Delano Weltevreden – ‘Slechte avond’ + ‘Hitteschild’ om bedreigde politici + Naam Schuiling zingt rond als gegadigde burgemeester + Ronald Boutkan – Schuiling kandidaat in Groningen?

’Slechte avond’ bij overtredingen in horeca

Den Helder – Helderse horecazaken en drugspanden, die op slot gaan, horecavergunningen, die worden ingetrokken. Hoewel het lijkt alsof burgemeester Koen Schuiling een zero tolerance beleid voert, ligt het volgens hem ’heel genuanceerd’.

Het kan zijn, dat in Den Helder meer horecazaken worden gesloten dan elders in de regio, zegt de burgemeester. “Misschien, omdat we hier meer horecagelegenheden hebben. En als wij maatregelen nemen, melden we dat altijd in een persbericht. Om iedereen te waarschuwen, dat zij daar niet aan moeten beginnen, omdat de kans dat je wordt gepakt vrij groot is.

Er bestaan allerlei regels en afspraken. Plaatselijk, regionaal en landelijk. Hoe streng wordt opgetreden hangt onder andere af van de branche, het soort overtreding en de gevolgen, die het kan hebben. “Als we kennis dragen van een overtreding moeten we optreden. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast. Ten aanzien van drugspanden doen zich vaak levensgevaarlijke situaties voor. Als er een hennepplantage wordt aangelegd, wordt er vaak illegaal stroom afgetapt. We treffen soms situaties aan, waarbij het niet lang meer zou hebben geduurd, voordat de boel in brand was gevlogen.

Een horeca eigenaar moet zijn vergunning kunnen laten zien als daarom wordt gevraagd. “Als dat niet het geval is gaan we die tent natuurlijk niet meteen sluiten. We kijken hoe we dat in overleg kunnen oplossen. Hygiëne in een horecazaak is in ieders belang. Als een eigenaar dronken achter de bar staat of drank schenkt aan minderjarigen, betekent dat, dat de zaak niet goed wordt gerund. Andere horeca eigenaren spreken ons daarop aan. Zij vinden het prima als aan hen allerlei eisen worden gesteld, maar willen dan wel, dat overal dezelfde normen worden gehanteerd.’’

Iedereen wil op een leuke manier uitgaan. Tussen 2010 en nu is het uitgaansklimaat enorm verbeterd, het is veel leuker om uit te gaan. We maken daarover afspraken met horeca eigenaren en met Koninklijke Horeca Nederland. Bij evenementen leggen we vast wat er verbeterd kan worden. Daar worden afspraken over gemaakt met de organisatoren en we melden, dat we er op gaan letten, dat zij zich daaraan houden. Dat is niet om te plagen, maar omdat iedereen een leuk en veilig evenement wil hebben.”

De champagne wordt dus zeker niet ontkurkt als er overtreders worden gepakt. “Integendeel“, zegt Schuiling. Zoals toen enkele shoarmazaken werden betrapt op het illegaal gebruik van nutsvoorzieningen. “Ik heb een slechte avond als ik een telefoontje krijg, dat een ondernemer daarop is betrapt. Geen lolletje. En helemaal als de handhavers verder gaan kijken en het is weer bingo.

Helderse Courant, 16 april 2018, 17:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190415_63252295/helderse-burgemeester-trekt-niet-fles-champagne-open-als-hij-een-horecabedrijf-moet-sluiten

Gemeente Den Helder vormt ’hitteschild’ om bedreigde politici

Den Helder – De gemeente Den Helder wil met een speciaal protocol paal en perk stellen aan het bedreigen of intimideren van Helderse politici.

Dat er altijd aangifte of melding wordt gedaan van bedreiging of intimidatie, noemt de gemeente ’een hitteschild’ om betreffende bestuurders, raad en commissieleden of fractie assistenten. Het ’Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers’ wordt op 12 mei door de Helderse commissie Bestuur en Middelen besproken.

