Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (9): Verslag van mijn werkzaamheden aan de hand van de coördinatie map (Deel II) Seizoen 1978 -1979

Deel II

Seizoen 1978 1979

Aan het derde seizoen gaan twee weken vooraf, die de evaluatieweken genoemd worden. In de coördinatie map zijn ze genummerd 01 en 02, waarna de map het seizoen 1978 1979 aanvangt met week 1. Week 01 is van 21 24 augustus.

De evaluatieweken

We beginnen maandag 21 augustus 1978 om 9.00 uur met een werkbespreking over het afmaken van de evaluatie, die langzaam overgaat in een koffiebabbel met vakantieverhalen. Ik ga daarna aan de gang met het voorbereiden van het uittypen door Corien van het materiaal voor de eerste info stencil. Na de lunch is er een roosterbespreking, waarbij mijn roostervoorstel (evaluatie derde bladzijde) wordt geaccepteerd met als enige toevoeging de verkeerscommissie. Daarentegen lukte het me niet om Corien meer tijd te laten krijgen voor het gehandicaptenwerk. Na deze bespreking ga ik verder met de kopij voor het info stencil.

Dinsdagochtend vangt aan met een werkbespreking van Dirk, Don en Aad en mezelf over het programmaboekje, waarvoor ik even later stukjes zit te schrijven. Ondertussen is het info stencil materiaal overgedragen aan Corien. De rest van de dag was ik met het programmaboekje zoet. ’s Avonds is er al weer een stafbespreking over de taakverdeling voor de week en tijdens Dons vakantie. Ik krijg de verzorging van het programmaboekje voor de buurt: tekst, lay-out en ontwerp van de voorplaat (zie bijlage 13).

De volgende dag ga ik na het klets uurtje verder met de kopij voor het programmaboekje, met tussendoor het rapen van het evaluatieboekje.

Donderdag 24 augustus 1978 ga ik weer aan de slag met de kopijverzorging van het programmaboekje en het info stencil en daarna met de inventarisatie van de benodigde materialen voor nieuwe groepen. Rond een uur of drie ga ik de stad in om spelen te kopen voor de maandagmiddagsoos: drie dam spelen, een Yahtzee, een Moulin Rouge en een Scriptogram.

Van 28 augustus 1978 tot en met 1 september 1978

De tweede evaluatieweek begin ik na de korte koffiebabbel aan de lay-out voor het info stencil. Daarmee ben ik verder de maandag zoet, werk zelfs ’s avond thuis eraan verder, evenals de volgende morgen op het Vijfhovenhuis. ’s Middags is er de evaluatievergadering.
In het verslag, dat zich echter op de notulen van het teamberaad van 12 september 1978 bevindt, lezen we onder punt 3 over het gehandicaptenwerk:
Eind deze week komt het info stencil voor gehandicapten uit. Hierin bevindt zich de vragenlijst, die we aan de gehandicapten zouden toesturen. De antwoorden komen in september terug, zodat de uitslag waarschijnlijk al in het info stencil van oktober gepubliceerd kan worden. Uit het evaluatieverslag kwam naar voren, dat het gehandicaptenwerk wel uitgebreid kan worden. Voorlopig is dit de cursus schilderen op vrijdagmiddag en het maandblad, waarin de eerste keer over het programma van september: openingssoos, reisje met de boot, de Zuydtwijck en cursussen. Cor had het idee om het thema emancipatie per seizoen te behandelen en is in dit eerste nummer van start gegaan met het seizoen Herfst. Vrijwilligers moeten vanuit de activiteiten of via de Zuidwester vanuit de buurt gerekruteerd worden. Hieraan moeten we wel aandacht geven. De rolwagens zijn geleend door het Dienstencentrum de Kooi. Cor zal hierover contact opnemen.
In de Zuidwester wordt door Don en Hans een rubriek verzorgd met informatie over sociale wetgeving. Vooral bij de gehandicapten wordt verwacht dat er belangstelling is. In het info stencil komt een vragenrubriek (over dezelfde en ook andere zaken).

