Delano Weltevreden – Kritiek op wethouder Michiel Wouters: Vraagtekens bij de kwaliteit van de juridische adviezen, waar de gemeente voor betaalt

Kritiek op wethouder Michiel Wouters: Vraagtekens bij de kwaliteit van de juridische adviezen, waar de gemeente voor betaalt

De rechter heeft de gemeente Den Helder op de vingers getikt in de zaak rond kunstenaar Rob Scholte. Wat vinden de gemeenteraadsleden daar nou van?

Voorstander

Henk Mosk (D66) stemde net als een groot deel van de gemeenteraad tegen de motie om de veiling af te blazen, totdat er een uitspraak ligt in hoger beroep. ,,D66 was voorstander van het veilen van de kunst van Rob Scholte om een deel van het door hem verschuldigde bedrag terug te krijgen. Nu vraag ik mij af, of het college niet op de hoogte was van het feit dat Scholtes advocatenkantoor eerder executoriaal beslag legde op de kunstwerken dan de gemeente. In die wetenschap zou ons standpunt wellicht anders zijn geweest. Wij waren in de veronderstelling, dat de gemeente de eerste rechten had.’’

,,Het is opvallend hoe zwak dit college optreedt in deze kwestie. Een groot deel van dit college pretendeerde, dat men precies wist hoe om te gaan met Rob Scholte en hoe hij zakelijk tegemoet moest worden getreden toen men vanuit de oppositie het vorige college de les las. De allesweter van destijds, en tevens toenmalig adviseur van Scholte, Michiel Wouters, acteert als wethouder uitermate zwak in dit dossier.’’

Problemen

Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) ,,Wij zagen al aankomen, dat dit tot problemen zou kunnen leiden en zijn blij dat gerechtigheid heeft geschied. Het is erg dat de gemeenteraad toekijkt en niet ingrijpt. Rob Scholte heeft niet in alles gelijk, maar de manier waarop de wethouder deze zaak aanpakt, rammelt aan alle kanten. Wij overwegen daarom een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen.’’

Petra Bais (VVD) ,,Dit dossier loopt al veel te lang! Op zich best bijzonder dat advocaten een claim neerleggen op de eigendommen van hun eigen cliënt. De rechter heeft in ieder geval aangegeven dat de verkoop binnen redelijke termijn moet starten. Dit geeft enige voortgang in het dossier. De betaling van de openstaande factuur van Scholte aan de gemeente is niet van tafel. We vragen ons wel steeds meer af wanneer en hoe deze betaald gaat worden. We willen graag met het college in gesprek hoe nu verder in dit dossier.’’

Twijfels

Carla van Driesten (Senioren Actief) ,,Mijn collega Marinus Vermooten had al zijn twijfels. Ik had gedacht, dat het allemaal goed was uitgezocht. Helaas. Dit is de zoveelste keer, dat er iets mis gaat bij rechtszaken. Dit gaat onze gemeente weer veel kosten. Ik denk, dat we moeten uitkijken naar nieuwe juristen.’’

Halt

Marinus Vermooten stemde als enige gemeenteraadslid met de fractie van Behoorlijk Bestuur mee om de veiling een halt toe te roepen. ,,Een Rob Scholte Museum had zeker een verrijking voor Den Helder betekend. Ik vind het zeer spijtig, dat het gemeentebestuur en de overgrote meerderheid van de gemeenteraad onvoldoende hebben geprobeerd dit mogelijk te maken. Gevoelsmatig ben ik ook van mening, dat de door Rob Scholte zorgvuldig opgebouwde kunstcollectie behouden moet blijven en niet door veilingverkoop uit het zicht moet verdwijnen.’’

Betaald

Vincent van den Born (PVV) ,,Een zeer verstandige uitspraak van de voorzieningenrechter. De schulden moeten natuurlijk wel betaald worden, daarom blijft het beslag ook van kracht. Dat vinden wij logisch. Verder is het goed, dat Rob Scholte nu ook bij de verkoop moet worden betrokken. Wij hopen, dat de gemeente ingaat op het verzoek van de advocaat van Scholte om tot overleg te komen.’’

