Delano Weltevreden – Burgemeester Den Helder moet meer bevoegdheden krijgen om informatie op te vragen over verdachte personen en bedrijven

Den Helder – Een proef om burgemeesters meer toegang te geven tot meer informatie over burgers, kan Den Helder helpen om allerlei vormen van criminaliteit op te sporen en te voorkomen.

Pieter Blank, fractievoorzitter van PvdA in de Helderse gemeenteraad, pleit daarvoor: “Ondermijning is een serieus probleem. In Amsterdam is net een rapport verschenen, waaruit blijkt dat de vermenging van de onder met de bovenwereld ernstiger is dan we vermoedden. Criminele activiteiten vinden plaats onder de oppervlakte, maar het effect wordt steeds meer zichtbaar. We moeten niet de ogen sluiten en denken, dat het in Den Helder anders is. Ook hier zijn er signalen van ondermijning.’’

Stadsdeel

De gemeente Den Helder is honderd procent eigenaar van Willemsoord. Dat is een open stadsdeel met een mooie schouwburg en andere goede voorzieningen. Wij hebben nú de gelegenheid om het goed te regelen, om het daar schoon te houden. Om aan de voorkant afspraken te maken met gebruikers en ondernemers. En die afspraken moeten zo sluitend zijn, dat er geen sprake kan zijn van ondermijning of van andere zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen. We moeten voorkomen, dat daar vermenging optreedt van de onder en de bovenwereld.’’

De burgemeesters in Nederland pleiten bij de Tweede Kamer voor een wet om burgemeesters meer bevoegdheid te geven informatie in te winnen, die kan helpen bij de strijd tegen ondermijning. Blank vindt, dat Den Helder de vinger moet opsteken om als proefgemeente te fungeren. “Dan wordt duidelijk, waar je in de praktijk tegenaan loopt. Bijvoorbeeld wat de bescherming van de privacy betreft.”

Hij refereert aan de discussie over de beveiliging op Willemsoord. “Ik heb in de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen opgemerkt, dat ik het jammer vind dat er een soort communicatiestrijd is ontstaan in de media. De adviseur van beveiligingsbedrijf DHS roept wat, de gemeente reageert en vervolgens komt er een reactie van de tegenpartij. Het gaat mij niet om DHS. Maar tussen de regels door lees ik in het antwoord van het college op vragen van de Stadspartij, dat de burgemeester zich zorgen maakt. Met de wet Bibob is in het kader van vergunningverlening onderzoek mogelijk. Maar ik vind, dat de informatiepositie van de burgemeester verstevigd moet worden. Hij moet bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om informatie op te vragen bij de belastingdienst. Of informatie over vastgoedleveranties. Zodat veel beter zichtbaar is hoe geldstromen lopen en via welke kanalen de onderwereld geld witwast. Ik heb eerder gewezen op het grote aantal kapperszaken in onze stad. De omvang van onze stad rechtvaardigt niet zoveel kapperszaken. Als de burgemeester meer informatie kan inwinnen, voorkom je, dat over bepaalde onderwerpen onduidelijkheid blijft bestaan. Dat is ook ter bescherming van bonafide bedrijven, want als bonafide bedrijf wil je niet met ondermijning geassocieerd worden.’’

Helderse Courant, 4 september 2019, 17:54

Reacties:

Bernard Fritzsche
Wij kennen in NL reeds tien RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.
Criminelen kunnen vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten misbruiken voor fraude, witwassen of andere illegale praktijken. De convenantpartners hebben verschillende middelen en maatregelen om deze criminelen aan te pakken. De RIEC’s en het LIEC zorgen voor samenhang in de inzet van deze middelen en maatregelen.
Opwerpen van barrières
Gemeenten en provincies kunnen criminele activiteiten bestuurlijk aanpakken door het opwerpen van barrières. Om dit effectief te kunnen doen, moeten de criminele activiteiten inzichtelijk zijn bij de desbetreffende gemeente. De RIEC’s en het LIEC koppelen en vergelijken de inzichten van (veiligheids)partners. Vervolgens worden repressieve, proactieve en preventieve maatregelen gecombineerd en worden barrières opgeworpen die criminele activiteiten beperken.
Een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester lijkt dus niet nodig te zijn

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190904_63266079/pvda-burgemeester-den-helder-moet-meer-bevoegdheden-krijgen-om-informatie-op-te-vragen-over-verdachte-personen-en-bedrijven

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=ondermijning
https://robscholtemuseum.nl/?s=criminele+activiteiten
https://robscholtemuseum.nl/?s=onderwereld
https://robscholtemuseum.nl/?s=bovenwereld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernard+Fritzsche

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Buhling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Promiss
https://robscholtemuseum.nl/?s=beveiligingsbedrijf+DHS
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/

The Post Online – Massale vechtpartij in gezellige uitgaansstad Den Helder, agent loopt hersenschudding op + Dumpert – Kansenpareltjes hebben ruzie met de pliesie


https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

1 Comment

  1. Leuk voorstel, maar in hoeverre gaat dit in tegen de wet op de privacy ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.