Na de vergadering werk ik door aan de kopij van het info stencil evenals ’s avonds, eerst op het Vijfhovenhuis en daarna elders tot twee uur tot de zaak zo goed als af is.
De volgende dag maak ik de kopij helemaal af, zodat de boekjes gestencild kunnen worden door Willem, waarna Hans en Corien de boekjes afmaken, dus rapen, vouwen en nieten. Ikzelf ben vrij, omdat ik naar het huwelijk van mijn zus moet. De volgende ochtend ben ik present om tien uur voor het invalidenoverleg, waarvan het vernoemde verslag echter ontbreekt. Na het overleg neemt de lay-out van het programmaboekje me volledig in beslag tot 17.00 uur.
’s Avonds is er de bestuursvergadering (31 augustus 1978) met ongeveer 20 aanwezigen. Helaas is echter het belangrijkste vel (pagina 2) afwezig, waarin onder andere de bekrachtiging van het programma en het rooster plaatsvindt, tezamen met andere wederwaardigheden buurtcentrum (volgens de agenda bij de notulen van de bestuursvergadering van 15 juni 1978 zijn de ontwerpen: De Manse, de gemeentelijke nota subsidiëring peuterspeelzalen, de evaluatie, het nieuwe programma en bezoekerscijfers van het achterliggende jaar).
Na afloop van de vergadering werk ik nog tot een uur of elf aan de lay-out van het programmaboekje. Ook op vrijdag, mijn “vrije” dag, doe ik nog heel wat. Om 13.00 uur begin ik met het uitzoeken van de infostencilboekjes en adresseer de enquête enveloppen, voorzie ze van een postzegel en steek ze in de boekjes. Vervolgens ga ik naar het Dienstencentrum in de Kooi achter de uitgeleende rolstoelen aan. Aldaar word ik doorverwezen naar de Jan Pieterszoon Coenhof, waar niemand aanwezig blijkt. Dat moet ik in het weekend, op zondag proberen, vertelt een behulpzame volkstuinder me. ’s Avonds houd ik me bezig met het rondbrengen van het eerste deel van de info stencils. En passant leg ik bezoeken af bij de familie Slegtenhorst, de Jong en Mens. Zondagmiddag ga ik verder met het rondbrengen van het info stencil , eerst een deel op de fiets en daarna met Loes in de auto, onderweg naar de Jan Pieterszoon Coenhof althans naar het daarachter gelegen volkstuinencomplex. De mevrouw, die in het huisje tegenover het clubhuis woont, heeft de sleutel en we laden twee rolstoelen in; de drie, die het begeven hebben, regel ik later wel. De wagens worden zolang bij Lian in de kelder gestald, vanwaar ze via de Koning naar het clubhuis gaan (zie bijlage 14, Info stencil 1).

B.
Het nieuwe seizoen eerste helft

Maandag 4 september 1978 gaat het nieuwe programma in werking. Dit is week 01 in de coördinatie map van 4 tot met 8 september 1978. Voor ik naar het Vijfhovenhuis ga, breng ik nog wat info stencils langs (bij mevrouw Feyken en mevrouw Hansen). Dan blijk ik de appeltaarten vergeten te hebben en kom te laat terug. Het is al bijna half twee en Lenie, Tinie en Corien zijn bezig met tafels neer te zetten. Tegenover het commentaar wat ze hebben baten mijn excuses weinig. Op mijn aanwijzingen en met mijn hulp worden de tafeltjes her en der verspreid door de zaal opgesteld. Dat blijkt achteraf een goede gok. De rolwagens zijn al gevonden. Dan komen de eerste gasten, terwijl de tafels aangekleed worden. Aan de bar is gratis koffie met appeltaart verkrijgbaar. Er is hiervoor geen alternatief bijvoorbeeld een koekje voorradig. Achter de bar staat Corien; Lenie en Tinie doen mee met spelletjes in de zaal. Lenie wordt vierde bij dominoën, terwijl Tinie vierde wordt bij Mens erger je niet. Ikzelf doe zaaldienst, serveren en kletsen en dergelijke, haal contributie op, hier en daar een praatje makend.
Na het serveren van koffie met gebak houd ik om ongeveer half drie mijn openingspraatje, waarin ik onder andere deelnemers vraag voor de Zuydtwijck reisje en voor de schilder cursus. Tenslotte introduceer ik de spelletjesmiddag, die weer de mist ingaat door de verwoede klaverjassers. Uiteindelijk zijn er drie keer vier man aan het klaverjassen, vier aan het dominoën en vier spelen Mens erger je niet. De nieuwe spelen worden niet geprobeerd. Aan het eind van de middag krijgen de winnaars een prijsje (een cactusje).
De vervoersdienst is niet altijd even perfect. Tom heeft met mevrouw Feyken vastgezeten in het verkeer. De ontvangst is goed geweest met allerlei gesprekjes en ook de zaaldienst is goed verlopen. De medewerkers zijn Cor, Tinie, Lenie, Corien, (Lesley even) en mevrouw Nievaart, die weer eens vergeten was en geen programmaboekje had gekregen. Er zijn 17 contributiebetalers geweest en drie niet betalers. De heer en mevrouw Von Hofe waren er heel kort. Ze kwamen van de dokter en moesten naar de tandarts. Meneer de Jong was erg laat. Er waren een paar afwezigen en een paar nieuwe bezoekers. Tijdens de soos pleeg ik een telefoontje naar het dienstencentrum in de Kooi over de resterende rolstoelen. ’s Avonds schrijf ik thuis het soosverslag.