De Stadspartij had eind februari om het protocol gevraagd, nadat fractievoorzitter Nancy List van Gemeentebelangen op sociale media was geïntimideerd. De persoon, die dat deed, wilde daarmee bewerkstelligen, dat burgers iets te vertellen hadden over het omstreden plan om het stadhuis te vestigen op Willemsoord. List heeft geen aangifte gedaan van bedreiging of intimidatie, omdat er ’geen duidelijke fysieke dreiging’ was.

Uit het protocol blijkt, dat niet elke vorm van emotioneel gedrag leidt tot aangifte of een melding bij de politie. Wie op een emotionele manier begrip vraagt voor zijn persoonlijke situatie of boos is over een beslissing van de gemeente, heeft niets te vrezen. Voor dat gedrag kan de gemeente begrip opbrengen. Grensoverschrijdend gedrag wordt echter niet getolereerd. Daaronder vallen onder meer belediging, bedreiging, intimidatie en pesterijen. Het veroorzaken van emotionele of fysieke pijn, letsel of schade pikt de gemeente niet.

Over aangiften of meldingen wordt niet intern of extern gecommuniceerd, tenzij dat in het belang van het onderzoek is. De persoonsgegevens worden afgeschermd, zodat de bedreigde persoon uit de wind wordt gehouden.

De gemeenteraad buigt zich op 27 mei over het agressieprotocol.

Helderse Courant, 6 mei 2019, 19:41

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof
Kik maar uit dat ze zich niet branden

Fred Kwast
Nee, Wij, de burger moeten alles pikken wat de gemeente over ons heen strooit. Nu wordt de burger opeens monddood gemaakt , onder dreiging van aangifte . Maar als er vanuit de bevolking iets gevraagt wordt, waar zij het recht toe hebben , dan zet de burgemeester alle zeilen bij , omdat verzoek onderuit te halen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190506_62849855/gemeente-den-helder-vormt-hitteschild-om-bedreigde-politici

Naam Koen Schuiling zingt rond als gegadigde voor burgemeestersbaan Groningen

Den Helder – Verlaat burgemeester Koen Schuiling Den Helder voor dezelfde functie in de stad Groningen?

Zijn naam zingt rond, meldt het Dagblad van het Noorden. Groningen zoekt naar een opvolger van Peter den Oudsten. Dertien personen hebben te kennen gegeven, dat zij de volgende burgermoeder of vader van Groningen willen worden, vijf vrouwen en acht mannen.

Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) en D66’er Alexander Pechtold, tot vorig jaar partijleider van D66 zouden ook interesse hebben. Schuiling (VVD) kent Groningen. Als fractievoorzitter heeft hij in 1998 een sleutelrol gespeeld in de val van PvdA burgemeester Hans Ouwerkerk. Die had tijdens de Oosterpark rellen volgens de VVD te veel steken laten vallen in de handhaving van de openbare orde.

In 2010 werd Schuiling burgemeester van Den Helder. Hij zit in zijn tweede ambtstermijn. Beter voor Den Helder, de grootste fractie in de gemeenteraad, heeft in het verleden actief gezaagd aan de poten van de burgemeestersstoel.

Fractievoorzitter Carlo Assorgia wil nu niet zeggen, of hij blij zal zijn als Schuiling naar Groningen vertrekt: “We hebben een goede werkrelatie.” Schuiling heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren.

Helderse Courant, 7 mei 2019, 20:37

Reacties:

Jans Boonstra
Niet voor Jipsingboertange in die regio?

Ruud Van de Kerkhof
Geweldig nieuws als het door gaat zijn wij hem gelukkig kwijt .
En Assorgia die eerst een grote bek had dat hij de burry wel even op een zij spoor zou zetten durft nou geen commentaar te geven .
Hoe laf kan je zijn zielig figuur .

