Ronald Boutkan – Vragen over veiligheid in Den Helder + DHA – Criminaliteit stijgt, PVV stelt vragen + Delano Weltevreden – PVV hekelt groei aantal geheime documenten + NH – Openheid

Vragen over veiligheid in Den Helder

Den Helder – Iedere inwoner van Den Helder heeft recht op een veilige gemeente. Dat stelt de fractie van de PVV in Den Helder. De partij heeft vragen gesteld aan het college, naar aanleiding van recente uitspraken over de inzetbaarheid van de politie.

Meerdere burgemeesters slaakten onlangs een noodkreet over de inzetbaarheid. Ook de politiechef van Noord Holland liet weten, dat er dagelijks keuzes gemaakt moeten worden (in elke dienst), die de politie liever niet zou maken. En zelfs deze keuzes zijn niet genoeg om de druk op de roosters te verminderen.

De Helderse PVVmaakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van onze burgers”, meldt fractievoorzitter Vincent van den Born. “Zeker nu de meest recente criminaliteitscijfers laten zien, dat de veiligheid in Den Helder nog veel verbeteringen behoeft. We moeten alles op alles zetten om de veiligheid van burgers zo goed mogelijk te waarborgen.”

Vragen

Van het college wil de partij weten, wat de exacte gevolgen voor Den Helder zijn van de maatregel van minister Grapperhaus om honderden agenten vrij te maken voor de beveiliging van officieren van justitie, rechters en advocaten? Ook vraagt de PVV: “zijn er aanwijzingen, dat bepaalde politietaken in Den Helder onder druk staan door de genoemde maatregel? Zo ja, waar blijkt dat uit en wat wordt er gedaan om deze taken toch zo goed mogelijk uit te kunnen voeren?

Verder vraagt de PVV, of het college het met haar eens is, dat commerciële partijen eventueel tijdelijk kunnen worden ingezet om bepaalde politietaken over te nemen.

Den Helder Actueel, 10 december 2019

https://denhelderactueel.nl/2019/12/vragen-over-veiligheid-in-den-helder/

Criminaliteit stijgt, PVV stelt vragen

Den Helder – De criminaliteit in Den Helder komt dit jaar vermoedelijk, qua aantal misdrijven, hoger uit dan in 2018. Reden voor de PVV om vragen te stellen aan de burgemeester en de politie.

Uit onderzoek van het RTL Nieuws blijkt, dat de politie in de eerste negen maanden van 2019, maar liefst 855 misdrijven heeft geregistreerd in Den Helder, waardoor de prognose is, dat de criminaliteit over heel 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Op dit moment is er al een stijging zichtbaar bij de volgende misdrijven:

–  (Brom)fietsendiefstal: nu al 144 delicten ten opzichte van 143 in heel 2018;
Diefstal uit motorvoertuigen: nu al 49 delicten ten opzichte van 44 in heel 2018.

Ook is er ten opzichte van 2018 een stijging zichtbaar van drugs en wapenhandel, alsmede een bijna gelijk aantal delicten met betrekking tot moord en doodslag.

Onacceptabel

De Partij Voor de Vrijheid vindt deze ontwikkelingen onacceptabel, zo meldt zij in de brief met de vragen. “De cijfers over het jaar 2018 lieten al zien, dat de veiligheid in Den Helder enorme verbeteringen behoeft, maar 2019 toont aan, dat de veiligheid op de nodige vlakken nog meer onder druk is komen te staan. En hoewel een aantal delicten een dalende trend laat zien, vraagt de PVV zich serieus af in hoeverre aangiftebereidheid daar invloed op heeft gehad. Immers, als burgers direct en of indirect ontmoedigd worden om aangifte van delicten te doen, zijn de cijfers mogelijk nog veel te positief.

Omdat iedere inwoner van Den Helder recht heeft op een veilige gemeente de volgende vragen aan de burgemeester en de politie (District Noord Holland Noord van de Regionale Eenheid Noord-Holland):

1) Bent u bekend met het uitgebreide onderzoek van RTL Nieuws?
2) Kan de politie aangeven wat de aangiftebereidheid is in de gemeente Den Helder (ook ten opzichte van 2018) en wat dit betekent voor de in het onderzoek genoemde cijfers? Graag een gemotiveerd antwoord.
3) Welke activiteiten heeft uw college en of de politie al ondernomen of staan in de planning om het aantal (brom)fietsendiefstallen terug te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord.
4) Welke activiteiten heeft uw college en of de politie al ondernomen of staan in de planning om het aantal diefstallen uit motorvoertuigen terug te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord.
5) Welke activiteiten heeft uw college en of de politie al ondernomen of staan in de planning om het aantal delicten inzake drugs- en wapenhandel terug te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord.
6) Deelt u de mening dat deze cijfers aantonen (met in het oog houdend dat deze cijfers mogelijk nog veel te positief zijn door een eventuele lagere aangiftebereidheid) dat het college in een diepe winterslaap is met betrekking tot de veiligheid van haar burgers, heel snel wakker moet worden en keihard aan de slag moet gaan, aangezien iedere inwoner van Den Helder recht heeft op een veilige gemeente?

Den Helder Actueel, 24 december 2019

https://denhelderactueel.nl/2019/12/criminaliteit-stijgt-pvv-stelt-vragen/

PVV Den Helder hekelt sterke groei aantal geheime documenten

Den Helder – PVV Den Helder vindt, dat de gemeente Den Helder te veel stukken geheim verklaart.

