L.O.S. Den Helder – Wijkhuis leunt te zwaar op baromzet + Redactie DHA – VVD wil lagere belasting voor sportclubs en dorpshuizen

Wijkhuis leunt te zwaar op baromzet

Den Helder – Het multifunctioneel centrum ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder leunt voor zijn inkomsten zwaar op de bar omzet. Burgemeester Koen Schuiling stelt echter dat de horeca functie ondergeschikt moet zijn aan de maatschappelijke doelen, die het wijkcentrum nastreeft. Schuiling zegt dit in antwoord op vragen van de Stadspartij.

Het Wijkhuis verkeert in zwaar weer nu de gemeente de drank en horecavergunning heeft ingetrokken na geconstateerde onregelmatigheden en incidenten. Het Wijkhuis stapte ervoor naar de rechter en die gaf het bestuur ervan deels gelijk, maar floot Schuiling niet terug. Het Wijkhuis heeft nu een aanvraag voor een nieuwe vergunning lopen. Zolang die er nog niet is, mag het centrum geen drank verkopen.

De Stadspartij onderschrijft het besluit van de burgemeester om de vergunning in te trekken en vindt het schenken van (sterk) alcoholische dranken in een buurtcentrum niet kunnen. Maar de partij maakt zich wel zorgen over het voortbestaan van het multifunctionele centrum aan de Texelstroomlaan. Schuiling wijst op andere inkomstenbronnen, waaronder huuropbrengsten en subsidies. Het zou niet zo moeten zijn, dat het huis voor zijn voortbestaan afhankelijk is van de drankverkoop. “Overigens is het al jaren staand beleid om paracommercie in wijk en buurthuizen tegen te gaan”, aldus Schuiling.

Protocol

Inmiddels hebben gemeente en het wijkhuis bestuur met elkaar overlegd. Daarin is van gemeentewege benadrukt, dat verdere excessen uit den boze zijn en dat erop gehandhaafd zal worden. ’t Wijkhuis heeft dit in een eigen protocol vastgelegd. De situatie is nu zo, dat de gemeente de hernieuwde aanvraag van het Wijkhuis voor een drankvergunning toetst aan de Drank en Horecawet en daarnaast de Algemene plaatselijke verordening van Den Helder.

Den Helder Actueel, 4 mei 2019 – 08:05

Reacties:

Richard
4 mei 2019 at 09:23
Leuk verhaal maar er klopt iets niet; 1; Wie is de eigenaar van het Wijkhuis 2; Aan wie moeten ze huur betalen voor de ruimte die ze gebruiken. 3; Het restaurant moet ook gewoon huur/gas/water en licht betalen van de omzet, .Elk ander buurthuis moet dit ook betalen. Dit red je niet alleen met koffie en frisdrank.

SVB
4 mei 2019 at 10:42
Het wijkhuis verhuurd ook ruimtes, dat bedoelen ze met huur inkomsten. En laten we wel wezen, het doel van een wijkhuis is niet een verkapt café spelen, daar hebben we kroegen voor.

Monique_K
4 mei 2019 at 11:09
De huurinkomsten van andere organisaties (die zelf subsidie ontvangen omdat ze anders niet rondkomen?) zullen vast geen vetpot zijn, en of ze meer kunnen betalen is nog maar de vraag.
De mensen die in dat ‘verkapte’ café komen zie je over het algemeen nooit in de kroeg. Ze komen namelijk niet voor de drank maar voor de sociale activiteit met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld een potje klaverjassen, bij gedempt licht en met vrij harde muziek op de achtergrond, zoals dat gaat in een gewone kroeg, is niets voor deze groep mensen, veel te druk en te donker. Die willen dus graag meer licht en als er al muziek is dan heel zachtjes op de achtergrond, maar wel het biertje of wijntje erbij, iedereen aan tafel geeft een rondje, en zo wordt het een gezellige avond uit voor mensen die anders achter de geraniums verpieteren.

e
4 mei 2019 at 11:31
Para commercie dus. Net als in het verleden de Marinekantine, een doorn in het oog van de Horeca . En daar doelde Schuiling ook op .Dat is oneerlijke concurrentie.

