Groninger Internet Courant – Koen Schuiling krijgt in Den Helder Lof en Respect, maar ook Kritische Noot + Nina Folkerts – Burgemeester “We kunnen Corona Vuur Samen Doven”

Hoofd Schuldige aan de Huidige Situatie, waar het Gezin Scholte zich Nu in bevindt, Burgemeester Koen Schuiling, die het Rob Scholte Museum Nooit Bezocht, maar Vrij Wel in Zijn Eentje de Ontruiming Organiseerde en daar na naar Groningen Gevlucht is (foto Twitter)

Koen Schuiling krijgt in Den Helder lof en respect, maar ook kritische noot

Burgemeester van Groningen Koen Schuiling (foto GIC)

Koen Schuiling krijgt in Den Helder Lof en Respect, maar ook Kritische Noot

Hoe heeft de Politiek in Den Helder gereageerd op het Vertrek van Koen Schuiling? De Media in Den Helder, en overig Noord Holland, sloegen aan het Bellen en peilden de Meningen. Het Noord Hollands Dagblad vat het Resultaat Samen in de KopKoen Schuiling werd in Den Helder ‘zo wel Bejubeld als Verguisd,

Dat Schuiling Zo Lang Burgemeester is geweest in een als Den Helder, sinds 1994 is er Niet een Burgemeester, die langer dan een Termijn bleef, is volgens deze Krant al een Prestatie op zich. ‘Als Schuiling de Twee Volle Termijnen had Vol gemaakt, zou hij de Eerste zijn geweest sinds Burgemeester Rehorst in de Jaren 50 en 60 van de Vorige Eeuw’, aldus het Noord Hollands Dagblad.

Toch heeft Schuiling het in die Negen Jaar Niet Steeds Gemakkelijk gehad. Schuiling ijverde Kort na zijn Aan Treden voor een Nieuw Stad Huis in Den Helder, samen met het College van B&W, maar daar was een Deel van de Bevolking Niet Blij meer.

Ook op het Gebied van Openbare Orde nam Schuiling een Besluit, waar Niet Iedereen het Mee Eens was, de Ontruiming van het Rob Scholte Museum in 2018.

Volgens de Regionale Nieuws Site Den Helder Actueel levert het Nieuws, dat Koen Schuiling Den Helder verlaat en naar Groningen gaat op Social Media Wisselende Reacties op. ‘Velen gunnen hem de Mooie Stap in zijn Carrière, Anderen roepen Blij te zijn, dat hij vertrekt. Binnen de Lokale Politiek klinkt Voor Al Waardering voor Schuiling en gunnen ze hem deze Stap’.

Harrie van Dongen van de Stadspartij zegt. “Een Goeie Bestuurder, die Misschien Niet Altijd op een Lijn zat met de Raad, maar dat zat de Raad Intern ook Niet. Ik denk, dat hij over een Prima Net Werk beschikte waar Den Helder de Vruchten van plukte. Laten we hopen, dat die Trend zich door zet. Jammer voor ons en Gelukkig voor Groningen zou ik zeggen.

Marije Boessenkool (GroenLinks) “ik vind het Jammer, dat Koen vertrekt, maar begrijp het Best, dat hij na Zo Veel Jaar Den Helder toe is aan Iets Anders en naar Groningen wil. Ik wens hem Veel Succes bij deze Neuwe Stap en hoop ,dat Den Helder een Goede Op Volger vindt.

Type Schuiling

Het is een Geweldige Kans voor Koen. Hij heeft zich Ontzettend Lang met Ziel en Zaligheid In Gezet voor onze Gemeente en daar zijn wij hem Ontzettend Dankbaar voor”, reageert Harmen Krul (CDA). “Deze Kans heeft hij Écht Verdiend en die gunnen wij hem van Harte“, aldus Den Helder Actueel.

Groninger Internet Courant, 18 jun 2019, 10:10

https://www.gic.nl/nieuws/koen-schuiling-krijgt-in-den-helder-lof-en-respect-maar-ook-kritische-noot

Burgemeester Koen Schuiling “We kunnen het Corona Vuur Samen Doven

Burgemeester Koen Schuiling: “We kunnen het coronavuur samen doven”

Veiligheid Regio Voor Zitter en Vast Cats Huis Gast bij het Rutte Corona Beraad Koen Schuiling (foto CGI)

Het gaat Niet Goed met het Na Leven van de Corona Regels in de Gemeente Groningen en dat resulteert in een Explosieve Stijging van de Corona Besmettingen. Volgens de Groningse Burgemeester Koen Schuiling is het Nood Zakelijk, dat Groningers Nu Gezamenlijk het Virus gaan Bestrijden. Dat betoogde Schuiling Vorige Week donderdag in een Interview met Nina Folkerts, Studente Journalistiek aan de RUG.

