Delano Weltevreden – Tijd dringt voor Scholte + Ultimatum verstreken, gaat Den Helder kunst verkopen? + ’Dan moet de rechter toestemming geven’ + B&W DH – Raadsinformatiebrief

Rob Scholte en echtgenote Lijsje Snijder (foto jjfoto | Jan Jong)

De tijd dringt voor Rob Scholte, hij kan op 24 augustus waarschijnlijk nog niet zeggen of hij zijn schuld van vijf ton aan Den Helder kan betalen

Den Helder – Het lijkt er op, dat kunstenaar Rob Scholte de deadline van komende maandag niet haalt. Dan wil de gemeente van hem weten wanneer en hoe hij zijn schuld van zo’n half miljoen euro betaalt. Voordat hij antwoord geeft, wil Scholte zijn opgeslagen kunstwerken controleren. Dat is nog niet gelukt, zegt hij.

Vorig jaar september stelde de rechter, dat de gemeente Scholte uit het voormalige postkantoor mocht zetten. Hij moet de gemeente alle kosten vergoeden, die met de uitzetting te maken hebben. Inmiddels is dat bedrag opgelopen tot ruim een half miljoen euro. Daar komt elke maand een kleine tienduizend euro bij voor de opslag van de kunstwerken, die op dat moment in het Rob Scholte Museum aanwezig waren.

Rekening

De maandelijkse rekening van tienduizend euro wordt door de gemeente Den Helder betaald. Het gemeentebestuur wil daar nu van af. Scholte heeft tot maandag 24 augustus de tijd om te vertellen wanneer en hoe hij het verschuldigde bedrag wil betalen.

Kapot

Scholte wil eerst controleren wat er staat en in welke staat alles verkeert ,,Dat heb ik nooit kunnen doen. Ik weet dus niet, of er dingen kapot zijn. Over het bezoeken van de opslag wordt een enorme correspondentie met de gemeente gevoerd. Zij vinden, dat er een ambtenaar bij moet zijn. En ik moet zestig euro per uur betalen.’’ Hij vindt de gang van zaken bizar en verwacht, dat hij de deadline van maandag 24 augustus niet haalt.

Openbaar

De gemeente dreigt de spullen openbaar te verkopen als Scholte niet met een bevredigend antwoord komt. De kunstenaar vindt, dat het Helderse gemeentebestuur te hard van stapel loopt. De gemeente zou volgens hem moeten wachten totdat de rechter in hoger beroep heeft geoordeeld over de zaak.

Bovendien, zegt Scholte, is zijn schadeclaim van 1,7 miljoen euro veel hoger. Als de gemeente niet afziet van de openbare verkoping, dreigt de kunstenaar beslag te legen op de gemeentelijke bankrekeningen.

Gelegenheid

Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld zegt, dat Scholte in de gelegenheid wordt gesteld de opgeslagen kunst te bekijken. De gemeente wacht het voorstel van de kunstenaar af. Zolang de deadline niet verstreken is, doet de gemeente geen nadere mededelingen over deze zaak.

Het hoger beroep van Scholte tegen de uitzetting wordt op 6 april 2021 behandeld.

Noordhollands Dagblad, 21 augustus 2020 om 07:07

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200820_38128395/de-tijd-dringt-voor-rob-scholte-hij-kan-op-24-augustus-waarschijnlijk-nog-niet-zeggen-of-hij-zijn-schuld-van-vijf-ton-aan-den-helder-kan-betalen

Het ultimatum aan Rob Scholte is verstreken, gaat de gemeente Den Helder zijn kunstwerken nu openbaar verkopen?

In het voormalige postkantoor was het Rob Scholte Museum gevestigd (foto Peter van Aalst)
Den Helder – Rob Scholte heeft de gemeente niet laten weten wanneer en hoe hij de schuld van zo’n half miljoen euro gaat betalen. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen.

De gemeente had de kunstenaar tot maandag 24 augustus de tijd gegeven om te antwoorden. Dat heeft hij niet gedaan. Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben gedreigd, dat de in beslag genomen kunstwerken van Scholte openbaar zullen worden verkocht als de kunstenaar niet met een bevredigende oplossing komt.

Eis

Scholte zei vorige week, dat hij waarschijnlijk niet aan de gemeentelijke eis zou kunnen voldoen. Hij wilde eerst weten welke kunstwerken allemaal zijn opgeslagen bij Imming Logistics Fine Art in De Goorn. En in welke staat zij verkeren.

De kunstwerken zijn in april 2018 in beslag genomen. De gemeente had de kunstenaar en zijn gezin uit het Rob Scholte Museum gezet, nadat de rechter daar na veel juridisch getouwtrek toestemming voor had gegeven.

Ontruimingskosten

De rechter oordeelde vorig jaar september, dat Scholte uit het pand gezet had mogen worden. Zij zei ook dat de kunstenaar de ontruimingskosten, de opslagkosten en een betwiste energierekening moet betalen. Omdat de gemeente een kleine tienduizend euro per maand voor de opslag betaalt, is de schuld van Scholte inmiddels opgelopen tot ruim een half miljoen euro.

