Redactie DHA – Vragen VVD over financiën jeugdzorg + Arie Booy – Financiële situatie Den Helder ziet er in 2019 beter uit

Vragen VVD over financiën jeugdzorg

Den Helder – De VVD maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. De opdracht om de zorg aan kwetsbare jongeren te verbeteren, is breder dan met geld alleen is op te lossen. Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. In de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel ruimte voor verbetering. Naar aanleiding van deze opeenvolgende ontwikkelingen heeft de partij een serie van vragen gesteld aan het college, te weten:

Jeugd (populatie)
1. Bent u bekend met de landelijke verdiepingsonderzoeken met betrekking tot de jeugdhulp, die uitgevoerd zijn in opdracht van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn, Sport)?
2. In hoeverre zijn de uitkomsten van deze onderzoeken vergelijkbaar met de volume ontwikkelingen in de jeugdhulp in onze gemeente?
3. Hoe verklaart u de verschillen in ontwikkelingen gemiddeld landelijk en die in onze gemeente?
4. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren, die in onze gemeente een jeugdhulpvraag hebben gedaan in de jaren 2015-2018?
5. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren, die in onze gemeente gebruikt hebben gemaakt van jeugdhulp in de jaren 2015-2018?
6. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van ernst van de jeugdhulpvraag?
7. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van zwaarte en kosten van de gebruikte jeugdhulp?
8. Welke ontwikkelingen verwacht u de komende jaren als het gaat om de jeugdhulpvraag en de gebruikte jeugdhulp?
9. Op basis van welke cijfers en inzichten met betrekking tot de jeugdhulpvraag bepaalt u de inkoop van jeugdhulpaanbod en de bijbehorende kosten?

Jeugd (budgetten)
10. Bent u bekend met de brief van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn, Sport), waarin hij aangeeft, dat de budgetten voor de gemeentes ten bate van de jeugdhulp, verhoogd worden?
11. Bent u het eens met de in de brief genoemde constatering, dat ‘Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp’? Zo ja, wat is in onze gemeente nog meer nodig om betere jeugdhulp te organiseren?
12. Wat is het grootste probleem met betrekking tot jeugdhulp, dat wij in Den Helder hebben? Kunt u dat zo concreet mogelijk omschrijven?
13. Op welke wijze gaat het extra budget bijdragen aan de oplossing van dit probleem?
14. Wanneer en op welke wijze kan de gemeenteraad besluiten over de doelstelling en besteding van de extra middelen, die nog in 2019 beschikbaar komen?

Den Helder Actueel, 9 juni 2019 – 09:06

Reacties:

Cees
10 juni 2019 at 21:41
En ik maar denken dat de VVD zich zorgen maakt over de tekorten bij de Haven, ORW, Zeestad, Stadhuis etc.! Was ik er toch nog een vergeten!

eschotman
11 juni 2019 at 12:43
De VVD en ook andere Partijen zouden zich meer zorgen moeten maken over die 1,9 miljoen schadevergoeding die mogelijk de Gemeente Den Helder moet betalen aan de Onkruidbestrijder en de eerste claim van zo’n € 380.000,– aan een Kunstenaar die Den Helder heeft verlaten maar volgens de Juristen van de Gemeente komt het allemaal goed!

Anton Hagen
11 juni 2019 at 15:35
E.Schotman,kwam vanmorgen langs het postkantoor en zag dat er hekken omheen staan plus dat er mensen buiten aan het werk waren met een hoogwerker bij de bovenste ramen.
Er worden dus nu al herstelwerkzaamheden verricht met het oog op de terugkomst van Rob Scholte.
En dat Rob zich daar weer gaat settelen daar ben ik van overtuigd. Ook dat het de gemeente(ons dus)wel heel veel meer gaat kosten als de eerste claim die u noemt.
En op het stadhuis maken ze zich niet druk om een beetje geld,wel over hun imago’s, die zijn belangrijker dan hun ,,onderdanen” zo worden wij als inwoners namelijk gezien door deze regenten.

