Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (11): Verslag van mijn werkzaamheden aan de hand van de coördinatie map (deel 2, Seizoen 1978 – 1979, vervolg)

Gerrit Kasteinstraat, Leiden, 2015 (foto Google Maps)

Het dagboek vervolgt voor maandag 8 januari 1979:
Ik was dus rijkelijk laat (13:15), maar mijn tanden maakten een hoop goed. Ik pakte gelijk maar stevig aan met de soosvoorbereiding. Enig geharrewar over het spel deed me daarvan afzien (slap!). Het werd dus gewoon kaarten en sjoelen. Tijdens de soos in gesprek met Don als voorbereiding op het teamberaad. (…) Het gesprek met Don verliep OK, hij had het al verwacht. Bovendien was Loes zondagavond bij hen langs geweest, wat al een vaag idee bij hen had opgewekt.
Voor dinsdag gaat het dagboek verder:
Het teamberaad begint 13.35 uur met het verzamelen van een aantal personen in het handenarbeid lokaal. Ik laat Aad het punt Cor als 10 op de lijst zetten, maar naderhand blijkt, dat Don onder punt vierCoördinatie van de gehandicaptensoos’ mijn punt al gevat heeft. Dus komt het sneller ter sprake dan ik verwacht had, maar dat maakt toch niet uit. Ik stuntel wat in het begin (…). Achteraf blijk ik het meest in de richting van Lenie te hebben gepraat, die ook het meest vroeg. Ik gaf niet overal duidelijk antwoord op. Toen het gezegd was, viel er een stilte. Iedereen was duidelijk met stomheid geslagen. Ikzelf doorbrak de impasse door te wijzen op de noodzaak van het inwerken van een opvolger.

Na afloop van het teamberaad nam ik Tom mee naar mijn kamer (van dit teamberaad zijn geen notulen) om met hem over het sooswerk te praten en met hem een rooster in elkaar te flansen, dat hij naderhand doorspreekt met Don, die het er niet zo mee eens is.

Van het overleg van 10 januari 1979 zijn wel notulen. Aanwezig zijn: Mien, Lenie, Tinie, Riek, Netty, Cor en Tom.
De reden van de afwezigheid van Corien is niet bekend. De heer Bosch had afgemeld en Hedwig zal wel om werk redenen afwezig zijn. Allereerst vertelt Cor over de aanwezigheid van Tom, namelijk dat hij zelf van plan is om op te houden met werken in het Vijfhovenhuis, en dat Tom is gevraagd door het teamberaad om Cor te vervangen. Dan stelt Cor de agenda vast:
1. De notulen van het overleg. Iedereen is het er wel over eens, dat notulen een nuttige functie hebben. Netty biedt zich aan om ze uit te typen en Tom wil ze wel maken, omdat hem dat wel een goede leermethode lijkt. Deze keer zal Cor ze nog maken.
2. Leestafel. Dit moet maar in het teamberaad uitgezocht worden. Wel wordt opgemerkt, dat duidelijk aangegeven moet worden welke folders de mensen wel en welke ze niet mee kunnen meenemen.
3. Zieken. Van mevrouw Schip aan boord is het laatste bericht van Hedwig geweest (Kerst). Het is een nare toestand, die Cor voor Tom nog eens duidelijk uitlegt. Opgemerkt wordt, dat er via de ANIB misschien een vergoeding voor mevrouw Schip aan boord te regelen is vanwege hulp in de huishouding en taxikosten. Mevrouw Nievaart meldt over meneer Slegtenhorst, dat het steeds minder goed met hem gaat. De meesten vinden de manier, waarop hij de vorige keer, dat hij er was, ontvangen werd, wel goed. Mevrouw Gorren is afgelopen maandag weer eens geweest (voor een keertje).
4. Riek maakt een opmerking op het veelvuldig afwezig zijn van Cor op de soos. Als voorbeeld wijst ze op afgelopen maandag. Cor legt uit, dat dit voor een gesprek met Don was, wat niet anders kon. Hij geeft toe, dat het af en toe niet zo goed geregeld is.
5. Leids Nieuwsblad. Cor heeft problemen met contact krijgen, maar wil het nog eens proberen.
6. Soos op de Dreef: ook hier heeft Cor problemen met contact krijgen, omdat hij niet weet wie hij moet bellen. In het telefoonboek is het niet te vinden. Tom zal het bezoek gaan verzorgen, wat wel in februari zal zijn.
7. Samenwerking met de bejaardensoos: Dat de samenwerking niet geweldig is, bleek wel op de Kerst middag. Volgende keer een gezamenlijk overleg, waarin de taken worden afgesproken, voorafgaande aan de activiteiten de tijd van een van beide overleggen. Over het komende reisje zal Cor vrijdag met Els praten.
8. Aanstaande maandag: omdat we de afgelopen keer gekaart en gesjoeld hebben, wordt voorgesteld om het programma te verwisselen en aanstaande maandag het spel te doen, dat door Cor zal worden geleid. We hadden van het spel afgezien, omdat het niet zo in de sfeer van een Nieuwjaarssoos lag, omdat er dan niet gekletst kon worden in het begin, omdat het spel uitgelegd moest worden. Lenie en Tinie nemen samen de bar. De anderen spelen met het spel mee, met bediening als ze niet aan de beurt zijn: wel een beetje verspreid tussen de mensen gaan zitten.
9. Bingo, volgende week maandag: Cor zal met Tom prijzen gaan kopen. Opgemerkt wordt veel kleine prijsjes te kopen, dan heeft iedereen wat.
10. Bar. Er blijkt vraag te zijn naar tomatensap. Bestellen van kleine flesjes. Opgemerkt wordtten aanzien van het bewaren van gehaktballen, et cetera, dat er eigenlijk wel een klein vriezertje zou mogen komen. Men is gewaarschuwd.
11. Overleg volgende keer: het programma voor februari.

Na afloop brengt Tom me naar mijn kamer door de sneeuwstorm en praten we over de coördinatie van de gehandicaptensoos. Ik geef hem de coördinatie map mee om de zaak eens goed door te nemen.

Vrijdag 12 januari 1979 ga ik ’s middags naar het Vijfhovenhuis om met Els te overleggen, een film uit te zoeken en de notulen aan Netty te geven om ze uit te typen. Ook neem ik het spel voor maandag mee naar huis om het nog eens door te lopen. Wanneer ik zaterdagavond er aan toe ben om het spel te bekijken, blijkt het helemaal niet in orde, zodat ik zondag de hele dag bezig ben, schakel zelfs Marla in! Ook maandag ben ik er nog mee bezig en als ik om 13.00 in het Vijfhovenhuis vertrek, is het nog niet af. Ik ben duidelijk te laat en verzet de tafels, want het programma is gewijzigd: toch kaarten en sjoelen, zoals in het boekje aangekondigd staat. De tijd vliegt om, maar ik blijf balen. Iedereen heeft trouwens wel zoiets. Ik ben er nu achter, dat “iedereen” bij het Vijfhovenhuis weggaat, tenminste Don en Els in juli en september. Dat zijn goede kansen voor Tom, die nu zijn toelatingstentamen aan het doen is. Na afloop spreek ik met Don, Corien en Truus af, om bij Marla pannenkoeken te gaan eten.