Jan Bruin
Mag de heer Ouwerkerk, in dit vervolg van “Andere Tijden”, nu een ‘sleutelrol’ spelen in de val van deze burgemeester en zeggen: “In de ogen van ….. is een essentiële overheidstaak niet goed behartigd en dat herhaling niet is uitgesloten. Op grond hiervan spreek ik namens ….. uit van oordeel te zijn dat de burgemeester niet meer het vertrouwen en het gezag geniet, dat hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn ambt. Hij dient hieruit naar onze mening de consequenties te trekken.” (Bron: https://www.anderetijden.nl/aflevering/731/De-val-van-een-Groningse-burgemeester?fbclid=IwAR0DRMy7SMBJUZ0MWNQXE-P3uIesK3wItolQ85scK-1iifFi1rnYrdGJjVk (vanaf 26:43))
Voordat de ‘burgemeester’ vertrekt vanuit de Gemeente Den Helder, verdient deze ‘burgemeester’ volgens anderen uiteraard een gemeentelijke onderscheiding of lintje. Misschien wilt de ‘burgemeester’ dan wel openheid van zaken geven, want tot op heden heeft hij dat bij een ingediend Wob-verzoek d.d. 30 oktober 2018 nog niet gedaan.
Misschien kan het Noordhollands Dagblad dat meenemen in een ‘uitgelekt rapport’ over het functioneren van de ‘burgemeester’?

Ruud Van de Kerkhof
Dat gaat niet gebeuren Noord Hollands Dagblad is een pot nat met deze Burgemeester .
En het is jammer dat we in Den Helder maar een krant hebben .Wat ook nog eens een waardeloze KUT krant is .

Jack van der Vlies
Ruud Van de Kerkhof nou Ruud dat lucht lekker op🙈😀

Ruud Van de Kerkhof
Jack van der Vlies Inderdaad

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190507_98471727/naam-koen-schuiling-zingt-rond-als-gegadigde-voor-burgemeestersbaan-groningen

Burgemeester Schuiling kandidaat in Groningen?

Den Helder – Vertrekt Koen Schuiling richting Groningen? De kans is aanwezig, denkt het Dagblad van het Noorden (https://www.dvhn.nl/groningen/Deze-namen-zingen-rond-voor-het-burgemeesterschap-van-Groningen-24427441.html). Groningen is namelijk op zoek naar een nieuwe burgemeester, maar de concurrentie is groot.

Volgens het DvhN hebben dertien personen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Het zijn vijf vrouwen en acht mannen. Onder hen ook de Helderse burgemeester Schuiling, al wil die er zelf (nog) niets over zeggen.

Mocht het Dagblad van het Noorden het juist hebben, dan is het nog maar de vraag, of de keuze uiteindelijk op Schuiling valt. Andere namen, die genoemd worden zijn onder anderen Sharon Dijksma (nu wethouder in Amsterdam), Wilma Mansveld (oud staatssecretaris en nu directeur Veiligheidsregio Groningen) en Alexander Pechtold (voormalig partijleider D66 en oud minister). Schuiling was voor zijn tijd in Den Helder al enkele jaren wethouder in Groningen. In 2017 ging het gerucht, dat hij had gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester in Zaanstad. Hij is op dit moment ook al voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool in Groningen.

Den Helder Actueel, 7 mei 2019 – 20:59

Reacties:

Siem
7 mei 2019 at 21:38
Zal snel een aanbevelingsbrief maken

SK
7 mei 2019 at 22:01
Siem de aanbevelingsbrief en ik betaal de enkele reis!

Sjaak
7 mei 2019 at 22:26
Hoop dat hij niet weer 2e wordt zoals in Zaanstad. Toen dacht ie dat hij het al had. Laat het nu maar gebeuren..

SK
7 mei 2019 at 22:36
Voor het eerst in mijn leven naar de kerk om te bidden..