Beroep

Scholte is tegen de uitspraak van de rechter in beroep gegaan. Hij zegt, dat de gemeente er verstandig aan doet die uitspraak af te wachten. De kunstenaar heeft gedreigd beslag te leggen op de gemeentelijke bankrekening als het college de openbare verkoping doorzet. Hij heeft een schadeclaim van 1,7 miljoen euro bij de gemeente ingediend. De rechter had geoordeeld, dat de gemeente onrechtmatig had gehandeld door onderhandelingen met Scholte over de verkoop van het postkantoor af te breken. De gemeente is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Noordhollands Dagblad, 26 augustus 2020, 17:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20200825_41174112/het-ultimatum-aan-rob-scholte-is-verstreken-gaat-de-gemeente-den-helder-zijn-kunstwerken-nu-openbaar-verkopen

Rob Scholte: ’Als de gemeente mijn kunstwerken wil verkopen, dan moet de rechter daar toestemming voor geven’

Den Helder – Rob Scholte zegt, dat wel degelijk met de gemeente is gecorrespondeerd over de betaling van de schuld van zo’n half miljoen euro. ,,Dat heeft mijn advocaat namens mij gedaan. Zoals ook de gemeentelijke advocaat namens de gemeente praat.’

Afgelopen maandag is het ultimatum aan de kunstenaar verstreken. De gemeente had hem gevraagd op uiterlijk 24 augustus te vertellen wanneer en hoe hij de schuld zou betalen. Omdat dat volgens de gemeente niet is gebeurd, beraden burgemeester en wethouders zich op vervolgstappen. In het uiterste geval betekent het, dat de in beslag genomen kunstwerken worden verkocht.

Suggesties

,,Natuurlijk wil ik praten over de schuld’’, zegt Scholte. ,,En mijn advocaat heeft verschillende suggesties gedaan. Maar het begint er natuurlijk mee, dat ik kan zien wat bij de firma Imming is opgeslagen en in welke staat het verkeert. Ik heb daar nog steeds geen toegang toe. De gemeente vindt, dat er een ambtenaar bij moet zijn. Waarom? Het zijn mijn spullen. Ik wil daar de kunstwerken inspecteren zonder dat zij mij op de vingers kijken. Sommige stukken zijn heel veel geld waard. Ik vind het verdacht, dat zij mij geen toegang willen geven.’’

Zestig euro

Dat hij voor het inspecteren van de kunstwerken moet betalen, vindt Rob Scholte belachelijk. ,,De eerste drie uur schiet de gemeente voor. Daarna moet ik zestig euro per uur betalen.’’

De kunstenaar hekelt de opstelling van de gemeente: ,,Er wordt constant gesuggereerd, dat met mij niet te praten valt. Op elke zitting heeft de rechter beide partijen gevraagd met elkaar te praten. De gemeente heeft dat steeds geweigerd. Er is geen oplossingsgerichtheid. De houding van de gemeente is gericht op vernietiging. Van mij, van het gebouw, van kunst en cultuur. Het is vrij stuitend.’’

Bluf

De dreiging om zijn kunstwerken te verkopen is volgens de kunstenaar pure bluf ,,Mijn advocaat heeft executoriaal beslag op de kunstwerken gelegd en heeft dus het eerste recht van verkoop. Zij zullen dus eerst opnieuw toestemming aan de rechter moeten vragen. Terwijl het om een voorlopige uitspraak gaat en het hoger beroep in april dient. En als de gemeente mijn kunstwerken wil verkopen hebben zij daarvoor een taxateur nodig die verstand heeft van moderne kunst. Niet een antiekexpert. ’’

Lees ook

De tijd dringt voor Rob Scholte. Hij kan op 24 augustus waarschijnlijk nog niet zeggen of hij zijn schuld van vijf ton aan Den Helder kan betalen

Den Helder wil geld zien van Rob Scholte. Zijn in beslag genomen kunstcollectie wordt mogelijk verkocht

De schuld van Rob Scholte aan de gemeente Den Helder is nu al zo’n vijf ton. En de teller loopt door…

Rob Scholte is volgens schadeonderzoeker vooral winst misgelopen nu plan voor exploitatie museum, winkel, café en drukkerij in oude postkantoor Den Helder niet doorgaat

Berooid, ’maar dolgelukkig’. Rob Scholte en echtgenote Lijsje houden elkaar tijdens ’lijdensweg’ stevig vast

Noordhollands Dagblad, 27 augustus 2020 10:17

Burgemeester & Wethouders Den Helder – Raadsinformatiebrief, 25 augustus 2020

2020-050056 Openstaande schuld voormalig gebruiker Middenweg 172-174

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-Koen+Schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-Helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente–DenHelder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-Burgemeester–mr-Koen+Schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-Rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente–DenHelder–ontvangstbevestiging-van-WOB-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-WOB-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-Rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan–Koen+Schuiling-22-september-2015–gemeente–Den–Helder–brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente–DenHelder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-DenHelder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Koen+Schuiling–Burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente–DenHelder-advies-aan-Schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-Helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-DHS-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/Helderse-courant-DHS-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente–DenHelder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-Helders-College-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-DenHelder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-DHS-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-Frans-Buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-DHS–gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/