Het teamberaad van dinsdag 16 januari 1979 wordt in de huiskamer gehouden vanwege de kou in het handenarbeidlokaal. Het is een gelaten boel en iedereen lijkt down. Na afloop maak ik een afspraak met Koster van de DSW voor een gesprek aanstaande vrijdag om 12.00 uur.

Woensdag 17 januari 1979 is er het gehandicaptenoverleg, waarvan ik voor de laatste keer de notulen maak. Tussendoor krijg ik een paar katten van Lenie & Co. over afgelopen maandag en mijn houding in het algemeen. Ik ga er echter niet op in, want het is toch een aflopende zaak. Aanwezig zijn: Lenie, Tinie, Netty, Cor, Riek, Corien en Tom.
Eerste punt in de notulen: Cor maakt de notulen om ze later met Tom uit te werken.
2. Afgelopen maandag: Cor maakt zijn excuses voor het feit, dat hij te laat kwam. Dat kwam, omdat hij niet op tijd klaar kwam met de voorbereiding van het man vrouw spel. Lenie merkt op, dat ondanks dat het spel toch doorgang had moeten vinden; met wat improvisatie had het best gelukt. Wat de taxi’s betreft, het duurde lang voor iedereen klaar was, met als gevolg dat de chauffeurs lang moesten wachten.
3. Aanstaande maandag bingo: Tom en Cor gaan bingoprijzen kopen. Er zijn al ongeveer 10 prijzen, die we in dank van Mien hebben aangenomen. Riek zal ook wat prijzen meenemen. Tinie merkt op, dat er voor plakband gezorgd moet worden voor het vasthouden van de bingoformulieren. Taakverdeling: Corien achter de bar, Cor draait de bingo. Na afloop van de bingo zal er een spreker van de Wetswinkel zijn. Cor zal hiervoor nog contact opnemen met de Wetswinkel.
4. Programma voor februari 1979: 5 februari: film, wordt nog uitgezocht. 8 februari: reisje naar de NCRV opname. De belangstelling blijkt hiervoor nogal groot te zijn, zodat niet alle medewerkers mee kunnen. Riek, Mien, Tom en Cor gaan namens de gehandicaptensoos. 12 februari: prijskaarten. 19 februari: nog geen programma. 26 februari: is ook nog niet duidelijk in verband met eventuele carnavalssluiting van het Vijfhovenhuis. Cor zal bij de Leidse Hutspotten informeren naar carnavalsactiviteiten.

Na afloop gaan Tom en ik weer naar mijn kamer om de notulen uit te werken, terwijl we ondertussen over het werk praten. We spreken af om morgenmiddag prijzen te gaan kopen.
Donderdagmiddag koop ik met Tom bingo prijzen bij Jansen en na afloop gaan we naar zijn etage aan de Kraaierstraat, waar hij met Ina samenwoont, om nog wat over het gehandicaptenwerk te praten. ’s Avonds ga ik naar de bestuursvergadering in de aula van de Teldersschool, waar ik iets te laat kom, halverwege het eerste punt over de invoering van WSW‘ers op de begroting. Bij het tweede punt over het antwoord van B&W op de vragen van Hilda Passchier in de raad over het onbeantwoord blijven van onze brieven, zit ik er gelijk goed in; over het algemeen doe ik zeer actief mee. Ik zit tussen Els en Aad met wie ik een reep biodynamische chocola met rozenbottel vulling deel. Belangrijk punt verder is de hamvraag ten aanzien van de kwaliteit van de peuterspeelzaal, die de hamvraag ten aanzien van het Vijfhovenhuis beleid blijkt te zijn. Een uitspraak van Don: “Je haalt geen twee liter uit een literfles” betekent concreet geformuleerd naar het Vijfhovenhuis, dat we kiezen voor een sociaal beleid ten aanzien van de personeelsvervulling in plaats van kwaliteitsverbetering van het personeel. Dit heeft zijn consequenties naar het gehele beleid: kwaliteit telt niet meer!

