DHA – Gemeente stelt veiling Scholte uit + Marie Louise Rouffaer – ’Raad en College van Den Helder missen bagage om in kwestie Scholte eindverantwoordelijkheid te dragen’

Rob Scholte in zijn Rob Scholte Museum (foto DHFOTO.NL)

Gemeente stelt veiling kunst Scholte uit

Den Helder – De gemeente heeft de veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte uitgesteld, zo laat zij weten aan de gemeenteraad. De voorzieningenrechter heeft op 7 oktober mondeling vonnis gewezen op hoofdlijnen. Hij heeft geoordeeld, dat de kunstcollectie executoriaal verkocht mag worden en dat BVA Auctions, die hiertoe door de gemeente en de deurwaarder is aangewezen, een geschikte partij is hiervoor.

De executoriale verkoop, zoals gepland, mocht echter nog niet aanvangen, omdat het advocatenkantoor van de voormalig gebruiker door de voorzieningenrechter is aangewezen als de partij met de oudste executoriale titel en daarmee het eerst is om binnen een redelijke termijn met de executie aan te vangen.

De voorzieningenrechter heeft aangekondigd om uiterlijk binnen twee weken na 7 oktober jongstleden met een schriftelijk vonnis te komen. “Wij wachten dit vonnis af”, aldus het College.

Den Helder Actueel, 15 oktober 2020

Reacties

Roel Prins
15 oktober 2020 At 17:50
Ik herinner, dat eens ene Michiel Wouters aanwezig was bij gesprekken van een wethouder met Scholte. De wethoudster werd ervan verdacht in die gesprekjes er Bols van te maken. Of Wouters het rechtmatige belang van Scholte toen belangrijk vond, is nu de vraag!

frdrk
15 oktober 2020 At 18:03
Wat een hoogmoedigheid! De gemeente stelt de veiling uit. Hoe praat je een vernietigend oordeel van de rechter, wat de gemeenschap heel veel geld gaat kosten door hun eigen stupiditeit, recht. De veiling is door de rechter verboden, de gemeente stelt helemaal niets uit! De advocaat van Scholte heeft de eerste rechten om openbaar te verkopen, daar hij het eerste en oudste recht van de beslaglegging heeft. Als de advocaat van Scholte overgaat tot veiling, dan vist de gemeente naar de kruimels, die overblijven.

Sir Fartsalot
15 oktober 2020 At 19:37
Zou er überhaupt wat overblijven?

Piet
15 oktober 2020 At 19:04
Wat zou het toch fijn zijn als die opslag door de bliksem zou worden getroffen en volkomen in de as werd gelegd. Meteen einde discussie.

’t Kraaiennest
15 oktober 2020 At 21:14
Interessant punt. Rob Scholte vindt, dat het veilingbedrijf niet over de kennis beschikt om zijn kunstcollectie te verkopen. Er zou eerst een taxateur met kennis moeten komen om de boel te taxeren, voordat er wordt geveild. Maar het Rob Scholte Museum zou toch al een taxatierapport moeten hebben voor de brandverzekering. Waar was de boel voor verzekerd toen het museum nog open was?

Loes Vermeer Lagerveld
15 oktober 2020 At 23:36
Uit bovenstaande berichtgeving blijkt wederom hoe de gemeente manipuleert met het waarheidsgehalte. De gemeente stelt helemaal de aangekondigde veiling niet uit, maar de rechtbank Alkmaar heeft bij vonnis de gemeente Den Helder BEVOLEN om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de aangekondigde veilingen in de periode oktober 2020 tot en met maart 2021 te staken!!! Dit is de realiteit en ik vind het meer dan ernstig, dat een overheid – in casu de gemeente Den Helder – bewust haar burgers gewoon voor de gek houdt. Ook vind ik het kwalijk, dat Den Helder Actueel zonder hoor en wederhoor deze berichtgeving van de gemeente gewoon overneemt. Basis voor de journalistiek is toch op zijn minst objectiviteit? Voor de volledigheid: de gemeente is als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, in totaal ongeveer 5.600 euro, EXCLUSIEF de declaraties van de stadsadvocaat in deze Kort Geding Procedure, die zeker al weer 10.000 euro zullen bedragen. Het wordt de hoogste tijd, dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan alle stukken in alle lopende procedures – en niet alleen tegen Rob Scholte – eens serieus bestudeert en zich er in verdiept en niet als makke lammetjes achter het College aanloopt.
In de zaak van de Onkruidbestrijder heeft de Hoge Raad recentelijk de vonnissen van het Gerechtshof te Amsterdam bekrachtigd en dient de Gemeente minstens twee miljoen euro aan de eisende partijen te betalen. Dan spreek ik nog maar niet over de minstens één miljoen euro aan advocaat en proces kosten in deze acht jaar durende procedures, waarin vijf tussenvonnissen zijn gewezen. Wat doen onze zeven wethouders eigenlijk in het belang van de burgers van Den Helder? Dienen zij deze belangen wel, of dienen zij hun eigen belangen? De burgers mogen deze vraag zelf beantwoorden en vertalen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