Ferry
7 mei 2019 at 23:17
Als dat waar is bid ik dat hij z,n vrienden niet vergeet mee te nemen.

Dick Berts
7 mei 2019 at 23:37
Schuiling veroorzaakt slechts lichte aardschokken, prima burgemeester voor Groningen!

Judge X
7 mei 2019 at 23:46
Gezien het trackrecord van Schuiling – welk inmiddels tot in alle uithoeken van Nederland bekend is – voorspel ik dat gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, zich niet met deze figuur laten opzadelen.
25 juni bij de kantonrechter te Alkmaar, zal het einde van de feestvreugde worden ingeluid en kunnen de renovatieplannen voor Doctorandus F. Bijlweg 20 weer uit de kast worden gehaald.

Ferry
8 mei 2019 at 08:40
Ja helaas zal zijn B.N. status wel voor hem uit reizen,het zal ook te mooi zijn als de rechter hem een publiek beroeps verbod in het dictum zou mogen toevoegen.
Soms gaat m,n fantasie met mijn realiteits gevoel aan de loop,bijv. een uittocht organiseren voor hem ala noord-koreaanse stijl.
Maar helaas Judge het blijft fantasie.

Andrea
8 mei 2019 at 00:09
Laten we nou eerlijk zijn, hij gaat jammer genoeg niet naar Groningen…
Tik bij Google zijn naam in en je ziet alleen maar ellende…..
De gemeenteraad van Groningen is niet zo dom als die van Den Helder. Groningen leest namelijk wel hun stukken en doen onderzoek, Den Helder zit alleen achterovergeleund.
En waarom wordt Assorgia gevraagd en niet bv mevr. Pater van Beter voor Den Helder?
Assorgia staat bekend om belangenverstrengeling, zoals de PVV gisteren tijdens de raadsvergadering zei. Pater was bij deze vergadering afwezig, waarschijnlijk omdat ze geen tegenstem mocht geven van Assorgia.

SK
8 mei 2019 at 13:21
Niet alleen achterover leunen Andrea … ook met een brede lach poseren voor alle foto’s waar ze ook maar even positief op komen te staan. De bekende momentopnames voor hun CV zogezegd …

e
8 mei 2019 at 07:16
Laten we a.u.b. ophouden met het schrijven van de “” uitmuntende “‘ CV van Schuiling. In Groningen , lezen ze ook mee . Straks gaan ze nog vechten om deze “”populaire “” Burgemeester. Persoonlijk , begeleid ik hem graag de dijk over richting het Oosten. ( dit om zeker te weten dat hij niet omkeert )

SK
8 mei 2019 at 13:19
En ik sta halverwege de dijk met een knuppel 😉 mocht hij alsnog een poging wagen om terug te keren

M B
8 mei 2019 at 07:54
Eerst zien dan geloven, dan de vlag uit. Zou het wel heel erg vinden voor Groningen eerlijk gezegd.

Bombom de Geweldige
8 mei 2019 at 08:14
Let him go, Bismillah…. etc.

Jonathan
8 mei 2019 at 09:12
Ik voorspel dat de ‘Koen uitzwaaidag’ zal uitmonden in een massaal volksfeest. Ik doe mee !

D.A.
8 mei 2019 at 09:44
Vreemd,……………..Groningen heeft veel SP er’s aan de gang & heeft te maken met de boringen van gas in het gebied. Maar een burgemeester is een ambt en je mag je solliciteren naar een baantje als burgemeester, dus ik voorspel dat het energie ” beleid ” van ” openbare gebouwen ” hem ook later opbreken als hij besluit ook in Groningen ” rare praktijken ” probeert uit te halen. Kwee niet of deze kandidaat veel kansen heeft,………………

Hans
8 mei 2019 at 11:38
Ik denk dat ze hem daar ook niet meer willen ..

