester van deze stad.

En ik roep nu dan ook de inwoners van Den Helder, en de gemeenteraad van deze stad, maar ook de hele Tweede Kamer der Staten Generaal van Nederland, op om een integriteits onderzoek te starten naar deze Burgemeester.

Den Helder verdient beter!