Huig Plug – De Telegraaf Verslag Gever Silvan Schoonhoven framede Justitie Klokken Luider Huig Plug + NCTV | Erik Donk – Is Huig Plug een Bedreiging voor Mark Rutte en Hugo de Jonge?

Silvan Schoonhoven op CNN (foto AXED)

De Telegraaf Verslag Gever Silvan Schoonhoven framede Justitie Klokken Luider Huig Plug

In Première op 29 Sept.  2022

Huig Plug

Verslag Gever Silvan Schoonhoven Aanwezig in de Haagse Recht Bank toen Politie Rechter Boers Huig Plug veroordeelde tot een Gevangenis Straf van 10 weken, waar van 4 Voorwaardelijk. Pieter Parlevliet liet Luid Keels Merken het Niet Eens te zijn met de Eis van Officier van Justitie Ernst Jan van Drongelen . Bekijk de Beelden van de Zitting. Opname is van Erik Donk van JDTV Producties, en vergelijk dit met de Column van Schoonhoven, die De Telegraaf op 15 december 2021 publiceerde.

Bekijk de Gehele JDTV Opname van Erik Donk van de Zitting via https://youtu.be/lLedx63hoJU

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/207…
https://www.telegraaf.nl/nieuws/11510…</
https://www.telegraaf.nl/nieuws/11510…

#framen #staatsmedia #mediahuis #Leysen

Reacties
https://youtu.be/2ufS8qpdeig

Is Huig Plug een Bedreiging voor Mark Rutte en Hugo de Jonge?

In première gegaan op 28 dec. 2021

NCTV

Zijn Mark Rutte en Hugo de Jonge bedreigd door ‘Justitie Klokken Luider’ Huig Plug?

Op 24 November 2021 was JDTV Aanwezig bij de Zitting van de Heer Plug, die zich in de Haagse Recht Bank voor de Politie Rechter moest verantwoorden naar aanleiding van een Aangifte door Demissionair Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge . Deze Bedreiging bestond uit een Tweet met de vraag “Geen Pers Conferentie“, waar in ook een Plaatje te zien was met Vuilnis Zakken in de Vorm van Twee Personen, die achter een StationSWagen in het Bos lagen. Hier naast stond een Schop in de Grond gestoken. Boven deze Afbeelding stond de TekstSorry mensen. De Pers Conferentie gaat Niet door Vanavond.” Ondanks het Feit, dat dit Plaatje op Sociale Media door Veel Mensen werd Gedeeld, werd Plug als Enige Gearresteerd. Is deze Tweet, die Huig plaatste, Grappig, of is dit gezien zijn Regelmatige Aanwezigheid op en rond het Binnenhof te zien als een Regel Rechte en Serieus te nemen Bedreiging aan de Heren Rutte en De Jonge? Kijk en oordeel zelf!

CENSUUR

Helaas heeft het even geduurd om deze Video af te kunnen maken, aangezien de Recht Bank eiste. dat de Verdachte en een Persoon uit het Publiek Onherkenbaar gemaakt moesten worden. Dit gebeurde, na dat een Persoon uit het Publiek bij Aanvang van de Zitting Toe Stemming vroeg om de Recht Bank te fotograferen. Dit werd Toe Gestaan door de Rechter.

Na dat de Fotograaf de Verdachte in Beeld leek te brengen, werd hij er door een Pers Voor Lichtster Meer Maals op gewezen, dat het Niet Toe Gestaan was om de Verdachte in Beeld te brengen. De Rechter nam hier op Vervolgens Direct het Besluit, dat de Verdachte Niet in Beeld gebracht mocht worden zonder deze Beslissing verder te motiveren. Naar mijn Mening was dit Besluit om deze Reden dan ook Onterecht en ook Niet op mij van Toe Passing, omdat ik Toe Stemming had om de Zitting te filmen en Verdachte had aan gegeven Hier Geen Bezwaar tegen te hebben.

In de Pers Richt Lijn van de Recht Spraak staan de Regels en Afspraken voor Verslag Geving van Recht S Zaken beschreven. Als hier van wordt afgeweken, wordt dat door het Betreffende Gerecht Gemotiveerd. Nadat ik hier Navraag over deed bij de Recht Bank kreeg ik van de Afdeling Pers Voor Lichting te horen dat het Besluit van de Rechter Definitief en Geldend was. Uiteraard heb ik Direct mijn Bezwaren hier tegen geuit door op de in de Pers Richt Lijn Beschreven Regels te wijzen. De Motivatie voor deze Beslissing is Immers Nog Altijd Niet Gepubliceerd.

https://www.rechtspraak.nl/Persinformatie/Paginas/pers-in-de-rechtszaal.aspx

Niet Veel Later kreeg ik een Telefoontje van de Man, die aan het Begin van de Zitting een Foto wilde maken. Tot mijn Grote Verassing belde hij op mij met de Mede Deling. dat hij Voor Nemens was om een Klacht bij de Recht Bank tegen mij in te dienen als ik hem Niet Onherkenbaar zou maken in de Video. Nadat ik hem Duidelijk had gemaakt, dat ik dat Eigenlijk Helemaal Niet van Plan was, aan gezien het een Openbare Zitting was geweest, waarbij Alle Aanwezigen voor Aanvang hadden kunnen constateren, dat er Video Opnames gemaakt zouden gaan worden, wees deze Persoon mij op het Verbod om Publiek in de Zitting S Zaal te filmen dat ook in de Pers Richt Lijn beschreven staat.