Ten aanzien van de bestuursvergadering heeft ons tevoren een uitgebreid convocaat bereikt, zoals gewoonlijk van de hand van onze ijverige secretaris en voorzitter, die een flink aantal “hot items” in zijn oproep opsomt.
De derde donderdag van de maand komt eraan en dus staan we voor de eerste bestuursvergadering van dit jaar. Dan moet er een convocaat de deur uit en vraag je je af: wat moet er op de agenda? We hebben de geijkte punten, maar ook andere punten zoals:
Van de invaliden, de bejaarden, de lesgroepen, de ouders van de kinderen uit de peuterspeelzaal zien we nooit iemand in onze bestuursvergadering; ze nemen niet deel aan de beleidsbepaling; wat doen we eraan?
23 augustus 1968 werd onze stichting opgericht, 1 september 1969 kwamen de eerste twee beroepskrachten, Mieke de Jong en Kees Gans in dienst. Eind januari 1970 gingen we voor het eerst open. Mei 1970 gingen we officieel open. Dat betekent, dat we jubileren; wat doen we er aan of tegen?
Onze onderlinge verhoudingen zijn niet optimaal. Dat hoeft misschien ook niet. Er doen zich steeds kleine vermijdbare gebeurtenisjes voor, die knap wat ergernis veroorzaken. Soms twijfel je aan elkaars betrokkenheid. Soms denk je: hij of zij is alleen bezig met het verdienen van een hap brood, hoe maken we dat bespreekbaar?
Willen we het voorafgaande alleen bespreekbaar maken, omdat het naar de min kant van de onderlinge verhoudingen gaat en negatieve financiële gevolgen heeft. Ook omdat we elkaar op menselijk vlak te kort doen? Of vinden we dat alleen maar geouwehoer?
– Het is een verduveld belangrijke vraag, hoe we ons hoofd financieel boven water houden: de prijzen van de activiteiten, de bezetting van de peuterspeelzaal, de opbrengst van de bingo avonden, de kosten van de lesgroepen, de besparing op licht en dergelijke, die mogelijk zijn, enzovoort
Moet die secretaris, die bij het maken van de statuten van 1968 al een stevige vinger in de pap had, nu niet eens opgeruimd worden? Te meer ook omdat hij al zo verduveld lang de voorzitter vervangt en ook steeds financieel zit te rommelen. Zo’n vent heeft veel te veel macht en vindt dit nog leuk ook! Wat doen we eraan?
En heel belangrijk, wat doen we met onze stedelijke relaties? Weinig!
Kijken we verder dan het Vijfhovenhuis? Is de gang van zaken met de centen voor ons pleegkind op Bali niet een symptoom van het niet verder kijken dan onze neus lang is? In hoeverre zijn we met dat soort zaken bezig?
Dit zijn de vragen, die ik heb. Jullie hebben andere vragen. Zorg, dat ze aan bod komen. In ieder geval worden jullie, allemaal (dat zijn zo’n 60 medewerkers) uitgenodigd voor de bestuursvergadering te houden op donderdag 18 januari 1979, om 20.00 uur, in de aula van de Prinses Margriet School, op de hoek van de Telderskade en de Boshuizerkade. Iedereen zal wel niet kunnen en iedereen zal niet geïnteresseerd zijn, maar toch zou het verbazend fijn zijn, als we tussen de 20 à 25 vertrouwde gezichten, die er bijna altijd zijn, ook eens een paar nieuwe mensen zouden zien. Graag zie ik in ieder geval een uitspraak over:
We hebben onze statuten intern klaar.
De gemeente en CRM kregen 14 oktober 1978 het verzoek in te stemmen met onze statutenwijziging. Nog geen antwoord;
midden dit jaar moet onze stichting ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel of anders worden de (officiële) bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk. Dat inschrijven kost tijd.
De gewijzigde statuten moeten naar de notaris. Dat kost tijd.
Laten we onze oude ongewijzigde statuten inschrijven en accepteren we dat de gemeente ons ringeloort? Gewoonlijk krijg je van de gemeente over een jaar of wat antwoord of helemaal niet.
Laten we onze gewijzigde statuten inschrijven (wat pas kan als ze eerst bij de notaris zijn geweest) met de kans op een hoop heisa met de gemeente (en dan zal je zien, dat we na een maand of wat bericht krijgen, dat de heer Tesselaar eerst wil praten.
Met beste groet, Dirk van der Ham.

In de praktijk kwamen weinige “hot items” van Dirk op de agenda. Punt 1 is het afscheid van Willem, punt 2 is dat de WSW bepaling verscherpt is, wat inhoudt dat we, als er een WSW‘er weggaat, zoals nu Willem, geen opvolger krijgen. Dirk zal schriftelijk solliciteren. Ook zal Dirk B&W een brief schrijven met de vraag om personeelsuitbreiding, al zal dat niet veel helpen. Ten aanzien van het antwoord van B&W op de vragen van Hilda Passchier wordt besloten tot een foto met bijschrift in de krant (Cor Hendriks: van de niet verlaagde stoep) en een brief aan de gemeenteraad.
Punt 5 is de peuterspeelzaal, die ons grote zorgen baart, gezien het aantal ingeschreven kinderen en de kwaliteit van het werk, waarbij we direct denken aan het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Aan de WKL vergaderingen wordt door ons niet deelgenomen, omdat Anneke op de woensdagavond al druk is in het Vijfhovenhuis en Bartha geen zin heeft om de WKL vergaderingen te bezoeken. Wat betreft de oplossing heeft de vergadering niets op te merken.
Punt 6 is de LKPV. Don stelt aan de orde, dat we door de jaarlijkse tentoonstelling inkomstenderving hebben, ten gevolge van het doorbetalen van vakkrachten. Na uitgebreide discussie wordt besloten dat er zoals steeds overleg zal zijn tussen de LPKV en ons over de tijden, dat zij terecht kunnen. We verhuren niet, ook niet verkapt. Het blijft service. Ten aanzien van de leestafel, punt 7, kan dit jaar ƒ. 250 besteed worden. Punt 8 gaat over het betalen van de reiskosten van de staf bij reisjes. Wanneer zo’n reis bijvoorbeeld naar Engeland is, kunnen de kosten voor de stichting behoorlijk oplopen. Dit komt een volgende vergadering terug. Punt 9 is de mededeling, dat Lenie 30 juni jarig is. Punt 10 is de afsluiting van het seizoen, waarvoor de speeltuin met ons een evenement wil. Besloten wordt tot een commissie, echter niemand wil in die commissie. In de volgende vergadering kan dit punt terugkomen, maar als zich dan geen mensen melden, organiseert de speeltuin niet zo maar iets voor ons. Punt 11 is wie er ideeën heeft ten aanzien van het 10 jarig bestaan. Punt 12 is de schenking van een vrieskist door de sjoel en kaart club. Punt 13 is de groepen, die in ons bestuur niet vertegenwoordigd zijn. In de vergadering wordt daar niets over gezegd. Dit punt moet op een volgende vergadering uitvoerig aan de orde komen. Dit kan zo niet langer doorgaan.
In de rondvraag wordt gezegd, dat het koud is. De volgende vergadering wordt op 15 februari 1979 gepland. Echter bij het uittypen van de notulen is niet duidelijk, of deze door kan gaan wegens afwezigheid van Dirk, terwijl er op 13 februari een extra vergadering is, waarop waarschijnlijk ook de bestuurszaken aan de orde komen. Het is dus de vraag, of de bestuursvergadering op 15 februari nodig is (de vergadering in maart is op de 15e).
Na afloop ga ik naar het Vijfhovenhuis, waar ik met Tom een gesprek heb over het gehandicaptenwerk, waarna we nog een tijdje met de andere medewerkers aan de bar zitten na te praten met gedrukte stemming.
Tijdens de rondvraag lanceer ik de opmerking, dat ik van plan ben om weg te gaan bij het Vijfhovenhuis. Dirk vindt het nodig om commentaar te leveren in de geest van: “Toen ik het hoorde, dacht ik meteen: die heeft wat anders. Mag ik ook vragen wat?” “Er is niets.” “Dat is stom, maar ik neem aan dat je er wel over nagedacht hebt, maar dat neemt niet weg, dat ik het stom blijf vinden,” et cetera. Tom meent het voor me op te moeten nemen, maar ik kap het af door te zeggen, dat ieder zijn mening er over mag geven, dus Dirk ook zijn negatieve. Tegen Dirk doe ik het af door te zeggen, dat ik zijn mening prima vind en dat ik er inderdaad over nagedacht heb.
De afspraak met Koster de volgende dag gaat de mist in, omdat de auto’s niet willen starten vanwege de kou en de begripvolle Koster verplaatst de afspraak naar dinsdag 12.00 uur.
’s Middags heb ik het coördinatiegesprek met Els over de reisjes, film, het contact opnemen met de ANIB over geval mevrouw Schip aan boord en de pogingen om contact te krijgen met mevrouw Visser van de soos in Leiderdorp. Tijdens het weekend vriezen alle straten dicht, een complete puinhoop. ’s Maandags fiets ik, halsbrekende toeren uithalend, met mijn kerst verse WSW tas vol met bingospullen naar het Vijfhovenhuis. Daar blijkt al snel, dat mijn komst overbodig is. Het moment, dat ik aankom, zie ik al dat het inloop pad niet te belopen is vanwege het ijs. Dat betekent, dat de soos niet door kan gaan. Om het weg te halen, wat noodzakelijk zou zijn, is een hoop werk vereist, te veel in ieder geval. Don blijkt, dat ook te hebben ingezien en heeft alvast beslist, dat de soos niet doorgaat. Bijna iedereen is afgebeld. Ik breng mijn tijd door met het afbellen van mevrouw de Jong, meneer Slats, mevrouw Raaphorst en de Wetswinkel, tot Don terug zal zijn voor een gesprek, dat hij met mij en Tom wil hebben om enige misverstanden uit de weg te ruimen. Ik berg de bingospullen in de kast en ruim tegelijk de spellen kast op, maak een label aan de sleutel, sta met Tom te kloten aan de stencilmachine en help mee aan het klaarzetten van de zaal voor de bingoavond. Daarna heb ik een gesprek met Don en Tom in de huiskamer, dat door Aad tot tweede kantoor is omgetoverd. Don begint met de klachten van de soos medewerkers over mij: ik doe geen moer meer, en vooral vanuit hemzelf een klacht over Tom: je loopt de kantjes er vanaf. Het Vijfhovenhuis is een relaxed baantje, waar veel mogelijk is en waar we van alles voor je proberen te regelen. Kortom: hier zit je gebakken en daar mag je toch wel 40 uur voor maken. Terwijl Don nog een hele tijd blijft door zeiken, zit ik een hele tijd maar wat te luisteren. Na het gesprek gaan Tom en ik er gelijk vandoor en brengen de kamp affiches voor de Klinker en de Tamboerijn weg.

