Delano Weltevreden – Wietplantage in pand, sluit de burgemeester het hele gebouw? + Nemen zelfstandig wonende GG cliënten wel hun medicijnen in? + Loverboys het leven zuur maken

Een wietplantage in een kamerverhuur pand, sluit de burgemeester dan het hele gebouw?

Den Helder – Hoe gaan burgemeesters in de Noordkop om met panden, waarin meerdere adressen zijn gevestigd en waar een wietplantage wordt ontdekt?

De discussie is actueel geworden na de ontdekking van een wietplantage in een pand aan de Prinsenstraat in Den Helder. Twee mannen, die daar aanwezig waren, zijn aangehouden. In de kwekerij vond de politie 117 planten. Voor de wietplantage werd illegaal stroom afgetapt.

Burgemeester Koen Schuiling is tot nu toe onverbiddelijk geweest: woningen en bedrijfspanden, waar drugs worden geteeld, gefabriceerd of verhandeld worden voor drie of zes maanden gesloten.

Hij doet dat op basis van het zogenoemde Damocles beleid. Het pand aan de Prinsenstraat is echter geen doorsnee gebouw. In het pand zijn meerdere adressen gevestigd.

De vraag is nu, of burgemeester Schuiling het hele pand sluit of alleen de ruimte, waar de wietplantage is gevonden.

Herzien

In 2018 is het Helderse Damocles beleid van 2016 herzien. Daarin staat niet meer hoe te handelen als het gaat om kamerverhuur. Ook wat de gemeenten Texel en Schagen betreft is niet duidelijk hoe daarmee wordt omgegaan.

Alleen de gemeente Hollands Kroon meldt in de tekst van het Damocles beleid:

’In geval van kamerverhuur wordt onderzocht of gehele sluiting tot de mogelijkheden behoort. Indien gehele sluiting niet mogelijk blijkt dan wordt slechts gesloten, waar de drugs zijn aangetroffen. De verhuurder ontvangt een waarschuwing, dat bij recidive het gehele pand gesloten zal worden.’

Een woordvoerster van de gemeente Den Helder zegt, dat het wachten is op de rapportage van de politie. “Zodra wij die hebben volgt een afweging van alle belangen“, zegt woordvoerster José van der Burg.

Michelle Bruijn, onderzoekster aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt, dat burgemeesters te snel overgaan tot het sluiten van panden: “Wanneer een pand bestaat uit meerdere ruimtes is het altijd lastig voor zowel de burgemeester als de rechter om te bepalen welke ruimtes gesloten mogen worden. De rechter onderzoekt vaak wat de relatie is tussen de verschillende ruimtes in een pand. Hebben ze een en dezelfde toegangsmogelijkheid of staan beide ruimtes in verbinding met elkaar dan lijkt dit tot nu toe al voldoende voor het kunnen sluiten van zowel de ruimte waarin de overtreding is begaan als de ruimte, waarin de overtreding niet is begaan. Sommige gemeenten hebben in hun beleidsregels een apart onderdeel opgenomen over gedeeltelijke sluiting bij kamerverhuur panden. Hierin gaat het vaak over medebewoners van wie bekend is, dat zij niet met de overtreding te maken hebben.”

Helderse Courant, 13 mei 2019, 21:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190513_76043952/een-wietplantage-in-een-kamerverhuurpand-sluit-de-burgemeester-dan-het-hele-gebouw

Behoorlijk Bestuur: Nemen zelfstandig wonende GG cliënten wel hun medicijnen in?

Den Helder – Behoorlijk Bestuur wil van burgemeester en wethouders weten hoeveel psychiatrische patiënten zelfstandig wonen in Den Helder.

Aanleiding is de verwarde man, die donderdag door een arrestatieteam uit zijn woning aan de Dintelstraat moest worden gehaald.

De raadsfractie wil ook weten, of gecontroleerd wordt of deze GGZ cliënten regelmatig hun medicijnen innemen.

Helderse Courant, 13 mei 2019, 17:16

Reacties:

Henk Den Helder
Dit is nu het resultaat van de bezuinigingen.
Er ontstaat overlast waar je minimaal een aantal maanden mee zal moeten leven want hij is toch zo zielig, verdienen ook een kans.
En je mag hem of haar niets doen!
Regering bedankt dat dit soort mensen vrij zonder dagelijkse zorg mogen leven.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190513_41352813/behoorlijk-bestuur-nemen-zelfstandig-wonende-gg-clienten-wel-hun-medicijnen-in

Gemeente Den Helder gaat loverboys het leven zuur maken

Den Helder – Burgemeester en wethouders willen mensen, die anderen aanzetten tot prostitutie het leven zuur maken.

Dat wil de gemeente samen met HVO Querido en de politie doen. HVO Querido helpt jongeren, volwassenen en gezinnen, die door bijvoorbeeld schulden, verslaving of relatieproblemen even de weg kwijt zijn.

Bij prostitutie gaat het niet om reguliere sekshuizen, verduidelijkt wethouder Kees Visser. “Je moet niet denken aan legale prostitutie, maar aan wat er ondergronds gebeurt. Gedwongen prostitutie, bijvoorbeeld loverboys, die meisjes op de trein naar Amsterdam zetten om daar in de prostitutie te werken.

Dit probleem heeft weer raakvlakken met andere problemen, die in de kadernota worden genoemd, zegt Visser. Onder andere armoede en schulden maken mannen en vrouwen kwetsbaarder.

In de kadernota wordt ook aandacht besteed aan de openbare ruimte. Die moet schoner zijn en beter onderhouden worden. Inwoners van Den Helder moeten de openbare ruimte beter gaan waarderen. Het gemiddelde rapportcijfer, dat inwoners hun fysieke leefomgeving geven is nu 6,65. Dat moet in stappen omhoog naar een 7 in 2023.

Ook de hoeveelheid zwerfafval moet omlaag. Nu is dat 10.660 kilo per jaar. In 2023 moet die berg vuil zijn gedaald tot 9.870 kilo.

Wethouder Visser zegt, dat de kadernota tot stand is gekomen na gesprekken met alle politieke partijen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. “Het zou fantastisch zijn als de hele gemeenteraad straks gaat staan achter de kadernota en de begroting, die dit najaar wordt aangenomen.

Helderse Courant, 16 mei 2019, 17:17

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190515_52122184/gemeente-den-helder-gaat-loverboys-het-leven-zuur-maken

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/