J.
16 oktober 2020 At 07:43
Om binnen een redelijke termijn met de executie aan te vangen!
En dat zal toch denk ik niet eerder zijn dan het hoger beroep volgend jaar ergens in april geloof ik. Trouwens, en dan nog maar afwachten wie wie moet gaan betalen. 🙂
Zal ook de laatste dure rechtszaak van de Gemeente niet zijn, ze zijn er gek op. Maar hoe komt het toch iedere keer zo ver?

RB
16 oktober 2020 At 08:03
Je hebt helemaal niets aan die zeven wethouders, net zo min dat je iets hebt aan die onzichtbare nep burgemeester, ook de meeste ambtenaren kun je het best meteen op straat zetten met hun praatgroepjes, managers en omgekeerd werken. Het enige wat ze doen is het binnenhalen van hun honorarium en de burgers kleineren en afwijzen, je hebt meer aan een paar oude kapotte schoenen.

Mandy Seinstra
16 oktober 2020 At 02:54
Ik dank Loes Vermeer Lagerveld voor haar uitgebreide verslag en ben eveneens van mening, dat de Gemeenteraad haar controlerende taak op het College in hoge mate verzaakt.

fatalistika
16 oktober 2020 At 09:00
Slecht stukje journalistiek, Ronald Boutkan. Vonnis van rechtbank spreekt anders.

zus
16 oktober 2020 At 09:49
Niet voor niks, dat de NOS de stickers van hun wagen park haalt.

fatalistika
16 oktober 2020 At 10:23
Gezwicht voor de alu terreur!

Loes Vermeer Lagerveld
16 oktober 2020 At 09:52
Als aanvulling op mijn eerdere reactie wil ik nog het volgende onder de aandacht brengen. In deze uitspraak heeft de rechtbank wederom uitgesproken, dat sprake is van onrechtmatig handelen door de gemeente Den Helder jegens Rob Scholte. In een eerder vonnis van 28 februari 2019 heeft de Rechtbank ook bepaald, dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens Rob Scholte, van dat vonnis is de gemeente in Hoger Beroep is gegaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Deze zaak loopt nog steeds en zal  in april 2021 verder worden behandeld. Er lopen nog meerdere zaken, ook tegen de firma Tuin, waarvan de verdere behandeling eveneens dan zal worden voortgezet. Gemakshalve kan de gemeenteraad zich nu al wel afvragen, of het advocatenkantoor wel goed gehandeld heeft of dat het een zwak kantoor is. Zou men zich niet eens moeten afvragen, of in deze niet sprake is van een zwakke zaak? Eerst werd de zaak namens de gemeente behandeld door een zeer gevestigd advocatenkantoor Nauta Dutilh, maar de gemeente verloor in het vonnis van 28 februari 2018. Dat is dan niet de schuld van het advocatenkantoor, nee, de gemeente had gewoon een zwakke zaak. Dan maar naar een ander advocatenkantoor Schenkeveld te Alkmaar gaan. Nu WEER verloren wegens onrechtmatig handelen en wederom de vraag, of het aan het advocatenkantoor ligt? Gemeenteraad verdiep je eens serieus in ALLE rechtszaken, en vraag je eens af, of niet heel gemakkelijk met gemeenschapsgeld eindeloos en kostbaar wordt geprocedeerd. In al deze zaken is meer sprake van een onvermogen van de raad en het College om oplossingsgericht en in het belang van Den Helder bezig te zijn. Het lijkt er zeer sterk op, dat men bezig is om het eigen ego te strelen. Het is diep treurig, dat de bekende historicus Raymond van den Boogaard (oud redacteur NRC Handelsblad) naar aanleiding van dit laatste vonnis een artikel heeft gepubliceerd, waarin hij heeft vermeld: ”Den Helder moet zich diep schamen,” waar ik het geheel mee eens ben. Zie zijn hele publicatie op de site van het Rob Scholte museum: https://robscholtemuseum.nl/raymond-van-den-boogaard-rob-scholte-museum-tijdelijk-gesloten/.