Dinsdagochtend 23 januari 1979 heb ik het gesprek met de heer Koster van de DSW, waar ik voor mijn kwartier te laat komen onmiddellijk verontschuldigd ben. Het gesprek verloopt heel aardig, zij het dat er niets te bieden valt. Ik doe voor, alsof ik overplaatsing verlang, wat niet mogelijk blijkt. Ik kan alleen maar blijven zitten, waar ik zit of de WSW uitgaan. Hij zal voor me proberen na te gaan in hoeverre hij nog wat voor me kan versieren, maar vanwege de nieuwe maatregel (in het kader van Bestek ’81) moet er bezuinigd worden wat inhoudt, dat er tegenover de geleverde WSW‘er geld moet komen te staan, zijnde de helft van het loon. Afgelopen bestuursvergadering was dit punt aan de orde en toen deed Don daar nogal luchtjes over in de geest van: de bereidheid tot het opvoeren van de WSW krachten op de begroting als een soort papieren maatregel. Ten aanzien van de huidige plaatsen, verzekerde Koster, zou de bestaande situatie gehandhaafd blijven, maar voor een nieuwe, dat wil zeggen vervanger van Willem, gelden reeds de nieuwe normen, wat inhoudt, dat er dus geen nieuwe komt!
Op het Vijfhovenhuis blijkt, dat het teamberaad niet doorgaat wegens te grote afwezigheid. In plaats daarvan is er de zoveelste afscheidsrepetitie van de Houseband.

Woensdag 24 januari 1979 is er na enig heen en weer het gehandicaptenoverleg. De aflopende zaak is nu wel duidelijk aan het worden en Tom moet maar snel overnemen, niet alleen officieel maar ook daadwerkelijk. Aanwezig zijn: Riek, Corien, Tinie, Netty, Lenie, Cor en Tom.
Ten aanzien van de soos op de Dreef heeft Cor contact gehad met mevrouw Visser, waarbij ze ons uitnodigt voor een bezoek aan de soos in Leiderdorp op donderdag 1 februari 1979 tussen 10.00 en 16.00 uur. Ton, Riek en Corien gaan er naartoe. Riek heeft de indruk, dat de soos op de Dreef meer contact wil met het Vijfhovenhuis.
De soos van afgelopen maandag is niet doorgegaan wegens gladheid. Lenie en Tinie hebben een deel van de bezoekers afgebeld en klagen over de onoverzichtelijkheid van de map van de gehandicapten (nummer 3). Ton en Cor namen op zich de map te reorganiseren. Netty heeft de telefoonlijst gemaakt, waar naam, adres en telefoonnummer op komen te staan. Verder wordt er opgemerkt, dat meneer Pardon boos is, vanwege het feit, dat hij niet afgebeld is. Het blijkt erg moeilijk met hem afspraken te maken. Verder spreken we af een vergoeding van ƒ. 0,35 per kilometer te geven.
Ten aanzien van aanstaande maandag wordt afgesproken om de bingo van afgelopen keer te doen met dezelfde taakverdeling. Als het niet doorgaat, bellen Lenie en Tinie maandagmorgen af.

Programma komende tijd: 5 februari 1979: film: de bedrieger bedrogen. 19 februari: het man vrouw spel; 17 februari: carnavalsfeest met de Leidse Hutspotten in de stadsgehoorzaal; het vervoer wordt geregeld door het dienstencentrum, Cor zal aanstaande maandag informeren wie er mee gaan en inschrijven voor de vervoersdienst. De Wetswinkel belt Cor nog terug. Riek heeft naar het Leidsch Nieuwsblad gebeld en aanstaande maandag komt iemand foto’s maken en een paar vragen stellen. De actie stoep is de mist ingegaan. Netty heeft de verjaardag lijst uitgetypt en Riek geeft een exemplaar aan mevrouw de Jong. Rob van Vuuren weet iemand voor handenarbeid op de maandagmiddag. Nog onderzocht moet worden in welke vorm. Netty vraagt naar de cursus creativiteitsontplooiing in de Klinker. Hier zal Els naar informeren. Ten aanzien van mevrouw Schip aan boord heeft Cor de ANIB gebeld en te horen gekregen, dat hij een brief moet schrijven met daarin de gegevens. Ten aanzien van de geld bus wordt opgemerkt, dat hij niet opvalt. Bij de ANIB zal om een collectebus worden gevraagd. Ten aanzien van de actie Bus staat nu vast, dat de actie via het Dienstencentrum wordt opgezet, bedoeld voor een busje voor het vervoer van gehandicapten en bejaarden, voor de sozen van de drie buurthuizen van Zuidwest.