Monique_K
4 mei 2019 at 11:57
Oftewel, laat de oudjes maar achter de gordijnen verrotten, want gezellig een biertje bij het klaverjassen mag alleen in een kroeg .. waar de oudjes dus niet meer komen, te donker en te druk en vaak ook te duur. Soms denk ik dat onze burgemeester een hekel heeft aan alcohol, als je zo naar zijn beleid in het algemeen kijkt heeft het wel wat weg van een kruistocht tegen alcoholgebruik.

Anton Hagen
4 mei 2019 at 16:14
Beste e,
U weet blijkbaar niet erg goed wat paracommercie inhoudt.
Paracommercie is het gelegenheid geven voor feestjes zoals bruiloften verjaardagen condoleren enz enz VOOR PRIVÉPERSONEN en dat MAG NIET!.
Niet die bingo of klaverjasavond of een biljartclubje,dat is GEEN paracommercie.Ook een kookclub is geen paracommercie als men na het koken gezellig de hap opeet met een drankje erbij

Richard
4 mei 2019 at 11:25
Beste SVB; Alle ruimtes die er zijn verhuurd aan instanties die door de gemeente zijn gesubsidieerd. Deze moeten ook huur betalen en die belalen ze niet aan het buurthuis. Dan krijg je net zo’n geval als het postkantoor. Ja het klopt dat het geen kroeg mag wezen SVB. Maar er mag nog wel altijd Bier en P.S.V geschonken worden. Hoeveel leuke kroegen tel Den Helder nu nog SVB . De meeste zijn kapot gemaakt door onze burgervader. Of zeggen van ik kap er mee als het zo moet. 35 jaar geleden rolde van je van cafe naar cafe.of ben jij die tijd vergeten. Kijk naar Schagen hoe het gezellig is als de cafe’s in het centrum zitten en niet zo als hier op een afgelegen plek.

Ferry
4 mei 2019 at 11:13
Een buurthuis/sportkantine zou op een een non-profit basis moeten kunnen werken,mits voorzien van subsidie en/of inkomsten uit bijv. verhuur.
Niet uit cafe activiteiten,daar zijn horeca bedrijven voor.

e
4 mei 2019 at 11:37
Het MFC , is een stichting. Die moeten kostendekkend werken en mogen geen winst maken.

Albertha Postma
4 mei 2019 at 13:04
Stadspartij, u vindt het schenken van (sterke) alcoholische dranken niet kunnen in buurtcentra’s. Hebt u wel door dat u de plank volledig mis slaat. De vergunning voor het schenken van alcoholische dranken van MFC is ingenomen omdat er buiten sluitingstijden geschonken werdt en dat uitliep op excessen. En niet omdat er niet geschonken mocht worden. Beseft u wel dat buurthuizen en wijkhuizen bezocht worden door buurtgenoten en een sociale functie dienen. Dat men de kleine opbrengst uit de verkoop van alcoholische dranken ook weer gebruikt voor de aanschaf van nieuw servies,bestek of nieuwe glazen bijvoorbeeld. Bovendien, wat is er mis met het nuttigen van een drankje in een buurthuis als men deelneemt aan activiteiten daar? Zelfs uw eigen partijgenoten nuttigen een drankje tijdens bijvoorbeeld een nieuwjaars receptie. Buurtcentra’s draaien niet op winst van drankverkoop. Dat moet er al wel heel veel geschonken worden. Dat zou broodroof van de lokale café’s zijn. Zodra deze klachten in gaan dienen over een buurthuis of wijkhuis omdat daar overmatig geschonken wordt dan pas is er een probleem. U zoekt nu een probleem. Heel jammer dat u dit soort uitspraken doet. U kunt daar veel schade mee aanrichten voor het buurthuis gebeuren. Want wat voor één buurthuis geldt, geldt ook voor al die anderen. Als MFC zich voortaan aan de geldende regels houdt is het probleem opgelost.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/wijkhuis-leunt-te-zwaar-op-baromzet/

VVD wil lagere belasting voor sportclubs en dorpshuizen

't Wijkhuis in Nieuw Den Helder (foto DHA)

Den Helder – De onroerendezaakbelasting voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere ‘instellingen van sociaal belang’ moet omlaag. Dat vindt de Helderse VVD, die hier maandag tijdens de komende raadsvergadering een voorstel voor indient.