Dick Berts
16 oktober 2020 At 13:42
Ik zie vooral uit naar het moment, waarop Rob Scholte de kunst van de gemeente laat veilen, omdat Palermo aan het Marsdiep niet in staat is om de schadevergoeding, die ze de kunstenaar verschuldigd zijn te betalen. Dan blijkt “De Bolder” een negatieve waarde te vertegenwoordigen. Alleen door het betalen van een verwijderingsbijdrage kom je er vanaf.

ED
16 oktober 2020 At 17:33
Wat even van mijn hart moet, is de eenzijdige stellingname, dat de belastingbetaler dient op te draaien voor het falende gemeentebeleid.
Ik geloof, dat medeburgers, zoals Loes Vermeer Lagerveld en Dick Berts voor dezelfde instant houding zorgen. Zeg maar het 1 + 1 = 3 effect in negatieve zin. Elkaars rechtsgang in stand houdend. Daarmee mij, als belastingbetaler, belastend.
Ik citeer Loes Vermeer Lagerveld.
Verdiep je eens serieus in ALLE rechtszaken en vraag je eens af, of niet heel gemakkelijk met gemeenschapsgelden eindeloos en kostbaar wordt geprocedeerd.
Wie bent u om de gemiddelde burger op te roepen zich in deze zaak te verdiepen? Ten einde een oordeel te vellen over iets, waar zij geen controle over heeft.
Ik irriteer me kapot, dat gemeente en Den Helder Actueelnotabelen” eindeloos juridisch konkelen in zaken, terwijl wij, de belastingbetaler, dit pro en contra dienen te financieren.
Bah!
Ik roep op tot bezinning en lering.

Dick Berts
16 oktober 2020 At 18:32
Samenvatting: ik heb absoluut geen zin om me in dit dossier te verdiepen. Democratie is mijn zaak niet, burgers hebben nergens controle over, maar ik wil niet betalen. Als ik wel moet betalen, dan is dat niet het gevolg van mijn eigen gemakzucht, maar de schuld van Loes Vermeer en Dick Berts.

ED
16 oktober 2020 At 19:38
Jeetje.
Wat een slechte samenvatting. Suggestief, gekleurd en ongefundeerd.
Ik blijf bij mijn reactie en roep op: bezin en leer!

frdrk
16 oktober 2020 At 19:05
Ho, Ed , hier maak je een misslag. Lees even terug wat Loes Vermeer nu werkelijk gezegd heeft. Zij roept namelijk de burger niet op om alle stukken nog eens te lezen, maar de raad.

ED
16 oktober 2020 At 19:44
Goede opmerking frdrk. U heeft gelijk.
Ik heb deze zin minder goed gelezen.
Mijn mening blijft echter hetzelfde: twee partijen zorgen voor oplopende schuld voor de belastingbetaler.

strandloper
17 oktober 2020 At 02:16
Uw eerdere oproep tot bezinning en lering had u in deze zaak jaren eerder moeten doen, ED. In de tijd dat een oplossing nog mogelijk leek. Uw mening, dat twee partijen zorgen voor oplopende schuld voor de belastingbetaler klopt niet. De heer Scholte bestuurde en bestuurt deze stad niet. De verantwoordelijke bestuurders, die deze zaak op schandalige wijze hebben behandeld zijn op geen enkele wijze door de raad terecht gewezen. Zij, die daar een poging toe deden om bijvoorbeeld met Scholte in gesprek te gaan, werden direct in hun hok terug geknuppeld. En later uiteraard extra beloond met een extra bot. Deze bestuurders zijn volledig verantwoordelijk voor de oplopende schuld voor de belastingbetaler. Daarin zijn zij overigens specialist gezien de vele nutteloze gangen naar de rechter met dure advocaten in het laatste decennium. Dat heeft vele miljoenen gekost.
Dat u, ED, nu twee mensen, die reageren, kapittelt, die altijd inhoudelijk hun reacties plaatsten in deze onverkwikkelijke zaak, is totaal niet op zijn plaats.

