HC – In september meer duidelijk over toekomst Port of Den Helder

Den Helder – In september wordt aangegeven hoe het havenbedrijf structureel gezond te krijgen is.

Dat melden burgemeester en wethouders in een brief, die verstuurd is samen met de jaarrekening over 2018 van het havenbedrijf. ’De financiële positie van Port of Den Helder is in 2018 incidenteel verbeterd’, schrijft burgemeester Koen Schuiling in het stuk. Dat komt door het raadsbesluit van eind vorig jaar, waardoor de verkoop van percelen Westoever aan de gemeente en de afkoop van het onderhoud aan kunstwerken mogelijk werd.

Overleg

De burgemeester vervolgt: ’Maar is structureel is de financiële positie nog niet gewijzigd. We zijn al geruime tijd met Port in overleg over hoe de bedrijfsvoering structureel gezond is te krijgen. Een voorstel hierover wordt in september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd’.

Uit de door de accountant gecontroleerde jaarrekening blijkt, dat het havenbedrijf scherper op de kosten gelet heeft. Waren er in 2017 nog 23 personen werkzaam met een volledig dienstverband. Afgelopen jaar waren het 22 personen. De huur van de vloer in het Havengebouw loopt tot september van dit jaar. De beveiliging van de haven is ondergebracht bij een bedrijf, waarvan het contract in september 2020 afloopt.

Kooyhaven

Kooyhaven blijft voorlopig een kostenpost, waar geen inkomsten tegen over staan. Port of Den Helder heeft contractuele afspraken gemaakt met het bouwconsortium voor de aanleg van het industrieterrein Kooyhaven. Het havenbedrijf heeft een afnameverplichting van in totaal 14,8 miljoen euro ,waarvan nog een termijn openstaat. Per 1 januari 2021 dient de laatste termijn van 3,2 miljoen euro te worden voldaan.

Dit voorjaar is er in Kooyhaven een grote staalconstructie aan boord van een vaartuig gebracht voor vervoer naar zee, maar er is nog geen gegadigde voor vestiging.

Helderse Courant, 26 juni 2019, 12:04

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190626_15146306/in-september-meer-duidelijk-over-toekomst-port-of-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/