Marinus Vermooten
8 mei 2019 at 13:29
Schaar me zeker niet bij de meeste ingezonden brieven. Er zijn in de loop der jaren heel veel negatieve berichten en verdachtmakingen over koen Schuiling gedaan, veelal door mensen die thans in het college of in de raad politiek bedrijven. Het heeft geen zin om al die verwijten over hem gemaakt via tv, schrijvende media en vergaderingen die zelfs mij de haren soms deed rijzen, naar voren te brengen. . Politiek bezien is het ook niet direct mijn vriend geweest maar heb als fractie Vermooten nog wel onderscheid kunnen maken de heer Schuiling als functionerend burgemeester, waar ik ook niet altijd achterstond, en Koen Schuiling buiten de politiek als mens en filosofisch schrijver, waaruit ook een warme persoonlijkheid uitstraalt.. in de tijd dat een flink deel van de huidige coalitie over hem viel heb ik dhr,. Schuiling gevraagd een voorwoord te schrijven voor het horecaboek en uitgenodigd bij de presentatie ook het woord te voeren. Het is vaak zo jammer geen onderscheid te kunnen maken en heb hier ook verder aan die negatieve toespelingen ondanks zekere druk niet aan toegegeven.. Overigens wens ik de heer Schuiling veel succes in een eventueel verder loopbaan en hoop dat zijn verhalen in de zondagkrant aangevuld met andere filosofische beschouwingen in een boekje uitgegeven kan worden. Want met betrekking tot het schrijverstalent van onze eerste burger is niets mis mee. . Ook dit mag weleens verwoord worden.

SK
8 mei 2019 at 13:35
Je benoemt het als ‘loopbaan’ en geen ‘carrière’ 🙂

Henk van Kuijk
8 mei 2019 at 14:20
Dus, schrijft u hier, heer Vermooten, dat het geen zin heeft kritisch te zijn over het functioneren van een burgemeester. Dat is precies waar het bij de meeste raadsleden ontbreekt, kritisch vermogen maar vooral moed om dat te uiten. Ook bij u. Vanwege de b.v. Eigen Belang, het voorwoord in uw boek. Ik ben kritisch over jouw partij, die per saldo is opgeheven, niet eens een woordvoerder meer, geen bestuur, geen leden: een luchtballon gebleken. Zonder enige verantwoording zijn jullie weggestuurd, ik zou zijn blijven zitten, voor de burger.

e
8 mei 2019 at 14:34
Ja, Je weet nooit waar je hem nog eens voor nodig hebt hè Marinus ?

Judge X
8 mei 2019 at 14:59
“Eigen Belang BV” …., wat een vondst Henk, meer tekst is ook eigenlijk overbodig.
En daar heb je dan een raadszaal met 31 zetels en een fauteuil vol van (nou ja vol ….).

Ferry
8 mei 2019 at 16:09
In dit geval Marinus ben ik het totaal oneens met je,
A. Schuiling gedraagt zich zeer partijdig tijdens raadsvergaderingen.Burgemeester onwaardig.
B. Op vragen van burgers gaat hij totaal niet op in.
C. Hij drukt met zijn vrienden bestuurlijk alles door de raad.
D. Hij verschuilt zich achter de constructie ,,Zeestad,,
E. Afgelopen maandag weigert hij de referendum aanvraag te repareren,en ketst het met behulp van vrienden af.
F. Bestudeer zelf maar eens het DOSSIER Stadhuis op een walgelijke,misselijke makend zwalk beleid probeert hij alsnog zijn zin te krijgen.Ondemocratischer kun je het niet bedenken.
G. De onder zijn regie plaats gevonden financiele debacles,getuigt van een grenzeloze egotripper.
H. Bij sociaal zwakkere burgers geld weghalen om zijn prestige objecten te financieren,gebaseerd op rapporten van de prov/gem. die zonder enige inspraak van de burger en bedrijven.Daar bedoel ik mee als de windmolen eig. bereid is van de gerealiseerde faciliteiten in 2030 gebruik te maken.
I. Ook vandaag/gisteren was hij onbereikbaar voor vragen van het NHD.
J. De seniorenpartij had op z,n minst een ledenvergadering bijeen moeten roepen,om jullie als commissie leden te schrappen,ook zij zijn inmiddels met het mono democratisch virus besmet.
K. Ik vind van jou dat je praktisch bij ieder ingezonden stuk wel handig je boeken promoot.
L. Ik kan mij niet indenken dat de dhr Schuiling ook nog een kant van warme persoonlijkheid kent gezien zijn vaak op het randje van de wet balancerend beroeps matige vertoningen.
Ik doe dit uit mijn hoofd,dus ik zal nog wel het e.e.a. vergeten zijn,maar een ding is zeker vanuit de burgers van Den Helder heeft hij alle draagkracht verspeeld.