J.
17 oktober 2020 At 11:33
Beste Ed, Schuiling en Lolke Kuipers zijn weg, alleen Pieter Kos zou nog aanspreekbaar moeten zijn voor de zaak Scholte. Wouters zet het nu volgens mij voort en schroomt er ook niet voor de ene na de andere rechtszaak te beginnen in plaats van in gesprek te gaan en zaken op te lossen. Zal wel een karakter eigenschap van deze man zijn als hij ongelijk krijgt. Dus als burgers niet gehoord worden, rest hun toch niets anders dan de rechtsgang te kiezen. En als we kijken naar de samenstelling van B&W en de raad van nu en de afgelopen jaren is het toch niet meer dan logisch! Dus hetgeen mevrouw Vermeer Lagerveld  stelt, om je te verdiepen, alvorens zinloos te roep toeteren zou zeker bijdragen. De zaak met de Onkruidbestrijder is een prima voorbeeld, dit had jaren geleden al opgelost kunnen zijn.

ED
19 oktober 2020 At 19:26
In de afgelopen jaren heb ik meerdere malen opgeroepen dat betrokken partijen rond de tafel dienen te gaan zitten in plaats van met modder te gooien en allerlei, belastinggeld slurpende, rechtszaken te beginnen. Uw eerste zin klopt niet.
De heer Berts heb ik zelden een goed onderbouwd verhaal in deze casus zien schrijven. Wel predikt hij, structureel, “hel en verdoemenis”. Maar dat zal deels te verklaren zijn van uit zijn prepper gedachtegoed. Het is gek dat deze prachtige stad continu zo negatief wordt weggezet. Je zou, van een exjournalist, een 360 graden blik mogen verwachten in zijn reacties. Het (jaar na jaar) wegzetten van de gemeente als notoire recidivist is, mijns inziens, te makkelijk. Ik geloof, dat je serieuzer wordt genomen, wanneer je ook eens positief bent, of bij de “tegenstander” een sterk punt benoemt.
Mevrouw Vermeer Lagerveld is een ander verhaal. Ik moet zeggen dat zij inderdaad haar punten sterk onderbouwd. Echter, ook hier mis ik de 360 graden blik; de meta positie. Wellicht is deze er wel maar lees ik het onvoldoende terug of deelt ze die slechts met, wat lijkt, een gesloten peergroep rondom Rob Scholte.
En dan die zogenaamde dossierkennis. Ik denk, dat de hele Helderse bevolking, min 25 mensen, er nog wat van snapt. Iets meer mensen zal het nog interesseren. Het Point of no return in deze casus is waarschijnlijk allang gepasseerd. In die zin was mijn oproep naïef. Ik blijf er bij, dat twee partijen elkaar in stand houden met oplopende (juridische) kosten tot gevolg.
Eens in de vier jaar een hokje rood kleuren en dan maar toezien? Het dossier RS had heel anders kunnen lopen.
Stem Forum Voor Democratie!

J.
17 oktober 2020 At 11:33
Beste ED, Schuiling en Kuipers zijn weg, alleen Kos zou nog aanspreekbaar moeten zijn voor de zaak Scholte. Wouters zet het nu volgens mij voort en schroomt er ook niet voor de ene na de andere rechtszaak te beginnen in plaats van in gesprek te gaan en zaken op te lossen. Zal wel een karakter eigenschap van deze man zijn als hij ongelijk krijgt. Dus als burgers niet gehoord worden rest hun toch niets anders dan de rechtsgang te kiezen. En als we kijken naar de samenstelling van B&W en de raad van nu en de afgelopen jaren is het toch niet meer dan logisch! Dus hetgeen mevrouw Vermeer Lagerveld stelt, om je te verdiepen, alvorens zinloos te roep toeteren zou zeker bijdragen. De zaak met de Onkruidbestrijder is een prima voorbeeld, dit had jaren geleden al opgelost kunnen zijn.

Dick Berts
19 oktober 2020 At 22:06
@ Ed. Het Internationaal Monetair Fonds schrijft nu, dat er een reset nodig is omdat het economische systeem van de wereld op ploffen staat. Zelfs als de boel voor onze ogen instort, durft u het met uw 360 graden visie nog steeds niet te zien. Het is dan de gekte van prepper Dick Berts. Wel zo veilig.

ED
20 oktober 2020 At 17:31
Tot slot heer Berts… Ik vind u interessant.
Mijn voorraden en onafhankelijkheid begint er steeds beter uit te zien. Want inderdaad; stel dat.