Donderdag komt Tom om ongeveer 12.30 uur langs met een enorme vragenlijst, die hij heeft opgeschreven ten aanzien van de van mij geleende map. We werken ze punt voor punt af. Tegen half vijf gaan we naar het Vijfhovenhuis om met Don te overleggen. Hij bevestigt mijn Koster story, die ik hem de vorige avond, tijdens het etentje van Don en Petra, heb verteld. Bovendien heeft hij een nieuwe story: het  schijnt een tekort te hebben van ƒ. 30.000. Er komt een extra bestuursvergadering. Daar wil hij ook de actie ‘Cor moet blijven’ voeren. ’s Avonds werken we in het Vijfhovenhuis verder. We beginnen met de map nummer 3, de opdracht van het overleg, wat tevens een handige manier is om Tom van alles uit te leggen. Daarna werpen we ons op het info stencil, waarbij we ons moeten beperken tot uitleg van opzet, productiewijze en afspraken ten aanzien van de kopij inlevering. Zoals te voorzien schrijf ik het grootste deel van de kopij. Eind volgende week moeten we weer verder gaan, maar een afspraak blijkt moeilijk te plannen. Zondagmiddag werk ik aan de kopij van mijn laatste info stencil 5.
Die maandag ga ik naar het Vijfhovenhuis, waar alleen Els is, terwijl de kinderkantine het pad ijsvrij maakt. De soos gaat gewoon door, al zijn er maar twaalf man om te bingoën. We gaan laat beginnen, omdat ik tijdens mijn praatje met Pardon moest afrekenen en een telefoongesprek moest voeren met mevrouw Feykes. Het praatje gaat over het einde van de taxivergoeding, Tom als nieuwe soosmedewerker en de Hutspotten carnavalsmiddag. Tot half vijf wordt bingo gespeeld. Cor Jonkman is de gelukkigste prijswinnaar en gaat overladen met prijzen naar huis. We ruimen snel op en ik maak met Don een afspraak voor een gesprek aanstaande donderdag om half acht in plaats van de extra bestuursvergadering, die niet doorgaat, waarvoor in de plaats op het ochtend teamberaad zal worden gepraat.

Dinsdag 30 januari 1979 wordt het teamberaad ’s morgens gehouden, omdat er ’s middags in Den Haag een demonstratie tegen de bezuinigingen wordt gehouden.
Eerste punt op de agenda is de WSW. Het is meer een mededeling: er komen geen opvolgers voor de WSW’ers, die weg gaan. Tweede punt is de financiën of meer: de bezuinigen. Don vraagt hoe en waar we kunnen bezuinigen. Cor: “Voortaan moeten alle invaliden op eigen kosten naar de soos komen, het Vijfhovenhuis vergoedt niets meer. Ook de heer Pardon is bedankt. Het probleem is alleen, dat diegenen, die geen taxivervoer hebben, de dupe zijn van deze maatregel. Gelukkig zijn sommige al opgevangen door mede soosbezoekers.” Don stelt voor om deze maatregel voortaan voor alle activiteiten te laten gelden: niemand kan meer een taxi bestellen op kosten van het Vijfhovenhuis. Punt drie is de extra bestuursvergadering, waarvoor onder andere de bezuinigingen en de peuterspeelzaal op de lijst staan. Punt vier is het rooster Tom. Allereerst wordt medegedeeld, dat Tom is toegelaten tot de Sociale Academie. Zijn rooster voor februari: op karwei in eigen huis vervalt, in plaats van instuif en instuifoverleg gaat Tom aan het info stencil werken. Maandag en donderdagochtend heeft hij school, dus hij is ook niet meer aanwezig op de bestuursvergadering. Punt vijf is de seizoenafsluiting, waarvoor Tom namens de stichting in het organisatiecomité plaats neemt. Punt zes is de demonstratie van ’s middags. Punt zeven is de jazzballet demonstratie 31 maart van 20.00 tot 22.00 uur, met na afloop een optreden van Panic (de “Houseband”). Punt acht is een stagiaire, punt negen nieuwe tafelkleedjes. Punt 10 is het arbeidsplan van de PvdA. Punt 11 is de motorclub. Punt 12 is het carnavalsweekeind, waarin de bingo en de invalidensoos gewoon doorgaan. Laatste punt is de rondvraag, waarin Don zegt contact op te zullen nemen met een persfotograaf voor de “Actie Stoep”.

Het dagboek schrijft over het teamberaad: iets te laat, niets gemist. Het is een tamelijk vervelende aangelegenheid, vooral omdat ik mezelf in een patstelling heb gezet, waar ik tot donderdag niet uitkom. Ik krijg bijna een rolberoerte, wanneer Don vraagt om de sjoelclub te doen. Uiteindelijk is Els de klos, wat ze me hoogst kwalijk neemt, want zo gaat haar vrije avond met Henk naar de knoppen, wat ik ook niet wist. Ik wil best wel ergens op ingaan, maar voel me gebonden. Na afloop gaan Tom en ik er vandoor, waarvan Don, Els en Marla wel zullen balen, die wel gaan demonstreren. Bij mij thuis werken we de notulen uit, wat heel erg lang gaat duren, enerzijds omdat Tom heel traag blijkt, anderzijds omdat hij ontzettend door blijft lullen over van alles en nog wat.
Woensdagochtend ga ik vóór het overleg naar mijn afspraak op het arbeidsbureau, om me te laten inschrijven als werkzoekende. Ik kom 10 minuten te laat op het Vijfhovenhuis voor het overleg, dat echter nog niet begonnen is. Ik leid het overleg een beetje alternatief en krijg er toch nog een hoop uit.