Dinsdag 5 september 1978 is er het eerste teamberaad van het nieuwe seizoen, waarin een aantal wijzigingen worden aangebracht aan het teamberaad. Onder het punt vergaderingen, die geweest zijn, lezen we:
De verslagen van de vergaderingen worden niet meer in het teamberaad behandeld, maar ingeleverd bij de notulist, die een uittreksel hiervan in de notulen plaatst. Ook de post wordt niet meer behandeld, daarvoor komt er een prikbord in het kantoor, waar de belangrijkste post te lezen zal zijn. Tevens komt er een kort verslagje in de notulen.”
De notulen bevatten een overzicht van de post, maar verder geen verslagen. Wel is er een lang stuk over de onderhandelingen van De Manse:
Er moet weer overlegd worden met De Manse, omdat wij door de afgesproken regeling wel erg in het nadeel worden gesteld: Bert moet namelijk twee zeer dure sloten in deuren plaatsen, op onze kosten, in ruil voor het gebruik van lesruimte in De Manse, waarvoor we dan bovendien nog huur voor moeten betalen ook. Bert is bang, dat dit het eerste klusje in een lange rij is. Nog wat punten in ons nadeel: de eerste bestuursvergaderingen kunnen we de zaal niet gelijk gebruiken (er is dan ouderavond) en de kinderen van De Manse mogen wel gratis in de speeltuin van ons. Iedereen vindt, dat daar wel iets tegenover mag staan, bijvoorbeeld gratis gebruik van hun gymzaal. Dirk, Cor en Bert zullen overleggen wat te doen.

Telderskade, Leiden, 2018 (foto Google)

Telderskade, Leiden, 2018 (foto Google)

In het teamberaad beloof ik de programmaboekjes voor de buurt deze week af te hebben. Dat lukt echter niet, ondanks stug doorwerken op dinsdagavond en donderdag overdag van school ervoor gespijbeld en ’s avonds tijdens jazzballet, na een les te hebben meegedaan, waarna ik contributie in van de groepen. Halverwege de avond worden de rolstoelen door het Dienstencentrum van de Kooi teruggebracht. Wel kan ik vrijdag al beginnen met stencillen, maar dat blijkt minder eenvoudig dan gedacht. Om ongeveer 16.00 uur geeft de stencilmachine er de brui aan.

Woensdagochtend 6 september 1978 is er een invalidenoverleg geweest. De ploeg voor het nieuwe seizoen bestaat uit Lenie, Mevrouw Nievaart (= Riek), Corien en ik. Verder Bert, die naar het topoverleg is wegens verbouwing, en Tinie, die afwezig is wegens de dokter.
Punt 1 is de klaverjas en sjoeldrive van aanstaande maandag. Deze maakt onderdeel uit van een minicompetitie, die om de twee weken gehouden wordt en ongeveer twee maanden loopt. Bij afwezigheid wordt bij het sjoelen 300 punten en bij het klaverjassen 4.000 punten genoteerd.
De prijzen worden evenredig over de beide competities verdeeld en zijn slechts een aardigheid (totaal ongeveer ƒ. 25). Op deze competitiemiddagen worden geen andere activiteiten gepland.
Punt 2 is het bootreisje. Van Els heb ik vernomen, dat dit in het water dreigt te vallen. De kapitein blijkt spoorloos. Hierover komen we vanmiddag meer te weten (het blijkt niet door te gaan). Voor maandag moet er uitsluitsel zijn, anders moeten we een alternatief verzinnen.
Punt 3: er zijn en blijven meer medewerkers nodig. Andere buurthuis medewerkers, die dus niet meewerken, worden verzocht zich aan de zijkant van de bar of in de huiskamer op te houden.
Ten aanzien van het programma van oktober heeft Lenie een idee voor 2 oktober 1978: een 3 oktober soos met hutspot en klapstuk maaltijd. Hiervoor moet van te voren geïnformeerd worden naar diëten (vetarm, zoutloos, et cetera). We kunnen films huren bij de 3 oktober vereniging en aan hen informatie vragen over invalidenstandplaatsen bij het stadhuis tijdens de 3 oktober optocht.
Laatste punt is het info stencil. Ik benadruk nog eens, dat iedereen van het orgaan gebruik kan maken, ook de gehandicapte zelf. Ik zal aan Jonkman vragen, of hij een verhaaltje wil schrijven over het vakbondswerk.