Dick Berts
20 oktober 2020 At 18:46
@Ed. Aardig dat u zoiets zegt. Niets is zeker in het leven, maar de kans dat we een mega crisis krijgen is griezelig groot. Het duurt alleen veel langer dan ik dacht. Achter de schermen vreet de bankiersmaffia onze goudvoorraden, pensioenen en spaargeld op. Daarmee weten ze het zinkende schip nog drijvende te houden. Maar voor hoe lang nog? Toen Argentinie failliet ging, zat er slechts twee uur tussen de situatie waar wij nu in zitten en alle banken en winkels dicht….Zo snel kan het ineens gaan. De hele wereldgeschiedenis door zijn er landen failliet gegaan. IMF krediet, even de US dollar als betaalmiddel gebruiken en je komt er wel weer bovenop. Nu dreigt de hele wereld tegelijk op de fles te gaan, dat is nog nooit gebeurd. Het minste dat we krijgen is hyperinflatie (mogelijk wordt die heel even voorafgegaan door een korte periode van deflatie). Mijn advies is niet om van het dak te springen en rare dingen te doen, maar inderdaad om gewoon wat voorraden aan te leggen van dingen die je toch nodig hebt. De euro is nu nog keihard. Wordt het een systeemcrisis dan dank je de hemel dat je wat voorzorgen hebt getroffen. Gebeurt er relatief weinig -alleen heel veel inflatie- dan ben je ook blij, want dan heb je veel geld bespaard. Met hartelijke groet DB.

Dick Berts
16 oktober 2020 At 19:13
Overigens roep ik ook op tot bezinning en leer, maar over iets anders. Natuurlijk waren er veel mensen, die de hielen van burgemeester Schuiling likten. Diep buigen voor de macht betekent immers mee mogen eten uit de ruif. Maar vriend en vijand waren het er over eens, dat Schuiling niet functioneerde in deze kleine stad. En wat was daarvan het gevolg?? Schuiling werd gepromoveerd tot burgemeester van een van onze grootste steden: Groningen. Zou er met een systeem, waarin dit soort dingen – en vele malen erger – aan de lopende band gebeuren, iets mis kunnen zijn? En zouden onafhankelijke mensen, die daar kritiek op hebben, vervolgens gepakt kunnen worden door het kliekje, dat elkaar altijd de bal toespeelt? Zou het laten veilen van iemands kunst, nog voordat er een einduitspraak van de rechter ligt, terwijl de kunstmarkt volledig is ingestort, een vorm van wraak kunnen zijn? Zou het per heftruck massaal bij een derderangs rotzooi veiling afstorten van de kunst van Rob Scholte de bedoeling kunnen hebben, dat het niets opbrengt? Zodat de politiek kan roepen, we hebben geen groot kunstenaar, maar een knutselaar het postkantoor uit geknuppeld?

Henk
17 oktober 2020 At 15:59
Er was jaren de gelegenheid om de rekeningen te betalen. In de Noordkop betalen mensen meestal hun rekeningen op tijd en gaan niet jaren zeuren als een klein kind. Misschien is dat in Amsterdam anders, maar in de Noordkop wonen over het algemeen nuchtere mensen.

J.
17 oktober 2020 At 18:55
Hmmmm Henk, ook geen dossierkennis lijkt mij.

Piet
18 oktober 2020 At 11:42
Misschien hadden ze Rob Scholte nooit in Den Helder moeten toelaten.
Hadden we deze ellende nooit gehad.

J.
18 oktober 2020 At 15:10
Piet, toelaten? Ze hebben hem gehaald en van alles beloofd.

Piet
19 oktober 2020 At 10:11
Dan hadden ze hem nooit moeten halen. De meerderheid is een al een tijdje Scholte moe.
En om over die kliek in en om het stadhuis nog maar te zwijgen.
De gemiddelde inwoner van Den Helder is er klaar mee, die denken van: laat maar zitten.
In de politiek zijn ze al helemaal niet meer geïnteresseerd, wat zich straks vertaald in een wederom lage opkomst bij de verkiezingen.
En dan blijft wederom alles bij het oude.