Notulen gehandicaptenoverleg 31 januari 1979.
Aanwezig: Tom, Corien, Netty, Lenie, Tinie, Riek en Cor.
1. Afgelopen maandag: Cor heeft moeten zeggen dat de vervoersdienst wegens de plotselinge noodruftige omstandigheden is komen te vervallen. Op de soos is geregeld dat heer Leeflang, mevrouw Laman, heer Raaphorst en mevrouw Poelgeest ophaalt en heer Uittenhout mevrouw Hansen. Nog geïnformeerd moeten worden heer Heimans en mevrouw Taverne. Ten aanzien van Hedwig wordt gevraagd, waar ze blijft. Cor zal informeren en ook waar Mien blijft op het overleg. Op de soos hadden we bezoek van een fotograaf van het Leidsch Nieuwsblad, die twee foto’s nam, en later van een reporter, die een kort praatje had met Riek en Cor. Vrijdag staat het in het Leidsch Nieuwsblad. Tinie heeft bij de ANIB voor een collectebus gezorgd voor de soos. Heer Pardon rijdt voortaan op eigen rekening.
2. Aanstaande maandag: film De bedrieger bedrogen. Tom haalt de projector op het Dienstencentrum en zal de film opereren. Lenie en Tinie draaien de bar.
3. Hutspotten middag. Zaterdag 17 februari 1979 is deze middag, waar Cor, Lenie, Tinie, Riek en Netty naar toegaan. Voor de vervoersdienst hoeft tot nu toe alleen mevrouw Hansen opgehaald te worden. Cor zal Els vragen, om te zorgen, dat de plaatsen zoveel mogelijk bij elkaar zijn.
4. Mevrouw Bekkering wil op de soos komen.
5. Riek krijgt geen gehoor bij meneer Slegtenhorst, hij zou in bed liggen, Cor zal dit verder uitzoeken.
6. Reisje NCRV. Dit is wel bekend.
7. Reisje naar Tiel [Cor Hendriks: weg gelakt, de onkosten van de medewerkers wordt in de prijs van de reisjes verdisconteerd]. Dit wordt ƒ. 37,50. Cor zal met Els nog over de datum praten (vrijdag 16 maart 1979).
8. Reisje Amsterdam. Dit komt volgende week terug.
9. Infostencil programma vervolg (ook gepland maart): 26 februari, 12 maart en 26 maart: klaverjassen en sjoelen; 5 maart: handenarbeid middag; 19 maart: bingo.
Tom heeft de afgelopen vrijdag met Els gepraat over het info stencil en hieruit is naar voren gekomen, dat de bejaardensoos ook van het info stencil gebruik wil maken. Verder wordt er besloten om het blaadje één keer per twee maanden te laten verschijnen. Ten aanzien van de inhoud wordt gezegd, dat er meer inhoudelijke zaken gedaan moeten worden, want de mensen zijn zeer weinig geïnformeerd, bijvoorbeeld is er de afgelopen maandag gevraagd naar een spreker van het GAK over de verplaatsingsvergoeding. Tom zal er achter aangaan. Els zal als de samenwerking doorgaat een stukje over Bestek ’81 maken.
11. Aanstaande donderdag gaat Corien niet mee. Tom zal gaan met Tinie, Riek, Mien en Lenie.
12. Ideeën: excursie naar de Shell of spreker hiervan met films, spreker van DSW (met informatie materiaal), piloot KLM, april: rad van avontuur; Baronie in Alphen.

Het gesprek tussen Don en mij in het handenarbeid lokaal verloopt redelijk goed. Al snel hebben we gemeenschappelijke uitgangspunten gevonden, hoewel ik het aantal uren, dat er als compromis is uitgekomen, te veel vind. Het gesprek duurt een behoorlijke tijd voor we er enigszins behoorlijk uit zijn. Mijn nieuwe rooster houdt in: de begeleiding van Tom, donderdagavond jazzballet en het overnemen van de administratie van Aad. Vrijdagmiddag werk ik aan het info stencil, maar dat mislukt al snel, omdat ik in plaats van Tom de notulen van het overleg moet maken, voordat Netty klaar is met de yoga. Daarna hebben we (als het ware) een stafbespreking op initiatief van Aad, die zich er zo buiten voelt staan en binnen het werk meer contact wil. Verder zijn aanwezig: Don, Els, Tom en Corien. We proberen hem duidelijk te maken, dat hij dat niet los kan zien van de privé situatie. Het eindigt enigszins onbevredigd.

Zaterdag 3 februari 1979 is ’s avonds het verjaardagsfeest van Els, waar natuurlijk de hele Vijfhovenhuis scene aanwezig was. Behalve Els en Henk, Marla en ik zijn er Don en Petra, Tom en Ina, Linda en Corien.

Maandag 5 februari 1979 is er de gehandicaptensoos. Vanaf het moment, dat ik aankom, terwijl iedereen er al is, heb ik het druk. Ik help met het klaarzetten van de zaal voor de film en tel de bar. Dan is er een mevrouw, die medewerkster wil worden en die ik naar de bejaardensoos weet te transporteren, waar een medewerkster te kort is. Ik rijd mensen naar binnen, werk mee aan een foto voor het Leidsch Dagblad voor de “actie Stoep”, waarover ik met Miep de Graaf van het Leidsch Dagblad en Don een gesprek heb, evenals de actie van B&W: ‘Actie Vijhovenhuis onterecht’ (zie bijlage 18).
De film blijkt melig en een beetje plat. In de eerste pauze leg ik nog eens uitvoerig het einde van de vervoersdienst, de vertrektijden van het reisje naar de NCRV en naar Tiel uit; verder haal ik in de pauze het geld op, heb tijdens de film een gesprek met Tom. Na afloop is het opruimen en de bar tellen. Dat is snel gebeurd.

Het teamberaad van 6 februari 1979 wordt in de huiskamer gehouden, wat zeer overzichtelijk is en slecht te verstaan. Belangrijke punt is het nieuwe rooster van mijzelf, dat na een half uurtje aan de orde komt. Ik probeer de zaak aan iedereen zo duidelijk mogelijk te maken, wat echter in het geheel NIET lukt. Gelukkig krijg ik hier en daar hulp, van Lenie zo waar, zodat het redelijk verloopt. Toch blijkt een onverwachte actie van Aad nodig, namelijk dat hij en Simon al bezig zijn met het uitzoeken van de administratie, zodat ik de administratie verantwoordelijkheid kwijt ben, voordat ik goed overstag ga. Ik laat me overtuigen, wanneer Don zijn plan lanceert (dat volgens Tom toch niet geheel nieuw is), en iedereen incluis mezelf is enthousiast. Dan kan ik niet langer weigeren. Ik heb het gevoel de stumper te spelen, waar iedereen intrapt en probeer die gedachte over te brengen. Dat gaat echter behoorlijk de mist in en achteraf heb ik daar spijt van, want ik had dit niet hoeven doen, terwijl de situatie er beslist niet beter op werd.

In de notulen lezen we onder punt 6 op de bekende bondige wijze: Rooster Cor. Don heeft met Cor gepraat en laatstgenoemde heeft besloten toch maar te blijven. Tijdens dit gesprek is een rooster samengesteld, waarin onder andere Cor de administratie zou krijgen. Cor ziet dit eigenlijk steeds minder zitten. Voorstel Don: in plaats van administratie (die Aad, zoals hij te kennen geeft, wil blijven doen), werkplannen maken van de verschillende soorten werk, die er in het Vijfhovenhuis in uitvoering wordt gebracht. Het teamberaad geeft bijvoorbeeld per maand op, waarover ze informatie wil hebben.