Week 2 van 11 tot met 18 september vangt aan met de kapotte stencilmachine (ik bel Gestetner). Om 13.00 uur begin ik met de soosvoorbereiding, het klaarmaken van de grote zaal: klaverjastafels en twee tafels met daarop één sjoelbak. Dan komen de bezoekers en om half twee begint de competitie. Tijdens de soos gaat er heel wat mis. Zo komt mevrouw Feyken met het sjoelen in haar eentje te zitten en moeten er bij het klaverjassen na de loting van tafel geruild worden. Ook moet er voor laatkomers een tafel bijgezet worden (de vijfde) en ligt die tafel een stuk achter. Daardoor duurt het geheel te lang, tot ongeveer 17.00 uur. Voorstel om voortaan drie keer 12 giftjes te spelen in plaats van drie keer 16. Ongeveer 16.00 uur doe ik de afkondiging van het niet doorgaan van het bootreisje. Het alternatief laat ik de mensen zelf kiezen en dat blijkt klaverjassen te worden. Medewerkers zijn Bert, Hedwig, mevrouw Nievaart en ik voor het klaverjassen, Lenie voor het sjoelen, Tinie voor de bediening in de zaal en Corien achter de bar. De vervoersdienst loopt prima, dankzij een nieuwe vrijwilliger. 16 Personen betalen contributie en er zijn nogal wat afwezigen. De afsluiting verloopt rommelig, door het lange uitlopen van de competitie.

Dinsdag 12 september 1978 deel ik in het teamberaad mee, dat ik de programmaboekjes nog steeds niet klaar heb, omdat de stencilmachine kapot is en de foto’s problemen geven. Deze moeten opnieuw gemaakt worden en Tom zal er een raster voor kopen, indien de kosten onder de honderd gulden liggen. Na afloop van het teamberaad ga ik met Tom het raster kopen, dat heel goedkoop blijkt en ’s avonds testen we het raster op het inbrand apparaat en schrijf ik een stukje over de invaliden voor de Zuidwester. Daarna heb ik nog een discussie met Hans over het invalidenwerk, onder andere over uitbreiding van de bezoekersaantallen (opvragen nieuwe ANIB lijst), een boekje voor een meneer in Voorschoten en de vereniging voor oorlogsslachtoffers.

De volgende ochtend wordt tijdens het overleg de stencilapparatuur nagekeken door iemand van Gestetner. Op het overleg zijn Tinie, Lenie, mevrouw Nievaart en ikzelf aanwezig. Bert heeft vrij wegens overwerk aan het buitenhok, terwijl Corien naar de dokter is. Over de soos van afgelopen maandag wordt opgemerkt, dat het sjoelen een crime was, want mevrouw Feyken is een tamelijk vervelend mens, dat altijd zit te klagen. Afgesproken wordt om het kaarten te beperken tot drie keer 12 giftjes, terwijl Bert plaatjes heeft gemaakt voor het spreiden van de kaarters. Tweede punt is het ziekenbezoek. Mevrouw Minke heeft gisteren een hartaanval gekregen. Cor zal met Els vrijdag naar Solo Mio gaan voor mevrouw Brand en mevrouw Van Poelgeest, die laatste wordt binnenkort opgenomen in het St. Elizabeth. Verder zal ik proberen uit te vinden, waarom we niets gehoord hebben van mevrouw Schipaanboord, mevrouw Hansen en mevrouw Schilder, et cetera. Derde punt is de medewerkers. Ene mevrouw Ammerlaan uit de Weidehof heeft zich aangeboden als medewerker. Cor zal maandag om 12.00 uur een gesprek met haar te hebben. Mevrouw Ammerlaan blijkt geen onbekende voor Tinie en Lenie, maar die willen haar niet bij voorbaat veroordelen. Ze is inderdaad niet op haar mondje gevallen, maar zit nogal in de problemen. Dan volgt de vaststelling van het programma voor oktober.

2 oktober 1978: Hutspot middag: Cor zal zo snel mogelijk contact opnemen met de 3 oktober vereniging voor filmpjes en documentatiemateriaal. Anders zorgt hij voor filmpjes uit het gemeentearchief.
9 oktober 1978: Klaverjascompetitie en sjoelcompetitie.
16 oktober 1978: Middag met de vrijbuiters (in de herfstvakantie). Lenie zal Simon vragen.
23 oktober 1978: Klaverjassen en sjoelen: einde eerste competitie, prijsuitreiking.
30 oktober 1978: Bingo plus levend ganzenbord (uitdelen info stencil voor november).

Laatste punt van de agenda is de soos van aanstaande maandag; dit punt is echter niet voldoende behandeld. Opgemerkt wordt, dat twee man in de bar niet nodig is, maar in het begin wel prettig.
Na het overleg werk ik aan de verbetering van de notulen van het teamberaad, die nu geheel door Corien wordt uitgewerkt, waarna ik ze aanvul met de uittreksels van het invaliden en bejaardenoverleg; en een stukje over het verkeersplan. Daarna test ik de proefdruk van het raster, die geslaagd blijkt. ’s Middags ga ik verder met het stencillen van het programmaboekje. ’s Avonds schrijf ik het dagverslag en het verslag van het invalidenoverleg.