Ferry

19 oktober 2020 At 18:05
Dat is het ‘m juist Rob Scholte is met alle toeters en fanfare door de fanclub van Schuiling binnen gehaald. Als mede groot internationaal bekend en gewaardeerd kunstenaar.
Op basis van gebruiksrecht voormalig postkantoor, wat dan weer op gerechtelijk bevel moest worden omgezet in huurcontract.
Om een museum te starten, inclusief de wurg zin: wederzijdse opzegtermijn van drie maanden.
Wat al aan toont met wat voor kaliber mense dit college bestaat lees fanclub Schuiling).
Deze interesseert het geen bal om met uitspraken te sjoemelen, en zodoende het waarheid gehalte te niet doen.
Het gehele verloop van af de met veel machtsvertoon uitgevoerde uitzetting van Rob Scholte, inclusief gezin, terwijl het gedoogd was om in voormalig post kantoor te wonen, casu quo inschreven te staan.
Dat geldt idem voor de mensen met wie Scholte samen werkte,en de fanclub, die op de hoogte van was.
Geen huurachterstand was, wel nutsvoorzieningen, dat staat hier los van.
Diverse uitspraken liggen er, waarin de gemeente onrechtmatig handelen door de rechtbank is verweten.
Dan alle andere nutteloze zaken, die gediend hebben bij rechtbanken, met als gevolgen veelal, die ik in deze zaak ook voorzie, miljoenen aan gemeenschapsgeld gaan in rook op.
Het trieste er van is, dat geen van de leden van de fanclub op persoonlijke titel financieel zal worden aan gepakt.
Kunnen daarom ook op een schaamteloze tokkie achtige manier U en mij blijven vertellen, op wie U komende gemeente verkiezing het beste kunt stemmen.

piet
19 oktober 2020 At 23:35
Ik stem helemaal niet meer, nergens meer en nooit meer. Totaal nutteloze tijdverspilling.
Moedeloos en murw, net als velen.

https://denhelderactueel.nl/2020/10/gemeente-stelt-veiling-kunst-scholte-uit/

Gemeenteraadsfractie en het college van Den Helder missen de bagage om in de kwestie Rob Scholte eindverantwoordelijkheid te dragen

De voorzieningenrechter heeft gesproken. De gemeente Den Helder is teruggefloten en mag de kunstcollectie van Rob Scholte (nog) niet veilen. Marie Louise Rouffaer, oud directeur van Vormingscentrum De Boeg, laat haar licht over deze kwestie schijnen.

Als je fiets gestolen wordt hebben maatschappelijke normen vooral een nuttige betekenis. Andermans spullen dienen gerespecteerd te worden. Niet zo zeer, omdat dit ’in zich’ goed zou zijn, maar omdat het voor allen voordelig is.

Ook de overheid calculeert: boetes innen of seponeren? Criminaliteit met een economisch tintje. Er is eeuwen lang, boven op de praktische wetten en regels, gelukkig ook een flinke laag van een moreel surplus ontstaan, dat het nuttige overstijgt en dat ’in zich’ waardevol is en waarden herbergt.

Dit naar aanleiding van een artikel over de rechtszaak van Scholte (Helderse Courant, 9 oktober, https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-kritiek-op-wethouder-michiel-wouters-vraagtekens-bij-de-kwaliteit-van-de-juridische-adviezen-waar-de-gemeente-voor-betaalt/). Verbijsterende reacties van gemeenteraadsfracties, terwijl, met uitzondering van Sylvia Hamerslag, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk en Marinus Vermooten, iedereen jaren lang weg keek en vóór de voorgestelde veiling van Scholtes werk stemde.

Een kleine bloemlezing. De VVD wil graag met het College in gesprek hoe dit nu verder moet. PVV hoopt, dat de gemeente ingaat op het verzoek van de advocaat. Gemeentebelangen: Scholte heeft deze zaak gewonnen, daarmee is het probleem niet opgelost (!). D66 was in de veronderstelling, dat de gemeente de eerste rechten had. Stadspartij meent, dat de rechter gelukkig beslist in dit land. Senioren Actief dacht, dat het allemaal goed was uitgezocht.

Toekijken

GroenLinks vindt het triest, dat de rechter de gemeente al weer op de vingers heeft getikt. BvDH en PvdA: een paar nietszeggende volzinnen. CDA veinst er iets van te begrijpen door ’geen commentaar’. Behoorlijk Bestuur: het is erg, dat de gemeenteraad toekijkt en niet ingrijpt.