Geen winnaars

Nancy List (Gemeentebelangen) vindt, dat er in deze zaak geen winnaars of verliezers zijn. ,,De kunst mag nog steeds verkocht worden. Het enige verschil is, dat de advocaten van de heer Scholte het initiatief mogen nemen en dat de gemeente met hem in overleg moet. De heer Scholte heeft deze zaak gewonnen, maar daarmee is het conflict niet opgelost.’’

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) ,,Er is volgens mij niets veranderd. Rob Scholte krijgt een stem in de verkoop van de kunstcollectie. Zijn advocaten hebben de oudste rechten om te verkopen. Als zij dat niet binnen afzienbare tijd doen, wordt het scenario van de gemeente weer uit de kast gehaald.’’

Spijtig

Harrie van Dongen (Stadspartij) ,,Zeer spijtig en ontzettend balen. Maar de rechter beslist gelukkig in dit land. Mogelijk is er een kleine inschattingsfout gemaakt, maar aan de zaak zelf verandert er niet veel.’’

Hans van Donkelaar (ChristenUnie) ,,Wij zijn teleurgesteld in de kwaliteit van onze juridische adviezen. Naar de rechter gaan is een laatste stap. Eerst probeer je de geschillen op andere manieren uit de weg te ruimen. Als je tot actie overgaat, moet dat goed doordacht zijn. Hiermee hebben we Rob Scholte tekort gedaan en dat mag niet gebeuren.’’

Marije Boessenkool (GroenLinks) ,,Wij vinden het triest, dat de gemeente alwéér door de rechter op de vingers getikt wordt in dit dossier. Het baart ons zorgen, dat de gemeente steeds beslissingen en besluiten neemt in deze zaak, die juridisch niet blijken te kloppen. Tegelijkertijd betekent dit soort fouten een groot risico voor de gemeente, omdat er aanzienlijke financiële consequenties aan verbonden zijn. Dat het college deze risico’s steeds wegwuift en doet alsof er niets aan de hand is, vind ik ongepast. Afronden van dit dossier is belangrijk, de kosten lopen alleen maar hoger op.’’

Pieter Blank (PvdA) ,,Dit is een jammerlijke zaak, die maar niet tot een einde lijkt te komen. Partijen moeten doen wat hen het beste lijkt. Ik hoop, dat we zo langzamerhand echt een punt kunnen zetten achter deze zaak.’’

CDA onthoudt zich van commentaar totdat de voorzieningenrechter het vonnis heeft gepubliceerd.

Helderse Courant, 9 oktober 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+van+Donkelaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul

1 Comment

  1. Vincent van den Born (PVV) “Een zeer verstandige uitspraak van de voorzieningenrechter. Wij hopen, dat de gemeente ingaat op het verzoek van de advocaat van Scholte om tot overleg te komen.”

    Wij hopen… Vanaf dag één heeft het gemeentebestuur van Den Helder ieder gesprek met Scholte gesaboteerd. Hoe vaak de advocaat van Scholte ook om een gesprek heeft gevraagd, altijd kreeg hij nul op het rekest. En de enige keer, dat er wel een gesprek kwam, werd de uitkomst daarvan – het postkantoor verkocht aan Scholte – ogenblikkelijk teruggedraaid toen burgemeester Schuiling terug van vakantie kwam. Overeenstemming over iets constructiefs paste niet bij zijn wraakzucht jegens Scholte. Dus riep hij, dat de advocaat van de gemeente Den Helder hen zogenaamd niet vertegenwoordigde. Dat een burgemeester straffeloos dit soort schandelijke onzin kan debiteren, bewijst hoe gering de kwaliteit is van de schaapskudde in de Helderse gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor de ‘hoop’ van Vincent van den Born op een gesprek. Kennelijk kent hij dit dossier niet eens. Als dat wel het geval zou zijn, dan steunde hij ogenblikkelijk een motie van wantrouwen tegen wethouder Wouters.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.