Die donderdag ga ik weer eens niet naar school om aan het tweede info stencil te werken en verder te stencillen aan het programmaboekje (2.500 maal). ’s Avonds laat, na het ophalen van de door Tom gerasterde foto’s, maak ik daarvan inbrand stencils.
Vrijdag ben ik vrijwel de hele dag met stencillen bezig. Het bezoek met Els aan Solo Mio gaat niet door, omdat Els bij mevrouw Minke langsgaat. Wel bestel ik bij het gemeentearchief een film over 3 oktober 1977. Ook zaterdagavond terwijl ik “overwerk” voor de LCKV reünie, sta ik flink te stencillen.

Maandag 18 september 1978 meld ik me ziek wegens een zware verkoudheid met reëel besmettingsgevaar. De hele week ben ik ziek en werk bij vlagen aan de kopij voor het info stencil. Het invalidenoverleg gaat niet door wegens mijn afwezigheid. Mevrouw Ammerlaan is de nieuwe soosmedewerker.

Maandag 25 september 1978 is er de klaverjas en sjoel soos. De rest van de week besteed ik aan het info stencil, vrijdag brand ik de stencils en stencil ik info stencil 2 (zie bijlage 15).

Het invalidenoverleg gaat niet door, omdat Lenie en Tinie naar mevrouw Poelgeest in het Sint Elizabeth ziekenhuis zijn.

Week 5 begint maandag 2 oktober 1978; ik haal om 11.30 de filmpjes af op het gemeentearchief en ga naar het Vijfhovenhuis. Aldaar niet ik info stencil 2 in elkaar, waarna ik de zaal klaar zet, terwijl Lenie en Tinie met de hutspot bezig zijn. Om twee uur vangt de soos aan. De filmpjes gaan de mist in, ten gevolge van de projector of de films zelf zijn slecht, dus wordt er maar weer gekaart. Ondertussen breng ik de filmpjes terug en koop vla voor het toetje. Als ik terug ben, wordt de hutspot gestampt en beginnen we met het dekken van de tafels, wat een puinhoop is. Tot half zes wordt er gegeten. Het is tamelijk smakelijk en erg gezellig. Tot half zeven zijn we bezig met opruimen. Tijdens de soos wordt het info stencil 2 uitgedeeld.
Dinsdag 3 oktober 1978 hebben we vrij, al moet ik natuurlijk wel ’s ochtends naar school. De onder elkaar opgerichte Houseband maakt ’s middags van de gelegenheid gebruik om te oefenen.
Woensdag is het overleg voor de medewerkers van de gehandicaptensoos, die zoals gewoonlijk door mij wordt voorgezeten en genotuleerd. Volgens mij is dit ook de eerste maal, dat de notulen op stencil verschijnen. Het overleg is druk bezocht, behalve Lenie, Tinie, Bert, Corien, mevrouw Nievaart en mezelf, kunnen we ook de nieuwelingen mevrouw Ammerlaan, mevrouw van Koperen en Ria Dikhof begroeten.

Verslag Invalidenoverleg 4 oktober 1978

Aanwezig: Lenie, Tinie, Bert, Corien, Riek Nievaart, mevrouw Ammerlaan, mevrouw Koperen, Ria Dikhof en Cor.
Verslag en voorzitter: Cor.