Judge X
8 mei 2019 at 16:41
Mooie productie Ferry, ik weet zeker dat je tot Z door had kunnen gaan, maar je moet gewoon kunnen stoppen, als de boodschap duidelijk is en de letters dreigen op te geraken …. 😉

Ferry
8 mei 2019 at 17:11
Zo is dat Judge,de man is gewoon een walgelijke mono democraat van de bovenste plank.

D.A.
8 mei 2019 at 18:40
Goed gezegd ! ( Rudie Kagie – de socialisten ) Over de heer Schutting ( ? ) – Laatst zat Rosita in het bedrijf restaurant van de gemeente tegenover Koen Schuiling, toen de VVD wethouder van Sociale Zaken,., het was jij en ik, het was ongedwongen maar onze SP politica bleef alert tegen hem: ” wij zijn wel de enige partij die het hem met schriftelijke vragen voortdurend lastig maken, in een debat zijn we echt niet aardig tegen elkaar “. Dat lijkt een kat – muis spel. BV eigen belang is wel een goede opmerking beste Henk !

Andrea
8 mei 2019 at 19:45
Marinus Vermooten, even verder gaan waar Ferry is gebleven;
M. Oud Wethouder Geurt Visser is weggestuurd op basis van een anonieme brief. Tenminste, als deze brief daadwerkelijk heeft bestaan. Het gerucht gaat dat de burgemeester tijdens de bewuste vergadering een blanco A4 in de lucht hield.
Heeft u gecontroleerd of er een anonieme brief bestond en wat de strekking was van deze brief? Heeft u onderzocht of de beweringen die burgemeester Schuiling deed ook daadwerkelijk gebaseerd waren op feiten? Of is Geurt Visser geofferd omdat
N. Heeft u in de maanden na het ontslag van oud Wethouder Geurt Visser een anonieme brief ontvangen, waarin een beschuldiging werd gedaan naar de Burgemeester? Klopt het dat de beschuldiging al eerder bij de gemeenteraad bekend is geweest en dat Schuiling hierover eerder al op het matje was geroepen? En waarom heeft u deze brief niet naar buiten gebracht, of op zijn minst ter behandeling zou indienen in de gemeenteraad?
O. Vind u het kunnen dat een Burgemeester de museumhaven chanteert, met het intrekken van de subsidie als zij doorgaan met hun acties tegen de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord.
P. Vind u het kunnen dat de PVV wordt genegeerd als zij vragen om een onderwerp op de raadsagenda te zetten, over de sloop van het Postkantoor.
Q. De Burgemeester heeft nu voor 3e of 4e keer gesolliciteerd in een andere gemeente. Vind u het dan nog kunnen dat hij aanblijft? immers heeft hij geen binding met Den Helder, en probeert aan alle kanten de stad te ontvluchten.

Ferry
8 mei 2019 at 21:03
Jeetje Andrea,ben bang dat dhr Vermooten in de jaren waar jij je vragen over stelt,schriftelijk daar nog niet gearriveerd is.