Nu worden de gebouwen van dergelijke organisaties en instellingen voor de OZB nog beschouwd als niet woningen (lees: bedrijven)”, zegt raadslid Rogier Bruin. “Daardoor betalen ze wel twee tot drie keer zoveel belasting als dat voor woningen moet worden betaald.” De VVD Den Helder wil, dat de gemeente de gebouwen van sportverenigingen, dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties voortaan voor de OZB beschouwt als woningen. Dat kan bij een grote sportclub duizenden euro’s schelen.

Deze mogelijkheid bestaat pas sinds dit jaar”, licht Bruin het voorstel toe. “Door een wetswijziging die 1 januari 2019 in werking trad kunnen gemeenten voor de OZB ‘tariefdifferentiatie’ toepassen. Deze wijziging van de gemeentewet maakt deel uit van het Belastingplan 2019 en geldt voor alle verenigingen, stichtingen en sociaal belang behartigende instellingen, die één of meerdere gebouwen voor niet commerciële doeleinden in gebruik hebben en daarvoor OZB belasting betalen.

Geen winstoogmerk

Het gaat om organisaties van vrijwilligers, die een belangrijke maatschappelijke en sociale functie hebben. Ze hebben per definitie geen winstoogmerk en daarom vindt de VVD het ongepast, dat ze voor de OZB hetzelfde tarief moeten betalen als bedrijven. “Door de dalende ledenaantallen staat de begroting van veel clubs en verenigingen al behoorlijk onder druk en stijgen de contributies. Lastenverlichting in de vorm van minder OZB belasting is daarom erg belangrijk, onder meer om het lidmaatschap van sportclubs niet te duur te maken.

De VVD gaat het college maandag vragen of deze zogenoemde ‘tariefdifferentiatie’ kan worden ingevoerd in Den Helder. Daarvoor moet de OZB Verordening worden aangepast.

Den Helder Actueel, 4 mei 2019 – 08:27

Reacties:

RB
4 mei 2019 at 08:31
en dan om de inkomsten voor de “gat in hand gemeente” op peil te houden de OZB voor de burgers maar weer omhoog zeker…… VVD het clubje van de leugenachtige uitzuigers

Albertha Postma
4 mei 2019 at 09:57
Wat zou dit opleveren VVD? Want de grote vraag is dan, heeft gemeente genoeg financiële draagkracht? Dat burgers een contributie betalen aan een sportvereniging is normaal, want zij maken ook gebruik van deze voorzieningen. De buurthuizen en wijkhuizen zijn inderdaad de huiskamers van de wijk. Maar daar heeft gemeente toch een subsidie pot voor? Wat een omslachtige oplossing. Verhoog dan de subsidie als u dat nodig acht. Ook vanuit het sociaal domein zou meer geld naar dit soort voorzieningen kunnen. Pas het armoedebeleid aan, zodat ook de mensen met een minimum inkomen gebruik kunnen blijven maken van dit soort voorzieningen. Zodat zij ook de sportkleding en andere sportartikelen kunnen betalen. Desnoods in de vorm van bonnen, verstrekt door de sportverenigingen zelf. Dan stijgt zeer waarschijnlijk het ledental ook.

Monique_K
4 mei 2019 at 11:21
Een lager belastingtarief is een enkele maatregel die geen extra geld kost bij het verwerken, je bent een sociale organisatie en valt daarom in een andere belastinggroep, de medewerker die nu je belasting berekent hoeft alleen een ander tarief te hanteren, voor de rest blijft alles hetzelfde. De subsidie verhogen, het armoedebeleid aanpassen, bonnetjes drukken, dat kost allemaal wel extra geld want je moet bij iedere aanvraag uitzoeken wie er voor wat in aanmerking komt.

