Paulina Mommaas – Leges + Delano Weltevreden – Regels leges onder loep + Gemeente Den Helder weigert Woningstichting 150 bouwvergunningen

Leges

Helderse Courant, 12 januari 2019

Helderse Courant, 12 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Regels leges onder loep

Bouwaanvragen niet, regels wel onderzocht

Den Helder – Er komt geen extern onderzoek naar de manier, waarop grote bouwaanvragen de afgelopen jaren op het stadhuis zijn beoordeeld.

In plaats daarvan vragen burgemeester en wethouders de accountant om bij de controle van de jaarrekening een onderzoek uit te voeren. “Naar de procedures rond het opleggen van leges. Of de regels wel goed worden toegepast”, aldus verantwoordelijk wethouder Remco Duijnker.

Eerder deze week zei Duijnker in deze krant nog, dat hij voorstander is van een extern onderzoek. Er moest volgens hem iets worden gedaan om een eind te maken aan de slepende discussie over de vraag, of bouwaanvragen wel goed worden beoordeeld.

Met deze toets van de accountant hebben we voldoende waarborg om de discussie te sluiten.

Ongeloof

In De Schooten wordt met ongeloof gereageerd op dit collegebesluit, zegt Paulina Mommaas. Zij is een van de huiseigenaren, die het college er vorig jaar op wees, dat er een fout was gemaakt bij de beoordeling van een bouwaanvraag van Woningstichting voor de renovatie van 235 daken. Hun vermoeden bleek te kloppen. Woningstichting moest 65.000 euro leges betalen.

Dit neemt het wantrouwen niet weg?” vindt Mommaas. “Waarom er geen extern onderzoek wordt uitgevoerd, snap ik niet. Het kan geen geldkwestie zijn, want door onze oplettendheid hebben ze 65.000 euro extra in kas. Meer dan genoeg geld om het vertrouwen in het stadsbestuur te laten weerkeren. Toen we onze vermoedens uitten, beweerden de gemeente en Woningstichting, dat wij het aan het verkeerde eind hadden. Pas toen er artikelen in de krant over verschenen en er vanuit de raad vragen over werden gesteld, werd ons verhaal serieus genomen. Er is een extern onderzoek nodig. Het intern onderzoek was een wassen neus.

D66 had aangedrongen op een uitgebreid onderzoek nar grote bouwaanvragen van de afgelopen jaren. Fractievoorzitter Henk Mosk: “Het college beslist anders. Wij blijven nauwgezet volgen hoe de door het college voorgestelde aanpak uitwerkt, in samenhang met de vervolmaking van de regelgeving. De gemeente heeft hier ongetwijfeld lering uit getrokken. We gaan ervan uit, dat er nu nauwgezet wordt gecontroleerd”.

Helderse Courant, 11 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Gemeente Den Helder weigert Woningstichting 150 bouwvergunningen

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft geweigerd een kleine honderdvijftig vergunningen aan Woningstichting te verstrekken voor het renoveren van daken in Nieuw Den Helder.

Het moest eenzelfde soort operatie worden als in De Schooten. Die dak renovatie klus leverde een hoop heisa op. Woningstichting had voor de renovatie van zo’n 235 daken aanvankelijk een te laag bedrag als bouwkosten opgegeven en had dus ook te weinig leges betaald. De gemeente legde de corporatie een naheffing van zo’n 65.000 euro aan leges op. Woningstichting was het met dat bedrag niet eens en is daarover in gesprek gegaan met de gemeente.

Onderdelen

De gemeente en het woningverhuurbedrijf zijn er nog steeds niet uit welke onderdelen van zulke renovatieklussen vergunningplichtig (en dus legesplichtig) zijn.

Verantwoordelijk wethouder Remco Duijnker: “Woningstichting heeft aanvragen gedaan, waarbij een fors deel van de werkzaamheden als vergunningsvrij werd aangemerkt. Dat heeft direct invloed op de hoogte van de te betalen leges. Begin mei is er overleg met de corporatie om hierover een oplossing te bespreken. Dat is belangrijk, omdat Woningstichting nog veel meer projecten van deze omvang gaat uitvoeren en het onwenselijk is, dat er iedere keer discussie ontstaat over wat wel en niet vergunningvrij is.

Woordvoerder Sander Quartel van Woningstichting verwacht, dat de dak renovatie klus in de nabije omgeving van de Azaleastraat zeker een half jaar wordt uitgesteld.

Er wordt ook een vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van de huismus uitgevoerd. Dit onderzoek loopt tot en met oktober van dit jaar. Pas na evaluatie van dit onderzoek kan gestart worden met de dak renovatie. In de tussentijd hopen wij de omgevingsvergunning van de gemeente te ontvangen. Al met al betekent dit, dat de dak renovatie zeker een half jaar wordt uitgesteld. Een en ander heeft vooralsnog geen grote gevolgen voor de planning van het verduurzamen van ons woningbezit.

Wethouder Duijnker zegt, dat een eindoordeel over wat wel en niet vergunningplichtig is, in zicht is.

Helderse Courant, 25 april 2019, 21:09

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190425_79922120/gemeente-den-helder-weigert-woningstichting-150-bouwvergunningen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-65-000-euro-extra-aan-leges-onderzoek-vergunning-klus-daken-in-de-schooten-onderzoek-komt-er-pvv-den-helder-denhelderpvv/

https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-intern-onderzoek-gemeente-naar-dak-leges-woningstichting-rammelt-keuring-van-eigen-vlees-arie-booy-college-geen-extern-onderzoek-naar-leges/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-procedures-geen-extern-onderzoek-elf-aanvragen-lastig-parket-grote-broek-martien-rietveld-woningstichting-dha-incident-a-de-ronde-dak-renovatie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-stadhuis-den-helder-verhuist-vrijdag-de-dertiende-wachten-op-lening-de-schooten-bestuursrechter-dringt-aan-op-mediation-woning-krul-kan-nog-niet-plat/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-vragen-d66-over-onderzoek-bouwleges-daken-schooten-wethouder-duijnker-van-den-helder-streep-onder-zaak-dakleges/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image