Delano Weltevreden – ‘Sigaren rokend, geheim genootschap’ kreeg te weinig voor elkaar in het Helderse havengebied + PDF’s

’Sigaren rokend, geheim genootschap’ kreeg te weinig voor elkaar in het Helderse havengebied

Den Helder – Een sigaren rokend, geheim genootschap, dat ontwikkelingen in het Helderse havengebied maar niet voor elkaar krijgt.

Dat is het imago van het Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP) onder bedrijven en organisaties, die betrokken zijn bij het Helderse havengebied.

Het TOP is acuut stopgezet, omdat samenstelling, werkwijze, nut en doel voor velen onduidelijk waren. Het TOP was opgericht om sturing te geven aan de civiel militaire havenontwikkeling. Daarnaast fungeerde het overleg als Raad van Advies van de Port of Den Helder. In het TOP zaten de gemeente Den Helder, de provincie Noord Holland en de Koninklijke Marine. De burgemeester van Den Helder was voorzitter. Een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de gezondheid van het maritieme cluster heeft het zetje gegeven voor het opheffen van het overleg.

Opdracht

Gemeente, provincie en Koninklijke Marine hebben opdracht gegeven voor het onderzoek. De onderzoekers hebben een aantal belanghebbenden gesproken, onder wie bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in de maritieme sector. Meerdere geïnterviewden typeren het TOP als ’een sigaren rokend, geheim genootschap,’ dat geen mandaat heeft en geen of beperkte macht en invloed om positieve voortgang te bewerkstelligen.

In het rapport Health check Maritiem Cluster staat, dat er voldoende dromen, wensen en ideeën zijn over hoe de haven van Den Helder en aanverwante activiteiten kunnen worden ingezet om de regio economisch gezond te maken. Maar onderling wantrouwen tussen belanghebbenden, beïnvloeders en besluitvormers en het laten prevaleren van individuele belangen boven gemeenschappelijke, maken volgens de onderzoekers, dat er weinig vooruitgang wordt geboekt.

Zij winden er geen doekjes om. Er is potentie genoeg in de regio, aan plannen is er geen gebrek. Maar het Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP) moet meteen worden stopgezet, omdat het te weinig resultaat boekt, adviseren zij. Dat is inmiddels gebeurd, zegt wethouder Kees Visser. Er moet tegelijkertijd een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld om de regio toekomst bestendig en economisch gezond te maken. Ook is het essentieel, dat de havens van Den Helder, IJmuiden en Amsterdam nauw met elkaar gaan samenwerken.

Wethouder Visser: “Het rapport heeft bevestigd wat we eigenlijk al wisten. We zagen natuurlijk zelf, dat het te weinig opleverde, dat het lastig is om projecten van de grond te krijgen. Het TOP is daarom stopgezet. Je kunt als gemeente en provincie wel van alles willen, maar als er iemand in Den Haag over gaat, wordt het lastig om bepaalde plannen te verwezenlijken. We gaan daarom op zoek naar een vorm, waarbij alle partijen, die bij de havenontwikkeling betrokken zijn aan tafel zitten. En waarbij juist vanuit het Rijk wordt meegedacht over projecten.”

De Helderse wethouder zegt, dat er voor het Helderse havengebied voor honderden miljoenen euro’s aan plannen liggen: onder andere de ontwikkeling van de locaties Buitenveld en Harssens, het groot onderhoud en de renovatie van kades, bruggen en sluizen, de renovatie van de aanlanding van de veerboot naar Texel, een nieuw kustwachtcentrum en de mogelijke verplaatsing van de Moormanbrug. Daarnaast wil de PODH een rol spelen in de energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame energie. Visser: “Bij al die projecten zijn verschillende partijen betrokken. Als we die projecten in samenhang bekijken en uitvoeren, is het rendement uit de investeringen het grootst. We werken nu aan een opdracht aan de Rijksbouwmeester voor het ontwikkelen van een visie op het totale havengebied.”

Eind januari wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. Voor de zomer moet duidelijk zijn, of alle neuzen met betrekking tot de ontwikkeling van de haven dezelfde kant op wijzen.

Rapport Deetman-Mans

In 2010 adviseerde het team Deetman-Mans over oplossingen voor de negatieve demografische ontwikkeling in de regio. Daar is uiteindelijk de TOP uit voortgekomen.

Helderse Courant, 17 december 2019, 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191217_21830284/sigaren-rokend-geheim-genootschap-kreeg-te-weinig-voor-elkaar-in-het-helderse-havengebied

PDF’s

PDF’s:
Bureau Gateway – Rapport Health Check Maritiem Cluster
Gemeente Den Helder – Advies Bureau Gateway Maritiem Cluster

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=geheim+genootschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=TOP
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=provincie+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harssens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moormanbrug
https://www.bureaugateway.nl/
https://robscholtemuseum.nl/wsdh-schuiling-optimistisch-over-toekomst-den-helder-last-van-bevolkingskrimp-wij-geven-geen-krimp-wim-deetman-jan-mans-krimp-of-niet-advies-demografische-ontwikkeling-de/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

1 Comment

  1. Den Helder krijgt binnenkort ook een geheime burgemeester, die middels een stemvervormer de raad voorzit. De raad IS een stemvervormer.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.