Richard
11 juni 2019 at 15:57
Mocht het zo zijn dat er herstelwerkzaamheden worden verricht ten bate de terugkomst van Hr R Scholte. Of is het dat aannemer Tuyn/WSDH de bui al ziet hangen dat de gemeente deze zaak gaat verliezen en dat R Scholte de wettige huurder is van het postkantoor. Dan moet de gemeenteraad ook zo moedig zijn om de veroorzaker van deze lang lopende ellende uit zijn ambt te zetten.

e
11 juni 2019 at 17:57
Wat heeft WSDH hiermee te maken? Het pand is niet van Woningstichting. Het is van Tuin of van de Gemeente. Dat moet de rechter nog uit maken. Scholten is slechts een (voormalig) huurder.

Richard
11 juni 2019 at 19:37
Beste e ; Tuin heeft in opdracht van WSDH gekocht. Ik dacht dat je dit wel wist e. Dit komt omdat woningstichting geen groot vastgoed mag hebben.

RB
11 juni 2019 at 19:44
speculatie

e
11 juni 2019 at 21:30
Niet waar . Woningstichting is gesplitst. In de sociale verhuur en Wsdh vastgoed, waar alle duurdere woningen van de stichting in onder gebracht zijn.

Ferry
11 juni 2019 at 21:50
Eerst voorstemmen op alle bezuinigingen sociaal domein en daarmee de sociaal zwakkeren in Den Helder geld afnemen,en nu krokodillen tranen showen!!!!!
Zielige vertoning hoor,wat mij betreft,maakt U ook maar een krans& lint vol cliche,s voor U zelf bij de volgende verkiezingen.

Henk van Kuijk
11 juni 2019 at 23:28
De VVD haalde 20 miljoen voor stadhuis Willemsoord uit de algemene middelen, waar ook veel geld in zit voor de jeugdzorg dat niet is bestemd voor stenen. De VVD is tevens medeverantwoordelijk voor de zware schuldeclaims van Scholte en de onkruidverdelger. Wat ze nu roepen is slechts een doorzichtig rookgordijn.

e
12 juni 2019 at 08:16
NHD gelezen ? Over de ontsluiting van Willemsoord ? De gemeente is in onderhandeling met defensie over een gedeelte terrein Buitenveld. Nog meer verkeersdruk op het gehele Nieuwediep en op de kruising binnenhaven/Ruigweg. Kunnen we nog lachen, dan wel janken. Die lichten van de gemeente , die dit uitgevonden hebben , staan er niet bij stil , dat met verbieden van het rechts afslaan over de Binnenhaven naar de Binnehaven/ Zuidstraat/Weststraat, nu alle verkeer, wat naar die straten centrum en Oud Den-helder en verder moet , nu via het toch al smalle Nieuwediep Hoofdgracht/Kanaalweg gaat rijden en daar op de kruising met de Kanaalweg/Weststraat/opstel en los terrein van de Teso, knel komt te zitten in een enorm verkeersaanbod. Ook de verbouwing van het Marine museum en het daarmee verliezen van de parkeerruimte naast de onderzeeboot, brengt grote problemen met zich mee .Voordat parkeerblik , is geen oplossing bedacht Let wel, het marinemuseum , trek zo’n 100.000 bezoekers per jaar . Of moet dat straks allemaal op Buitenveld staan. Ze creeeren in deze hoek van de stad een Chaos.

RB
12 juni 2019 at 08:20
ze zijn helemaal gestoord bij de gemeente, maar wat wil je ook met wethouders die niets met de stad hebben omdat ze mijlen ver er vandaan wonen, die hebben verder geen overlast……

RB
12 juni 2019 at 07:45
valt me wel op dat we de pizzakoerier nooit meer horen?
hij heeft de buit binnen en nu op de lauweren rusten?
de hardloper is vaker in het nieuws dan de koerier……

Nico
12 juni 2019 at 09:15
Volgens mij gaat het over jeugdzorg! Waarom moeten er altijd maar weer andere zaken bij gehaald worden. Als je wilt veranderen wordt dan actief. Achter PC en/of laptop zitten en reageren is gemakkelijk. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en nee je hoeft het niet met alles en iedereen eens te zijn en mag je gram spuien, mits met respect voor een ander, maar houdt je aan het onderwerp. Scholte, infra en stadhuis komen vanzelf wel weer langs.

Richard
12 juni 2019 at 09:55
Beste Nico ,helemaal mee eens.Maar de reageerders hier ,( een stuk of tien steeds dezelfden) die ook altijd namens de meerderheid van de bevolking spreken( vinden ze zelf) zijn helaas niet gevoelig voor jou argumenten.