Albertha Postma
4 mei 2019 at 14:18
Mijn vraag stelde ik aan VVD. En ook de oplossing is bedoelt om mee te geven aan de VVD. Bovendien ben ik het niet eens met uw zienswijze. En weet ik niet of u ook tot de VVD behoort. Als dit niet zo is dan heeft het al helemaal geen nut om in te gaan op uw schrijven.

Monique_K
4 mei 2019 at 16:41
Nee ik ben niet van de VVD, ik vertel u alleen dat uw ‘oplossing’ handen vol met extra geld kost terwijl een lager belastingtarief geen cent extra kost.

Albertha Postma
4 mei 2019 at 17:01
O, nee? Gemeente loopt dan toch echt belasting mis. Als men gewoon de potten gebruikt waar ze voor bedoeld zijn is toch echt het beste. Deze subsidies vanuit Den Haag komen de burger toe. Als men het belastingtarief aan gaat passen is men alleen maar aan het schuiven met geld. Er is en blijft een gat. Omdat men de gelden van de verstrekte subsidies vanuit Den Haag afroomt en voor ander doeleinden heeft gebruikt. Maar dat is een discussie die ook totaal geen zoden aan de dijk zet. Gemeente kan gewoon niet goed met overheidsgeld omgaan. Per inwoner krijgt gemeente een bijdrage. Het oog is in Den Helder groter dan de maag. Er wordt heel wat geld verspilt of aan andere doeleinden besteed. En nu denkt VVD Den Helder weer het ei van Columbus te hebben uitgevonden. Analyseren is niet hun sterkste punt. En ook dat van u niet.

Monique_K
4 mei 2019 at 17:19
Dus ze moeten het eerst innen, in de vorm van belasting, en daarna moet een kleine kudde ambtenaren gaan uitrekenen welk gedeelte ervan bij wie terecht komt, of als subsidie, of als extra uitkering onder de noemer van armoedebestrijding of als bonnetjes die de sportclub gaat uitdelen. Over schuiven met geld gesproken, alsof het allemaal niets kost. Bij een lager belastingtarief kan de contributie omlaag, en heb je geen aanvragen nodig die verwerkt moeten worden etc etc ..

Albertha Postma
4 mei 2019 at 17:40
Nee gemeente int geld per hoofd van de bevolking uit Den Haag. Maar besteed dit geld niet allemaal waar het voor bedoeld is. Dat geklooi met belastinggeld is niet nodig. Tekort voor Campagne bijvoorbeeld is afgeroomd van het geld wat bedoeld is voor het sociaal domein. En dat is nog maar één blunder van gemeente die recht gebreid is. Er is gesneden in het armoede beleid. Dat heeft zijn weerslag op buurthuizen en bij sportverenigingen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Want dit had de politiek zelf ook kunnen bedenken.

Monique_K
4 mei 2019 at 20:17
Het klopt dat de gemeente geld krijgt van de overheid op basis van haar samenstelling, maar het is (helaas) niet zo dat het ontvangen geld ook ‘bedoeld’ is voor een of andere groep, de gemeente mag helemaal zelf bepalen waaraan dat geld uit wordt gegeven, ze moet alleen verantwoordelijkheid afleggen bij de gemeenteraad. Uiteraard bestaan er wettelijke regelingen waaraan een gemeente zich moet houden, zoals de hoogte van een bijstandsuitkering, maar anders dan dat zijn ze vrij om te doen wat ze willen met het geld.
Trouwens, het ‘geklooi’ met belastinggeld, onder voorbehoud dat het überhaupt mag op die manier, is op meerdere manieren positief, het verlaagd niet alleen de uitgaven van de clubs/dorpshuizen, waardoor de contributies omlaag kunnen, het verlaagd ook de belastinginkomsten van de gemeente waardoor er kans is op een hogere bijdrage van het rijk (hoe lager de belastinginkomsten des te hoger de bijdrage van het rijk).