De agenda, hoofdzakelijk ingebracht door Riek, die als een soort klachtenbureau fungeert, is lang en de tijd is kort. Zelf zat ze er wel een beetje mee om met zo’n waslijst aan te komen zetten, maar de anderen proberen haar ervan te overtuigen, dat dit juist erg fijn is, omdat we op deze manier achter een heleboel dingen komen, die er op de soos spelen. Deze rol van soosbemiddelaar dankt zij waarschijnlijk aan haar medewerkerschap op de soos van Oegstgeest, waar minstens de helft van onze bezoekers ook komen. Ze komt bij die mensen vaak de neiging tegen om onze soos met die van Oegstgeest te vergelijken.
Zo vinden veel mensen de prijzen erg hoog, wat ook al bleek uit de vragenlijst. Vooral de koffieprijs valt tegen. Opgemerkt wordt, dat we wat betreft de prijzen de algemene Vijfhovenhuis lijn moeten volgen, omdat we anders vinden, dat het einde zoek is. Het heeft weinig zin om een voorstel te doen aan de bestuursvergadering om de prijs voor één activiteit te verlagen, omdat voor andere groepen dezelfde voorwaarden gelden (ook bejaarden moeten het doen met een minimaal inkomen).
Cor zal aanstaande maandag, voor de aanvang van de soos, een verhaaltje houden, waarin hij dat aan de bezoekers zal proberen uit te leggen. Verder zal hij ingaan op overleg tussen medewerkers en bezoekers en zeggen, dat zo’n overleg door ons van harte wordt toegejuicht. Wel zullen de bezoekers onderling de vervoersproblemen moeten oplossen.
Een ander punt was wat er met het contributiegeld gebeurt. Cor zegt, dat dit geld niet eens toereikend is om de kosten van de soos daarmee te dekken. Weliswaar hebben we dit seizoen nog geen kosten gemaakt voor taxi’s, zoals vorig jaar diverse keren, maar wel voor andere dingen, zoals de hutspot maaltijd, prijsjes voor een en ander, drukwerk, zoals het info stencil voor gehandicapten, et cetera.
Wat betreft de fooien heerst enige onduidelijkheid. Vroeger gingen deze vaak in het zieken potje; dit hangt er vanaf hoe de bar lijst wordt opgemaakt, hoe het wordt geboekt en of de fooien apart worden gehouden. We zouden de collectebus weer neer moeten zetten. De fooien, die bij de contributie worden gegeven gaan direct naar het zieken potje.
Van dit geld worden kaarten naar zieken gestuurd en bloemen en dergelijke gekocht, wanneer medewerkers op bezoek gaan bij zieken. Dit betreft wel ernstig zieken. Het is niet de bedoeling om ook verjaardagen en feesten te herdenken. Bovendien kunnen we dat niet ruiken.
Het is verkeerd om andere ophalers wel koffie te geven en mevrouw Uittenhout niet. Bij dit punt wordt opgemerkt, dat Hedwig een medewerkster is, wat inhoudt, dat als er geen plaats is, zij niet mee kan kaarten. Wanneer er al iemand anders speciaal gevraagd is, dan zal hij niet weggehaald worden.
Via meneer Bosch heeft Riek gehoord, dat meneer Schild niet meer komt, omdat we niet door zijn gegaan met zijn idee om sponsors te zoeken voor de soos. Na een paar pogingen halverwege het vorige seizoen waren meneer Bosch en Cor tot de conclusie gekomen, dat het geen zin heeft om sponsors te zoeken. Cor zegt, dat hij bij meneer Schild langs zal gaan, sowieso omdat hij niet meer komt en om te vragen hoe dat komt.
De reisjes worden ook te duur gevonden. Ook hier weer de vergelijking met Oegstgeest. Helaas beschikken we niet over dergelijke sponsors, zoals zij.
Met de ANIB zijn geen zaken te doen. De verstarring heerst daar alom. Tot nu toe is er zelfs geen aanzet in de richting van de afgesproken kostendeling gemaakt; van de collecte hebben we geen cent gezien en van de beloofde assistentie bij het soosgebeuren is niets terecht gekomen sinds de verdwijning van de heer Cheffour uit het ANIB bestuur. Riek zal voorzichtig de heer van Dijk polsen over de ideeën over onze soos. Van Dijk komt regelmatig in Oegstgeest kijken.
Ook in Leiderdorp is een soos. Sommige bezoekers hebben gesteld, dat als het zo door blijft gaan, ze voortaan naar de soos in Leiderdorp zullen gaan. Cor zal proberen uit te vinden, waar en wanneer de soos gehouden wordt, waarna we in groepjes allemaal een bezoek zullen brengen om ons op de hoogte te stellen van wat er op die soos gebeurt. Ria heeft een auto. Cor zal met die soos afspraken daarover maken.
Het etentje van afgelopen maandag was geslaagd, maar de organisatie was niet bepaald vlekkeloos. Beter zou zijn geweest als we van te voren in de achterste zaal een lange tafel maken en dekken.
Dit is onder andere een gevolg van het feit, dat de vorige week pas een man of tien zich opgegeven hadden en er uiteindelijk toch wel 32 eters waren. Gelukkig was er bijgekocht, want Lenie had dit toch wel zien aankomen, maar met het vlees werd de spoeling toch wat dun.
De volgende keer zal Cor de boekjes van te voren doorspreken. Dit kon vorige keer niet wegens tijdgebrek. Het schema voor het volgende boekje:

maandag 23 oktober 1978: uiterste inleverdatum van kopij voor het boekje.
woensdag 25 oktober 1978: bespreking door de medewerkers.
maandag 30 oktober 1978: uitdelen van het boekje.