Hiermee in de toekomst samenhangend is punt 7 Hardop denken’. “Don heeft een werkplan voor het dienstencentrum opgesteld, zoals het zou kunnen werken. Wil iedereen het lezen , dan kunnen we over drie weken er over praten.”

Verder onder punt 8Typewerk van Corien’: “Vanwege huiswerk van Corien (…) neemt Netty het typewerk van het info stencil over.” Onder punt 9 spreek ik af naar een voorlichtingsavond van studenten te gaan in Augustinus, om namens het Vijfhovenhuis informatie te geven over wat we zo al doen, waar we mensen voor kunnen gebruiken (vervoer!, et cetera). Punt 11 is tenslotte rooster Aad. Aad treedt af als voorzitter teamberaad. Tom neemt het over.

Na afloop van het teamberaad leg ik Netty uit hoe ze de kopij voor het info stencil moet verwerken, waarna ik met Tom het stencil van de notulen van woensdag afdraai. Daarna bel ik de DSW en Koster vindt het prima, dat ik nog een tijdje bij het Vijfhovenhuis blijf werken. Die avond ga ik naar een bewonersvergadering van Noordeinde 5, het kraakpand, waar een kamer vrij komt. Er blijken geen tegenkandidaten te komen opdagen om reden waarvan besloten wordt om het nog een week af te wachten. Daarna heb ik thuis mijn gespreksavond met Tom over het Vijfhovenhuis, tot half twee met een flinke pauze.

Woensdag 7 februari 1979 blijkt de weg naar het Vijfhovenhuis niet te doen te zijn vanwege de gladheid. Er is wel overleg. Aanwezig zijn Mien, Tinie, Tom en Netty. De film afgelopen maandag was een succes. “Een gulden betaald en een tientje plezier,” zei mevrouw Laman. Er waren drie nieuwe medewerkers, onder andere de heer Tuin, die graag accordeon speelt. Verder hebben verschillende medewerkers zich geërgerd aan de jongelui aan de bar tijdens de soos. In het vervolg worden de barkrukken weggehaald. Aanstaande maandag tijdens het klaverjassen en sjoelen zal Tom een lijst maken met de namen van diegenen, die door het Dienstencentrum vervoerd moeten worden naar de Stadsgehoorzaal op 17 februari 1979. Corien staat achter de bar, Lenie en Tinie bij het sjoelen. Wat doen we op het reisje naar Amsterdam; ideeën zijn rondvaart en lunch met toneel. Tom neemt contact op met Els, die ook de carnaval regelt. Cor gaat niet mee. Om 13.00 uur wordt er in de hal van de Stadsgehoorzaal verzamelt. Het NCRV reisje gaat misschien niet door vanwege de gladheid. We beslissen donderdagochtend. Riek, Lenie, Tinie en Tom hebben afgelopen donderdag de soos in Leiderdorp bezocht. Het is erg gezellig en opvallend was, dat alles heel rustig verliep. Er werd veel gepraat waarschijnlijk als gevolg van het feit, dat de soos de hele dag duurt (eens per maand!). De indeling van zo’n dag is: ’s morgens praten en kleine gezelschapsspelletjes, daarna eten, daarna geprogrammeerde middag (bingo, enzovoort). We besluiten in maart of april zoiets te doen. Dit wordt besproken in het teamberaad. Voor het reisje naar Tiel zal aanstaande maandag een lijst rondgaan. Wat betreft de handenarbeidmiddag zal Tom bij het LJA informeren. Cor blijft tot 1 maart 1979 de soos bezoeken. Het laatste punt is ‘Hardop denken’. Het is de bedoeling, dat iedereen, die op het overleg komt, dit doorneemt en uitzoekt in hoeverre het betrekking heeft op het gehandicaptenwerk.

Woensdagavond werk ik aan ‘Hardop denken’, het eerste van de werkplannen voor het Vijfhovenhuis, en pas het aan aan het Vijfhovenhuis. Donderdag verslaap ik me voor het reisje en werk daarvoor in de plaats verder aan mijn notitie voor het Vijfhovenhuis voor ‘Hardop denken’. Wanneer ik ’s avonds bij het clubhuis arriveer, zijn de mensen net naar huis toe. Ik loop tegen Don en Tom aan, maak een afspraak met de eerste voor zo meteen en laat Tom over het reisje vertellen. Natuurlijk wordt er gebaald, dat ik er niet was, maar voor de rest was het allemaal OK geweest. In een nogal triest en defaitistisch gesprek leg ik daarna aan Don de zaak uit, waarna ik overschakel op het Vijfhovenhuis en hem proeven van mijn werk met ‘Hardop denken’ laat lezen. Hij is zeer tevreden en vertelt nog eens, dat het oorspronkelijk altijd in zijn bedoeling heeft gelegen om me dit te laten doen, maar door dat stomme gelul met Aad, wiens naam hij niet meer wil horen en die trouwens ziek is, iets met zijn been als gevolg van een ongeluk met zijn fiets, onder een vrachtwagen gekomen? Kortom een duistere zaak weer. Dan spreek ik met Don af, morgen beatballet van hem over te nemen. Daarvóór heb ik tijd voor het info stencil. Vrijdagmiddag blijk ik zelf het typewerk te moeten doen voor het info stencil en besluit met Tom om het nog maar een week op te schuiven en daarmee dus ook de aankondiging, dat ik ga stoppen met de soos. We hopen het info stencil nu aanstaande woensdag (of donderdag) af te hebben.

Maandag 12 februari 1979, als ik naar het Vijfhovenhuis ga, heeft het weer gesneeuwd, maar het is bijna allemaal weggesmolten. Onderweg koop ik koekjes en voor de verandering ben ik eens op tijd. Ik begin met het klaarzetten van de zaal, terwijl Tom het druk heeft met coördinator spelen. Tijdens het klaverjassen en sjoelen ga ik rond met diverse lijsten en heb ondertussen een gesprek met mevrouw Laman over de toestand van met zijn drieën in een taxi, waarbij niet de kosten met zijn drieën gedeeld werden. Het is een hopeloze zaak, maar ik word min of meer wel gedwongen met mevrouw Raaphorst erover te praten.