Henk van Kuijk
12 juni 2019 at 10:40
Het gaat over GELD voor de jeugdzorg, waar het vandaan komt en hoe het wordt besteed. Even gewoon lezen, heren Nico en Richard. En het stenen stapelen en de claims komen uit de algemene reserves en geld bestemd voor sociaal domein, dus ook jeugdzorg. Wat de VVD verzwijgt. Zien jullie het verband nu? En ik ben niet de meerderheid hoor…. prik gewoon rookgordijnen door, ook die van jullie.

`
12 juni 2019 at 09:37
Beste Nico, van het èèn komt het ander als het over financieen gaat. Zodra er over geld wordt gesproken, wordt er van alles bij gehaald, dat kan ook haast niet anders, want geld , loopt als een rode draad overal doorheen. Vooral als men ziet , dat er op zaken bezuinigd gaat worden t.b.v andere onzinnige zaken.

eschotman
12 juni 2019 at 11:09
Nico V. Niet eens met je reactie en ook met de reacties van de Hr. H. van Kuijk over allerlei onderwerpen ben ik regelmatig niet mee eens. Toch maakt hij hier degelijk een punt. Mogelijk dat er miljoenen weg vloeien uit de Gemeente Kas de komende maanden i.v.m. de juridische gevechten die de Gemeente Den Helder aan het maken is en dat geld (Onkruidbestrijder en de Kunstenaar) had leuk voor jeugdzorg geweest en daar hoor ik de VVD niet over en nog even deze jongen is nog steeds actief en wachten tot het weer langs komt over de onderwerpen die in je reactie noemt is tot sint-juttemis wachten.

Den Helder Actueel, 9 juni 2019 – 09:06

https://denhelderactueel.nl/2019/06/vragen-vvd-over-financien-jeugdzorg/

Financiële situatie Den Helder ziet er in 2019 beter uit

Den Helder – De financiële situatie van Den Helder is beter dan vorig jaar gedacht. Over 2018 is een bedrag van ruim 7 miljoen euro geplust. De tussenrapportage voor 2019 laat daarnaast nu al een plus van 6,4 ton zien.

De ruim 7 miljoen euro van vorig jaar wordt in de algemene reserve gestopt, meldde wethouder Kees Visser van financiën in een commissievergadering woensdagavond. Het overschot van de zogenoemde programmarekening heeft diverse oorzaken. Aan de ene kant zijn investeringen, zoals in het Stadspark, doorgeschoven naar een volgend boekjaar. Aan de andere kant zijn er daadwerkelijk meer inkomsten verkregen door grondexploitatie en het verstrekken van vergunningen.

Armoede

Hoewel er in de raad de afgelopen maanden stevig gediscussieerd is over bezuinigingen op het sociaal domein, ontplooit dit college ook nieuwe initiatieven op dit vlak. Wethouder Peter de Vrij noemde het uniek, dat er diverse maatregelen genomen worden voor de bestrijding van armoede. Den Helder behoort bij een kleine groep Nederlandse gemeenten, waar verhoudingsgewijs veel mensen met een kleine beurs wonen. De Vrij is van plan om zodanige stappen te zetten, zodat steeds meer Nieuwediepers zich aan de armoedeval kunnen ontworstelen.

Vanuit een aantal politieke partijen, die de commissie bijwoonden, werd gewezen op het financiële gevaar van juridische geschillen, zoals met een bedrijf, dat onkruid zou verwijderen. Wethouder Michiel Wouters moest omzichtig antwoord geven, omdat de zaak nog onder de rechter is. Daarnaast zinspeelde hij op de verhuizing van coffeeshops uit de Koningstraat: “We verwachten daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. We willen dit echter zuiver spelen en ook contact met omwonenden leggen.”

Hamerpunt

Gezien de reacties van de fracties, ziet het ernaar uit dat er in de komende raadsvergadering weinig woorden aan de begroting en tussenrapportage vuilgemaakt worden. ’Hamerpunt’ klonk het vaak.

Helderse Courant, 12 juni 2019, 21:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190612_41138642/financiele-situatie-den-helder-ziet-er-in-2019-beter-uit

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/