Klachten kunnen het beste bij Cor ingediend worden. Daarvoor loopt hij op de soos rond. Dat is beter voor de goede gang van zaken op de soos dan onder elkaar ouwehoeren. Ook hierover zal Cor het aanstaande maandag hebben in zijn praatje.
Over de betaalde medewerkers werd geouwehoerd, dat het voor hun een gemakkelijk middagje werken is, iets, dat we wel zeer bestrijden. Cor zal proberen om dit in het volgende info stencil wat duidelijker te maken. Het lijkt wel, of de gehandicapten zielig gehouden willen worden. Daar zijn wij het in het geheel niet mee eens. Ook in allerlei trucjes trappen we niet. zoals bijvoorbeeld helpen als het niet nodig is (onderbroek omlaag doen!). De gehandicapten zijn volwaardige mensen, die alleen problemen hebben vanwege het feit, dat ze gehandicapt zijn. Onze taak is om ze te helpen, die problemen te overkomen, niet om ze nog verder in de problemen te helpen.
In de nabespreking van de soos van afgelopen maandag kwam naar voren, dat het toch funest was, dat we vorige weken geen overleg hadden. Gevraagd werd vanuit de bezoekers naar zoiets als de bonte middag met de kersttijd. Al in de herfstvakantie hebben we een gezamenlijke middag met de bejaarden. Echter het enthousiasme van de bejaardensoos is niet zo groot, dus al te vaak zal het niet kunnen gebeuren.
Voor de soos van komende maandag staat de klaverjas en sjoel competitie op het programma. Besloten wordt om een einde te maken aan de lopende competitie prijsjes uit te reiken en de competitie ter discussie te stellen. Cor zal dat doen in zijn inleidende praatje. Voorstellen zijn gedaan in de trant van betalen voor de competitie, hele kleine prijsjes. Mevrouw Koper vraagt, of er niet bij winkeliers langs gegaan kan worden voor prijsjes. Cor merkt op, dat zij altijd voor dat soort dingen lastig gevallen worden en dat winkeliers het bovendien niet zo breed hebben. Juist die winkeliers, die het wel goed hebben worden bij dit soort dingen overgeslagen (AH, EDAH, et cetera).
Taakverdeling voor aanstaande maandag: Lenie en Tinie achter de bar, Ria en Corien zorgen voor de bestellingen in de zaal, mevrouw Ammerlaan en mevrouw van Koper letten op het sjoelen, Bert en Riek voor het klaverjassen. In het algemeen: Riek komt iets later (met mevrouw Uyttenhout) en Ria Dikhof gaat iets eerder weg (16.30).
Ook de andere spelletjes moeten we proberen te introduceren. We hebben nu voldoende medewerkers om daarop in te gaan.
Na afloop van de vergadering werk ik het verslag uit.

Telderschool, Leiden, 2018 (foto Google)

Telderschool, Leiden, 2018 (foto Google)

Week 6 begint maandag 9 oktober 1978. Om 13.00 uur organiseer ik het klaarzetten van de zaal voor de soos. Lenie is afwezig wegens opname van haar man voor een herniaoperatie, die niet door bleek te gaan. Er moet tweemaal een taxi gestuurd, omdat twee vrijwilligers van de vervoersdienst er niet zijn. Om tien over twee houd ik een speech over

a. de verlaging van de koffieprijs naar ƒ 0,50 (er wordt gelijk meer koffie omgezet),
b. het systeem voor wegblijvers van het klaverjassen,
c. het overleg samen met gehandicapten en klachten bij mij uiten. Ik heb de coördinatie en zal er wat aan doen. Na enige discussie zijn er twee aanmeldingen voor het overleg (mevrouw Bosch en mevrouw Laman),
d. Er zitten fouten in de puzzel van het info stencil.

Na de speech wordt er gekaart, wat weer tot vijf uur uitloopt vanwege de speech. Ondertussen heb ik gesprekken met meneer de Boer, voor wie ik bij de wetswinkel zal uitzoeken, waarom hij geen recht heeft op AAW; mevrouw Laman, die een brief schrijft aan B&W over het niet functioneren van de ANIB en Lenie over de ziekte van haar man.
De vervoersdienst verloopt beter. Ik weet drie personen in een taxi te proppen en drie mensen bij Hedwig en regel verder, dat Jonkman voortaan mevrouw Blankenstein meeneemt, wanneer hij komt.
Dinsdagavond werk ik aan allerlei zaken, die de soos betreffen. Ik reorganiseer de klaverjas telling, maak het verslag van de soos en bereid het overleg voor.
Woensdagochtend 11 oktober 1978 is er weer het overleg van de medewerkers van het gehandicaptenwerk.

Verslag overleg gehandicaptenwerk woensdag 11 oktober 1978

Aanwezig: Bert, Riek, Lenie, Tinie, Antoinette (Ammerlaan), mevrouw Koperen, heer Bosch, Corien, Hedwig en Cor.

De vergadering wordt gehouden in het handenarbeidlokaal en voorgezeten door Cor, die begint met het samenstellen van de agenda. De ingediende punten zijn:
1. Programma voor november 1978, mevrouw de Jong
2. Aanstaande maandagsoos
3. Rondvraag.