Nadat ik Netjes had uit gelegd, dat ik dat aan mijn Laars zou lappen, omdat de Video Nu Eindelijk On Line stond en deze Al Verspreid werd. Hier op kreeg ik te horen, dat ik het nog wel zou zien. Als of dit Alles Nog Niet Vreemd Genoeg was, ontving ik Vervolgens een Brief van de President van de Recht Bank, die mij Kort Gezegd vertelde, dat ik de Verdachte en het Publiek Onherkenbaar moest maken. Als ik dit zou weigeren, zou het mij Niet Meer worden toe gestaan om Zittingen in het Haagse Paleis van Justitie vast te mogen leggen.

Uiteraard heb ik de Recht Bank President Direct terug geschreven met de Vraag, waarom ik deze Brief ontving, terwijl de Motivatie voor de Beslissing om van de Pers Richt Lijn af te wijken Nog Altijd Niet Gepubliceerd is. Op deze Vraag ontving ik Echter Geen Antwoord van de Recht Bank President. Wel kreeg ik een Reactie van de Afdeling Pers Voor Lichting, dat zij de Kwestie verder zouden af handelen en dit Stand Punt van de Recht Bank Definitief was. Hier door ben ik dus Gedwongen om de Genoemde Personen Onherkenbaar te maken en dit heb ik Onder Protest gedaan.

Als Gevolg hier van, in Combinatie met mijn OudePC, ben ik Uiteindelijk Net Zo Lang Bezig geweest om dit Filmpje te bewerken als de Heer Plug in de Cel heeft gezeten! Naast de Ongecensureerde Video van de Zitting, heb ik deze Video de Af Gelopen maand in 5 Losse Delen op dit Kanaal gepubliceerd aan gezien dit de Snelste Manier was om de Beelden Weer Zichtbaar te krijgen. Deze Losse Afleveringen waren voorzien van de Onherkenbaar Gemaakte Personen en Onder Titels en zijn hierna weer Samen Gevoegd tot deze Aflevering, waarin de Zitting in zijn Geheel te zien is. Om deze Reden zijn de Losse Afleveringen Nu van dit Kanaal verwijderd.

Mensen, die mijn Werkzaamheden willen steunen kunnen dat Van¨Af Nu Hier doen https://www.patreon.com/JDTVNL

Reacties
https://youtu.be/lLedx63hoJU

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huig+Plug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Truth+Hits+Everybody
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Parlevliet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joris+Demmink
https://robscholtemuseum.nl/?s=Demmink+Doofpot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verhaal+van+Lisa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moeder+van+Lisa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Larissa+Alwin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tim+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+Kiers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hüseyin+Baybasin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Esther+Ouwehand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gevangenis+Ziekenhuis+Scheveningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Nederlandse+Gymnastiek+Unie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marieke+van+der+Plas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sander+Dekker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Grapperhaus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+de+Jonge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maarten+van+Poelgeest
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Weerwind
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Algemene+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutte+IV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenhof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Catshuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landsadvocaat+Pels+Rijcken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haagse+Orde+van+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paleis+van+Justitie+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=OM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ernst+Jan+van+Drongelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Plein+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Ketting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Autoriteit+Beveiliging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beveiliging+S+Autoriteit+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Pieter+Aalbersberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=NCTV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal+Coördinator+Terrorismebestrijding+en+Veiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Ketting
https://robscholtemuseum.nl/?s=ABP
https://robscholtemuseum.nl/?s=Algemene+Politieke+Beschouwingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cees+Helman
https://robscholtemuseum.nl/?s=IRT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fred+Teeven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Silvan+Schoonhoven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erik+Donk

https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-1-t-m-6/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-6-t-m-12/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-13-t-m-17/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-18-t-m-20/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-21-t-m-26/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-27-t-m-30/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-31-t-m-32/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-33
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-34
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-35-t-m-37/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-38-39/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-40-t-m-43/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-44-45/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-49-t-m-51/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-46-t-m-48-53-t-m-54/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-55
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-56
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-57-58/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-59/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-60
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-61/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-62/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-63-64/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-65-t-m-69/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-70-t-m-73/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-74-t-m-80/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-81-82/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-83-t-m-89/
https://robscholtemuseum.nl/blue-tiger-studio-huig-plug-live-90-t-m-94/
https://robscholtemuseum.nl/marion-illuminate-the-netherlands-huig-plug-was-silenced-in-the-rotterdam-court-house/
https://robscholtemuseum.nl/preacher-on-mars-kort-geding-boeren-protest-huig-plug-bij-rechtbank-rotterdam-1-kindermisbruik-2-joris-demmink-de-nachtzuster-onderzoekt-pedocratie-nederland/
https://robscholtemuseum.nl/huig-plug-alles-vanaf-split-blue-tiger-tot-aan-arrestatie-lnn-media-rick-kuitems-plein-den-haag-annalaura-molducci-plug-zit-vast-voor-bedreiging-de-jonge-en-rutte/
https://robscholtemuseum.nl/dna-afname-tijdens-detentie-huig-plug-klokkenluider-huig-plug-tekent-bezwaar-aan-bij-haagse-rechter-2-augustus-2022/
https://robscholtemuseum.nl/huig-plug-hoofd-beveiliging-van-premier-rutte-doet-opmerkelijke-belofte/
https://robscholtemuseum.nl/huig-plug-de-arrestatie-van-pieter-parlevliet-camera-man-waar-nemer-en-neef-van-justitie-klokken-luider-huig-plug/
https://robscholtemuseum.nl/huig-plug-lunch-van-oud-secretarissen-generaal-op-4e-dinsdag-van-september-is-belangrijker-dan-prinsjes-dag/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/