In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders vraagt fractievoorzitter Vincent van den Born, waarom in 2018 maar liefst 31 documenten niet openbaar waren verklaard, tegenover 14 in 2017: Wij staan voor een zo transparant mogelijk bestuur en maken ons grote zorgen over de enorme stijging van het aantal geheim verklaarde documenten.

Hij wil per document weten, waarom het niet door iedereen gelezen mag worden. Van den Born wil ook weten, of het college bereid is passages uit documenten met gevoelige informatie te verwijderen of onzichtbaar te maken, zodat niet het hele document geheim hoeft te worden verklaard. Hij vindt het voor het vertrouwen van de Helderse burgers in de gemeentelijke politiek noodzakelijk, dat zoveel mogelijk documenten openbaar zijn.

Helderse Courant, 3 januari 2020, 11:54

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200103_83914333/pvv-den-helder-hekelt-sterke-groei-aantal-geheime-documenten

PVV wil openheid van zaken

Den Helder – De Helderse PVV wil duidelijkheid over het groeiende aantal documenten, dat de gemeente geheim hield voor haar inwoners. PVV fractievoorzitter Vincent van den Born heeft middels een brief aan de burgemeester en wethouders vragen gesteld. Hij wil onder meer weten waarom er in 2018 meer documenten niet openbaar waren verklaard dan in 2017 (respectievelijk 31 en 14).

Dit is naar aanleiding van een onderzoek van NH Nieuws. Daaruit bleek namelijk dat Noord Hollandse gemeenten en de provincie in 2018 ruim 700 documenten verborgen hielden; in zeventien gemeenten, waaronder dus Den Helder, méér dan het jaar ervoor.

Van den Born zegt: “Wij staan voor een zo transparant mogelijk bestuur en maken ons grote zorgen over de enorme stijging van het aantal geheim verklaarde documenten.Hij wil per document ‘de exacte reden’ weten waarom het niet door iedereen gelezen mag worden. Ook wil de PVV voorman weten, of het college bereid is passages uit documenten met gevoelige informatie te verwijderen of onzichtbaar te maken zodat niet het hele document geheim hoeft te worden verklaard.

Hij vindt het voor het vertrouwen van de Helderse burgers in de gemeentelijke politiek noodzakelijk, dat zoveel mogelijk documenten openbaar zijn.

Den Helder Actueel, 3 januari 2020

Reacties:

SW 3 januari 2020 At 20:09
PVV de enige partij die blijkbaar nog tv kijkt. Was het de vorige keer ook niet dat ze iets op tv hadden gezien en er toen maar vragen over gingen stellen?

rob66666 3 januari 2020 At 22:22
De antwoorden op die vragen zijn allang gegeven. Helaas is dat document ook geheim verklaart.

Roan
4 januari 2020 At 17:22
Ach, alles lekker tot geheim bestempelen is niets nieuws. Dat doet Rutte en zijn oplichters bende al jaren.
Kijk maar even naar de rapporten, die de pseudo verdachten van de kinderopvang fraude kregen. Complete pagina’s zwart gemaakt. En zo gaat het altijd. En worden er dan kritische vragen gesteld blijken de heren van fatsoen aan geheugenverlies te lijden. Het enige wat in Nederland niet geheim is uw en mijn privacy.
Politiek gezien heeft de PVV weer opnieuw het wiel uitgevonden. Openheid en transparantie. Helaas Vincent ,jullie eigen partij structuur is verre van transparant, jullie partij koers idem. Maar een beetje raak roeptoetteren om zieltjes te winnen is de PVV natuurlijk niet vreemd. De grote roerganger “blonde Geert” doet niet anders. Helaas zonder met echte oplossingen te komen.

Richard
4 januari 2020 At 18:51
Beste Roan; laat deze documenten maar openbaar worden in plaats om het geheim te houden. Wie weet staan er wel dingen in, die het daglicht niet mogen zien. En wie weet staan er afspraken in, die er gemaakt zijn onder onze oude burgemeester. En wie weet komt er meer aan het licht wat er speelt op het gemeentehuis of tijdens een etentje. Kijk maar eens hoeveel invloed Zeestad heb op de gemeente. Ook zij houden bepaalde stukken geheim, niet openbaar te maken. Kijk maar eens hoeveel geld Zeestad krijgt, maar ze vertellen de burgers niet wat ze er mee doen. Kijk ook maar naar de Koningstraat en hoe zijn die afspraken gemaakt met WSDH. Waarom mogen er geen shoarma zaken op Willemsoord komen, Roan? Hoeveel invloed heeft die pizzabakker er op gehad? En staan ze ook op papier met het woordje geheim?
Zo zullen er nog meer zijn met het woordje geheim.

Rasjutter
4 januari 2020 At 23:22
Koen Schuiling was een burgemeester, die een eigen wil had, maar deze loopt braaf aan de hand mee. Hoop, dat de echte nieuwe burgemeester wat meer haar op zijn tanden heeft, want hij hoort de herder te zijn en niet het makke schaap.

https://denhelderactueel.nl/2020/01/pvv-wil-openheid-van-zaken/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Grapperhaus
https://robscholtemuseum.nl/?s=politiechef+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wapenhandel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Doodslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Graag+een+gemotiveerd+antwoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geheim+verklaarde+documenten

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/