1.
Programma voor november 1978: Antoinette zegt, dat er nogal wat vraag is naar breien op de soos. Samen met Ria volgt ze voor de bejaardensoos al een cursus. Er is niets op tegen als hier tijdens de soos wat aan gedaan wordt. Het klaverjassen is een puinhoop geworden. Drie rondes is echt te veel. Vooral als er, zoals afgelopen maandag nog een praatje aan vooraf gaat. De competitie loopt ook niet best. Er wordt voorgesteld om eenmaal per maand om prijzen te kaarten. Dit gaat echter wel behoorlijk wat kosten, of de prijzen zijn erg klein. Een ander voorstel is om zo nu en dan onaangekondigd om prijzen te kaarten, zodat het strijdelement weggaat, wat nu zo veel trammelant geeft; punt mevrouw de Jong.
Er wordt gejaagd, er wordt vaker over gedeeld wegens fouten en goede kaarters kruipen bij elkaar, terwijl het doel van de competitie juist was, om door middel van een rouleer systeem anderen met elkaar te laten kaarten. Dit is mislukt, omdat dat teveel toestanden met zich meebrengt, bij het verplaatsen van diverse mensen.
Het voorstel om de competitie af te schaffen wordt aangenomen. In plaats daarvan zal één keer per maand er een prijsje bij het kaarten worden ingezet. Cor zal bekijken hoeveel mogelijk is. Er wordt dan in twee rondes gespeeld met naderhand vrij kaarten.
Een voorstel voor november is om een middag te organiseren, waarbij de mensen zelf hun prijzen van te voren inleveren (fancy fair). Een ander idee is om een film te draaien. De kosten zijn ƒ 2,50. Op 2 november 1978 wil de bejaardensoos samen met ons een reisje organiseren. De tijd is kort, maar het zou wel leuk zijn. Cor zal dit verder met Els uitzoeken. Aanstaande maandag zal er gevraagd worden naar mogelijke bestemmingen. Voorgesteld wordt om weer een pot neer te zetten voor bijzondere onkostendekking (zoals bijvoorbeeld de film in plaats van toegang heffen). Opgemerkt wordt, dat dit niet zo’n best systeem is, aangezien de mensen dan toch op elkaars vingers gaan zitten kijken.

2.
Aanstaande maandag: Corien moet naar de dokter. Cor moet naar de tandarts. Lenie zal op de Vrijbuiters letten. Tinie en mevrouw Koperen zorgen voor de bar. De anderen hebben zaaldienst, samen met de medewerkers van de bejaardensoos.

3.
Rondvraag: meneer Bosch vraagt zich af hoe het zit met contributiegeld en dergelijke. Cor legt uit, dat de soos behoorlijke onkosten heeft (onder andere nu de koffie ƒ 0,50 kost). De contributie dekt bij lange na niet. We krijgen echter geen speciale subsidie voor het invalidenwerk, dat moet gewoon uit de pot algemene middelen van het Vijfhovenhuis komen. Cor belooft te proberen om in het nieuwe nummer van het info stencil te komen met een overzicht van de kosten en baten van de soos.
Het potje voor het ziekengeld gaat op aan presentjes voor ernstig zieken, die bezocht worden door medewerkers van de soos. Lenie merkt op, dat door sommige bezoekers erg gemakkelijk gedacht wordt over het werk, dat de betaalde medewerkers op zo’n middag verrichten. Want er komt natuurlijk nog wel meer bij kijken, dan het op het eerste gezicht lijkt. Cor belooft om hieraan in het volgende info stencil aandacht te geven.
Vernomen is, dat de heer Slegtenhorst al thuis is uit het ziekenhuis; Bert en Riek bieden aan om langs te gaan. Opgemerkt wordt, dat de heer Slegtenhorst van de ANIB op de soos is, hoewel dit door ons niet als zodanig wordt ervaren. Veel meer zouden we die vertegenwoordiger als medewerker willen ervaren dan als bezoeker. In ieder geval zou de ANIB bij ziekte van de vertegenwoordiger een vervanger kunnen sturen. Besloten wordt de ANIB uit te nodigen voor een gesprek op het invalidenoverleg. Wanneer we niet tot concretere afspraken kunnen komen, zal het hoofdbestuur worden aangesproken.
Hedwig stelt voor om een lezing te houden over het uitkeringsvraagstuk. Besloten wordt om voor ergens in november iemand van de Wetswinkel uit te nodigen om wat over de Wetswinkel en de sociale uitkeringen te vertellen.
Het punt van de taxi onkosten blijkt de heer Bosch zwaar op de maag te liggen, aangezien veel invaliden taxivergoeding krijgen. Hij wil proberen uit te vissen wie er allemaal taxivergoeding krijgen (en op welke wijze). Voorgesteld wordt een andere regeling op te zetten, maar hoe is nog niet duidelijk.
Ook dit overleg duurde behoorlijk lang. Besloten wordt op het voorstel van Lenie en Tinie in te gaan om voortaan om 10.00 uur te beginnen (tot 11.30).
Volgende overleg: woensdag 18 oktober 1978, 10.00 uur in het handenarbeidlokaal.
’s Middags maak ik het verslag van het overleg en maak een begin met de kopij van het info stencil 3.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=gehandicapten
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-5-buurtwerk-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-6-buurtwerk-seizoen-78-79-met-pdf/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-7-het-gehandicaptenwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-8-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-1-seizoen-1977-1978/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image