Groninger Internet Courant – Oud burgemeester Hans Ouwerkerk hoopt op uitnodiging bij installatie Koen Schuiling

Hans Ouwerkerk, burgemeester van Groningen van 1991-1998, hoopt op een uitnodiging om in oktober aanwezig te zijn bij de installatie van Koen Schuiling tot burgemeester. Ouwerkerk stapte op als burgemeester nadat Koen Schuiling, destijds fractievoorzitter van de VVD, het vertrouwen in hem had opgezegd.

Dat Ouwerkerk hoopt op een invitatie, zegt hij vandaag in een interview met (de papieren editie van) het Dagblad van het Noorden. Daarin wordt teruggeblikt op het vertrek van Hans Ouwerkerk in 1998 als burgemeester.

In 1991 was Ouwerkerk nog voortvarend van start gegaan als burgemeester van Groningen. Aangezien de gemeenteraad in 1995 in grote meerderheid tevreden over hem was, werd hij benoemd voor een tweede termijn. In januari 1998 stapte hij echter op als burgemeester na de rellen tijdens de jaarwisseling van 1997/1998 in de Oosterparkwijk.

Het was bij zijn vertrek níet zo, dat Ouwerkerk de meerderheid in de gemeenteraad toen niet meer achter zich had, want Ouwerkerk wilde niet zo maar een krappe meerderheid, maar een ruíme meerderheid, en dus niet alleen steun van de collegepartijen,

Tijdens dat debat was de houding van oppositiepartij VVD daarvoor toen doorslaggevend. Fractievoorzitter Koen Schuiling liet toen tijdens een doorwrocht betoog weten, dat zijn fractie alles afwegende had besloten het vertrouwen in Ouwerkerk op te zeggen, en daarmee verdween de door Ouwerkerk gewenste ruime meerderheid in de gemeenteraad. Hij hield de eer aan zichzelf en stapte op.

In het interview met het Dagblad van het Noorden van vandaag, woensdag 19 juni, zegt Ouwerkerk, dat hij de mening van Koen Schuiling over zijn handelswijze rond de Oosterpark rellen respecteert. Maar wat hem indertijd pijn had gedaan was, dat Schuiling hem niet van te voren over zijn standpunt had ingelicht. Hij had Schuiling nog getracht te bellen, maar deze was voorafgaande aan het debat niet bereikbaar. Later verklaarde Koen Schuiling, dat hij niet voorafgaande aan het debat zijn standpunt had willen geven, omdat hij bang was, dat dat zou uitlekken, net zoals het standpunt van GroenLinks volgens Schuiling toen van te voren door Ouwerkerk bekend was gemaakt.

Volgens Hans Ouwerkerk doet deze ‘Nacht van Schuiling’ nog steeds pijn, en had Schuiling indertijd niet de ‘koninklijke weg’ bewandeld.

Maar voor het overige heeft hij veel lof voor Koen Schuiling, ‘een bekwame kerel’. Volgens Ouwerkerk heeft Schuiling, later als wethouder en als burgemeester van Den Helder, veel ervaring opgebouwd. ‘Hij is een bekwame kerel, die het vast goed gaat doen. Ik hoop, dat ik bij zijn installatie aanwezig mag zijn’, aldus Hans Ouwerkerk.

Groninger Internet Krant, 19 jun 2019, 10:10

https://www.gic.nl/nieuws/oud-burgemeester-hans-ouwerkerk-hoopt-op-uitnodiging-bij-installatie-koen-schuiling

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Ouwerkerk

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/