Je ziet, dat Mensen verslappen en zich Niet Goed Meer aan de Maat Regelen houden“, verzucht Koen Schuiling als Burgemeester van de Gemeente Groningen. In de Af Gelopen Week zijn er in de Gemeente Vijf Honderd Corona Besmettingen bij gekomen. Dit is Opmerkelijk, omdat Groningen tot voor Kort Één van de Regio S was met Weinig Corona Besmettingen. Schuiling benadrukt ,dat het Belangrijk is, dat Mensen Weer Bewust met de Regels om gaan. “Ga bij Je Zelf na hoe je Veiligheid voor Je Zelf en Anderen kan realiseren.

Schuiling studeerde tussen 1978 – 1984 Rechten en Bestuurs Recht aan de Rijks Universiteit in Groningen. In de Jaren Daar Na was hij Werkzaam aan Dezelfde Universiteit als Docent Bestuurs Kunde. Zijn Hart bleek echter bij de Politiek te liggen en zo werd hij Politiek Actief bij de VVD in Groningen. Hier vervulde hij de Positie van Fractie Voor Zitter en was hij Wet Houder van onder andere Economische Zaken. Na verschillende functies in het bedrijfsleven werd hij in 2010 burgemeester van Den Helder. In 2019 keerde hij Terug naar Groningen om Ook Hier de Functie van Burgemeester te vervullen. Schuiling is een Echte Verbinder en heeft Hart voor Groningen en haar In Woners, “Ik wil Niet, dat er een Af Stand bestaat tussen de Inwoners van Groningen en de Veiligheid Regio. We moeten het met Elkaar doen, dus overleg is Nood Zakelijk.”

Die Verbinding is ook Nood Zakelijk in de Corona Tijd, aldus Schuiling. In de Af Gelopen Week stuurde hij daar om Brieven naar onder andere Studenten en Sport Verenigingen, en maakte hij een Filmpje voor MBO Studenten. “Het is even een Wake Up Call. Waar je voor heen de Gedachte deelde, dat je Alleen naar de Super Markt ging, zie je dat Nu op Grote Schaal Mis gaan. Ook het Vermijden van Drukke Plekken gaat Niet Goed. In de Stad kun je Soms Op de Koppen Lopen Zo Druk is Het.” De Zichtbaarheid van de Verslapping is volgens Schuiling Geen Goed Teken: “We moeten dit Actief Tegen Gaan om de Besmettingen te stoppen.”

Corona Crisis raakt Ieder Een

Schuiling is zich Bewust van de Corona Moeheid in Nederland. “Je hebt een Bepaalde Maatschappelijke Onrust en ik begrijp, dat Sommige Maat Regelen ook Lastig te begrijpen zijn. Waarom mag het Eén Wel en het Ander Niet? Dat geeft Onzekerheid.” Schuiling wil echter benadrukken, dat deze Lasten Gezamenlijk zijn. Hij Zelf ondervond deze Moeilijkheden ook. “Op de Avond, dat de Lock Down werd Af Gekondigd had ik een Af Spraak, die ik daar door moest af zeggen. Daar naast zit mijn Moeder in een Bejaarden Huis en die heb ik een Aan Tal Weken Niet kunnen bezoeken. De Corona Crisis is Niet Af Standelijk. Hij raakt Iedereen.”

Een Gezamenlijke Strijd, zo moeten we het bekijken, aldus Schuiling. “Ik heb gemerkt, dat Mensen Erg Betrokken zijn en willen Mee Denken. Zo kreeg ik Veel Reacties op mijn Brieven en heb ik deze Persoonlijk ook beantwoord. Dat vind ik Erg Positief.” Volgens Schuiling is dit Cruciaal om het Corona Virus te Remmen. “We moeten ons Even Aan Passen aan de Samenleving zo als, die Nu is. Je kunt je Er Tegen Verzetten, maar dat helpt Niet. We leven Niet Alleen.”

Vertrouwen in de Gemeente Groningen heeft Schuiling Zeker. Hij heeft gezien, dat In Woners Kritisch zijn en Elkaar durven aan te spreken als het Nodig is. “Zo liep ik eer gister avond Weg van het Gemeente Raad Gebouw en toen zag ik een Groep Studenten lopen, Heel Dicht op Elkaar, Richting de Oosterstraat. Ik dacht Wat is Dit Nou? Toen liep ik Even Verder en hoorde ik Één van de Studenten zeggen: ‘Jongens Ander Halve Meter, he’. Als we dit met zijn Allen blijven doen, dan krijgen we de Situatie Weer onder Controle.”

Groninger Internet Courant, 28 sep 2020, 13:01

https://www.gic.nl/nieuws/burgemeester-koen-schuiling-we-kunnen-het-coronavuur-samen-doven

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Actueel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politiek+Lastige+Stad
https://robscholtemuseum.nl/?s=RUG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Universiteit+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bommen+Berend
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontzet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen+Ontzet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rasquert
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Hogeland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voor+Lees+Ontbijt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lock+Down
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Crisis

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minister+President+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/r-open-brief-aan-minister-president-mark-rutte-over-de-aanstaande-ontruiming-van-het-rob-scholte-museum-in-den-helder-28-maart-2018-geen-antwoord-of-bevestiging-van-ontvangst/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/