F. Brand
8 mei 2019 at 16:41
Wie moet de heer Schuiling opvolgen….als hij naar Groningen verhuist ?

Judge X
8 mei 2019 at 16:45
Slechter kon het niet, dus het antwoord kan simpel zijn …., misschien moeten we hem/haar maar eens via een democratisch referendum kiezen. 😛

Ferry
8 mei 2019 at 17:19
Iemand met open vizier,die in hart en ziel een democraat is,die in zijn verleden objectief gehandeld heeft, naar eer en geweten.
En gelukkig zijn die te vinden in dit land.
Dat kun je van de man die er nu zit niet zeggen

RB
8 mei 2019 at 21:04
waar kan ik solliciteren ?

Judge X
9 mei 2019 at 12:00
U bent bij deze aangenomen RB en Koen kan voor de VVD dan nog even aanblijven als vieze burgemeester, totdat er iets passends voor hem is gevonden.
Momenteel zijn wij van de “Stichting Kreatief met Kurk”, dringend op zoek naar mensen die iets passends kunnen vinden …. 😛

Marinus Vermooten
8 mei 2019 at 20:41
Boeken ook dat horecaboek met destijds het voorwoord van dhr. Schuiling, is zonder financiële ondersteuning van de gemeente gerealiseerd.. Dit is een verdachtmaking waar ik geen prijs op stel. Alle boeken, ook de komende serie boeken betaal ik uit eigen zak en waar mogelijk stel ik bij winst een deel af aan goede doelen. Schrijven van boeken, artikelen en het bijna 40 jaar samenstellen van radioprogramma’s bekostig ik zonder enige vorm van subsidie. .Het is en blijft voor mijn een hobby waar ik mij eigen wegcijfer en graag belangeloos doe voor de gemeenschap. Niet meer. niet minder.

Andrea
8 mei 2019 at 20:51
Die boeken interesseert ons helemaal niets… We worden zelfs een beetje moe van die boekpromotie.
Ga gewoon in op onze argumenten, voor boekpromotie neem je maar een advertentie bij Den Helder Actueel, verdient de redactie ook nog wat.
U bent mede verantwoordelijk dat deze burgemeester er nog zit. U durfde de burgemeester een aantal jaar niet weg te sturen, omdat de stemming bij handopsteking was. Het is een publiek geheim dat u bij een papieren stemming deze burgemeester ook naar huis had gestuurd.

Ferry
8 mei 2019 at 21:13
Ehhh boeken schrijven is een vrijheid evenals het lezen en/of bezitten hiervan,met respect voor dhr Vermooten hiervoor.
Promoten via praktisch ieder ingezonden stuk van hem tsja,dat vind ik niet netjes.

Ad
9 mei 2019 at 12:02
Knap dat je veel vrije tijd steekt in de politiek en historie Marinus. Maar zoals ook meerdere mensen hier is opgevallen….. bij ieder stukje dat promoten van die boekjes begint mij ook aardig te storen.
Misschien je naam maar veranderen in Marinus PROmoten.

Ferry
8 mei 2019 at 20:58
Indien Uw bericht van 20.41 op mijn commentaar op U slaat,dan adviseer ik U dit commentaar nogmaals te bestuderen heer Vermooten.

SK
9 mei 2019 at 01:02
Zoek eens op Google naar Han ter Heegde. Hij was tot enkele jaren geleden burgervader van Heerhugowaard en waar ook maar iets te doen was, zag je hem altijd gezellig kletsen en een drankje drinken met iedereen. Die beste man zou Den Helder zonder enige twijfel naar een hoger niveau trekken. Betrokken zijn!

Hijneken
9 mei 2019 at 11:53
Terug naar zijn wortels, eens een Groninger…
.
Naar Groningen met Koen? Ik zeg doen!
.
En dan wil ik Gert-Jan Nijpels ervoor in de plaats.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/burgemeester-schuiling-kandidaat-in-groningen/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling+Groningen

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/