Dinsdagochtend ontwerp ik met Marla het affiche en toegangskaarten voor haar jazzballet demonstratie van 31 maart 1979, want het ontwerp van Don is flut en als we op het teamberaad komen, is dit al een tijdje bezig. Het is trouwens geen teamberaad, maar een bestuursvergadering met als punten: financiën en personeelsbeleid. De financiën blijken reuze mee te vallen, dus bezuinigingsvoorstellen worden er verder weinig gedaan. Wel worden er een aantal niet noodzakelijke dingen op de lange baan geschoven. Ook de vaatwasmachine zal tot mei moeten wachten. Het punt personeelsbeleid richt zich helemaal op de peuterspeelzaal en Anneke en Bartha krijgen wel wat te horen. Anneke was eerst van plan om weg te gaan, maar wil nu wel het blijven overwegen. Ze beloven allebei hun best te doen en er wordt een begeleidingscommissie aangesteld bestaande uit Dirk, Lenie en Tom. Na afloop van de vergadering ontstaat er een spontane discussie in het zitje (bankstel in de hoek van de zaal) over het personeelsbeleid, die uiteindelijk toch weer op een discussie tussen Don en Dirk uitdraait, waarbij de een de ander verwijt, dat hij niet luistert. Lenie maakt er uiteindelijk een einde aan.

’s Avonds is er de bewonersvergadering van Noordeinde 5, waarin ik aanvaard word als medebewoner. Ik krijg de sleutel en maak een afspraak voor volgende week maandag.

Op mijn kamer werk ik alvast in afwachting van Tom aan het info stencil. Als hij komt, houden we ons bezig met het corrigeren van de tekst en het overleg van morgen. Verder discussiepunt is de algemene gang van zaken in het clubhuis, ook naar aanleiding van de bestuursvergadering van heden middag, het aanbod van Tom om een stuk voor de peuterspeelzaal te schrijven en mijn stuk over ‘Hardop denken’, dat overigens na de ene keer beginuitbarsting helemaal stil ligt.

Woensdag sterf ik bijna van de kiespijn en ga in plaats van het overleg naar de tandarts.

Op het overleg van 14 februari 1979 zijn aanwezig: Riek, Mien, Netty, Tinie, Lenie en Tom. Riek bezoekt meneer Slegtenhorst met een bloemetje. Het Amsterdam reisje komt indien er geen leukere bezigheid wordt gevonden, te vervallen. Over de KLM man neemt Riek contact op met de soos in Oegstgeest. Cor is door de Wetswinkel gebeld en er wordt een nieuwe datum vastgesteld. Aantaande maandag moeten we de bezoekers attent maken op de film van donderdag 22 februari 1979. Els is bezig met de organisatie van een reisje naar Parijs in mei.
Het reisje naar de NCRV was een erg leuke dag, maar het viel op dat er in het NCRV gebouw geen gehandicapten aanpassing was, hetgeen erg hinderlijk was. Lenie had van één van de reizigers gehoord, dat veel mensen honger hadden. Een volgende keer maken we de mensen attent op eventuele honger bij grote eters (dus brood mee). Het info stencil komt te vervallen wegens tijdgebrek en onhandelbaarheid in geval van verandering van het programma. In plaats daarvan komt per activiteit (reisje, film) een los stencil.
Tom gaat zich opgeven voor een cursus EHBO, omdat in feite niemand een EHBO diploma bezit. De soos van afgelopen maandag verliep heel kalm, waarbij Lenie opmerkt, dat er oude sjoelbakken gebruikt moeten worden, meer omdat de nieuwe te moeilijk zijn. Ten aanzien van aanstaande maandag blijkt het man vrouw spel te moeilijk te zijn met als gevolg, dat het komt te vervallen. Er wordt een quiz voorgesteld met in de pauze meneer Van der Tuin op de accordeon. Tom zoekt het verder uit. Netty en Mien gaan achter de bar.
Tom heeft naar het GAK gebeld voor een spreker op een maandag en hij zou worden teruggebeld. Wegens gebrek aan vertrouwen daarin belt hij nog eens op. Tom praat 15 februari 1979 met Peter Heemskerk over de begeleiding van de handenarbeid middag. Iemand (Riek?) stel voor om de heer Larivière van de bejaardensoos uit te nodigen als spreker op de soos (over de politie). Dit lijkt ons een goed idee.
Verder zal Riek bij een school informeren hoe het zit met een uitvoering van de kinderen rond Pasen. Cor zal zorg dragen voor het verschijnen van affiches over doktoren en tehuizen. Tom zal Cor vragen hoe dat zit. Verder lijkt het de vergadering verstandig in verband met reclame naar niet soosbezoekers om een maandprogramma in de Zuidwester te laten verschijnen. Mien vraagt, of het mogelijk is, om ook voor de reisjes een taakverdeling te maken. We komen tot de conclusie, dat dit zeer wenselijk is. Afgelopen maandag waren Fred en Wanda op de soos aanwezig, terwijl dit niet afgesproken was. Tom zal contact opnemen met het echtpaar om erover te praten. Netty zal Ria bezoeken. De discussie over decentralisatie (naar aanleiding van ‘Hardop denken’) wordt wegens tijdgebrek verplaatst naar de volgende keer. Donderdag zou ik met Tom verder werken aan het info stencil, maar ik was tot de conclusie gekomen, dat verder werken een zinloze onderneming is. Sowieso zal ik dan een deel van het voorwoord moeten herzien; bovendien zou het vanwege het vele typewerk toch allemaal te lang gaan duren, waardoor het weer op het weekend zou aankomen.
Kortom, die puinhoop maar gelijk van de baan en vervangen door een stenciltje, waarin ik uitleg, dat ik wegga van de soos en dat Tom in de plaats van mij komt. Overigens is een praatje misschien wel beter. Daarvoor in de plaats draaien we twee quizen in elkaar voor aanstaande maandag, waarna ik hem vraag om Don te bellen om te zeggen, dat ik er vanavond niet ben. De volgende dag begin ik met inpakken voor mijn nieuwe kamer, mijn nieuwe verhuizing dus.
Zaterdagavond is er het feest van Marla op haar nieuwe kamers, waar weer bijna de hele Vijfhuizen kliek aanwezig is. Maandag ga ik verder met het inpakken van mijn spullen. ’s Avonds huur ik een busje en verhuis mijn spullen naar het Noordeinde.

Dinsdag op het teamberaad van 20 februari 1979 is Don ziek en heb ik vrij spel. Gedraag me uitermate voorkomend: ga naar de woensdagavondvergadering van het Comité ‘Iedereen wil wonen’, neem donderdag de koffiebar over en zal voortaan helpen met het opruimen van de bingo.

Hier is het dagboek afgelopen. Ook de notulen vanaf dit tijdstip zijn tamelijk onvolledig.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=gehandicapten
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-5-buurtwerk-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-6-buurtwerk-seizoen-78-79-met-pdf/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-7-het-gehandicaptenwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-8-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-1-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-9-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-deel-ii-seizoen-1978-1979/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-10-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-deel-2-seizoen-1978-1979-vervolg/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image