Dat laatste nu is de kern van de zaak. Fracties en College beheersen de dossiers niet en missen bagage om de eindverantwoordelijkheid te dragen. Fracties verwaarlozen daarmee hun controlerende taak, maar zijn net zo verantwoordelijk als de onbekwaamheid camouflerende, van rechtszaak naar rechtszaak strompelende, luxe set van zeven wethouders. Als de zogenaamde slimmigheidjes en de hele en halve waarheden niet meer werken, blijft toch die eindverantwoordelijkheid van kracht.

Het is dan handig als je het verschil tussen executoriaal en conservatoir beslag kent, je eis in reconventie wat eerder afgeeft, dat staat beleefder. Advocaat Benno Friedberg drong onder andere in het openbaar tijdens een raadsvergadering vergeefs aan op overleg met de gemeente. Montesquieu kon in 1748, toen hij ’over de geest der wetten’ schreef, niet weten hoe actueel hij nu nog is. ’Zoals de meeste burgers bekwaam zijn om te kiezen, maar niet bekwaam genoeg om gekozen te worden, zo ook is het volk voldoende in staat om zich op de hoogte te laten stellen van hoe het wordt bestuurd, maar niet geschikt om het bestuur zelf op zich te nemen’.

Bij deze bestuurlijke blamage, en voor Den Helder nadelige affaire, past voor alle partijen een beroep op het surplus aan moraal, dat ’in zich’ waarden herbergt. Voor ieder geldt een flinke portie zelfreflectie.

Marie Louise Rouffaer, oud directeur van Vormingscentrum De Boeg

Helderse Courant, 17 oktober 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201016_75262245/gemeenteraadsfractie-en-het-college-van-den-helder-missen-de-bagage-om-in-de-kwestie-rob-scholte-eindverantwoordelijkheid-te-dragen

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nauta+Dutilh
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raymond+van+den+Boogaard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie+Louise+Rouffaer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Palermo+aan+het+Marsdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Bolder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mirjam+Dijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Montesquieu

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

3 Comments

 1. Wat een ambtelijk bestuurlijke boeven daar in de kop van Noord Holland. Het gejeremieer over belastinggeld begrijp ik niet. Voor zover er nog een klein beetje recht over is, wordt het hoog tijd, dat dat eindelijk eens gaat worden uitgevoerd in dit slepende (slopende?) en gênante verhaal.

 2. “IN NAAM VAN DE KONING” stond ook met vette letters boven het vonnis, dat de gemeente Den Helder – naar ik hoop tijdelijk – eerder in het gelijk stelde.

  Diezelfde koning zit nu in Griekenland, terwijl de Kroon ons sommeert om vanwege het Corona Virus niet op vakantie te gaan.

  Waar je ook kijkt, dit land is werkelijk tot op het bot verrot.

  Eerlijke rechters? Het grootste deel van onze rechters is goudeerlijk, maar net zoals vroeger een paar rot jochies de baas waren in de klas, is de rechterlijke macht door toedoen van enkele hufters totaal bedorven. Die rot jochies spannen samen met de macht en zijn totaal niet onafhankelijk. De zaken, die ertoe doen, weten ze naar zich toe te trekken.

  Voetje voor voetje begint de massa te ontwaken. Vandaar dat er nu overal handleidingen worden gepubliceerd hoe om te gaan met zogenaamde complotgekken. Een soort Ardennen offensief.

  Het is even lezen, maar hierbij vierkant bewijs van rechters, die bij een belangrijke zaak in het complot zitten. Een voorbeeld uit velen. Werkelijk doodeng.

  Ik geloof er al lang niet meer in. Dit is het Romeinse Rijk vlak voor de alles vernietigende klap, die de hele Westerse wereld omver zal sleuren. Tot op stenen tijdperk niveau aan toe.

  Be prepared. Meer heb ik niet te zeggen. Hopelijk kunnen we na de klap wat mooiers opbouwen.

  https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-de-schreeuw-detail/

 3. Jacques van Velzen. 19 oktober 2020 op 11:11

  Het is vooral wethouder Wouters, die hierin zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Net als Pieter Kos, die mijn inziens het grootste aandeel heeft in dit drama.
  Allebei ooit grote voorstanders van het Museum nota bene. En dan nog uit naam van (on)Behoorlijk Bestuur zieltjes winnen met “transparantie” en meer van die bingo termen vlak voor de verkiezingen. Meneer Wouters is het schoolvoorbeeld van macht, die corrumpeert. Pieter Kos is slechts een trekpop. Wat een ravage hebben ze aangericht. Bah.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.