Albertha Postma
4 mei 2019 at 21:07
Dus volgens u mag gemeente helemaal zelf bepalen waar het overheidsgeld aan besteed wordt. En controleert alleen de raad dit. U heeft en paar regeltjes gepakt en gaat mij even vertellen hoe het systeem in elkaar zit. Gemeente mag niet maar naar believen met overheidsgeld omspringen. Dit geld moet wel degelijk ten goede komen aan de burger. Het welzijn van de burger staat daarbij voorop. Als gemeente steken laat vallen bijvoorbeeld door grote tekorten voor de jeugdzorg op te bouwen dan wordt men echt wel op de vingers getikt vanuit Den Haag. Het systeem zoals het nu is, is beslist niet ideaal. Want sinds gemeentes zelf het beheer over het geld voor welzijn en zorg hebben gekregen is het niet verbeterd. Er zijn sindsdien ontzettend veel tussenpersonen opgestaan die mee profiteren vanuit de gemeente pot. Van elke euro is bij voorbaat al minimaal 30% of nog meer verdwenen aan salarissen en onkosten aan heel veel onnodige beroepskrachten met allemaal hun eigen kantoortjes. Die worden ook betaald van dit geld wat bedoeld is voor de burger. Alles wordt steeds meer opgesplitst en opgedeeld. Eerst was er bijvoorbeeld maar één thuiszorgorganisatie en dat zijn er inmiddels al wel een stuk of 5 á 6. Met allemaal een eigen directeur, bestuur en noem maar op. Daar gaat het helemaal fout. Maar laat ik er maar over ophouden want men luistert en ziet dit niet eens. En laat het gebeuren.

Albertha Postma
4 mei 2019 at 21:30
En wat denkt u VVD nu te bereiken met het verlagen van belastingen van de WOZ waarde van buurthuizen en sportaccomodaties? Meer geld van de overheid ontvangen? Sorry VVD dat bedrag is maar een druppel op de gloeiende plaat. En zal het grote gat niet op kunnen vullen wat gemeente de laatste jaren gemaakt heeft. Anders en spaarzamer met overheidsgelden omgaan daarin tegen wel. We zaten nog midden in de crisis toen u begon met de vernieuwing van het Stadshart. En nu is het bijna 2020 en zal het klaar moeten zijn. Maar nee u komt ook nog eens met een gemeentehuis op Willemsoord aanzetten. En alles wat daar nog meer bij komt kijken. Nu probeert u via een trucje overheidsgeld binnen te slepen. Dit extra geld gaat u zeker te weten niet gebruiken voor de minima of voor jeugd en ouderen die gebruik.maken van de buurtcentra’s en sportverenigingen.

Albertha Postma
5 mei 2019 at 08:12
VVD en ook de andere partijen, als u het netjes wilt doen dan zorgt u ervoor dat de buurthuizen en sportaccomodatie’s meer subsidie krijgen. Want ook zij zijn getroffen door alle belastingverhogingen. Zoals op stookkosten en boodschappen.
En als u dan ook nog werkelijk zorgt dat het geld, wat het oplevert om de WOZ waarde van de gebouwen te verlagen door ze als woning aan te merken, terecht komt bij de minima en ouderen. Dan verdient u mijn respect. Maar als ook dit geld verdwijnt in de pot stadsvernieuwing dan hoop ik dat uw partij nog kleiner wordt en veel minder zeggenschap krijgt binnen onze gemeente.
Ik wens u veel succes toe met uw voorstel.

Albertha Postma
5 mei 2019 at 09:07
Ik bedoel natuurlijk de OZB. Excuses voor dit foutje van mijn kant.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/vvd-wil-lagere-belasting-voor-sportclubs-en-dorpshuizen/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=’t+Wijkhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rogier+Bruin

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/